Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

Onttrekking aan de eredienst Sint Martinuskerk

Op 2 juni, een week na het mooie weekend van Voorst (en kerk) 200 jaar was dan het moment: de onttrekking aan de eredienst en de sleuteloverdracht van de Sint Martinuskerk.
Met gemengde gevoelens naar de kerk om er een mooie slotviering van maken en te weten dat dit de laatste keer zal zijn. Heus er zullen zeker andere mooie momenten komen en het leven gaat door, maar op dat moment voelde het wel erg vreemd. Er waren mensen juist wel gekomen, anderen juist niet. Een ieder onder-gaat dit op zijn eigen manier. En dat dat er allemaal in deze viering mocht zijn maakte het een indrukwekkende dienst. Terugkijken op 200 jaar Rooms Bussloos leven doet een ieder op zijn eigen manier met de ervaringen uit het leven en het leven van je ouders, grootouders maar ook kinderen en kleinkinderen. Wat was het fijn om met zovelen bij elkaar te zijn en het te mogen delen!

Vooruitblik

Het mooie van een terugblik is dat je ook een vooruit blik hebt. Hoe gaat het verder? Voor de eucharistieviering kunnen we terecht bij de andere kerken in onze parochie. Wat gaat de geloofsgemeenschap van Bussloo dan verder doen?
Vanuit de pastoraatsgroep zullen Ria ter Riele en Esther Simons zich blijven inzetten voor de gemeenschap van Bussloo.
Een aantal keren per jaar zal er een gebedsviering gehouden worden, we blijven denken aan onze zieken en ouderen en ook dragen we de zorg voor het kerkhof.
We hopen dat we ook samen met de nieuwe eigenaar en de Stichting Sint Martinuskerk Bussloo kunnen werken aan het behoud van de kerk en het werken in en bouwen aan de Busslose geloofsgemeenschap (waar Wilp, Voorst en Posterenk ook toebehoord).
De komende tijd zal dat meer vorm gaan krijgen.
Ook zouden we het fijn vinden als er mensen zijn die het kerkarchief willen digitaliseren en willen vastleggen.
Bij het opruimen van het parochiecen- trum is veel documentatie gevonden van nu tot heel lang geleden.
We willen het graag vast leggen voor de toekomst en behouden.
U kunt zich hiervoor melden bij Ria ter Riele en Esther Simons.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie