Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

Georgiuswandelingen R.K. 25+


Zin om met R.K. leeftijdsgenoten
te gaan wandelen? 25 - 55 jaar


Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers
te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen.

We gaan één keer per maand wandelen, soms
gecombineerd met het bijwonen van een H. mis en
desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan
eten na afloop.

Kijk op
http://home.kpn.nl/m.de.wit-sc/Georgiuswandelingen.html

terug naar boven

Kerstzang Inloopmiddag Martinuskerk
Op zondag 16 december vindt in de Martinuskerk in Twello weer de traditionele Kerstzang Inloopmiddag plaats. Ook nu wordt de Kerstzang verzorgd door drie koren: Het Martinuskoor, het shantykoor De Trossen Los en het koor Twello Vocaal. En ook dit jaar weer met medewerking van soliste Karin van der Veer.

Het optreden van de koren en de soliste is verdeeld in verschillende kleine blokken. Zo zal er deze middag, net als in voorgaande jaren, veel variatie te horen zijn. Het programma bevat ook een aantal welbekende, traditionele kerstliederen. Die kunnen de aanwezigen tijdens de samenzang vrolijk, uit volle borst en enthousiast meezingen.

Het Martinuskoor brengt weer stemmige en gevarieerde kerstliederen ten gehore. Onder meer het bekende Een ster ging op in Bethlehem, het Zwitserse wiegenlied Dorma, dorma, o Bambin, het plechtstatige Thou didst leave thy throne en de welluidende canon Transeamus. De Trossen Los vertolken een drietal bekende Duitse kerstliederen, naast de Spirit of the living God, en het Poolse wiegelied Lulaize Jezunu. En natuurlijk ontbreekt ook nu de swingende gospel song Go Tell it on the Mountain niet. Het koor Twello Vocaal zingt onder meer het Halleluja van Leonard Cohen, het Afrikaanse wiegenlied Thula baba, thula sana (bekend geworden door een vertolking door Miriam Makeba) en de gospelsong Mary had a baby. Tijdens haar optreden zal soliste Karin van der Veer-Nieuwenhuis een viertal kerstliederen, waaronder het Maria Wiegenlied van de componist Max Reger en een stemmige Ave Maria, op haar eigen en fraaie wijze vertolken.

Net als in voorgaande jaren kent ook deze Kerstzangmiddag een zogeheten vrije inloop. Belangstellenden kunnen zelf bepalen wanneer en hoe lang zij aanwezig willen zijn. De aanvang is om 14.00 uur en de zangmiddag eindigt om ± 16.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De toegang is gratis. Wel is een vrije gift -tijdens een collecte - ter dekking van de onkosten - natuurlijk zeer welkom.

terug naar boven

Monnikenwijsheid voor u en mij
-Lectio divina: biddend lezen-

Al eeuwen leggen monniken zich toe op goddelijke of geestelijke lezing; lectio divina.
Zij proberen Bijbelteksten te lezen en beluisteren met heel hun hart, hun verstand, hun wezen. In deze vorm van biddend lezen is het eigenlijk God zélf die de mens ‘leest’ en tot eenheid brengt. Het is een menselijk verlangen om zich ten volle te ontplooien als de persoon die men in waarheid kan zijn. Biddend lezen helpt hierbij; het evangelie dringt zo geleidelijk aan door in het dagelijks leven.
Je hoeft geen monnik te zijn binnen kloostermuren om je leven stukje bij beetje te laten omvormen door Gods Geest met behulp van inspirerende teksten. Veel mensen brengen de lectio divina op eigen wijze in de praktijk door stil te staan bij Gods levende woorden. Het sluit feilloos aan op het concrete leven van gebed en werk, onderlinge relaties, sociale contacten, levenshouding en gedrag.
Na een korte inleiding over lectio divina door Rita Vermeltfoort zullen wij gezamenlijk een vorm van ‘geestelijke lezing’ in praktijk brengen. Om woorden vol licht en leven te laten klinken in ons hart.
‘Want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht’ (psalm 36:10)
‘Rita Vermeltfoort werd gedurende twintig jaar in Belgische kloosters gevormd door monniken in de wijsheid van de Benedictijnse kloostertraditie. In haar workshops richt zij zich met name op het groeiende vermogen van mensen om een geestelijk leven te leiden vanuit het hart. Om zo in hun totaliteit tot hun recht te komen’.
De lezing vindt plaats op dinsdag 22 januari 2019 20.00 uur in gebouw Irene, Dorpsstraat 10 Twello. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur, entree is € 5,00.
Digitaal aanmelden bij bi.twello@gmail.com wordt op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk.

terug naar boven

DakgotenDe goten van de kerk waren aan vervanging toe.
De afgelopen weken was de heer Jansen bezig rondom de kerk.
De werkzaamheden zijn uitgelopen doordat op enkele plekken de constructie inlegging van de goten anders was. De werkzaamheden worden afgerond in week 40.

Willy Hafkamp
Ton van Gurp

terug naar boven

Jong geleerd en nooit te oud om in kerkkoor te zingenOp zaterdag 8 september werden tijdens de kerkdienst in de Martinuskerk in Twello drie jubilarissen van het Martinuskoor gehuldigd. Samen zijn deze drie zangers al 135 jaar actief lid van dit kerkkoor. Riet Boerkamp, lid sinds 1993, kreeg een eremedaille in zilver en een welverdiende oorkonde, Bets Kolkman, lid sinds 1968, werd versierd met een speld, met medaillelintje en indrukwekkende oorkonde. Tenor Gerard Streppel, als 18-jarig ‘broekie’ 60 jaar geleden begonnen bij dit illustere koor, kreeg weer een fraaie oorkonde en speld voor op het medaillelintje. Namens de Nederlandse Gregoriusvereniging mocht voorzitter Victor Miedendorp de Bie deze versierselen plechtig uitreiken en (voorzichtig) opspelden. En natuurlijk waren er de hartelijke felicitaties van alle koorleden, kerkgangers en familie. De mooie bloemen waarmee deze trouwe leden werden vereerd waren dan ook zeker symbolisch voor de waardering voor hun jarenlange muzikale inzet voor de Franciscus en Clara parochie. AFR

Klik hier voor een foto impressie.

terug naar boven

Koorleden gezocht
Zingen is een gezonde hobby. Een hap vol lucht, je longen vol en op een bepaalde toon weer uitblazen. Lachen is eveneens gezond, dus waarom zult u deze beide elementen niet combineren? In Twello is een koor dat hier uiterst geschikt voor is. Zangers en zangeressen zijn welkom uit de gehele regio. Buiten het zingen om is elke dinsdagavond uiteraard ook een avond van gezelligheid en dat komt het koor dat nu bestaat uit ongeveer 11 mannen en 25 vrouwen zeker ten goede.
Als kerkkoor is het uiteraard de taak het zingen van de liturgische vieringen zoals die in de parochie plaatsvinden. Veel parochies worden gesloten, dus vandaar deze oproep aan een ieder die dit een warm hart toedraagt. Dit betekent voor de muziekkeuze dat het koor gebonden is aan algemene kerkmuziek, het Gregoriaans en aan de ondersteuning van volkszang en het zingen met onder andere Pasen, Pinksteren en Kerst. Daarbuiten zingt het koor ook Engelse liederen en geeft het elk jaar een kerstconcert. Het vakmanschap van dirigent Dhr. Hurenkamp en de contacten onderling in het koor zorgen ongetwijfeld voor continuïteit in kwaliteit en saamhorigheid, hoewel de gemiddelde leeftijd van het koor toch echt wat omlaag zou moeten. Ook zou uitbreiding van het aantal leden wenselijk zijn. In deze tijd van bezuinigingen hoeft men om lid te worden van dit gezellige en mooie koor zeker geen grote bedragen neer te tellen, dus een oproep aan allen, zowel mannen als vrouwen, om eens een dinsdagavond(en) gezellig mee te komen zingen. U bent van Harte welkom!
Wilt u informatie of mee te zingen met dit koor. Neem dan contact op met: de voorzitter Dhr. Miedendorp de Bie (0571) 27 55 48 of de secretaris Mevr. v. Schaik (0571) 27 46 67.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie