Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

Instellen van een coördinatiegroep.

Waarom?
Binnen onze Martinusgemeenschap in Twello zijn werkgroepen en vrijwilligers actief op het gebied van het pastoraat. Zij doen goed werk én zij leveren een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van onze geloofsgemeenschap.
De praktijk leert dat (de leden van) de werkgroepen, de (zelfstandig werkende) vrijwilligers maar ook andere parochianen soms vragen, ideeën en/óf eventuele problemen hebben waarvan zij denken dat zij daarmee niet ergens terecht kunnen. Dit geldt ook voor mensen van buiten de geloofsgemeenschap.
Het pastoraal team en de locatieraad stellen daarom een coördinatiegroep in ter afstemming van deze vragen, ideeën en eventuele problemen.

Wat zijn de taken?
1 het zijn van aanspreekpunt voor overleg met het pastoraal team, de locatieraad, werkgroepen, vrijwilligers, andere parochianen en soms mensen van buiten onze geloofsgemeenschap.
2 het vertegenwoordigen van onze geloofsgemeenschap in de parochie én/of elders in Twello (voorbeeld oecumenische contacten).
3 in samenwerking met het secretariaat (Ria) coördineren van praktische zaken en informatie uitwisselen binnen de Martinuslocatie.

Wie zitten er in?
Riet Hagen (telefoon 0571-276982)
Mieke van Schaik (0571-274667)
Jos Koers (06-26365962).

Zij hebben onderling de volgende werkverdeling afgesproken. Dit is een momentopname. Het overzicht zal regelmatig worden aangepast aan ontwikkelingen.
terug naar boven

Kerkelijke onderscheidingen in TwelloIn de zondagviering van 28 mei zijn in het eucharistisch centrum van de parochie te Twello twee parochianen kerkelijk onderscheiden.
Mevr. Heleen Nieuwenhuis ontving de eremedaille in goud van de Ned. St. Gregorius vereniging voor 40 jaar als organist betrokken te zijn bij de parochiegemeenschap o.a. als organist en dirigent van het dameskoor.
De heer Gerard Streppel ontving de diocesane onderscheiding Willibrordplaquette. De Willibrordplaquette is de bisdommelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht. De Aartsbisschop van Utrecht eert met deze onderscheiding gelovigen in het bisdom, die voor de plaatselijke kerkgemeenschappen betekenisvolle en meer dan gewone verdiensten hebben verricht.
Ruim 35 jaar heeft Gerard Streppel bij Hoogfeestdagen en bij bijzondere vieringen de bloemversiering verzorgd in de H. Martinuskerk te Twello. Naast de verzorging van de bloemversiering loopt dhr. Streppel ook al meer dan 30 jaar voor de jaarlijkse actie Kerkbalans in de geloofsgemeenschap van Twello en is hij ruim 57 jaar lid van het Martinuskoor. In deze geloofsgemeenschap was hij jarenlang actief in de cabaretgroep.

Voor meer foto’s klik hier!

terug naar boven

Bezinning & Inspiratie
Twello, juni 2017

Beste mensen van parochiebestuur, locatiebestuur en kerkenraad.

Bijlage: jaarverslag B&IT seizoen 2016-2017.


We vonden het nodig om eens een inhoudelijke terugblik te maken over ons werk bij “Bezinning & Inspiratie Twello” in het afgelopen jaar.

Daar horen ook onze ontstaansgeschiedenis, doelstelling en visie bij. We maakten ‘stappen in het zand’. We realiseren ons de betrekkelijkheid van ons werk. Onze stappen zullen weer door welke zee dan ook uitgewist worden. En zoals dat bekende gedicht zegt tegen God: ‘Waarom waren er soms maar één paar stappen? Dat was toen ik je gedragen heb’.
We voelden ons vaak gedragen door bezoekers, andere vrijwilligers en door ... ons ideaal iets voor anderen te kunnen betekenen.
We merkten ook hoe druk anderen zijn in het kerkenwerk; soms had je toch te weinig contact.

Ondertussen hebben we de proefdrukken voor het komend seizoen al weer binnen.
We gaan ze weer zetten, die stappen in het zand.

Dank voor de ruimte die we van jullie krijgen.
Samen zijn we op weg.


Ruud Pragt, voorzitter Bezinning & Inspiratie Twello

Voor het inzien van het Jaarverslag klik hier .


terug naar boven

Koorleden gezocht
Zingen is een gezonde hobby. Een hap vol lucht, je longen vol en op een bepaalde toon weer uitblazen. Lachen is eveneens gezond, dus waarom zult u deze beide elementen niet combineren? In Twello is een koor dat hier uiterst geschikt voor is. Zangers en zangeressen zijn welkom uit de gehele regio. Buiten het zingen om is elke dinsdagavond uiteraard ook een avond van gezelligheid en dat komt het koor dat nu bestaat uit ongeveer 11 mannen en 25 vrouwen zeker ten goede.
Als kerkkoor is het uiteraard de taak het zingen van de liturgische vieringen zoals die in de parochie plaatsvinden. Veel parochies worden gesloten, dus vandaar deze oproep aan een ieder die dit een warm hart toedraagt. Dit betekent voor de muziekkeuze dat het koor gebonden is aan algemene kerkmuziek, het Gregoriaans en aan de ondersteuning van volkszang en het zingen met onder andere Pasen, Pinksteren en Kerst. Daarbuiten zingt het koor ook Engelse liederen en geeft het elk jaar een kerstconcert. Het vakmanschap van dirigent Dhr. Hurenkamp en de contacten onderling in het koor zorgen ongetwijfeld voor continuïteit in kwaliteit en saamhorigheid, hoewel de gemiddelde leeftijd van het koor toch echt wat omlaag zou moeten. Ook zou uitbreiding van het aantal leden wenselijk zijn. In deze tijd van bezuinigingen hoeft men om lid te worden van dit gezellige en mooie koor zeker geen grote bedragen neer te tellen, dus een oproep aan allen, zowel mannen als vrouwen, om eens een dinsdagavond(en) gezellig mee te komen zingen. U bent van Harte welkom!
Wilt u informatie of mee te zingen met dit koor. Neem dan contact op met: de voorzitter Dhr. Miedendorp de Bie (0571) 27 55 48 of de secretaris Mevr. v. Schaik (0571) 27 46 67.

terug naar boven

Eucharistievieringen door de week
De Emmaüsparochie (Apeldoorn) en de Franciscus en Clara parochie bieden voortaan vanaf de veertigdagentijd gelegenheid het kerkelijk jaar zo volledig mogelijk te kunnen vieren. Daarom wordt niet alleen op zaterdag en zondag maar ook op dagen door de week eucharistie gevierd. Op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur in de dagkapel van de OLV kerk in Apeldoorn, ingang Stationsstraat 13. Op woensdag en donderdag om 9.00 uur in de Klepel naast de Martinuskerk in Twello, ingang Kerklaan 18.
De eerste dagmis in Twello wordt gevierd op donderdagmorgen 6 maart om 9.00 uur.
Omdat er tot aan de kerksluitingen op sommige woensdagen en donderdagen elders in de parochie eucharistievieringen worden gehouden, zal af en toe de viering om 9.00 in Twello vervallen. Dat is op 26 en 27 maart, op 9 en 23 april, op 7 en 21 mei, en op 4 juni.
De vieringen om 9.00 uur vervallen ook als er in Twello op dezelfde dag een (hoog)feest wordt gevierd in de avond of op een andere moment van die dag. Dat is op 19 maart (St Jozef), op 16 april (Oliewijding) , op 17 april (Witte Donderdag), op 14 mei (H. Mattias, apostel), op 29 mei (Hemelvaart) en op 12 juni (Onze Heer eeuwige Hogepriester).
Ook op 20 maart is er geen viering om reden van eerder gemaakte afspraken.
De komende periode wordt er door de week dus om 9.00 uur in Twello eucharistie gevierd op 6, 12 en 13 maart, en op 2, 3, 10, 24, en 30 april, en op 1, 8, 15, 22 en 28 mei, en op 5 en 11 juni.

Pastoresteam

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie