Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuwsbrief

Klarenbeek

Jaargang: 48 Aflevering nr. 8 15 mei 2018

VIERINGEN:
Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)

Zondag 20 mei om 10.00 uur : woord- en gebedsviering,
in De Kastanje
m.m.v. Spirit

Vieringen in Loenen
Zondag 20 mei om 10.00 uur : oecumenische viering
Zaterdag 26 mei om 19.00 uur : woord- en communieviering

Vieringen in Twello
Zondag 20 mei om 10.00 uur : eucharistieviering
Zondag 27 mei om 10.00 uur : eucharistieviering,
m.m.v. Kroatië koor

GEBEDSINTENTIES:
Zondag 20 mei: Joke Balster-te Grotenhuis (namens buren Molenweg)
Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim

KOSTER VAN DE MAAND MEI:
dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610

AANKLEDING KASTANJE:
dhr. G. Rasing, mw. T. Rasing en dhr. W. Hulleman

COLLECTANTEN:
dhr. L. Kolkman en dhr. F. Kremer

LECTOR: mw. S. Bloem

KOFFIE/THEE DRINKEN:
Zondag 20 mei a.s. zal er na afloop van de viering voor ons allen koffie en thee worden geschonken. Wij hopen dat dan velen van u elkaar mogen ontmoeten.
Graag tot zondag.
Pastoraatsgroep
E.H.C. 2018
Rosalie, Mila, Anouk, Babet, Julia en Dinja zijn de zes meisjes uit Klarenbeek, Loenen en Eerbeek die hun Eerste Heilige Communie hopen
te doen op zondag 3 juni a.s. om tien uur in de RK Kerk van Loenen.
Gedurende 6 bijeenkomsten bereidden ze zich voor op deze grote dag waarop ze voor het eerst deel mogen nemen aan de tafel van God.
Zij deden/doen dit samen met pastor Daggenvoorde en hun ouders.
(zie ook facebook pagina parochie) https://www.facebook.com/franciscusenclara)
Tijdens de voorbereidingstijd hebben ze het met name ook gehad over samen delen. Dat je door samen te delen er kunt zijn voor de ander en dat je dat op veel verschillende manieren kunt doen. De meisjes willen ook graag samen met u wat doen voor mensen die het nodig hebben. Daarom nodigen de communicanten U /jullie uit om voedsel, dat enige tijd houdbaar is mee te nemen naar de 1e H. Communieviering. Dit eten is bestemd voor de Voedselbank in Apeldoorn. Je kunt ook koffie, thee en houdbare chocolade-melk meenemen voor de bakfiets van het straatteam, voor dak- en thuisloze mensen in Apeldoorn. En ook kleding voor de Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn, is van harte welkom. . Er is vooral behoefte aan kleding voor jongeren van de hoogste groepen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school en ook ontvangen ze graag herenkleding in kleine maten voor vluchtelingen.
Voor meer informatie zie www.santegidio.nl.
Voorafgaand aan de 1e H. Communieviering, vanaf half tien worden deze spullen in ontvangst genomen in het portaal van de St. Antonius Abt te Loenen. Tijdens de offerande wordt een deel van de ingezamelde kleding en voedsel naar voren gedragen.
De communicanten zouden het heel fijn vinden als zij deze dag met velen van u mogen delen. Allemaal van harte welkom:
Zondag 3 juni – aanvang om 10.00u - R.K. Kerk – Hoofdweg Loenen(Gld)


VAKANTIEGELDACTIE CARITAS KLARENBEEK
Dankzij uw bijdrage en steun heeft Caritas vorig jaar enkele mensen en gezinnen enorm blij mogen maken met een geldbedrag of tegoed-bon om iets leuks te kunnen doen in de zomervakantie. Omdat het niet voor iedereen is weggelegd om zorgeloos naar de vakantie uit te kijken willen de vrijwilligers van Caritas zich ook dit jaar inzetten voor deze actie. Daar hebben zij uw hulp wel weer bij nodig en
vragen u een klein deel van uw vakantiegeld te doneren.
Als u daarbij wilt helpen mag u een storting doen op rekening-nummer NL 79 INGB 0703 1300 64, ten name van I. Franken W.G. Caritas en kunt u er zeker van zijn dat het op een betrouwbare en juiste manier wordt besteed.
Voor meer informatie zie ook www.franciscusenclara.com/caritas
Werkgroep Caritas Klarenbeek

VERJAARDAGEN 65+:
20-5-1948 dhr. B.H.A. Vredegoor Oudhuizerstraat 5
21-5-1945 mw. M.J.H. Boerkamp-Pol Molenweg 9
23-5-1938 dhr. W. Holskuilen Elsbosweg 89
24-5-1948 dhr. G.T.M. Boerkamp Hoofdweg 31
26-5-1950 mw. H.J.M. Bouwmeester-Huisman Woudweg 98
30-5-1932 mw. A. Diks-de Haan Molenstr.76, Twello

WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te
Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.
Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).
Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021

AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur inloopuurtje
woensdag 30 mei 14.30-15.30 uur oefenen EHC-viering, in Loenen
20.00 uur doopvoorbereiding in Twello,
voor doopzondag 1 juli a.s.

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 14 dagen. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 28 mei a.s.

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 31 mei a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.

terug naar boven

Klarenbeek

Jaargang: 48 Aflevering nr. 7 1 mei 2018

VIERINGEN:
Vieringen in Loenen
Zondag 6 mei om 10.00 uur : woord- en communieviering
Zaterdag 12 mei om 19.00 uur : woord- en communieviering

Vieringen in Twello
Zondag 6 mei om 10.00 uur : eucharistieviering
Donderdag 10 mei om 09.00 uur : eucharistieviering
Zondag 13 mei om 10.00 uur : eucharistieviering

OVERLEDENEN:

Op maandag 9 april 2018 is, gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken, overleden onze mede-parochiaan
Hendrika Johanna Brugman-van der Linde.
Zij mocht de leeftijd bereiken van 86 jaar. Sinds haar huwelijk op
29 augustus 1956 met Geert Brugman bewoonden ze samen zijn ouderlijk huis aan de Polveensweg 23. Daar werden Diny, Tonny, Ria en Ben geboren. Riek werkte hard mee op de boerderij en zo hebben ze samen een mooi bedrijf opgebouwd.
Na het overlijden van Geert in 1987 probeerde ze het leven weer op te pakken door zichzelf te geven. Ze bleef naar het zangkoor gaan, deed mee met allerlei kaartclubjes, deed vrijwilligerswerk op de Martinushof en Casa Bonita en genoot van alles om haar heen.
Vele jaren was zij actief binnen onze geloofsgemeenschap.
Meer dan veertig jaar heeft zij gezongen bij het gemengd koor.
Voor menig rouw- en trouwmis heeft ze zich vrijgemaakt binnen
haar gezin en op de boerderij.
Op vrijdag 13 april werd er afscheid van haar genomen in Het Boshuis en was er gelegenheid de familie te condoleren.
Zaterdag 14 april was de gezongen afscheidsviering met aansluitend de begrafenis op het parochiële kerkhof.
Willen wij Hendrika Johanna Brugman van der Linde, haar kinderen kleinkinderen en achterkleinkind, haar familie en allen die haar zullen missen in onze gebeden gedenken.
Moge Riek Brugman rusten in vrede. Amen

Op Koningsdag 27 april 2018 is overleden onze mede-parochiaan Bernardus Geertrudis Gerardus Revenberg van de Doorvaart 5 in Klarenbeek. Hij mocht de leeftijd bereiken van 77 jaar en was sinds 2006 weduwnaar van Johanna Antonia Schijf.
Wonende aan De Dalk kregen Ben en Ans zeven kinderen, zes zonen en een dochter. Na het overlijden van Ans, zij woonden toen nog maar kort aan de Doorvaart, heeft Ben samen met zijn vriendin Annie toch nog elf mooie jaren gehad.
Veel werk heeft hij de laatste jaren verricht binnen onze geloofs-gemeenschap. Zowel gras maaien als smidswerk of ander werk, hij deed het met passie. Het voelde voor hem ook steeds beter om met en in de klussengroep te werken. Hij was ook de kunstenaar van het glas in lood raam in de Mariakapel. Een vakman “Wat zijn ogen zagen konden zijn handen maken”.
Helaas werd Ben begin van dit jaar ziek, en was de boodschap: ongeneeslijk. De grond wordt op zo’n moment onder je voeten weggeslagen en je vraagt je af hoe nu verder. Tot aan de laatste dag waren er veel, heel veel lieve mensen om Ben heen die met hem meegetrokken zijn. Ze zijn met hem meegetrokken zover ze konden en toen moesten ze hem loslaten. Na een liefdevolle verzorging tijdens de eerste weken in het zieken- en verzorgingshuis, is hij op
27 april in het Hospice te Beekbergen rustig in geslapen.
Op woensdag 2 mei is er in Het Boshuis gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen. Donderdag om 11.00 uur wordt de gezongen afscheidsviering gehouden, waarna Ben ten ruste wordt gelegd bij zijn vrouw Ans op het parochiële kerkhof.
Willen wij Bernardus Geertrudis Gerardus Revenberg, zijn vriendin Annie, kinderen en kleinkinderen en allen die hem zullen missen in onze gebeden gedenken.
Moge Ben Revenberg rusten in vrede. Amen

KOSTER VAN DE MAAND MEI:
Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610
BLOEMENGROET:
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 15 april j.l. is gebracht naar Bennie en Mieke Rutenfrans.
De Pastoraatsgroep


VERJAARDAGEN 65+:
04-5-1948 dhr. B.G.M. Brugman Cederweg 17
07-5-1933 mw. A. Lieferink-Bourgonjen Ruigenhoek 17
09-5-1940 mw. J.L.M. Wagemans-Jansen Sparrenweg 2
09-5-1945 dhr. B.A. Wiggers Oude Broekstraat 5
13-5-1953 mw. A.M.J. Beser Oude Arderweg 23
17-5-1941 dhr. W.H.M. Pelgrim Geelgorstweg 17
7331 EA Apeldoorn

OOK IS JARIG:
Op donderdag 17 mei a.s. is tevens jarig onze pastor I. Kantoci.
Wij, als geloofsgemeenschap, feliciteren hem hiermee van harte en wensen hem nog vele goede en gezonde jaren toe!
Mocht u een verjaardagskaartje willen sturen, dan kan dit naar het adres: Bussloselaan 17A, 7383 AG Bussloo.


WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.

Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021


AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inloopuurtje
vrijdag 4 mei 19.45 uur Kaartavond MFC
woensdag 16 mei 20.00 uur doopvoorbereiding in Twello
voor doopzondag 17 juni in Twello
KERSTMUSICAL BROODNODIG:

Voordat we straks van een heerlijke zomer gaan genieten willen wij graag nog even onze ingrediënten van onze kerstmusical ‘BROODNODIG!’ met u/jou delen:
Want wist u dat;
o er een droom van één van ons uit gaat komen?
o hoe mooi het is hier samen aan mee te werken?
o wij hier erg enthousiast van worden en dat dat alleen maar groeit?
o we al ¾ jaar aan het oefenen zijn?
o wij elkaar lang niet allemaal al kenden toe we hieraan begonnen?
o wij maar gewone mensen zijn, waarvan de meesten zonder toneelervaring?
o we steeds meer een hechte “familieband” vormen met elkaar?
o er al spelende heel verrassende situaties ontstaan?
o er bijzonder mooie decorstukken gemaakt worden?
o het koor de sterren van de hemel zingt?
o dit de leukste, humoristische en meest boeiende musical ooit wordt?
o dat Joke van Schaik prachtige foto’s van ons gemaakt heeft?
o met een euro op zak voor een hele avond koffie/thee, veel plezier ermee?
o we in de herfstvakantie starten met de (voor)verkoop van kaarten?
o de musical gespeeld wordt op 8 en 9 december 2018?
o u en jij dit eigenlijk niet mogen missen?
o deze musical voor en door Klarenbekers en omgeving is?
o wij nog broodnodig hebben: mensen die willen schminken, en een stuk of 4 leuke danseressen vanaf een jaar of 14/15?
o wij uitkijken naar uw/jpuw komst?!

Voor info/aanmelden: Wil Berends : 055-5062591
Marietje Hobert : 055-3012138
Maaike Scheerder : 055-3012442


COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 14 dagen. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 14 mei a.s.


BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 17 mei a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.


BIDDEN MET DE BENEN:
Wandeling BMDB op zaterdag 12 mei 2018, aanvang 09:30 uur.
Het begin van de wandeling is in de dagkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, ingang naast het Parochiehuis aan de Stationsstraat 13 in Apeldoorn.
Thema is Vrede. De kracht van Verbeelding om vrede voor te stellen, in Syrië, Irak, in de wereld en in ons hart.
Er is een 10-km en een 15-km wandeling. De tocht voert via een groene verbinding naar het buitengebied. De routes leiden de deelnemers - soms via onverwachte paden - langs de Grift, enkele andere beken en het kanaal. Onderweg is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.
Omdat het de laatste wandeling is van het seizoen willen wij afsluiten met een ontmoeting in de pastorietuin, tenminste als het weer het toelaat. Daar kunnen we napraten met elkaar onder het genot van een drankje en een hapje. Dankbaar mogen we weer terugkijken op een mooi en inspirerend wandelseizoen. Iedereen is van harte welkom.“ Als je een ander vertrouwt,
krijg je meer tijd voor jezelf.”


VERHUISCOUPON

VERHUIZEN ?

Help onze parochieadministratie.
Geef uw verhuizing door met deze coupon
(in brievenbus pastorie).
U kunt ook op een PTT-verhuisbericht “RK-parochie” aankruisen.

LAAT JE KENNEN !

VERHUISCOUPON VOOR DE PAROCHIE

Naam/voornaam : …...………………………….. m/v

Geboortedatum : .…….………………..…………….
Bsnummer : ………………………………………….

Huidig adres : ………………………………………..

Postcode/woonplaats : ……………………………….

Verhuisdatum : ………………………………………

Nieuw adres : ………………………………………...

Postcode/woonplaats : ……………………………….

Gezinsleden: geboortedatum:

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/vterug naar boven

Klarenbeek

Jaargang: 48 Aflevering nr. 5 27 maart 2018

VIERINGEN:
Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Goede Vrijdag 30 maart om 19.00 uur : Passie-viering met
kruisverering
Woensdag 4 april om 09.30 uur : eucharistieviering,
in De Beuk
Voorganger : pastor Sebastian

Vieringen in Loenen
Witte Donderdag 29 maart om 10.00 uur : gebedsviering
Zondag – Pasen 1 april om 10.00 uur : eucharistieviering
Zondag 8 april om 10.00 uur : woord- en communie-
viering

Vieringen in Twello
Witte Donderdag 29 maart om 19.00 uur : eucharistieviering
Goede Vrijdag 30 maart om 13.00 uur : kinderkruisweg
om 15.00 uur : kruisweg
om 19.00 uur : eucharistieviering
Paas zaterdag 31 maart om 20.30 uur : paaswake
Zondag – Pasen 1 april om 10.00 uur : eucharistieviering
Tweede Paasdag 2 april om 10.00 uur : eucharistieviering
Zondag 8 april om 10.00 uur : eucharistieviering
om 12.00 uur : doopviering
Maandag 9 april om 18.30 uur : eucharistieviering
Maria Boodschap

GEBEDSINTENTIES:
Woensdag 4 april: Joke Balster-te Grotenhuis
Gerrit Johannes Albertus Boerkamp
Antonia Maria Dolman-Scheerder
Johanna Hendrika van de Liende-Paalman
Bernardus Johannes Linthorst
Albertha Theresia Mulder-Streppel
Hendrikus Bernardus Antonius Streppel
Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim
jgt. Marietje Schoenaker
jgt. Alex Verwayen
jgt. Alexander Verwayen
KOSTER VAN DE MAAND APRIL:
Dhr. Geert Bloem, tel. 3011897

OVERLEDEN:
Op dinsdag 13 maart 2018 is overleden, na te zijn voorzien van de Ziekenzalving, mevrouw Johanna Sophia Frederika Dijkhof.
In de gezegende leeftijd van 95 jaar. Zij is geboren in Klarenbeek en heeft in haar lange leven gewerkt op paleis Het Loo en later op paleis Soestdijk. Dinsdag 20 maart heeft de crematie, met aansluitend gelegenheid tot condoleren, plaatsgevonden in het crematorium te Ugchelen.
TOEDIENING H. DOOPSEL:
Zondag 8 april a.s. wordt om 13.00 uur in de Martinuskerk in Twello gedoopt: Boris Krepel, geboren 2 oktober 2017. Boris is het tweede kindje van Jo-Anne en Bernhard Krepel, J.R. Krepellaan 4 in Klarenbeek.

VASTENACTIE:
Boeren zoals Geoffrey en Evelyn in Zambia verdienen gemiddeld
€ 85 tot € 100 per jaar. Dat is voor een familie onvoldoende om van te leven. Van de 4 zakken mais die ze kregen met steun van de Vastensactie, oogstten ze het eerste jaar al 25 zakken. Uiteindelijk kunnen ze gemiddeld
€ 250 tot € 1200 per jaar verdienen.
De eerste 3 jaren krijgen ze daarbij ook nog hulp via een programma dat ook ondersteund wordt door de Vastenactie. Daardoor krijgen ze de
mogelijkheid om met hun kinderen en kleinkinderen een succesvol leven te leiden.
In de komende Passieviering van 30 maart staat voor dit doel weer de collectebus klaar. U kunt daarin het vastenzakje doen, mocht u daar nog niet aan toegekomen zijn. Tot Pasen kunt u het vastenzakje ook nog in de brievenbus van het secretariaat doen bij Het Boshuis. U helpt toch ook!

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 14 dagen. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 9 april a.s..

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 12 april a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.
BLOEMENGROET:
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 18 maart j.l. is gebracht naar Diny Hurenkamp-Koers.
De Pastoraatsgroep

VERJAARDAGEN 65+:
02-4-1941 dhr. A.W. Hurenkamp Woudweg 111
02-4-1943 dhr. F. Rutenfrans Klarenbeekseweg 120
02-4-1947 mw. W.T.E. Bloem-Dashorst Molenweg 24
02-4-1949 mw. R.G.G. Borgonjen-v.d.Liende Oude Broekstraat 16
03-4-1950 dhr. W.J. Tijhuis Oude Arderweg 25
04-4-1929 mw. T. Rutenfrans-Nijhof St. Maartenserf 37, Twello
04-4-1938 mw. G.J.A. Boerkamp-Roodink Twello
04-4-1938 mw. J.W. Hulleman-Brinkman De Zweep 33
04-4-1944 dhr. W.H.J. Bloem Zutphenseweg 3
08-4-1935 mw. M.G.J. Schoenaker-Boerkamp Hoofdweg 42
09-4-1929 mw. W. Dijkhof-Streppel Hooiland 97
10-4-1951 mw. H.J.G. Rutenfrans-Linthorst Hoofdweg 69
11-4-1951 dhr. A.J.C. Huis in ’t Veld De Zweep 51

WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.
Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).
Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021

AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inloopuurtje
vrijdag 30 maart 19.00 uur Passieviering m.m.v. Grego-
riaans koor Schola Gregoriana
vrijdag 6 april 19.45 uur Kaartavond MFC

Zondag 22 april 2018 om 10.30 uur is er in het Boshuis een gezinsviering voor jong en oud, met als thema DUURZAAMHEID. Alarmbellen rinkelen, we moeten beter voor de aarde zorgen!
Noach leerde dit al heel lang geleden en het verdient onze aandacht. Deze nieuwe actieve viering is geschikt voor alle leeftijden en iedereen is van harte welkom. Na afloop is er wat lekkers te eten en te drinken met aandacht voor duurzaamheid.
De werkgroep gezinsvieringen nodigt u van harte uit.

terug naar boven

Klarenbeek

Jaargang: 48 Aflevering nr. 3 19 februari 2018

VIERINGEN:
Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Woensdag 7 maart om 09.30 uur : eucharistieviering,
in De Beuk
Voorganger : pastoor Daggenvoorde

Vieringen in Loenen
Zaterdag 24 febr. om 19.00 uur : woord- en communieviering
Zondag 4 maart om 10.00 uur : eucharistieviering
Zaterdag 10 maart om 19.00 uur : woord- en communieviering

Vieringen in Twello
Zondag 25 febr. om 10.00 uur : eucharistieviering / doopzondag
Zondag 4 maart om 10.00 uur : eucharistieviering
Zondag 11 maart om 10.00 uur : eucharistieviering

OVERLEDEN:
Zaterdag, 3 februari 2018, is overleden onze mede-parochiaan Hendrikus Bernardus Antonius Streppel.
Hij mocht de gezegende leeftijd bereiken van 90 jaar en was 58 jaar getrouwd met Mientje Streppel - Pelgrim.
Ze woonden samen met zijn ouders aan De Kar nr. 9.
Sinds het overlijden van Mientje, op 26 juli 2012, kwam Hein en ten val en werd hij in het ziekenhuis, en later in het P.W. Jansen huis, opgenomen. Na een liefde volle verzorging is hij in de nacht van 3 februari rustig in geslapen.
Op donderdag 8 februari was er in Het Boshuis gelegenheid tot condoleren, afscheid nemen en aansluitend de afscheidsviering.
Hein is te ruste gelegd bij zijn vrouw Mientje op het parochiële kerkhof.
Willen wij Hendrikus Bernardus Antonius Streppel, zijn familie
en allen die hem zullen missen in onze gebeden gedenken.
Moge Hein Streppel rusten in vrede. Amen

KOSTER VAN DE MAAND MAART:
Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610
GEBEDSINTENTIES:
woensdag 7 mrt.: Cornelia Johanna Hendriks-Miltenburg
Johanna Hendrika Wilhelmina Hulleman-van Gurp
Johanna Hendrika van de Liende-Paalman
Bernardus Johannes Linthorst
Albertha Theresia Mulder-Streppel
Hendrikus Bernardus Antonius Streppel
Wilhelmina Theresia Streppel-Plegrim
jgt. Hendrika Berendina Tiemessen-Bouwmeester


VERJAARDAGEN 65+:
26-2-1932 mw. E. Westen-Weijn Lariksweg 24
26-2-1934 mw. G. Buiting-Haarman De Doorvaart 27
26-2-1945 dhr. H.J.G. Koolman Cederweg 21
28-2-1943 mw. H.L.J. Mulder Molenweg 27
01-3-1931 dhr. J. Spijkerbosch Oude Apeldoornseweg 2
02-3-1948 mw. H.A.J. Koolman-voor ’t Hekke Cederweg 21
03-3-1951 mw. J.B.H. Boerkamp-Leisink Hoofdweg 46
04-3-1944 dhr. R.J.J. Boerkamp Hoofdweg 67
05-3-1946 mw. T.J.W.M. Mulder-Jansen Twello
05-3-1951 dhr. T.G.J. Dolman Klarenbeekseweg 36
06-3-1940 mw. H.A.G. Hurenkamp Molenweg 18
06-3-1946 dhr. G.F.A. Kremer Hessen-Allee 24
07-3-1939 mw. W.J.E. Smeltink-Bourgondien Broekstraat 35
13-3-1946 dhr. H.A.J. Hurenkamp Molenweg 32
16-3-1948 mw. A.J.J. Blok-Boerkamp Broekstraat 65

OOK ZIJN JARIG:
op maandag 26 februari a.s. em. pastor H.M. Hofstede
en op dinsdag 27 februari pastor W.C.J. Vroom.
Wij, als geloofsgemeenschap, feliciteren hen hiermee van harte en wensen hen nog vele goede en gezonde jaren toe!
Mocht u een verjaardagskaartje willen sturen, dan kan dit naar het adres:
Pastor H. Hofstede : Vuurdoornstraat 198, 8171 XD Vaassen en
Pastor W. Vroom : Deventerstraat 89, 8171 AC Vaassen.
BLOEMENGROET:
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 18 februari j.l. is gebracht naar Ben Revenberg.
De Pastoraatsgroep

OECUMENISCHE VASTENMAALTIJD:
Op vrijdag 16 maart a.s. houden we weer een midvasten-maaltijd
met beide geloofsgemeenschappen.
Het begint om 17.30 uur in “ ’t Achterhuus van de Protestantse Kerk aan de Woudweg in Klarenbeek.
Samen met de voorgangers ds Yvette van Neck-Pors en pastor Ivan Kantoci zullen we ons tijdens een sobere maaltijd bezinnen op Pasen.
Van u vragen we een bijdrage van € 8,00.
Dit bedrag zal volledig ten goede komen aan ‘geWoon Dagbesteding Ouderen “ in Klarenbeek.
Ingrid van Bussel zal er iets meer over komen vertellen.
U kunt zich tot 11 maart a.s. opgeven bij:
Rina Roosenboom, Hessenallee 11 , Klarenbeek;
Toos Haagen , Molenweg 29, Klarenbeek
We hopen velen van u te mogen ontmoeten.

AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inloopuurtje
vrijdag 2 maart 14.30 uur Wereldgebedsdag, in ’t Achterhuus
19.45 uur Kaartavond MFC
woensdag 14 maart 14.30-15.30 uur 3e kinderbijeenkomst EHC, in
Klarenbeek
20.00 uur Doopvoorbereiding in Twello, voor
doopzondag 8 april
vrijdag 16 maart 17.30 uur Oecumenische vastenmaaltijd,
in ’t Achterhuus

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 12 maart a.s.
BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 15 maart a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.


WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.

Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021

WIEL PALMEN:
We kennen Wiel Palmen van de stichting Martinus, van zijn betrokkenheid bij Nepal en Thailand en van zijn professionele manier van ontwikkelingssamenwerking. En van zijn boek ‘Nepal meer dan de Himalaya’.
Maar wie is hij zelf? Waar komt zijn betrokkenheid vandaan?
We zijn benieuwd naar zijn verhaal, hoe hij opgroeide, wat was zijn werk, en wat inspireert hem? Hij vertelt zijn verhaal en wij hebben de gelegenheid hem vragen te stellen.

Datum: dinsdag 10 april 2018
Inleider: Wiel Palmen
Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Pastoraal centrum Irene, Dorpsstraat 10 Twello
Entree: Vrijwillige bijdrage, inclusief koffie en thee
Website: www.hatemalo.nl
Aanmelden: bi.twello@gmail.com

“ Gelukkig zijn is niet een bestemming,
het is een manier van leven.”
BOODSCHAPPENPAKKETACTIE KLARENBEEK 2018 ZEER GESLAAGD:
Grote dank aan iedereen die mee heeft gespaard aan de bood-schappenpakketactie van de Plus. Dankzij de enthousiaste betrokken- en vrijgevigheid van alle dorpsgenoten en medewerking van de Plusmedewerkers door het plaatsen van een zegelbox zijn er afgelopen week meer dan 120 pakketten bij elkaar gespaard en bezorgd door de vrijwilligers van de werkgroepen PKN en Caritas Klarenbeek. Hiermee zijn veel mensen verrast. Mensen die deze attentie om welke reden dan ook verdienen en die de organisatie hiermee een hart onder de riem heeft willen steken.
Voor meer informatie over de werkgroep Caritas zie www.franciscusenclara.com/caritas en
werkgroep PKN zie www.kerkklarenbeek.nl/werkgroepen/diaconie.
Mèt elkaar, vóór elkaar. De dankbaarheid is GROOT.

INZAMELING OUDE METALEN TEN BEHOEVE VAN HET
BOSHUIS:

Klarenbeek en omgeving heeft in het verleden met de opbrengsten van de inzameling van oude metalen al vele goede doelen ondersteund.
Eind sept.2017 werd de inzameling van oude metalen voor het Hertenkamp zeer succesvol afgesloten.
Nadien hebben we ook de Vakantie Speelweek financieel kunnen ondersteunen.
De komende tijd zullen de opbrengsten besteed worden aan Het Boshuis. Hierin moet nog fors geïnvesteerd worden wat betreft duurzame energie en geluid.
Het gebouw wordt voor velerlei activiteiten gebruikt.
De scholen gebruiken het voor het opvoeren van musicals, toneel-uitvoeringen en andersoortige vieringen.
Muziekverenigingen en koren maken er gebruik van.
Ook vinden er gebedsdiensten en afscheidsdiensten plaats.
Om recht te doen aan de vele verschillende activiteiten welke in Het Boshuis plaatsvinden, is een goede geavanceerde geluids-installatie en goede akoestiek van groot belang.
Om Het Boshuis financieel te ondersteunen met deze omvangrijke investering, gaan we de komende periode de opbrengsten van de inzameling van oude metalen hieraan besteden.
We hopen dat door deze investering het geluid van een zeer goede kwaliteit wordt en alle activiteiten nog beter te volgen zijn.

Inleveradres:
Bij de familie Brugman, Polveensweg 25 staat permanent een container waar u de oude metalen en dergelijke in kunt leveren.
Als u niet in de gelegenheid bent de materialen zelf te brengen, geef ons even een seintje en wij halen deze graag bij u op.Materialen:
Wat kunt u allemaal inleveren:
• metalen, w.o. ijzer, lood, zink, aluminium, koper, gereedschap,
elektromotoren en fietsen(indien mogelijk zonder banden)
• witgoed zoals wasmachines, drogers, vaatwassers.
• accu’s en
• elektriciteitskabels
Vanwege de koelgassen kunnen géén koelkasten, diepvriezers en televisies ingeleverd worden.
Het actiecomité,
Inzameling oude metalen

terug naar boven

KLarenbeek

Jaargang: 48 Aflevering nr. 2 30 januari 2018

VIERINGEN:
Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Woensdag 14 febr. om 09.30 uur : Aswoensdagviering,
in De Beuk
Voorganger : pastor Sebastian, pr.

Zondag 18 febr. om 10.00 uur : woord- en gebedsviering in het
teken van de Vastenaktie,
in De Kastanje, m.m.v. Spirit

Vieringen in Loenen
Zondag 4 febr. om 10.00 uur : eucharistieviering
Zaterdag 10 febr. om 19.00 uur : eucharistieviering
Woensdag 14 febr. om 19.00 uur : Aswoensdagviering
Zondag 18 febr. om 10.00 uur : eucharistieviering

Vieringen in Twello
Zondag 4 febr. om 10.00 uur : eucharistieviering & Vormsel
Zondag 11 febr. om 10.00 uur : eucharistieviering
Woensdag 14 febr. om 09.00 uur : Aswoensdagviering
Zondag 18 febr. om 10.00 uur : eucharistieviering

PER ABUIS is in de laatst gehouden gebedsviering vermeld dat de eerste woensdag van de maandviering wordt gehouden op 7 februari.
Dit moet zijn de tweede woensdag 14 februari!!
Dit is met de planning afgesproken met pastoor Daggenvoorde, i.v.m. "Aswoensdag". Er bestaat dan de mogelijkheid tijdens de viering het "askruisje" te ontvangen. De voorganger is Pastor Sebastiaan.
Woensdag 14 februari om half tien 9.30 uur in de Beuk
(Parochiezaal)

KOSTER VAN DE MAAND FEBRUARI:
Dhr. Geert Bloem, tel. 3011897

AANKLEDING KASTANJE:
18 febr. : dhr. H. Linderhof, mw. L. Linderhof en dhr. B. Brouwer

GEBEDSINTENTIES:
Woensdag 14 febr.: Cornelia Johanna Hendriks-Miltenburg
Johanna Hendrika Wilhelmina Hulleman-v.Gurp
Johanna Hendrika van de Liende-Paalman
Bernardus Johannes Linthorst
Albertha Theresia Mulder-Streppel
Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim
overleden ouders Arts-Berenschot

Zondag 18 febr.: jgt. Gerardus van Gurp
Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim

COLLECTANTEN:
18 febr. : dhr. L. Kolkman en dhr. J. Smeltink

LECTOR: 18 febr. : mw. A. van ’t Erve

BLOEMENGROET:
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 14 januari j.l. is gebracht naar Antoon en Betsie Sanders.
De bloemengroet van de oecumenische viering van zondag 21 januari j.l. is gebracht naar Casper en Gerry Kleverwal.
De Pastoraatsgroep

OVERLEDENEN:
Op 25 december 2017 is op 33 jarige leeftijd overleden:
Walter Brugman, zoon van Bennie en Rini Brugman-Klarenbeek, wonend aan de Cederweg17 in Klarenbeek.
Moge Walter Brugman rusten in vrede.

Op 14 januari 2018 is overleden Bernard Hendriksen, wonend aan Tuinstraat 41 (de Benring) te Voorst. Hij was de weduwnaar van Maria Hendrika Hendriksen-Kleverwal en voorheen woonde hij met zijn gezin aan de Cederweg.
Moge Bernard Hendriksen rusten in vrede.
BEZOEK VAN EEN PASTOR:
Als u het op prijst stelt dat een pastor bij u komt of u wilt graag thuis de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie in Twello, tel. 0571-274445, op dinsdag en donderdag van 9.00-17.00 uur.

VERJAARDAGEN 65+:
30-01-1953 mw. M.T. Bouwmeester-Koers De Zweep 55
03-02-1935 dhr. H.J. Lobbert Landweg 15
03-02-1942 dhr. W.J.Th. Bloem Bosweg 32
03-02-1949 mw. A.G.M.A. Hendriksen-Beekman De Til 22
07-02-1944 mw. A.H. de Croon-Franken De Elisabeth Hoeve 18
08-02-1939 dhr. B.G. Driessen De Zweep 35
08-02-1952 mw. H.T. Dolman-Uit de Weerd De Zweep 37
10-02-1945 mw. J.M. Pronk-Willemsen Broekstraat 29A
12-02-1940 mw. M.M. Mulder-Bonekamp Polveensweg 10
12-02-1940 dhr. B.A.G. Elders Karel Doorman-
straat 33, Twello
14-02-1927 mw. T. Klarenbeek-Jansen Cederweg 16
15-02-1939 mw. W.M.P. de Haan-Mulder Bosweg 6
15-02-1947 dhr. P.R. Buitenhuis Oudhuizerstr. 41A
20-02-1934 dhr. G. Pijnappel Hoofdweg 84A
20-02-1941 dhr. W.J. Harmelink Hoofdweg 20
22-02-1949 mw. G.F.M. Hulleman-Mulder Polveensweg 5
22-02-1952 mw. C.T. van den Berg-Mulder Elsbosweg 19B
23-02-1949 dhr. M.J. Boerkamp Broekstraat 45
24-02-1953 mw. E.J. Harmsen-Boers Woudweg 56
24-02-1953 dhr. J.H. Vredegoor Molenweg 43

WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.

Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021

AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inloopuurtje
vrijdag 2 febr. 19.45 uur Kaartavond MFC
dinsdag 6 febr. 20.00 uur Lezing: “Spiritualiteit v/h geluk”
in bibliotheek, Twello
woensdag 14 febr. 14.30-15.30 uur 2e kinderbijeenkomst EHC,
in Klarenbeek

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 19 februari a.s.

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 22 februari a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.

KOFFIE/THEE DRINKEN:
Zondag 18 februari a.s. zal er na afloop van de viering voor ons allen koffie en thee worden geschonken. Wij hopen dat dan velen van u elkaar mogen ontmoeten.
Graag tot zondag.
Pastoraatsgroep

WERELDGEBEDSDAG:
Op vrijdag 2 maart a.s. om 14.30 uur. hopen wij met velen van U samen te komen in “’t Achterhuus” aan de Woudweg voor de jaarlijkse viering ter gelegenheid van Wereldgebedsdag.
De Wereldgebedsdag komt in 2018 uit Suriname.
Als thema is gekozen: En God zag dat het GOED was… God is
de oorsprong van de hele schepping. Hij gaf Suriname heel veel:
de mensen die er wonen, de prachtige natuur, het klimaat en heel veel grondstoffen. De zon schijnt ieder dag over het land, de dieren en de planten; alles heeft zijn eigen plek onder de zon en de overvloed aan fruit en groenten vertellen ons dat er -als wij delen- voor iedereen meer dan voldoende voedsel is. God zorgt voor iedereen, ook voor degenen die Hem niet erkennen. U bent allen van harte welkom.
KERSTMUSICAL ‘BROODNODIG’ 2018:
Wij, Wil Berends, Marietje Hobert. Marianne v.d. Enk en Maaike Scheerder, werkgroep van deze musical, nodigen u en jou van harte uit om deze fantastische en humoristische musical met de ‘BROODNODIG’(e) boodschap bij te wonen, in Het Boshuis te Klarenbeek op 8 en -zo mogelijk- op 9 december 2018.
Deze droom is geboren op 31 januari 2017.
Daarna is de werkgroep gevormd en zijn in no-time mensen via via benaderd om deel te nemen aan deze musical op welke wijze dan ook. Zo ontpopte zich een werkgroep decor, kleding en schminken, de spelers, een koor en de solisten met hun begeleiding.
Vanaf september 2017 waren de rollen verdeeld en ging het oefenen van start. Deelnemers die, enthousiast geraakt door de passie van Wil en die elkaar niet of nauwelijks òf juist heel goed kennen, samen de ‘BROODNODIG’(e) kerstboodschap op de planken willen zetten.
Om dit goed voor elkaar te krijgen hebben wij ook uw hulp nodig.
Wie heeft er voor het decor nog acrylverf (merk Amsterdam, Talens, Verhoeven) en/of primer Gesso beschikbaar? U kunt dit melden of inleveren bij de werkgroep. Verder zijn wij nog op zoek naar diverse kleding, een ezelspak en kop.
Dit waren de eerste stukjes ‘BROOD’ die we graag met u/jou willen delen. Deel(t) u/jij met ons mee? Echt ‘NODIG’!
Wordt vervolgd..!
Hartelijke groeten; Wil Berends 055-5062591
Marietje Hobert 055-3012138
Marianne v.d. Enk 055-3010015
Maaike Scheerder 055-3012442

OECUMENISCHE OMROEP VOORST:
Reeds meer dan 25 jaar verzorgt de oecumenische omroep Voorst
-met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus- op zondag-ochtend de uitzending op radio Voorst.
Sinds september kunt u iedere zondagmorgen de OOV vanaf 09.00 tot 12.00 uur weer beluisteren op de radio kanaal 105.3 FM.
Om 09.00 uur start het programma met gevarieerde “geestelijke” muziek, afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken.
Om 10.00 uur (of 09.30 uur, afhankelijk van het tijdstip waarop de kerk-dienst in de betrokken kerk begint) kunt u een kerkdienst meebeleven, die

vanuit één van de bij de OOV aangesloten kerken wordt uitgezonden.
Na de kerkdienst, wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) een verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de -vrijwillige- presentatoren/-trices.
Ook u kunt daarvoor een plaatje aanvragen voor een vriend, familie-lid of voor uzelf. U kunt dit doen door een berichtje te sturen of een telefoontje te plegen met één van de contactpersonen. Doet u dit voor woensdag, dan wordt de zondag daarop de gevraagde plaat voor u gedraaid.
De contactpersoon voor Klarenbeek is mevrouw M. Schoenaker-Boerkamp, Hoofdweg 42; tel. 055-3011896.

OP ZOEK NAAR DE HERDERS…
Op kerstavond 24 december j.l. was er een bijzondere gezinskerst-viering in Het Boshuis in Klarenbeek. Het thema van deze viering was: “Op zoek naar de herders”.
De viering stond in het teken van het kerstverhaal, waar veel kinderen aan mee deden. Het verhaal werd ingeleid en afgesloten door vertelster Merle van Veldhuizen.
Een journalist ging op zoek naar de herders en wat bleek, gewone mensen waren herders… een moeder, verpleegster, juf, politie-agenten, Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.
De postbode wees de journalist en de ‘herders’ de weg naar Jozef, Maria en kindje Jezus. De ‘echte’ herders kwamen voor in het lied “Stoere Herders” dat gezongen werd door het kinderkoor.
Zij zongen ook bekende kerstliedjes zodat een ieder mee kon zingen.
Kinderen konden voor de viering een versierde kerstbal inleveren die zij gekregen hadden tijdens de kerstmarkt van Basisschool De Kopermolen. Voor iedere kerstbal werd een bedrag door de Klarenbeekse parochie aan Serious Request gedoneerd. Het totale bedrag van € 101,50 is die avond overgemaakt. Met dank aan alle kinderen die de kerstballen mooi versierd hadden en aan de pastoraatsgroep die deze actie ondersteunde.
De viering werd druk bezocht door kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden.
Na de viering was er tijd om na te praten, iets te drinken en wat lekkers te eten.
De Werkgroep Gezinsvieringen kijkt terug op een geslaagde viering en wil via deze weg iedereen bedanken die op welke manier dan ook mee heeft geholpen om deze viering mogelijk te maken!

HELP DE ARMSTE GEZINNEN IN MBALA, ZAMBIA
EVEN MINDEREN. VOOR EEN ANDER.

In het uiterste noorden van Zambia in Afrika heeft de hiv-epidemie ongenadig toegeslagen. Talloze mensen raakten geïnfecteerd, werden ziek en overleden. Kinderen werden wees. De zusters van de Heilige Harten helpen de allerarmste families weer op eigen benen te staan.
De zusters willen dit bereiken door het zgn. HID-programma. uit te voeren. Ze richten zich hierbij op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6 euro per week en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen.
Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op onder-nemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.
Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 15.700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan 12.600 indirect.
U kunt de Vastenactie daarbij helpen door Uw financiële onder-steuning. Het vastenzakje daarvoor vindt u in de Nieuwsbrief van deze week.
De gebedsviering van zondag 18 februari a.s. om 10.00 uur staat in het teken van dit doel. In al onze vieringen, vanaf Aswoensdag tot Pasen, die we in Het Boshuis houden, zal er een collectebus klaar staan waarin u het vastenzakje met uw bijdrage kunt doen.
U kunt het vastenzakje ook in de brievenbus van het secretariaat doen (naast de kerktoren). Tenslotte kunt u ook geld overmaken per bank. IBAN: NL21INGB0000005850. T.n.v. Vastenactie project Zambia.
We hopen dat, via de Vastenactie, velen uit onze geloofsgemeen-schap zich in willen zetten voor dit mooie doel dat weer hoop geeft aan mensen in Zambia op een betere toekomst.

terug naar boven

Klarenbeek

Jaargang: 48 Aflevering nr. 1 9 januari 2018

VIERINGEN:

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Zondag 14 januari om 10.00 uur : woord- en gebedsviering,
in De Kastanje, m.m.v. Spirit;
met aansluitend nieuwjaars-
bijeenkomst.
Zondag 21 januari om 10.00 uur : oecumenische viering in de
Protestantse kerk

Vieringen in Loenen
Zaterdag 13 januari om 19.00 uur : eucharistieviering
Zondag 21 januari om 10.00 uur : oecumenische viering
Zaterdag 27 januari om 19.00 uur : woord- en communieviering

Vieringen in Twello
Zondag 14 januari om 10.00 uur : eucharistieviering
Zaterdag 20 januari om 19.00 uur : eucharistieviering
Zondag 21 januari om 10.00 uur : oecumenische viering in de
Dorpskerk
Zondag 28 januari om 12.00 uur : kinderzegenviering

De eerste gebedsviering in het nieuwe jaar 2018 zal zijn op zondag 14 januari. Het thema van de viering is: Luister en zie…..
Na die viering is er gelegenheid elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen en een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.
De geloofsgemeenschap verzorgt de koffie/thee en oliebollen.
Het Boshuis nodigt ons uit voor een drankje en een hapje.
Allen dus van harte uitgenodigd. Wij hopen velen van u gezond
en wel te ontmoeten op deze tweede zondag in 2018.

GEBEDSINTENTIES:
Zondag 14 januari: Antonius Pelgrim en zoon Gerard
Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim
overleden familie Pelgrim-Lobbert
OVERLEDEN:
Donderdag 21 december 2017 is op 74-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Johannes Wilhelmus Buitink. Hij woonde zijn leven lang aan de Kopermolenweg 17. Woensdagavond was er tussen zeven uur en kwart voor acht gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in Het Boshuis. Donderdag 28 december vond de crematie-plechtigheid plaats. Moge Jan Buitink rusten in vrede.
KOSTER VAN DE MAAND JANUARI:
Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610

COLLECTANTEN:
14 januari: dhr. B. Rutenfrans en dhr. J. Huisman

AANKLEDING KASTANJE:
Dhr. G. Rasing, mw. T. Rasing en dhr. W. Hulleman

KINDERZEGEN 2018:
Een hand op het hoofd leggen van je kind, we doen het allemaal wel eens. Het is een teken van zorg en verbondenheid voor je kind.
Het is ook een teken van zegening en bescherming: ‘ik wil al het goede voor jou, dat je behoed wordt voor alle kwaad’. Dat de goede God deze mens, dit kind, beschermt en zegent in het leven: dat kan ook een uiting zijn van geloof.
Voor een kinderzegen zijn alle kinderen en hun ouders welkom
op zondag 28 januari a.s. om 12.00 uur
in de H. Martinuskerk in Twello (Kerklaan 18)
We doen dit op de zondag voor ‘Maria Lichtmis’, het feest dat Maria en Jozef hun kind Jezus aan God opdragen in de Tempel. Hiermee sluiten we, 40 dagen na de geboorte van Jezus, het kerstfeest af.
We houden een korte en ontspannen gebedsdienst, waarin we luisteren naar een verhaal, allemaal een kaars aansteken bij Maria, kinderen zullen zegenen en aan de dopelingen van 2017 hun doopduifje teruggeven.
Na afloop is er koffie, thee, chocomel en limonade.
Iedereen is van harte welkom!

Vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen van de parochie en de pastores Paul Daggenvoorde en Wim Vroom

VORMSELVIERING:
Op zondag 4 februari a.s. zullen jongeren uit onze parochie het sacrament van het Vormsel ontvangen. De feestelijke viering vindt om 10.00 uur plaats in de Martinuskerk van Twello.
Jesper Wolters uit Klarenbeek heeft zich in de afgelopen tijd, samen met pastor Vroom en jongens en meisjes uit de parochie, voorbereid op deze belangrijke gebeurtenis in zijn gelovig leven.
Hij hoopt deze bijzondere dag met zijn familie en met velen uit onze geloofsgemeenschap te mogen vieren.
U bent allen van harte welkom!


BLOEMENGROET:
Er zijn in de week voor kerst twee kerststukjes bezorgd als bloemen- groet, namens onze geloofsgemeenschap bij twee medeparochianen. Bij de heer Jos Alfrink, wonende aan de Ruigenhoek nr. 8 en bij de heer Harrie Koolman, wonende aan de Cederweg nr. 21.
De Pastoraatsgroep

VERJAARDAGEN 65+:
13-01-1949 dhr. B.H.T. Kolkman Molenweg 41
14-01-1926 mw. A. Kleverwal-Jansen Broekstraat 12
19-01-1944 dhr. J.F.L. Jansen Sparrenweg 4
19-01-1945 dhr. B.L. Rutenfrans Hoofdweg 69
20-01-1939 dhr. H.W. van Schaik Verlengde Broekstraat 4
20-01-1942 mw. A.H.T. Linthorst-Bloem Molenweg 22
21-01-1951 mw. H.J.G. Brouwer-van Gurp De Til 19
22-01-1946 mw. A.J.H. Schiphorst-Hullegie Molenweg 45
22-01-1952 dhr. B.J.A. Bouwmeester De Zweep 55
25-01-1946 mw. J.M. Hurenkamp-Meurs Klarenbeekseweg 79
30-01-1937 dhr. L.J.M. Koolman Lariksweg 22
31-01-1951 dhr. W. van den Berg Elsbosweg 19 B
01-02-1942 mw. W.J. Elders-Dolman Karel Doormanstr. 33
Twello
02-02-1928 dhr. M. Diks Woudweg 88


WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.

Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021


AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inloopuurtje
zondag 4 februari 10.00 uur Vormsel in Twello

WORSTENAKTIE:
Aanstaande vrijdagavond 26januari 2017 komen de leden van
Muziekvereniging Klarenbeek in de nieuwbouwwijken van Klarenbeek langs de deur om echte slagersworsten van Buurman Vleesch en Vis (Walravens) te verkopen.
Zaterdagochtend 27 januari worden er eveneens rookworsten
Verkocht, maar dan in Klarenbeek, Oosterhuizen en omgeving.
Bent u één van deze dagen niet thuis en wilt u wel een rookworst(en) bel dan voor vrijdag naar: 06-83099398 (Jeanette)
De Opbrengst gebruiken wij voor de opleiding van nieuwe muzikanten en voor het onderhouden van onze instrumenten.
Alvast bedankt, namens
het bestuur van Muziekvereniging Klarenbeek


COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 28 januari a.s.

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 1 februari a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.
HERINNERING “WILT U HELPEN SPAREN VOOR HET BOODSCHAPPENPAKKET?”
Enkele weken terug is er een oproep geplaatst om samen zegels te sparen voor een Boodschappenpakket van de PLUS Imanse in Klarenbeek. Dankzij uw betrokkenheid en enthousiasme is deze actie voorgaande jaren een hartverwarmend succes geweest en wordt wederom uw hulp gevraagd. Wanneer u zegels over heeft, kunt u deze in de brievenbus van Het Boshuis, Kerkweg 2, 7382 BN Klarenbeek deponeren of in de daarvoor bestemde box bij de PLUS Imanse. Ook kunt u de zegels afgeven bij Tonnie Kleverwal, De Til 18 of in de daarvoor bestemde doos in de Protestantse Kerk in Klarenbeek doen. De actie loopt tot en met 27 januari 2018.
De vrijwilligers van Caritas en van de Protestantse Kerk Klarenbeek
kennen zeker mensen of gezinnen die erg blij zullen zijn met dit pakket, niet alleen op financieel gebied, maar ook als steuntje in de rug in tijden van ziekte of tegenslag. Als u zelf nog mensen kent die wij met een levensmiddelenpakket blij kunnen maken, wilt u dit dan ook kenbaar maken via een briefje op het adres van Het Boshuis.
Doet u ook weer mee? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp!
Werkgroep PKN (zie www.kerkklarenbeek.nl/werkgroepen/diaconie)
Werkgroep Caritas (zie www.franciscusenclara.com/caritas)

NA 50 JAAR WEER IN DE KERK:
De hoeveelheid handdrukken, kaarten, wensen en hartelijke gaven maken ’t mij onmogelijk ieder persoonlijk te bedanken.
Dan maar zo: Dank je wel allemaal! Het was een prachtige gezellige bijeenkomst in HET BOSHUIS, de voormalige kerk van Klarenbeek, waar ik 50 jaar geleden als wijdeling languit op de grond lag.
Een priester van de koude grond-want het vroor dat het knapte.
Een grote verrassing om jullie daar weer te zien en ontmoeten, na zoveel jaren.
En, wat hadden de vrijwilligers het daar gezellig gemaakt.
Vele gasten zeiden: Je had geen betere locatie kunnen kiezen.
Heel hartelijk dank aan ieder die het mogelijk heeft gemaakt dat ik dit hier op historische grond met mijn familie en vrienden mocht vieren.
Met name ook aan het bestuur, de vrijwilligers, de muzikanten.
Petje af!
En, niet te vergeten, ook dank voor de bijdragen aan het werk van de zusters van OLV in Malawi en Indonesië.
Als je in de buurt bent, welkom in Zeist.
Henk Bloem

ADVENTSACTIE:
De adventsactie voor de straatkinderen in Rwanda heeft het mooie bedrag van € 280,00 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Het zal mede hierdoor voor een aantal straatkinderen mogelijk worden om een nieuw leven op te bouwen.


B&IT-LEZING DOOR ROELOF TICHELAAR:
‘DE SPIRITUALITEIT VAN HET GELUK’
Ieder mens wil graag gelukkig zijn, maar wat is dat eigenlijk?
En waar kunnen we dat geluk vinden?
Aards geluk kent vele gezichten, maar is altijd tijdelijk omdat de uiterlijke vorm van het aardse voortdurend aan verandering onderhevig is. Het najagen van geluk blijkt vaak een oneindige zoektocht.
Het geestelijk geluk is dichterbij, veel dichterbij dan we vermoeden. Dit geluk moeten we wel beschermen: door bewust met onze gedachten om te gaan en door onze grenzen op de juiste manier te stellen. Het stellen van grenzen is een spirituele opdracht die we serieus moeten nemen.
Welke spirituele bron staat ons ter beschikking om daarin de juiste kracht, de innerlijke rust, maar ook het geluk te vinden?
Dinsdag 6 februari 2018 20.00 uur in de Bibliotheek, Marktplein 11 in Twello. Inloop vanaf 19.30 uur, entree € 5,- aanmelden kan bij bi.twello@gmail.com.
Aanmelden is praktisch voor ons maar niet noodzakelijk voor u. Ons motto is: Altijd welkom!
De spreker Roelof Tichelaar heeft een praktijk voor psychische, pastorale en spirituele hulpverlening, is docent weerbaarheid en zelfverdediging en auteur van diverse boeken op het gebied van christelijke spiritualiteit, weerbaarheid en psychologie. www.roeloftichelaar.nl


OECUMENISCHE OMROEP VOORST:
Reeds meer dan 25 jaar verzorgt de oecumenische omroep Voorst
-met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus- op zondagochtend de uitzending op radio Voorst.
Sinds september kunt u iedere zondagmorgen de OOV vanaf 09.00 tot 12.00 uur weer beluisteren op de radio kanaal 105.3 FM.
Om 09.00 uur start het programma met gevarieerde “geestelijke” muziek, afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken.
Om 10.00 uur (of 09.30 uur, afhankelijk van het tijdstip waarop de kerkdienst in de betrokken kerk begint) kunt u een kerkdienst meebeleven, die vanuit één van de bij de OOV aangesloten kerken wordt uitgezonden.
Na de kerkdienst, wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) een verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de
- vrijwillige - presentatoren/-trices.
Ook u kunt daarvoor een plaatje aanvragen voor een vriend, familie-lid of voor uzelf. U kunt dit doen door een berichtje te sturen of een telefoontje te plegen met één van de contactpersonen. Doet u dit voor woensdag, dan wordt de zondag daarop de gevraagde plaat voor u gedraaid.
De contactpersoon voor Klarenbeek is mevrouw M. Schoenaker-Boerkamp, Hoofdweg 42; tel. 055-3011896.“ Creëer je eigen toekomst,
voordat een ander het voor je doet.”
terug naar boven

Klarenbeek

Jaargang: 47 Aflevering nr. 21 19 december 2017

VIERINGEN:

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
zondag 24 dec. om 17.00 uur : jaarlijkse kerst/gezinsviering,
in De Kastanje,
m.m.v. het kinderkoor
maandag 25 dec. om 10.00 uur : kerst/gebedsviering,
in De Kastanje,
m.m.v. Spirit
woensdag 3 jan. om 09.30 uur : eucharistieviering, in De Beuk
voorganger : pastoor Daggenvoorde

Vieringen in Loenen
zondag 24 dec. om 16.30 uur : kerst/gezinsviering
om 19.00 uur : woord- en communieviering
om 21.00 uur : woord- en communieviering
maandag 25 dec. om 10.00 uur : eucharistieviering
zondag 31 dec. om 10.00 uur : woord- en communieviering
zondag 7 jan. om 10.00 uur : woord- en communieviering

Vieringen in Twello
zondag 24 dec. om 10.00 uur : eucharistieviering
om 17.00 uur : kerst/gezinsviering
om 19.00 uur : woord- en communieviering
om 21.00 uur : eucharistieviering
maandag 25 dec. om 10.00 uur : eucharistieviering
om 12.30 uur : kerst met de kleintjes
dinsdag 26 dec. om 10.00 uur : eucharistieviering
zondag 31 dec. om 10.00 uur : eucharistieviering
om 19.00 uur : gebedsdienst parochianen
maandag 1 jan. om 10.00 uur : eucharistieviering
zondag 7 jan. om 10.00 uur : eucharistieviering
maandag 8 jan. om 18.30 uur : eucharistieviering

KOSTER VAN DE MAAND DECEMBER:
Dhr. Geert Bloem, tel. 3011897
KERSTMIS. HOE ZIT DAT OOK ALWEER?
Lastig, want op een ezel in de schoot van een maagd, die ongetrouwd hoogzwanger is. Onderweg om te worden geteld. Om te zien of je in ogen van de keizer en andere machten meetelt. Niet. En ook geen plek. Bevalling in het nachtverblijf voor dieren. De pasgeborene in een kribbe, een voerbak. God wordt geboren waar mensen geen plek hebben. Ongezien voor wie meetellen en zich almachtig wanen, komt God aan het licht. Herders, randfiguren, zien hem het eerst. God komt de wereld van zijn mensen binnen bij de kleinen en de machtelozen. Zo zit dat. En dat ligt niet lekker. Niet voor Hem (Jezus) en ook niet voor ons. Is dat misschien Gods strategie, om ons in beweging te krijgen?
God, Enig, Eén in drie goddelijke personen; in wezen een eigen gemeenschap dus. Maar niet zelfgenoegzaam. God, de Vader, de Zoon en de Geest wil bij mensen zijn, als medemens. God is me er een! Een vreemde. Een mensgeworden vreemdeling die ons betrekken wil bij wie God is.
Kerstmis. Letterlijk betekent het zoiets als de missie van Christus.
Hoe zit dat ook alweer? Het is dat we in beweging komen. En gaan meedoen met de missie van Jezus. En allen 'tezamen komen onder sterrenblinken', onder Gods hemel.
Zalig Kerstmis, pastoor Paul Daggenvoorde

OVERLEDEN:
Afgelopen zaterdag 9 december 2017 is overleden Bernardus Johannes Linthorst. Hij mocht de leeftijd bereiken van 84 jaar. Bernard is geboren in Wilp Achterhoek in een groot gezin. Na zijn huwelijk met Mientje de Croon woonde Bernard met zijn vrouw en kinderen jaren lang aan de Dalk in Klarenbeek. Na het overlijden van zijn vrouw leerde hij zijn huidige vriendin kennen en sinds negen jaar woonden zij samen in Apeldoorn. Bernard was een zorgzame man, hield van gezelligheid en mensen om zich heen.
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen heeft plaats gevonden op woensdag 13 december in Het Boshuis.
De afscheidsviering werd gehouden op donderdag 14 december om half 11 in Het Boshuis. Daarna werd zijn lichaam te ruste gelegd bij
zijn vrouw Mientje op het parochiële kerkhof.
Willen we Bernardus Johannes Linthorst, zijn kinderen, klein-kinderen en allen die hem zullen missen in onze gebeden gedenken.
Moge Bernard Linthorst rusten in vrede. Amen

GEBEDSINTENTIES:
maandag 25 december : Tonnie Huisman
Riek Slief-Huisman
Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim
jgt. Albertha Johanna Huisman-Kobussen
overleden ouders: Huisman-Boerkamp
Huisman-Streppel
Hurenkamp- Kleverwal
Kremer-Diks
Kruitbosch-Jansen

woensdag 3 januari : Cornelia Johanna Hendriks-Miltenburg
Johanna Hendrika van de Liende-Paalman
Bernardus Johannes Linthorst
Catharina Maria Aleida Hurenkamp-Jansen
Johanna Hendrika Wilhelmina Hulleman-van Gurp
Albertha Theresia Mulder-Streppel
Wilhemina Theresia Streppel-Pelgrim
jgt. Geert Franken
overleden ouders Arts-Berenschot

STRAATKINDEREN TERUG NAAR HUIS IN RWANDA-ADVENTSACTIE
In de gezinsviering van kerstavond en de gebedsviering van kerst-morgen zal er een collectebus klaar staan waarin u het envelopje met uw bijdrage kunt doen. Nog de hele maand december kunt u uw bijdrage voor deze actie ook nog in de brievenbus van het secretariaat doen. Een kleine bijdrage kan voor een kind dat weer terug is bij zijn ouders het verschil maken of het naar school kan of niet.

COLLECTANTEN:
24 dec., 17.00 uur : dhr. B. Rutenfrans en dhr. F. Kremer
25 dec., 10.00 uur : dhr. J. Huisman en dhr. J. Smeltink

LECTOR: 25 dec., 10.00 uur : mw. G. Kremer
OP ZOEK NAAR DE HERDERS:
Kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom op 24 december 2017 om 17:00 uur in ‘Het Boshuis’ om deel te nemen aan de jaarlijkse kerstviering. Tijdens deze viering zullen kinderen een kerstspel opvoeren, waarin ze samen in Klarenbeek op zoek gaan naar de herders. En wat blijkt? Overal in het dorp zijn herders te vinden. Zij ontdekken dat ze zelf ook een herder kunnen zijn door iemand te helpen of te steunen. Uiteindelijk vinden ze samen het kleine kindje Jezus in de stal.
Naast het kerstspel zingen de kinderen in het kinderkoor bekende kerstliedjes. Iedereen, maar speciaal de kinderen in de kerk, worden uitgenodigd om mee te zingen of deel te nemen aan deze viering. Na de viering is er tijd om nog even na te praten, iets te drinken en te eten. Het belooft weer een mooie viering te worden en we hopen jullie allen te ontmoeten.
Ook de kerstballen, die tijdens de kerstmarkt op school uit-gedeeld zijn, krijgen een plekje in deze gezinsviering.
Voor iedere versierde kerstbal die wordt opgehangen in de daarvoor bestemde boom, kennen we de bal een waarde toe van vijftig cent, welke door onze R.K. Geloofsgemeenschap wordt gesponsord. De opbrengst komt ten goede aan Serious Request en wordt dezelfde avond nog gestort, in de hoop hiermee ouders en kinderen te herenigen die elkaar kwijt zijn geraakt door een ramp of conflict.
Werkgroep Gezinsvieringen
COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 7 januari 2018.

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 11 januari a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.
VERJAARDAGEN 65+:
25-12-1935 mw. A. Weijn-Slief De Til 25
29-12-1948 mw. A.G.H. Klumper-v.d. Liende De Zweep 67
30-12-1950 mw. A.H.M. Schulten-Blom Lariksweg 5
01-01-1945 dhr. T.G.M. Haagen Molenweg 29
02-01-1951 mw. J.G.M. Ganzevles-Blom Molenweg 30
08-01-1951 dhr. J.J. de Wijs Zutphenseweg 26
10-01-1940 dhr. T.A.H. Bouwmeester Bosweg 94
10-01-1942 dhr. B.T.A. Brugman Elsbosweg 85


WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.
Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021


AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inloopuurtje
vrijdag 5 januari 19.45 uur Kaartavond MFC

Op 14 januari 2018 is er om 10.00 uur een gebedsviering in
Het Boshuis. Aansluitend daarop is de nieuwjaarsbijeenkomst.
Op 21 Januari 2018 is er om 10.00 uur een oecumenische viering
in de Protestantse Kerk aan de Woudweg.
Voor beide genoemde vieringen bent u van harte uitgenodigd.

KOFFIE/THEE DRINKEN:
Maandag 25 december a.s. zal er na afloop van de viering voor ons allen koffie en thee worden geschonken. Wij hopen dat dan velen van u elkaar mogen ontmoeten.
Graag tot maandag.
Pastoraatsgroep

HEMELS GEZANG:
Samen zingen verbindt mensen; misschien hebben we het een beetje verleerd.
Op 19 januari 2018 vindt er een bijzondere muzikale bijeenkomst met de naam ‘Hemels Gezang’ plaats. Deze bijeenkomsten worden normaal één keer per maand in Apeldoorn gehouden, deze keer eenmalig in Twello. Onder leiding van Yvonne Scheepsma en met Frits Feldbrugge aan de piano zingen we samen eenvoudige, maar prachtige meerstemmige liederen en andere mooie, gewijde melodieën (mantra’s) uit zeer diverse religieuze en spirituele richtingen, in allerlei talen. Een deel van de muziek is ingetogen,
een ander deel is uitbundig en vreugdevol. Het gaat om korte stukjes tekst, soms maar een paar woorden, een enkele zin. Op een melodie die je gemakkelijk onthoudt. Denken is niet nodig. En dat schept ruimte om gewoon te ZIJN met de klank, met de samenzang, met de betovering van de soms wonderschone muziek die daaruit als vanzelf ontstaat. Het is echt niet nodig een ervaren zanger te zijn om mee te kunnen zingen.
Door de eenvoudige liederen te herhalen werken ze als ‘balsem voor de ziel’. Tussendoor zijn er meditatieve stiltes.
Het begint om 20.00 uur in de Dorpskerk Twello, Dorpsstraat 10. Inloop vanaf 19.30 uur in pastoraal centrum Irene, achter de kerk met koffie en thee.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en aanmelden kan bij bi.twello@gmail.com.
Aanmelden is praktisch voor ons, maar niet noodzakelijk voor u.
Ons motto is: Altijd welkom!
Meer informatie op www.hemelsgezang.nl.“ Geluk is een goede gezondheid
en een slecht geheugen.”OECUMENISCHE OMROEP VOORST:
Reeds meer dan 25 jaar verzorgt de oecumenische omroep Voorst
-met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus- op zondagochtend de uitzending op radio Voorst.
Sinds september kunt u iedere zondagmorgen de OOV vanaf 09.00 tot 12.00 uur weer beluisteren op de radio kanaal 105.3 FM.
Om 09.00 uur start het programma met gevarieerde “geestelijke” muziek, afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken.
Om 10.00 uur (of 09.30 uur, afhankelijk van het tijdstip waarop de kerkdienst in de betrokken kerk begint) kunt u een kerkdienst meebeleven, die vanuit één van de bij de OOV aangesloten kerken wordt uitgezonden.
Na de kerkdienst, wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) een verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de
- vrijwillige - presentatoren/-trices.
Ook u kunt daarvoor een plaatje aanvragen voor een vriend, familie-lid of voor uzelf. U kunt dit doen door een berichtje te sturen of een telefoontje te plegen met één van de contactpersonen. Doet u dit voor woensdag, dan wordt de zondag daarop de gevraagde plaat voor u gedraaid.
De contactpersoon voor Klarenbeek is mevrouw M. Schoenaker-Boerkamp, Hoofdweg 42; tel. 055-3011896.


terug naar boven

Klarenbeek

Jaargang: 47 Aflevering nr. 20 28 november 2017
VIERINGEN:

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Woensdag 6 dec. om 09.30 uur : eucharistieviering,
in De Beuk
Voorganger : pastoor Daggenvoorde

Zondag 10 dec. om 18.30 uur : oecumenische kerstsamenzang ,
in De Kastanje

Vieringen in Loenen
Zaterdag 2 dec. om 19.00 uur : eucharistieviering
Zondag 10 dec. om 10.00 uur : woord- en communieviering
Zaterdag 16 dec. om 19.00 uur : eucharistieviering

Vieringen in Twello
Zondag 3 dec. om 10.00 uur : eucharistieviering
Zondag 10 dec. om 10.00 uur : eucharistieviering
Zondag 17 dec. om 10.00 uur : eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES:
Woensdag 6 dec.: Cornelia Johanna Hendriks-Miltenburg
Johanna Hendrika Wilhelmina Hulleman-van Gurp
Johanna Hendrika van de Liende-Paalman
Albertha Theresia Mulder-Streppel
Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim

OVERLEDEN:
Woensdag 15 november 2017 is overleden op 88-jarige leeftijd
de heer Jan Buiting van de Struikenveen. De laatste levensjaren woonde hij aan het Maartenserf in Twello.
Woensdag 22 november was er een afscheidsbijeenkomst in Het Boshuis en aansluitend de begrafenis op het parochiële kerkhof. Moge Jan Buiting rusten in vrede.

KOSTER VAN DE MAAND DECEMBER:
Dhr. Geert Bloem, tel. 3011897
ADVENT:
De drukte van ons bestaan en alles wat daar omheen georganiseerd moet worden staat in schril contrast met de tijd die we in de kerk tegemoet gaan. Een tijd van stilte en verwachting.
Een tijd van eeuwenoude liederen, van kaarslicht en een 'uitzien naar'.
Waarom begint het christelijk jaar eigenlijk met Advent? Het jaar had ook kunnen beginnen met Kerst of met Pasen.
Advent, komst, is bij uitstek de tijd die raakt aan het spirituele verlangen
in de mens. Hoezeer ook we ons huis aan kant kunnen hebben, en onze dagen gevuld, we ervaren dat in de diepte van onze ziel altijd hunkering blijft. In ons ligt dorst naar liefde, naar vrede en geborgenheid.
Er is geen mens die niet verlangt naar iemand die van hem of haar houdt.
In de Advent komt de hoop aan het licht die de wereldwijde mensenfamilie
verbindt, hoop op licht in de duisternis, hoop op kracht in kwetsbaarheid,
hoop op meer dan dit leven. Want wie kan bestaan zonder hoop. Wie kan leven zonder doel, zonder richting, zonder iets of iemand om naar uit te zien.
Advent helpt ons ons verlangen onder ogen te zien en te verdiepen.
Elk jaar krijgen we de kans om ons hele wezen opnieuw te richten naar God. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij ziet als geen ander wat de wereld nodig heeft.
Maria leeft op deze manier. Zij stond helemaal open voor wat er zou komen. Zij hulde zich in stilte en wachtte de vervulling van de belofte van Gods engel af. Zij is een inspirerend voorbeeld van hoe wij ons in deze tijd
kunnen openstellen voor de aanwezigheid van Christus.
Kunnen wachten... Er eenvoudig zijn, zo maar, in de stilte, met open handen, gereed om te ontvangen.
Dat we de adventstijd ten volle, bewust beleven. Dat we ons niet gemakkelijk laten opslokken door al onze verplichtingen, bezigheden, voorbereidingen, en organisatieplannen.
Wij kijken uit naar Kerst. Het is nog geen Kerst. Week na week groet het
licht. We mogen de droom van Jesaja dromen: Vrede zonder einde, troost en bevrijding, Emmanuel, God met ons.
Het is aan ons om met geloof te blijven zoeken, verwachten en ons leven te
verdiepen. Goede tijd.
Namens het pastoraal team, Paul Daggenvoorde, pastoor

BLOEMENGROET:
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 19 november j.l. is gebracht naar Harrie Paalman.
De Pastoraatsgroep
ADVENTSVIERING:
Op woensdag 6 december a.s., de eerste woensdag van de maand, is er ’s morgens om half tien een eucharistieviering in De Beuk.
De eerste adventskaars zal dan branden en ook de viering zal in het teken van de Advent staan. Samen gaan we op weg naar het Kind in de stal. Na afloop staat er koffie en thee voor ons klaar.
Tijd voor ontmoeting. U bent allen van harte welkom.

VERJAARDAGEN 65+:
03-12-1937 dhr. Th.G.M. Timmer De Kar 24
04-12-1929 mw. M. Oosterwijk- Egging Twello
04-12-1938 mw. J.A.M. Brugman-Smale Cederweg 4
05-12-1939 dhr. J.B. Smeltink Bosweg 8
06-12-1943 mw. G.H.M. Hurenkamp-Havekes Bosweg 70
09-12-1946 mw. W.B.M. Jansen-Tiemessen Sparrenweg 4
11-12-1932 mw. W.H.M. Weijn-Schoenaker Badijkstraat 83
7391 HE Twello
16-12-1934 mw. C. Timmer-Brugman De Zweep 41
17-12-1949 dhr. M.G. Buitenhuis Klarenbeekseweg 140
19-12-1950 mw. F.A.A. Vredegoor-v.d.Liende Molenweg 1A
22-12-1931 mw. E.J.B. Revenberg-Schoenaker Lariksweg 11

WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.

Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021

AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inloopuurtje
vrijdag 1 dec. 19.45 uur Kaartavond MFC
zondag 17 dec. 14.30-16.00 uur Receptie 50 jarig priester-
jubileum Henk Bloem


COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 18 december a.s..

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 21 dec. a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.

OECUMENISCHE KERSTSAMENZANG
De Oecumenische Kerstsamenzang vindt dit jaar plaats op de Tweede Adventszondag, zondag 10 december, in Het Boshuis, Kerkweg 2 te Klarenbeek. Dit jaar is het thema: “Op weg naar het Licht”.
Aan de viering wordt medewerking verleend door : Gerda Jansen, Muziekvereniging Klarenbeek (o.l.v. Jos Pijnappel), His Voice
(o.l.v. Gerton Woudt) en Anne Capel en Gemma Scherpenzeel, beiden op dwarsfluit.
Tijdens de samenzang zijn er twee collectes: één voor de bestrijding van de onkosten en één voor het goede doel.
Dit jaar is er gekozen voor Caritas Klarenbeek.
De aanvang is gepland om 18.30 uur. Vanaf 18.00 uur kunt u al genieten van het muzikale optreden van Anne en Gemma.
De samenzang zal ongeveer een uur duren. Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee/ranja nog even napraten.

18 NOVEMBER-INTERNATIONALE DAG VAN DE ARMEN:
Vorig jaar heeft de Paus voor deze dag de internationale “Dag van de armen” ingesteld.
In het kader van die dag zijn er door ons, bij de gebedsviering en erna, 4 dozen met levensmiddelen ingezameld.
De levensmiddelen zijn naar de voedselbank van Apeldoorn (Kanaal Noord 147) gebracht. De mensen daar waren er heel blij mee en vroegen de dank over te brengen aan onze geloofsgemeenschap voor dit mooie gebaar.


OP ZOEK NAAR DE HERDERS
Kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere belang-stellenden zijn van harte welkom op 24 december 2017 om 17:00 uur in ‘Het Boshuis’ om deel te nemen aan de jaarlijkse kerstviering. Tijdens deze viering zullen kinderen een kerstspel opvoeren, waarin ze samen in Klarenbeek op zoek gaan naar de herders. En wat blijkt? Overal in het dorp zijn herders te vinden. Zij ontdekken dat ze zelf ook een herder kunnen zijn door iemand te helpen of te steunen. Uiteindelijk vinden ze samen het kleine kindje Jezus in de stal. Naast het kerstspel zingen de kinderen in het kinderkoor bekende kerstliedjes. Iedereen, maar speciaal de kinderen in de kerk worden uitgenodigd om mee te zingen of deel te nemen aan deze viering. Na de viering is er tijd om nog even na te praten, iets te drinken en te eten. Het belooft weer een mooie viering te worden en we hopen jullie allen te ontmoeten.
Werkgroep Gezinsvieringen

ADVENTSACTIE 2017:
De advent is een tijd van 4 weken waarbij we ons voor-
bereiden op het Kerstfeest. Een tijd van inkeer en soberheid.
En een tijd waarin we aan anderen denken, die het door
omstandigheden vaak moeilijker hebben dan wij.
In de parochie Franciscus en Clara is net als vorig jaar in dit kader gekozen voor het project : De straatkinderen in Rwanda
Rwanda heeft, net als zoveel andere Afrikaanse landen, te kampen met het probleem van straatkinderen. De organisatie Fidesco helpt kinderen die in de hoofdstad Kigali op straat leven.
Afgelopen jaar konden daarvan 110 kinderen in hun centrum worden opgenomen en 46 vonden een plek in een familie.
In 2017 wordt het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 per jaar, waarvan 100 kinderen door de Rwandese overheid worden toegewezen. Deze laatste groep komt uit opvangcentra van de overheid, eigenlijk een soort van gevangenissen voor straatkinderen en moet apart worden opgevangen. Dat vraagt extra personeel en gebouwen. De prijzen voor levensmiddelen zijn met 30% gestegen, maar gelukkig draait het landbouw-project in het voormalig moerasgebied naast het centrum op volle toeren. Zo kunnen de kinderen van groenten, eieren en melk worden voorzien en kosten bespaard worden. In de komende jaren zal meer nadruk worden gelegd op het verbeteren van de positie van de families door hen te helpen met het bouwen van een hut of een kleine winkel te beginnen of eventueel de ziektekostenverzekering voor hen te betalen.
Een medewerkster van de adventsactie is op bezoek geweest en heeft hiervan verslag gedaan en eindigt met de woorden. Terugkijkend op mijn bezoek aan Rwanda denk ik vooral aan de kinderen. De kinderen van de straat straalden vijandelijkheid uit, terwijl de kinderen die al enige maanden in het centrum leefden rustig en met vertrouwen de wereld inkeken. Dat is dus wat liefde en geborgenheid met je doet.
Ook vanuit onze eigen geloofsgemeenschap willen wij financieel bijdragen aan dit mooie project. In de Nieuwsbrief van deze week vindt u daarom een envelopje waarin u een bijdrage kunt doen voor dit mooie doel.
Gedurende de hele maand december kunt u het envelopje in de brieven-bus doen bij Het Boshuis. U kunt het envelopje ook in de collectebus doen bij onze vieringen in Het Boshuis.
Tenslotte kunt u ook geld overmaken op rekening IBAN NL89INGB0653100000 van de Adventsactie ten gunste van het project ‘Rwanda’.
Meer info: http://www.adventsactie.nl/projecten/straatkinderen-terug-naar-huis-in-rwanda-
Hartelijk dank voor uw medewerking.


WILT U ONS HELPEN SPAREN VOOR HET BOODSCHAPPENPAKKET?
Ook dit jaar kunnen we weer zegels sparen voor een boodschappen-pakket van de Plus Imanse in Klarenbeek. Dankzij uw betrokkenheid en enthousiasme is deze actie voorgaande jaren een hartverwarmend succes geweest en vragen wederom uw hulp.
Wij zouden u graag willen vragen als u zegels over heeft, deze in de brievenbus van Het Boshuis, Kerkweg 2, 7382 BN Klarenbeek te deponeren of in de daarvoor bestemde box bij de PLUS Imanse.
De actie loopt tot en met 27 januari 2018. Wij als Caritas Werkgroep kennen zeker mensen of gezinnen die erg blij zullen zijn met dit pakket, niet alleen op financieel gebied, maar ook als steuntje in de rug in tijden van ziekte of tegenslag. Als u zelf nog mensen kent die wij met een levensmiddelenpakket blij kunnen maken, wilt u dit dan ook kenbaar maken via een briefje op het adres van Het Boshuis.
Deze actie wordt net als andere jaren tot stand gebracht in samen-werking met de Protestantse Kerk van Klarenbeek
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp!
Werkgroep Caritas (zie www.franciscusenclara.com/caritas)
Werkgroep PKN (zie www.kerkklarenbeek.nl/diaconie)

VIJFTIG JAAR PRIESTER:
Beste parochianen van Klarenbeek, vrienden en bekenden,
Op 10-12-1967 ben ik in Klarenbeek in de parochiekerk priester gewijd. Dat wordt op 10-12-2017 gevierd met een Eucharistieviering en receptie in de St. Jozef-kerk in Zeist (Rozenstraat 20).
Een groot deel van deze 50 jaar was ik pastor in en rondom Zeist.
Maar op 17-12-2017 wordt het ook in Klarenbeek gevierd.
Het bestuur van Het Boshuis heeft de “oude” Maria ten Hemelopneming-kerk die “aan de eredienst onttrokken” is, hiervoor graag ter beschikking gesteld. Daar is van 14.30 - 16.00 uur een receptie waarvoor ik u graag uitnodig.
De receptie eindigt om 16.00 uur met een kort moment van gebed, indachtig het motto: “ Nu sta ik even stil, dat is al een hele vooruitgang.” Daarna sluiten we in de kleine kring van broers, zussen en vrienden af. Nostalgie? Ja, wel een beetje. Maar ook het vertrouwen dat gastvrije kerken en BOSHUIZEN voor verbinding, saamhorigheid en gemeenschap nodig zullen blijven. We hopen elkaar daar te ontmoeten.
Henk Bloem

Eventuele giften bestem ik graag voor vorming in Indonesië en Malawi waar de zusters van OLV (voorheen: Amersfoort) werken.

terug naar boven

KLarenbeek

Jaargang: 47 Aflevering nr. 19 7 november 2017

WEEKENDVIERINGEN:

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Zondag 19 nov. om 10.00 uur : woord- en gebedsviering ,
in De Kastanje, m.m.v. Spirit

Vieringen in Loenen op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur.
Zondag 12 nov. om 10.00 uur : woord- en communieviering
Zaterdag 18 nov. om 19.00 uur : woord- en communieviering
Zondag 26 nov. om 10.00 uur : woord- en communieviering

Vieringen in Twello elke zondag om 10.00 uur.
Zaterdag 11 nov. om 19.00 uur : gezinsviering St. Maarten
Zondag 12 nov. om 10.00 uur : eucharistieviering
Zondag 19 nov. om 10.00 uur : eucharistieviering
Zondag 26 nov. om 10.00 uur : eucharistieviering
om 12.00 uur : doopzondag

GEBEDSINTENTIES:
Zondag 19 nov. : Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim
jgt. Albertha Franken-Revenberg

KOSTER VAN DE MAAND NOVEMBER:
dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610

COLLECTANTEN: dhr. L. Kolkman en dhr. J. Smeltink

LECTOR: mw. S. Bloem

KOFFIE/THEE DRINKEN:
Zondag 19 november a.s. zal er na afloop van de viering voor ons allen koffie en thee worden geschonken. Wij hopen dat dan velen van u elkaar mogen ontmoeten.
Graag tot zondag.
Pastoraatsgroep
18 NOVEMBER - DAG VAN DE ARMEN
Vorig jaar heeft de Paus voor deze dag de “Dag van de Armen” ingesteld. We overdenken dan dat in het Evangelie van dat weekend de aandacht voor de armoede een centraal gegeven is.
Zondag 19 november a.s. willen we als geloofsgemeenschap daaraan uitdrukking geven. Die dag is er om 10.00 uur een gebedsviering in Het Boshuis. Er zal dan een doos staan waarin u uw gaven kunt neerleggen. U kunt uw gaven ook op de dinsdagmorgen erna afgeven bij het secretariaat (Kerkweg 2).
De inzameling wordt gehouden voor de voedselbank in Apeldoorn.
Wat kunt u geven? Producten met een lange houdbaarheid, zoals:
- Groente of fruit in blik of pot, pastasauzen
- Volkorenpasta
- Couscous
- Zilvervliesrijst of meergranen rijst
- Peulvruchten uit blik of pot ( bv bruine/witte/kidney bonen
- Kikkererwten, linzen)
- Houdbare volle of magere zuivelproducten
- 20+ Smeerkaas
- Eieren
- Olie


COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 27 november a.s.

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 30 november a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.VERJAARDAGEN 65+:
11-11-1939 dhr. W.Th.M. Breden Klaproos 4
11-11-1944 dhr. F.W. Borgonje Molenweg 12
12-11-1932 mw. M.W. Kolkman-Bourgonje Haalstede 16
7181 JM Vaassen
13-11-1924 mw. H. Kleverwal-Biezeman Zonnehuis, K.07
Dorpstraat 49
7361 AR Beekbergen
14-11-1952 mw. M.G.E. Harmelink-Arts Molenweg 11
16-11-1948 dhr. A.S. Hollander Broekstraat 29
18-11-1945 mw. W.A.H. v. Sterkenburg-Frunt Molenweg 37
18-11-1951 dhr. B.A.J. Modderkolk Klarenbeekseweg 11
22-11-1925 mw. J. Kleverwal-Beekman De Til 29
23-11-1940 mw. J.A.B. Bouwmeester-Hurenkamp Bosweg 94
24-11-1947 dhr. B.A. Schulten Lariksweg 5
25-11-1943 dhr. A.H. Boerkamp Molenweg 9
25-11-1949 mw. E.G.J. Huisman-Huisman De Zweep 57
26-11-1952 dhr. A.J.M. Kolkman Bosweg 25
27-11-1941 mw. G.H.W. van Schaik-Streppel Verlengde Broekstr. 4
27-11-1948 mw. J.C. Hoffmans-Gruben Zutphenseweg 8

OECUMENISCHE KERSTSAMENZANG

De Oecumenische Kerstsamenzang vindt dit jaar plaats op de Tweede Adventszondag, zondag 10 december, in Het Boshuis, Kerkweg 2 te Klarenbeek.
Dit jaar is het thema: “Op weg naar het Licht”.
Aan de viering wordt medewerking verleend door : Gerda Jansen, Muziekvereniging Klarenbeek (o.l.v. Jos Pijnappel), His Voice
(o.l.v. Gerton Woudt) en Anne Capel en Gemma Scherpenzeel, beiden op dwarsfluit.
Tijdens de samenzang zijn er twee collectes: één voor de bestrijding van de onkosten en één voor het goede doel.

Dit jaar is er gekozen voor Caritas Klarenbeek, waarover u hieronder meer informatie vindt.

De aanvang is gepland om 18.30 uur. Vanaf 18.00 uur kunt u al genieten van het muzikale optreden van Anne en Gemma.

De samenzang zal ongeveer een uur duren. Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee/ranja nog even napraten.

Datum: zondag 10 december
Tijd: 18.30 – 19.30 uur
Inloop: vanaf 18.00 uur
Plaats: Het Boshuis, Kerkweg 2 te klarenbeek
Toegang: vrijDe Werkgroep Caritas is voortgekomen uit de Parochiële Caritas Instel-ling die de zorg van de kerk voor armen en behoeftigen op zich nam.
Nu ondersteunt de Werkgroep Caritas mensen met een financieel of sociaal probleem, zonder onderscheid naar religieuze achtergrond.
Voor steun hoeft men niet ‘arm of behoeftig’te zijn.

Doel van de Werkgroep Caritas:
- Steun geven aan wie dit nodig hebben. Dit kan zijn in de vorm van
geld of een lening voor de eerste levensbehoeften.
- Een luisterend oor bieden voor problemen en oplossingsgericht werken.
- Doorverwijzen naar, of advies geven over sociale zekerheid; hulp bieden
aan mensen die vastlopen in de wirwar van ambtelijke organisaties en
ingewikkelde formulieren.

Personen die om hulp vragen, krijgen de garantie dat er zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met hun probleem wordt omgegaan.

Naast bovengenoemde doelen verzorgt de Werkgroep Caritas Klarenbeek o.a. verder nog:
- De lente/paasgroet voor 80-plussers.
- Het plaatsen van een plantje op het graf/bij de urn op het kerkhof en
het sturen van een kaartje naar de nabestaanden een jaar na overlijden.
- Het samen met de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Klarenbeek
verzorgen van de jaarlijkse actie: ‘Levensmiddelenpakketten van de
PLUS’.


THE DANCE CLASSIC SHOWBAND IN HET BOSHUIS
Op zaterdag 25 november aanstaande komt The Dance Classic Showband met muziek uit de jaren 70-80-90 naar Het Boshuis,
van 21.00 tot 01.00 uur.
De band bestaat uit 13 personen, onder wie een zangeres, twee zangers en een blazersensemble en heeft nummers op het repertoire van onder meer Chic, Dan Hartman, Stevie Wonder en The Tramps. Behalve werk uit de zeventiger jaren speelt de band ook nummers uit de eighties van onder meer Wham, Gloria Estefan en Pat Benetar.
Het is de eerste keer na de sluiting van de kerk dat er zo’n groot festijn in Het Boshuis wordt gehouden.
Het evenement wordt georganiseerd met medewerking van Music & Entertainment.
Kaarten zijn in de voorverkoop € 12,50 bij Plus Imanse, Bike Totaal Wolters, Joris’ Friteskraam, Primera de Damper in Beekbergen en Oonk Boekhandel in Twello en aan de zaal € 15,00.
Zaal open vanaf 20.30 uur.
De Evenementencommissie van Het Boshuis.

AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inloopuurtje
zaterdag 25 november 21.00-01.00 uur The Dance Classic Showband
in Het Boshuis


WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.

Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021OECUMENISCHE OMROEP VOORST:
Reeds meer dan 25 jaar verzorgt de oecumenische omroep Voorst
-met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus- op zondagochtend de uitzending op radio Voorst.
Sinds september kunt u iedere zondagmorgen de OOV vanaf 09.00 tot 12.00 uur weer beluisteren op de radio kanaal 105.3 FM.
Om 09.00 uur start het programma met gevarieerde “geestelijke” muziek, afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken.
Om 10.00 uur (of 09.30 uur, afhankelijk van het tijdstip waarop de kerkdienst in de betrokken kerk begint) kunt u een kerkdienst meebeleven, die vanuit één van de bij de OOV aangesloten kerken wordt uitgezonden.
Na de kerkdienst, wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) een verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de
- vrijwillige - presentatoren/-trices.
Ook u kunt daarvoor een plaatje aanvragen voor een vriend, familie-lid of voor uzelf. U kunt dit doen door een berichtje te sturen of een telefoontje te plegen met één van de contactpersonen. Doet u dit voor woensdag, dan wordt de zondag daarop de gevraagde plaat voor u gedraaid.
De contactpersoon voor Klarenbeek is mevrouw M. Schoenaker-Boerkamp, Hoofdweg 42; tel. 055-3011896.“ De meeste schaduwen in ons leven ontstaan
doordat we onszelf in het licht staan.”


VERHUISCOUPON

VERHUIZEN ?

Help onze parochieadministratie.
Geef uw verhuizing door met deze coupon
(in brievenbus pastorie).
U kunt ook op een PTT-verhuisbericht “RK-parochie” aankruisen.

LAAT JE KENNEN !


VERHUISCOUPON VOOR DE PAROCHIE

Naam/voornaam : …...………………………….. m/v

Geboortedatum : .…….………………..…………….
Bsnummer : ………………………………………….

Huidig adres : ………………………………………..

Postcode/woonplaats : ……………………………….

Verhuisdatum : ………………………………………

Nieuw adres : ………………………………………...

Postcode/woonplaats : ……………………………….

Gezinsleden: geboortedatum:

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/vterug naar boven

Klarenbeek
NIEUWSBRIEF

Jaargang: 47 Aflevering nr. 18 24 oktober 2017

WEEKENDVIERINGEN:

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Woensdag 1 november om 09.30 uur : eucharistieviering,
in De Beuk
Voorganger : pastoor Daggenvoorde
BAKKIE TROOST:
Vanuit de Mariakapel wordt er deze woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur een Bakkie Troost geschonken voor bezoekers van het parochiële kerkhof. Pastoor Daggenvoorde hoopt ook hierbij aanwezig te zijn.

Donderdag 2 november om 19.00 uur : Allerzielenviering ,
in De Kastanje,
m.m.v. Spirit

Vieringen in Loenen op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur.
Zondag 29 oktober om 10.00 uur : woord- en communieviering
Donderdag 2 november om 19.00 uur : Allerzielen
Zaterdag 4 november om 19.00 uur : woord- en communieviering

Vieringen in Twello elke zondag om 10.00 uur.
Zondag 29 oktober om 10.00 uur : eucharistieviering/
terugkomviering EHC
Woensdag 1 november om 18.30 uur : Allerheiligen
Donderdag 2 november om 19.00 uur : Allerzielen
Zondag 5 november om 10.00 uur : eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES:
Woensdag 1 nov.: Cornelia Johanna Hendriks-Miltenburg
Johanna Hendrika Wilhelmina Hulleman-van Gurp
Johanna Hendrika van de Liende-Paalman
Albertha Theresia Mulder-Streppel
Antonius Pelgrim en zoon Gerard
Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim

Donderdag 2 nov.: Johannes Wilhelmus Bloem
Anton Dolman
Joop Driessen
Gerard van Gurp
Tonnie Huisman
Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim
Marty Wildenbeest
Tonny Wildenbeest
overleden ouders: Bloem-Berends
Van Gurp-Klomp
Karel en Annie Mulder-Paalman
Wildenbeest-Tijhuis

ALLERZIELEN 2017:
Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd niet van het leven. Ook dit jaar zal er ter gelegenheid van Allerzielen op 2 november a.s. ’s avonds om 19.00 uur een gedachtenisviering in onze geloofs-gemeenschap zijn. Tijdens dit samenzijn wordt er, als vanouds, stil gestaan bij alle overledenen en in het bijzonder bij de mensen, die tussen 2 november 2016 - 2 november 2017 gestorven zijn.
Mensen van de Avondwakegroep en uitvaartvrijwilligers gaan voor, samen met het koor Spirit.
Na afloop van de viering kan er een bezoekje gebracht worden aan het verlichte parochiële kerkhof of/en aan het Heidepark. Ook de Mariakapel zal tot 21.00 uur open zijn. Graflichtjes á een euro, kunt u tot vijf minuten vóór en een half uur na de viering kopen in het Boshuis. Daar is er ook, na het bezoek aan de begraafplaats, gelegenheid een kopje koffie/thee te drinken, elkaar te ontmoeten.
U bent allen van harte welkom donderdag 2 november a.s. in het Boshuis: ”ons kerkgebouw” aan de Kerkweg 2. Aanvang van de viering om 19.00 uur. Vanaf 18.00 uur is het Boshuis geopend.

KOSTER VAN DE MAAND NOVEMBER:
Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610

COLLECTANTEN:
Dhr. B. Rutenfrans en dhr. J.Huisman
NAMEN VAN MENSEN BIJGESCHREVEN IN HET LEVENSBOEK VAN GOD:

Waar je ook bent
ik zou het niet weten
niet in afstand of tijd te meten
maar ik heb je bij me
diep in mij
daarom ben je zo dichtbij.

Johanna Hendrika Wilhelmina Hulleman-van Gurp
15-11-1922 11-01-2017 94 jaar

Cornelia Johanna Hendriks-Miltenburg
10-04-1920 03-03-2017 96 jaar

Johanna Hendrika van de Liende-Paalman
08-08-1929 07-07-2017 87 jaar

Albertha Theresia Mulder-Streppel
02-01-1913 11-08-2017 104 jaarGerarda Johanna Maria van Mourik-Bouwmeester
29-04-1934 18-01-2017 82 jaar

A.M. van Beek-Lieferink
02-05-1922 14-02-2017 94 jaar

Cornelia Johanna Wihelmina van Beek-Jansen
17-07-1933 29-08-2017 84 jaar

F. Hurenkamp
17-02-1953 04-09-2017 64 jaar

J.A. Balster
21-5-1933 05-09-2017 84 jaar

Moge deze overledenen en alle overledenen rusten in vrede.
Gedenken wij in onze gebeden de families die achtergebleven zijn,
die moeten leven met een lege plek.
Dat zij allen kracht en troost mogen ervaren.


HERINRICHTING RK BEGRAAFPLAATS KLARENBEEK:
In de afgelopen weken heeft de ruiming plaatsgevonden van ruim 100 graven. De rechthebbenden hadden aangegeven de grafrechten niet langer te willen verlengen. De stoffelijke resten zijn herbegraven in een verzamelgraf op het kerkhof.

Nu de ruiming is afgerond en hier en daar de tegelpaden zo goed mogelijk zijn hersteld, kan de Beheerscommissie RK Begraafplaatsen HH. Franciscus & Clara parochie in nauw overleg met de Locatieraad en medewerkers begraafplaats Klarenbeek een plan tot herinrichting opstellen.
Daarbij denken wij aan het realiseren van een as-verstrooiveld, naast de urnenmuur ook een urnenveld, aanvullende beplanting op de vele ontstane open plekken en het vervangen van de tegelpaden door een andere verharding. Dat is nodig omdat op grond van de Arbo wet-geving steeds minder handwerk mag worden uitgevoerd. Die werk-zaamheden dienen machinaal uitgevoerd te worden. Daarvoor is een stevige ondergrond nodig.
Verder willen we het verzamelgraf herkenbaar inrichten en daarop een gedenksteen plaatsen.
Ook speelt de gedachte om enkele bankjes op dit kerkhof te plaatsen.

In de komende maanden zullen we dit verder uitwerken.
In de begroting 2018 van de parochie heeft de Beheerscommisie de financiële ruimte daarvoor laten opnemen.
De uitvoering hiervan zal, naar verwachting, in het voorjaar 2018 plaatsvinden.

Beheerscommissie RK Begraafplaatsen
HH. Franciscus & Clara parochieBLOEMENGROET:
De bloemengroet vanuit onze geloofsgemeenschap van de gebedsviering van zondag 15 oktober j.l. is gebracht naar
Jessica Bouwmeester.
De Pastoraatsgroep

VERJAARDAGEN 65+:
30-10-1937 mw. G. Diks-Boerkamp Oosterbroekseweg 32
01-11-1946 dhr. G.J.A. Hurenkamp Lokaalweg 18
01-11-1948 mw. W.A.G. Berends-Hurenkamp Kanaal Zuid 280
01-11-1951 dhr. R. Nijenhuis Cederweg 1
03-11-1922 mw. A. Dolman-Scheerder Twello
04-11-1930 dhr. T. Brouwer De Kar 11a
04-11-1941 dhr. P.G.J. Hurenkamp Broekstraat 40
06-11-1936 dhr. J.J.G. Revenberg Bosweg 9
08-11-1934 mw. D. Spijkerbosch-Beumer Oude Apeldoornseweg 2
08-11-1950 dhr. W.B.H. Vredegoor Molenweg 1a

AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inloopuurtje
vrijdag 3 nov. 19.45 uur Kaartavond MFC
woensdag 8 nov. tijdens inloop- Informatiebijeenkomst
ochtend MFC Zeker Bewegen

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 14 dagen. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 6 november a.s..

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 9 november a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.
ZEKER BEWEGEN IN KLARENBEEK:

Op woensdag 8 november zal er tijdens de wekelijkse inloopochtend een informatiebijeenkomst zijn over ‘zeker bewegen’. Deze bijeen-komst zal naast informatie ook bedoeld zijn om bepaalde demon-straties te geven en mensen te laten kennismaken met het principe.

Wat is zeker bewegen?
Zeker bewegen is een concept dat bedacht is door Mens en Welzijn (Voorst) en Rolf Tijssen van Tijssen Weerbaarheid. Zeker bewegen helpt mensen die minder goed ter been zijn, zich niet zeker voelen tijdens het wandelen of zelfs in huis zich onveilig voelen tijdens het bewegen. Rolf Tijssen zal deze ochtend de ouderen allerlei basistips en trucs geven waardoor de kans op vallen minder groot wordt. Daarnaast gaat het over evenwicht, opstaan, veiligheid en allerlei andere onderwerpen.
Door deze cursus zult u zich fitter en veiliger gaan voelen.
Wilt u zich aanmelden voor de cursus, neem dan contact op met:
Dorpscontactpersoon Klarenbeek : 0630723385, email: dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl of voor meer informatie kunt u ook terecht bij Gerran Protzman; buurtsportcoach van Mens en Welzijn: 0571-277941

Kosten en vervolg
Deze informatiebijeenkomst is geheel gratis en voor iedereen vrij toegankelijk. Na deze bijeenkomst zullen er een zestal vervolglessen plaatsvinden. Deze zullen starten op 15 november 2017, verdere informatie hierover hoort u deze ochtend. Kosten voor deze vervolglessen zijn € 30,- per persoon voor zes lessen.

Vervoer
Wie niet in de gelegenheid is om met eigen vervoer te komen, kan door een van de vrijwilligers van Helpende Handen worden opgehaald en thuis gebracht. Bel daarvoor - graag een paar dagen van tevoren – naar 06-12260021, mailen kan ook: hhklarenbeek@hotmail.com.WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.

Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021OECUMENISCHE OMROEP VOORST:
Reeds meer dan 25 jaar verzorgt de oecumenische omroep Voorst
-met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus- op zondagochtend de uitzending op radio Voorst.
Sinds september kunt u iedere zondagmorgen de OOV vanaf 09.00 tot 12.00 uur weer beluisteren op de radio kanaal 105.3 FM.
Om 09.00 uur start het programma met gevarieerde “geestelijke” muziek, afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken.
Om 10.00 uur (of 09.30 uur, afhankelijk van het tijdstip waarop de kerkdienst in de betrokken kerk begint) kunt u een kerkdienst meebeleven, die vanuit één van de bij de OOV aangesloten kerken wordt uitgezonden.
Na de kerkdienst, wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) een verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de
- vrijwillige - presentatoren/-trices.
Ook u kunt daarvoor een plaatje aanvragen voor een vriend, familie-lid of voor uzelf. U kunt dit doen door een berichtje te sturen of een telefoontje te plegen met één van de contactpersonen. Doet u dit voor woensdag, dan wordt de zondag daarop de gevraagde plaat voor u gedraaid.
De contactpersoon voor Klarenbeek is mevrouw M. Schoenaker-Boerkamp, Hoofdweg 42; tel. 055-3011896.


“ Piekeren neemt de zorgen voor morgen niet weg, maar wel de kracht van vandaag.”

terug naar boven

Klarenbeek
NIEUWSBRIEF


Jaargang: 47 Aflevering nr. 17 10 oktober 2017

WEEKENDVIERINGEN:
Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Zondag 15 oktober om 10.00 uur : woord- en gebedsviering,
in De Kastanje, m.m.v. Spirit
Thema van de viering: “Het leven een feest”

Vieringen in Loenen op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur.
Zondag 15 oktober om 10.00 uur : eucharistieviering
Zaterdag 21 oktober om 19.00 uur : eucharistieviering

Vieringen in Twello elke zondag om 10.00 uur.
Zondag 15 oktober om 10.00 uur : eucharistieviering
Zondag 22 oktober om 10.00 uur : eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES:
Zondag 15 okt. : Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim

ZIEKENZALVING:
Zondagmiddag 1 oktober jl. heeft pastor Daggenvoorde de zieken-zalving bediend aan mevrouw Riek Brugman van de Polveensweg. Wij wensen haar en haar dierbaren veel kracht en sterkte.

KOSTER VAN DE MAAND OKTOBER:
Dhr. Geert Bloem, tel. 3011897

COLLECTANTEN: Dhr. L. Kolkman en dhr. B. Rutenfrans

LECTOR: Mw. T. Haagen

BLOEMENTUIN:
Onze bloementuin voor Maria begint al aardig vorm te krijgen, maar hij staat nog lang niet vol. Dus hebt u nog planten/struiken/ bollen waarvan we de bloemen en/of het blad kunnen gebruiken voor bloemversiering in de Mariakapel over? Heel graag. Waar, Wanneer kunt u ze brengen?
Op dinsdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur bij Het Boshuis.
U kunt ook bellen met Henk Hurenkamp over andere mogelijk- en onmogelijkheden. Tel. 0651062453 Secretariaat:055- 3011202
Locatieraad en Pastoraatsgroep
ZATERDAG 14 OKTOBER 2017 - OPENING HERTENKAMP

Open dag van 14.00 – 17.00 uur.
Vanaf 1968 hebben wij een mooi park in het hart van Klarenbeek.

In 2016 zijn wij begonnen met het vervangen van de oude hokken.
Deze zijn gesloopt en er is een nieuw dierenverblijf gebouwd, met inzet van sponsoren en vrijwilligers uit Klarenbeek.

Wij nodigen U dan ook uit om eens te kijken in dit mooie onderkomen voor de dieren en het mooie park.

Hier kunnen wij allemaal van genieten opa’s, oma’s, vaders en moeders met de kinderen en kleinkinderen.
Kom kijken voor een rondleiding door het gebouw en het park dan kun je de dieren zien hoe ze overnachten en verzorgd worden.

Dit park is toch van en voor heel Klarenbeek.

Tot zaterdag middag 14 oktober 2017 van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Het wordt een leuke middag voor jong en oud.

Ontvangst: grote tent op het vrijwilligersplein (achter de molenweg) Klarenbeek.

Met vriendelijke groet,
Stichting Hertenkamp Klarenbeek

VERJAARDAGEN 65+:
14-10-1949 dhr. F.H.J. Berenschot Oudhuizerstr. 39
15-10-1935 dhr. W. Nijhof Elsbosweg 68
15-10-1938 mw. G.M.H. Kleverwal-Jansen Cederweg 23
16-10-1940 dhr. B.G.G. Revenberg De Doorvaart 5
18-10-1926 mw. E. Havekes-Vermeulen Hoofdweg 49
18-10-1948 dhr. H.G.J. Huis in ’t Veld Cederweg 15
21-10-1945 dhr. J.RB.W Krepel Vijverweg 2
21-10-1948 dhr. H.G. Harmelink Molenweg 11
22-10-1930 dhr. G. Pelgrim Molenweg 31
23-10-1945 mw. W.J.M. Harmelink-Hurenkamp Hoofdweg 20
24-10-1929 mw. H. Diks-Scheerder Woudweg 88
27-10-1940 mw. G.J.M. Scheerder-Kleverwal Broekstraat 33
28-10-1949 dhr. J.C.M. Bloem Molenweg 26

AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inloopuurtje
woensdag 25 oktober 20.00 uur Doopvoorbereidingsavond in
Twello voor doopzondag 26/11
WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.
Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).
Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 14 dagen. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 23 oktober a.s..

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 26 oktober a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.

KOFFIE/THEE DRINKEN:
Zondag 15 oktober a.s. zal er na afloop van de viering voor ons allen koffie en thee worden geschonken. Wij hopen dat dan velen van u elkaar mogen ontmoeten. Graag tot zondag.
Pastoraatsgroep

OECUMENISCHE OMROEP VOORST:
Reeds meer dan 25 jaar verzorgt de oecumenische omroep Voorst
-met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus- op zondagochtend
de uitzending op radio Voorst.
Sinds september kunt u iedere zondagmorgen de OOV vanaf 09.00 tot 12.00 uur weer beluisteren op de radio kanaal 105.3 FM.
Om 09.00 uur start het programma met gevarieerde “geestelijke” muziek, afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken.
Om 10.00 uur (of 09.30 uur, afhankelijk van het tijdstip waarop de kerkdienst in de betrokken kerk begint) kunt u een kerkdienst meebeleven, die vanuit één van de bij de OOV aangesloten kerken wordt uitgezonden.
Na de kerkdienst, wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) een verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de - vrijwillige - presentatoren/-trices.
Ook u kunt daarvoor een plaatje aanvragen voor een vriend, familielid of voor uzelf. U kunt dit doen door een berichtje te sturen of een telefoontje te plegen met één van de contactpersonen. Doet u dit voor woensdag, dan wordt de zondag daarop de gevraagde plaat voor u gedraaid.
De contactpersoon voor Klarenbeek is mevrouw M. Schoenaker-Boerkamp,
Hoofdweg 42; tel. 055-3011896.

terug naar boven

Klarenbeek

Jaargang: 47 Aflevering nr. 16 26 september 2017

WEEKENDVIERINGEN:

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Woensdag 4 oktober om 09.30 uur : eucharistieviering,
in De Beuk
Voorganger : pastoor Daggenvoorde

Vieringen in Loenen op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur.
Zondag 1 oktober om 10.00 uur : woord- en communieviering
om 12.00 uur : doopzondag
Zondag 8 oktober om 10.00 uur : Franciscus en Claradag

Vieringen in Twello elke zondag om 10.00 uur.
Zondag 1 oktober om 10.00 uur : eucharistieviering
Zondag 8 oktober om 10.00 uur : viering in Loenen


GEBEDSINTENTIES:
woensdag 4 okt. : Cornelia Johanna Hendriks-Miltenburg
Johanna Hendrika Wilhelmina Hulleman-van Gurp
Johanna Hendrika van de Liende-Paalman
Albertha Theresia Mulder-Streppel
Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim
jgt. Bernardus Jansen


KOSTER VAN DE MAAND OKTOBER:
Dhr. Geert Bloem, tel. 3011897


BLOEMENGROET:
De bloemengroet vanuit onze geloofsgemeenschap van de gebeds-viering van zondag 17 september j.l. is gebracht naar mevrouw Kleverwal-Biezeman.
De Pastoraatsgroep


BLOEMENTUIN:
Wie hebben er niet in de tuin vaste planten staan die gescheurd kunnen worden of planten waar stekjes vanaf gehaald kunnen worden staan?
Wie hebben er planten, stekjes over?
Wat voor soort planten zoeken we? Met name die planten/struiken/ bollen waarvan we de bloemen en/of het blad kunnen gebruiken voor bloemversiering in de Mariakapel.
Waar, Wanneer kunt u ze brengen? Op dinsdagmorgen tussen 9.00 uur en 11.00 uur bij Het Boshuis. U kunt dan ook bellen met Henk Hurenkamp over andere mogelijk- en onmogelijkheden;
tel. 0651062453 of secretariaat: 055- 3011202
Waarom? Voor de aankleding van de Mariakapel en van onze gebedsruimte. We hebben een actief groepje mensen, die er zorg voor draagt dat Maria wekelijks in de bloemetjes wordt gezet. (Natuurlijk mag u er ook zelf een bloemetje neerzetten.) De hele zomer hebben deze mensen bloemen uit de eigen tuin meegebracht, maar het zou fijn zijn als we daarnaast een eigen bloementuintje zouden hebben. Een strook grond is er inmiddels, de mensen zijn er en nu de beplanting nog.
Wanneer beginnen we? De eerste dinsdag van oktober heeft de voltallige klussengroep de handen vrij om alle planten in ontvangst te nemen!
We laten ze toch niet met lege handen staan?
Locatieraad en Pastoraatsgroep.

WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.

Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021


GROTE INZAMELING HERTENKAMP
ZATERDAG 30 SEPTEMBER:
Al vele jaren worden er in Klarenbeek en omgeving oude metalen ingezameld. Met de opbrengsten van deze acties hebben we al veel goede doelen in Klarenbeek kunnen ondersteunen.
Sinds 2016 worden er oude metalen ingezameld voor het herten-kamp. Als afsluiting van deze inzameling wordt er op zaterdag
30 september aanstaande een grote inzamelingsactie gehouden.
Op die dag zullen vanaf 9.30 uur bij u worden opgehaald:
• metalen; ijzer, lood, zink, aluminium, koper, gereedschap,
elektromotoren en fietsen(zo mogelijk zonder banden)
• witgoed zoals wasmachines, drogers, vaatwassers
• accu’s en elektriciteitskabels.

U kunt natuurlijk ook zelf uw spullen inleveren bij het permanente inleveradres: Fam. Brugman, Polveensweg 25 Klarenbeek.
Vanwege de gevaarlijke stoffen kunnen géén koelkasten, diep-vriezers en televisies ingeleverd worden.
Zet de spullen s.v.p. niet aan de weg, wij komen deze thuis bij u ophalen.
Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.
Het actiecomité Inzameling oude metalen


VERJAARDAGEN 65+:
01-10-1927 dhr. H. Streppel WZC P.W. Jansen
Hermelijn 2, Deventer
01-10-1949 dhr. M.P.J. Ganzevles Hoofdweg 54
02-10-1937 mw. G. Brugman-Koolman Elsbosweg 85
02-10-1948 mw. J.A. Rutenfrans-Dolman Herman Coertsweg 19
Beekbergen
06-10-1943 dhr. E.A.M. Rutenfrans Ruigenhoek 31
08-10-1948 mw. J.A.M. Hurenkamp-Marsman Molenweg 32
09-10-1951 mw. A.T. Klarenbeek-Klomp Hoofdweg 48
11-10-1935 dhr. W.J. de Haan Bosweg 6
11-10-1949 dhr. E.H.M. Koers Zutphenseweg 27
12-10-1940 dhr. H.J.G.M. Boerkamp Hoofdweg 46

SAMEN DEELNEMEN AAN DE BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES:
Vanuit de beide parochies op de Veluwe willen we met parochianen en andere belangstellenden als groep deelnemen aan de Bisdom-bedevaart naar Lourdes. Dat is van 28 april tot en met 5 mei 2018.
De reis gaat per TGV (sneltrein). De trein doet er ongeveer zeven uur over. Van en naar de trein gaan we gezamenlijk met een bus vanuit onze parochies.
En in Lourdes zitten we als groep samen in een drie-sterren hotel.
De kosten voor reis en verblijf zijn € 899,00 op basis van twee-persoonskamer; jongeren (t/m 25 jaar) € 599,00 en kinderen (t/m 11 jaar) € 499,00.
In Lourdes nemen we deel aan het programma voor alle pelgrims uit het bisdom; meer dan duizend. Kardinaal Eijk gaat mee op bedevaart. En ook hulpbisschop Woorts en Vicaris Cornelissen. Hij is de hoofd-aalmoezenier.
Het programma in Lourdes is inspirerend en ook gewoon gezellig.
De Eucharistieviering aan “de Grot van de Verschijning” is een unieke ervaring van ons geloof. De lichtprocessie en de sacraments-processie zijn indrukwekkend sfeervol. En onvergetelijk is ook de gezamenlijke eucharistieviering met iedereen die vanuit heel veel landen tezelfdertijd als wij in Lourdes zijn. Toch ga je niet op in de massa. Dat komt omdat we als groep deelnemen.
We zullen ter voorbereiding een informatieavond organiseren. Bezoek nu alvast de website van het bisdom (www.aartsbisdom.nl), of zoek naar de folders achter in de kerken.
Opgave via het secretariaat in Twello: Ineke Bouwmeester, tel. 0571 274445 (op dinsdag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur), e-mail: secretariaat@franciscusenclara.com
Trees Hendriks, lid pastoraatsgroep eucharistisch centrum Twello
Paul Daggenvoorde, pastoor

“ Een imperfect geheugen maakt vaak gelukkig.”
AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inloopuurtje
zaterdag 30 sept. vanaf 09.30 uur Inzamelingsactie oud ijzer
vrijdag 6 okt. 19.45 uur Kaartavond MFC


COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 14 dagen. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 9 oktober a.s.

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 12 oktober a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.

OECUMENISCHE OMROEP VOORST:
Reeds meer dan 25 jaar verzorgt de oecumenische omroep Voorst
-met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus- op zondagochtend de uitzending op radio Voorst.
Sinds september kunt u iedere zondagmorgen de OOV vanaf 09.00 tot 12.00 uur weer beluisteren op de radio kanaal 105.3 FM.
Om 09.00 uur start het programma met gevarieerde “geestelijke” muziek, afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken.
Om 10.00 uur (of 09.30 uur, afhankelijk van het tijdstip waarop de kerkdienst in de betrokken kerk begint) kunt u een kerkdienst meebeleven, die vanuit één van de bij de OOV aangesloten kerken wordt uitgezonden.
Na de kerkdienst, wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) een verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de
- vrijwillige - presentatoren/-trices.
Ook u kunt daarvoor een plaatje aanvragen voor een vriend, familie-lid of voor uzelf. U kunt dit doen door een berichtje te sturen of een telefoontje te plegen met één van de contactpersonen. Doet u dit voor woensdag, dan wordt de zondag daarop de gevraagde plaat voor u gedraaid.
De contactpersoon voor Klarenbeek is mevrouw M. Schoenaker-Boerkamp, Hoofdweg 42; tel. 055-3011896.
BIDDEN MET DE BENEN: EEN NIEUW SEIZOEN:

In het afgelopen voorjaar was het onduidelijk of we door konden gaan met de meditatieve wandelingen van Bidden met de Benen.
Gelukkig hebben zich nieuwe routemakers gemeld, waardoor wij in ieder geval een aantal wandelingen door kunnen laten gaan!
Nieuwe routemakers kunnen zich nog steeds melden bij Ben van Assema of Ronald Dashorst.
We beginnen in oktober met een nieuw Jaarthema:
" De Kracht van de Verbeelding "
Voorafgaande aan elke wandeling wordt rondom dit thema een inleiding gehouden, elke keer komt een ander deelthema aan bod.
De wandelingen beginnen om 9.30 u.in de aangegeven kerk.
Na een korte meditatie, een pelgrimszege en de uitreiking van de route kunnen mensen individueel of in groepjes op pad gaan.
Er is een korte (± 10 km.) en een lange (± 15 km.) route.
Wandelen brengt je dichterbij jezelf en de thema's zijn zo gekozen dat deze dat ook doen. In elke route zit ook een stilte-wandeling, waarin alle ruimte is om de verbinding te zoeken met de natuur om je heen en de meditatieve vragen die worden aangereikt.
De deelnemers aan de korte en de lange route vinden elkaar weer bij een horeca-gelegenheid waar onder het genot van koffie of thee bijgepraat kan worden en daarna loopt iedereen weer terug naar het beginpunt van de tocht.

Deze herfst wandelen wij twee keer:
14 oktober 2017 : Hervormde kerk Hall, Dorpsstraat 57,
6964 AA Hall Deelthema: Verbeelden
11 november 2017: Dorpskerk Wilp, Dorpsstraat 35,
7384 AS Wilp Deelthema: Verbinden
Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage in de kosten is welkom.
Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie zijn de volgende personen beschikbaar:
Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henri.tenbrinke@upcmail.nl
en Ronald Dashorst, 06-16912727, r.dashorst@rkapeldoorn.nl

U kunt de nieuwsbrief aanvragen via biddenmetdebenen@gmail.com


VERHUISCOUPON

VERHUIZEN ?
Help onze parochieadministratie.
Geef uw verhuizing door met deze coupon
(in brievenbus pastorie).
U kunt ook op een PTT-verhuisbericht “RK-parochie” aankruisen.

LAAT JE KENNEN !

VERHUISCOUPON VOOR DE PAROCHIE

Naam/voornaam : …...………………………….. m/v

Geboortedatum : .…….………………..…………….

Bsnummer : ………………………………………….
Huidig adres : ………………………………………..

Postcode/woonplaats : ……………………………….

Verhuisdatum : ………………………………………

Nieuw adres : ………………………………………...

Postcode/woonplaats : ……………………………….

Gezinsleden: geboortedatum:

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/v


terug naar boven

Klarenbeek

Jaargang: 47 Aflevering nr. 15 12 september 2017

WEEKENDVIERINGEN:
Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Zondag 17 sept. om 10.00 uur : woord- en gebedsviering ,
in De Kastanje,
m.m.v. Spirit

Vieringen in Loenen op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur.
Zondag 17 sept. om 10.00 uur : woord- en communieviering
Zaterdag 23 sept. om 19.00 uur : eucharistieviering

Vieringen in Twello elke zondag om 10.00 uur.
Zaterdag 16 sept. om 19.00 uur : eucharistieviering
Zondag 17 sept. om 10.30 uur : oecumenische viering Dorpskerk
Zondag 24 sept. om 10.00 uur : eucharistieviering / doopzondag

GEBEDSINTENTIES:
Zondag 17 sept. : Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim
Tonnie Huisman


KOSTER VAN DE MAAND SEPTEMBER:
Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610


COLLECTANTEN: dhr. L. Kolkman en dhr. J. Smeltink


LECTOR: mw. A. van ’t Erve


ZIEKENZALVING:
Zaterdagmorgen 2 september j.l. heeft pastor Daggenvoorde op het Zonnehuis in Beekbergen (afd. Tullekensmolen) de ziekenzalving bediend aan mevrouw Riek Kleverwal-Biezeman. Geboren in Loenen, maar sinds haar huwelijk met Jan Kleverwal woonde ze in Klarenbeek. Alle goeds toegewenst.

OVERLEDEN:
29-8-2017 Cato van Beek-Jansen, geboren 17-7-1933, Molenweg 6
04-9-2017 Frans Hurenkamp, geboren 17-2-1953, Hoofdweg 70
05-9-2017 Joop Balster, geboren 21-5-1933, Het Grotenhuis Twello
Mogen deze overledenen en alle overledenen rusten in vrede. Gedenken wij de komende tijd in onze gebeden de families die achterblijven, die moeten leven met een lege plek.
Dat zij allen kracht en troost mogen ervaren.

OPROEP COMMISSIELEDEN KER(K)MISVIERING:
We kijken terug op een mooie Ker(k)misviering van 2017, die al voor de 11e keer werd georganiseerd. Deze viering wordt zeer gewaardeerd door veel mensen in Klarenbeek en is inmiddels een vast onderdeel van de Klarenbeekse Kermis.
Wij vinden het belangrijk voor de Klarenbeekse bevolking dat dit in stand blijft, maar wordt dit ook zo ervaren door de Klarenbekers? Van de 6 vrijwilligers van de werkgroep zijn er inmiddels 3 gestopt, nadat zij zich vele jaren hiervoor hebben ingezet. Wil de Ker(k)-misviering voortbestaan, dan hebben we een aanvulling van de werkgroep nodig. Wij willen graag dat de Ker(k)misviering breed gedragen wordt in het dorp, daarom is iedereen welkom om ons te komen versterken. Wil je mee doen of meer weten, neem dan contact met ons op via mailadres: secretariaat@ovk-klarenbeek.nl. Wij zullen dan contact met je opnemen voor een nadere toelichting.
Graag tot ziens!
Werkgroep Ker(k)misviering

GERARDUSKALENDER:
De Gerarduskalender is weer te koop voor € 7,00 bij Annie Hagen, IJsseldijkstraat 39 (Pioniershof) in Twello.
Tel. : 0571-272563 of mobiel 06-10320529.
De kalender kan ook bezorgd worden.

GROTE INZAMELING HERTENKAMP
ZATERDAG 30 SEPTEMBER:
Al vele jaren worden er in Klarenbeek en omgeving oude metalen ingezameld. Met de opbrengsten van deze acties hebben we al veel goede doelen in Klarenbeek kunnen ondersteunen.
Sinds 2016 worden er oude metalen ingezameld voor het herten-kamp. Als afsluiting van deze inzameling wordt er op zaterdag 30 september aanstaande een grote inzamelingsactie gehouden.
Op die dag zullen vanaf 9.30 uur bij u worden opgehaald:
• metalen; ijzer, lood, zink, aluminium, koper, gereedschap,
elektromotoren en fietsen(zo mogelijk zonder banden)
• witgoed zoals wasmachines, drogers, vaatwassers
• accu’s en elektriciteitskabels.

U kunt natuurlijk ook zelf uw spullen inleveren bij het permanente inleveradres: Fam. Brugman, Polveensweg 25 Klarenbeek.
Vanwege de gevaarlijke stoffen kunnen géén koelkasten, diep-vriezers en televisies ingeleverd worden.
Zet de spullen s.v.p. niet aan de weg, wij komen deze thuis bij u ophalen.
Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.
Het actiecomité Inzameling oude metalen


VERJAARDAGEN 65+:
20-9-1940 mw. J.A.H. Driessen-Simons De Zweep 35
21-9-1943 dhr. W.M.H. Hulleman Polveensweg 5
25-9-1936 mw. A. Lobbert-Haarman Landweg 15
25-9-1945 dhr. G.B.A. Bloem Molenweg 24
25-9-1950 mw. M.J.A.F. Koers-Rutenfrans Klarenbeekseweg 88
25-9-1950 dhr. J.A.G. Roerdink Hoofdweg 32
26-9-1935 mw. H.W.J. Revenberg-Hekkert Bosweg 9
27-9-1930 dhr. J.Th. Diks Hoofdweg 84
27-9-1932 dhr. T.J. Buiting Klarenbeekseweg 62
28-9-1946 mw. A.M.C.W.Hurenkamp-van Bers Hoofdweg 50AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inloopuurtje
vrijdag 15 sept. 19.00 uur Zambia-avond in De Vier Seizoenen


COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 14 dagen. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 25 september a.s..


BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 28 sept. a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.


WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.

Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021


KOFFIE/THEE DRINKEN:
Zondag 17 september a.s. zal er na afloop van de viering voor ons allen koffie en thee worden geschonken. Wij hopen dat dan velen van u elkaar mogen ontmoeten.
Graag tot zondag.
Pastoraatsgroep


“ Geluk hangt meer af van hoe je het leven beziet,
dan van wat er gebeurt.”

OECUMENISCHE OMROEP VOORST:
Reeds meer dan 25 jaar verzorgt de oecumenische omroep Voorst
-met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus- op zondagochtend de uitzending op radio Voorst.
Sinds september kunt u iedere zondagmorgen de OOV vanaf 09.00 tot 12.00 uur weer beluisteren op de radio kanaal 105.3 FM.
Om 09.00 uur start het programma met gevarieerde “geestelijke” muziek, afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken.
Om 10.00 uur (of 09.30 uur, afhankelijk van het tijdstip waarop de kerkdienst in de betrokken kerk begint) kunt u een kerkdienst meebeleven, die vanuit één van de bij de OOV aangesloten kerken wordt uitgezonden.
Na de kerkdienst, wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) een verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de
- vrijwillige - presentatoren/-trices.
Ook u kunt daarvoor een plaatje aanvragen voor een vriend, familie-lid of voor uzelf. U kunt dit doen door een berichtje te sturen of een telefoontje te plegen met één van de contactpersonen. Doet u dit voor woensdag, dan wordt de zondag daarop de gevraagde plaat voor u gedraaid.
De contactpersoon voor Klarenbeek is mevrouw M. Schoenaker-Boerkamp, Hoofdweg 42; tel. 055-3011896.

Kom je ook???

Naar de Franciscus en Clara dag op zondag 8 oktober?
Franciscus was niet alleen een heilige maar ook een echte dierenvriend die kon praten met dieren.
Wil je hier meer over weten?
Van 10.00-15.00 uur worden door de Franciscus en Clara parochie leuke activiteiten georganiseerd voor jong en oud rondom de RK kerk en school in Loenen.
Als afsluiting is er een verhalen-verteller die je meeneemt in het leven van Franciscus.
Voor een lunch wordt gezorgd en aanmelden voor deze dag is niet nodig. Kijk voor meer informatie op www.franciscusenclara.nl.


VERHUISCOUPON

VERHUIZEN ?

Help onze parochieadministratie.
Geef uw verhuizing door met deze coupon
(in brievenbus pastorie).
U kunt ook op een PTT-verhuisbericht “RK-parochie” aankruisen.

LAAT JE KENNEN !

VERHUISCOUPON VOOR DE PAROCHIE

Naam/voornaam : …...………………………….. m/v

Geboortedatum : .…….………………..…………….

Huidig adres : ………………………………………..

Postcode/woonplaats : ……………………………….

Verhuisdatum : ………………………………………

Nieuw adres : ………………………………………...

Postcode/woonplaats : ……………………………….

Gezinsleden: geboortedatum:

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/v

……………………………… ………………… m/v

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie