Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Bedevaarten

Lourdes Liefdeswerk

Lourdesbedevaarten

Graag wil ik u op het volgende attent maken:
De Stichting Nederlandse Lourdesbedevaarten voor Zieken (NLZ) organiseert bedevaarten naar Lourdes voor langdurig zieken en gehandicapten, die aanvullend verzekerd zijn.
In de NLZ participeren
de volgende zorgverzekeraars: Contactpersoon:
AGIS zorgverzekeringen Mw. W. Kranenberg
Tel. (033) 330 40 97

CZ Actief in Gezondheid Mw. M. Gerritse
Tel. (046) 459 55 69

OZ zorgverzekeringen Mw. A. Olden
Tel. (076) 524 30 00

Delta Lloyd zorgverzekeringen NV Dhr. W. Luiten (070) 310 07 80
Ohra Zorgverzekeringen NV Dhr. B. Muradin (070) 310 02 34

Verzekerden van bovengenoemde zorgverzekeraars kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een reis naar Lourdes, waarvoor slechts een beperkte eigen bijdrage wordt gevraagd.
Zieken die denken hiervoor in aanmerking te komen, dienen z.s.m. ZELF contact op te nemen met de contactpersoon van hun zorg-verzekering en vragen naar informatie over de Lourdesreis.

terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie