Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

Advent gedicht


Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen
Een tijd van bezinning en inkeer
Vol verwachting uitzien naar de Heer
Die al onze schuld heeft weggenomen.

Advent, licht zien in de duisternis
De blijde komst van onze Heiland
Redder der wereld, Gods afgezant
Advent, toe leven naar Kerstmis.

Advent, tijd van geloven en hopen
Gods beloften zullen worden vervuld
Aan een wereld, verloren in schuld
De hemelpoort gaat wagenwijd open.

Advent, wachten op het grote wonder
Dat straks op deez’ aard gebeuren zal
Tot heil en vree, voor ’t groot heelal
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder.

terug naar boven

Als je niet weet hoe te bidden?


Als je niet weet hoe je moet bidden of durf je het niet?
Begin maar gewoon, zeg maar wat, want God weet wel wat je aan Hem wilt vragen en Hij wil echt wel naar je luisteren ook als je geen mooie zinnen spreekt. En je zult merken dat als je begint met bidden de woorden vanzelf komen.
Ook daar helpt Jezus je mee.

terug naar boven

Gebed om genezing.


“Hemelse Vader, U bent nauw betrokken bij het gevecht dat ik op dit moment strijd,
U kent de pijn en de wanhoop. U kent het verlangen van mijn hart om van deze ziekte genezen te worden. Ik vraag U nu om uw geneselijke aanraking. Ik weet dat U in staat bent om mij te genezen, net zoals in de Bijbelse tijden.”
“Ik begrijp ook dat U zal kiezen wat voor mij het beste is. Ik bid dat ik door deze beproeving dichter tot U zal komen, dat U mijn troost en mijn kracht zal zijn. Ik bid dat U uiteindelijk, door wat er ook gebeurd, geëerd zult worden door wat er met mij gebeurd. Ik bid dit in naam van Jezus Uw Zoon en onze Heer.
Amen

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie