Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

Witte Donderdag

De Gerardus Majella ging met de hele school op weg naar Pasen. Met enthousiast meegezongen liederen, verhalen en gebeden was het een bijzonder samen zijn.
Met broden om samen te delen gingen de kinderen daarna terug naar school.

terug naar boven

imgur.com/gBilhM9

terug naar boven

GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING IN DE SPEULBRINK OP DINSDAG 16 OKTOBER
.
Op dinsdag 16 oktober werd in de Eucharistieviering in De Speulbrink, ook de gezamenlijke ziekenzalving gevierd. Pastoor Hermens gaing daarin voor.

De ziekenzalving is een sacrament voor het onderweg zijn,
bedoeld als bemoedigend gebaar van de Kerk voor de oudere
mens, voor zieken, voor hen die daaraan behoefte hebben.
In onze geloofsgemeenschap vieren we dit jaarlijks.
Het betekent dat u dit Sacrament ieder jaar opnieuw kunt ontvangen. Uw familieleden zijn hierbij van harte welkom.

Wilt u er eens over praten of u hiervoor opgeven, dan kunt u bellen met Hanny Melenhorst, telefoon 0578 572352 of het secretariaat op donderdagmorgen, telefoon 0578 575817

terug naar boven

100 jaar Martinuskerk VaassenFoto’s: 100 jaar Martinuskerk Vaassen op 1 oktober 2017

Zondag morgen, 1 oktober, vulde het koor zich met meer dan 70 koorleden. Alle kaarsen zijn aan. In de sacristie staan de acolieten klaar en wordt er overlegd met de dirigente.
Buiten is de parkeerplaats vol en is de fietsenstalling te klein.
Velen komen meevieren, vanuit Vaassen, de andere locaties en van ver. De intocht is extra feestelijk met de 7 acolieten. Pastoor Daggenvoorde en pastor Vroom gaan voor.

De voorzitter heet ieder van harte welkom. Opnieuw worden de kaarsen ontstoken bij de 12 z.g. apostelkruisjes, de kruisjes die bij de inwijding gezegend zijn. De koren zingen samen, ieder zingt ook een eigen lied.
In de voorbeden klinkt het verleden, met alles dat in deze kerk is gevierd, van de vele dierbaren waarvan afscheid is genomen. Maar ook voor heden en toekomst werd gebeden, voor ons allen, verbonden met elkaar in de Parochie Franciscus en Clara.

Aan het eind bood Hans Hendriks van de Vrienden van de Martinustoren, " namens alle parochianen, voor alle parochianen", een prachtige koperen kandelaar met grote kaars aan. Met het verzoek deze kaars te branden,iedere keer als we samenkomen, als licht op de weg die we verder gaan. Een waardevol en sprekend aandenken aan het jubileum.
Toen was er koffie met gebak en was er volop tijd voor ontmoeting.

Tot slot gingen velen mee naar het kerkhof tegenover de kerk, waar pastoor Daggenvoorde het strooiveld inzegenen.

Een geweldig jubileumweekend, dat zo mooi werd door zoveel betrokkenheid en belangstelling zaterdagmiddag en zondag. En dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers.

terug naar boven

1e H. Communie in VaassenOp zondag 21 mei vond in de H. Martinuskerk te Vaassen 1e H. Communie plaats. Hun 1e communie ontvingen Samira, Aïsha, Kenjie, Santino, Joy, Stefan, Gabriëlla, Lieke, Anouk, Jenneke, Catrijn en Sophie uit Epe en Tijn, Tim, Stan en Floris uit Vaassen.

Voor meer foto’s klik hier!

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie