Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

WOORD- EN GEBEDSVIERING OP 30 APRIL

Op zondag 30 april houden wij weer een Woord- en Gebedsviering, voorgegaan door parochianen, .

De viering begint om 10.00 uur en na afloop wordt er een kopje thee of koffie geschonken. Wij verwelkomen u graag.

terug naar boven

VOORUIT KIJKEN SOCIAAL KAFHÉ - AVONDEN MET KLEUR EN ZIN, KIJKEN MET ANDERE OGEN

Het Sociaal Kafhé gaat ook in het seizoen 2022/23 gewoon door.
Ons Sociaal Kafhé is geopend van 19.30 u. tot 21.30 u. tenzij anders vermeld.

Agenda Sociaal Kafhé

- dinsdag 21 maart
- dinsdag 04 april
- dinsdag 18 april
- dinsdag 02 mei
- dinsdag 16 mei

Van harte welkom! De koffie en thee staan klaar! ( 19.30 uur - 21.30 uur)

W.G. van der Hulststraat 1 Epe (gebouw van InteraktContour)

Avond met Kleur en Zin

- donderdag 23 maart 2023, Gebouw Antenne van de Regenboogkerk aan de Beekstraat
Lezing: Beschermheilgen van Epe. Door mr. Theo Somsen
De avond start om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur.

- woensdag 26 april 2023, Gebouw Antenne van de Regenboogkerk aan de Beekstraat
Lezing: In een crisis heb je niets aan optimisme. Hoe houden we het dan uit?
Door Paul van Tongeren, de "Denker des Vaderlands"
De avond start om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur.

mart.epe@hetnet.nlterug naar boven

26 APRIL, AVOND MET ZIN EN KLEUR

In een crisis heb je niets aan optimisme. Hoe houden we het dan uit?

In de serie Avonden met Zin en Kleur die dit seizoen in Epe georganiseerd worden door de Regenboogkerk, de Grote Kerk en de Martinus geloofsgemeenschap, wordt woensdag 26 april de zesde avond gehouden.
De avond vindt plaats in de Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe.
We starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur.Paul van Tongeren, de ‘Denker des Vaderlands’, stelde zich vorig jaar de vraag wat wij nodig hebben in tijd van crisis. We maken op dit moment de ene crisis na de andere mee, zoals de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de klimaatcrisis. Hoe houden wij het uit onder die omstandigheden?
Er sluipt in ons gemakkelijk een optimisme: het komt wel goed, of: het zal mijn tijd wel duren. Maar optimisme miskent de ernst van de situatie. En in een echte crisis heb je er niets aan. We zullen de ernst van de situatie moeten beseffen, maar dan niet in wanhoop blijven steken. Wat we nodig hebben is hoop en geduld.
Hoop is de kracht waarmee we ondanks alles blijven vertrouwen dat de eigen inzet niet vergeefs zal zijn. Dat vereist dan wel een overheid die ons de ernst van de situatie voorhoudt.
Geduld is je richten op verandering, maar tegelijk verdragen dat je het niet kunt afdwingen. Dat is tegenwoordig niet zo gemakkelijk, want onze samenleving leert geduld eerder af en moedigt ongeduld af.U wordt van harte uitgenodigd deze boeiende avond bij te wonen.
Er wordt geen toegang gevraagd. Om de avonden ook volgende jaren weer te kunnen organiseren, vragen we wel een vrijwillige bijdrage.

terug naar boven

AVOND MET ZIN EN KLEUR

.
Voor het volledige programma van Avonden met Zin en Kleur, klik op Programma Avonden met Zin en Kleur
De avond op 23 maart vindt plaats in gebouw Antenne van de Regenboogkerk aan de Beekstraat en niet in de Grote Kerk!

Indien u het op prijs stelt om tijdig geïnformeerd te worden over de activiteiten in het kader van “Avond met Zin en Kleur” kunt u uw mailadres doorgeven aan
harryenriafranke@gmail.com

terug naar boven

NIEUWS UIT MOBAYE, ONZE ZUSTERPAROCHIE

Vanuit Mobaye


Beste parochianen,

Het is weer tijd om u te vertellen over het reilen en zeilen van onze doorlopende actie voor onze zusterparochie in Mobaye in de Centraal Afrikaanse Republiek. Zoals u weet was het stichten van een school en gezondheidscentrum in Mobaye het levenswerk van onze Eper pater Ben van Breen, die tot zijn dood met hart en ziel zijn leven hieraan gewijd heeft. Hij is ook in Mobaye begraven.

In 2021 heeft de doorlopende actie kaarten voor Mobaye het bedrag van € 969,= opgebracht. Deze kaarten worden op eigen kosten gemaakt door de werkgroep Kaarten voor Mobaye .Ze zijn verkrijgbaar bij Trees Smit 0578-614588, Annie Jong 0578-613500, de kookwinkel van Plony Epping in de Hoofdstraat tegenover de Action. en tijdens activiteiten van onze geloofsgemeenschap in het gebouw van InteraktContour aan de W.G. van der Hulststraat.
De snertaktie in 2021 bracht € 170,= op. In 2022 kon dit door Corona helaas geen doorgang vinden.
Ook mochten wij van gulle gevers diverse donaties ontvangen. Daardoor konden we het prachtige bedrag van € 5.000,= overmaken rechtstreeks naar Mobaye, waardoor er geen geld aan de strijkstok blijft hangen.
Dit geld wordt gebruikt voor het levensonderhoud van weeskinderen en scholing, tegenwoordig
wordt er zelfs middelbaar onderwijs in Mobaye gegeven.

De kaarten verkopen wij nog steeds voor € 1,- per stuk. Mocht u liever gewoon veilig thuis blijven, met een gift op
rek. nr. NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. de paters van de H. Geest o.v.v. Missie Mobaye wordt de missie in Mobaye, weer geholpen.

Voor meer actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.

Voor uw giften: NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H. Geest B.van Breen

De mensen van Mobaye rekenen op u.. en op ons


Met groet en pas goed op uzelf en uw dierbaren,
Trees Smit


terug naar boven

STROOIVELD R.K. GEDEELTE BEGRAAFPLAATS NORELBOS

In overleg met de gemeente Epe is de mogelijkheid gecreëerd om op het R.K. gedeelte van de begraafplaats Norelbos, een strooiveld aan te wijzen. Dit strooiveld is gelegen achter de Rhododendrongroep achter de houten bank.
Er staat een houten paal waarop in overleg met de locatieraad herinneringsplaatjes bevestigd kunnen worden.

terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven

INGEBRUIKNAME NIEUWE MARTINUSLOCATIE

terug naar boven

De Martinus geloofsgemeenschap uit Epe heeft zondag 5 juni 2016 de nieuwe kerkruimte officieel in gebruik genomen. Na de sluiting en verkoop van de kerk aan de Hoofdstraat is tijdelijk gebruik gemaakt van het oude parochiecentrum en van een ruimte in de St. Bernardusschool. Vanaf februari is gewerkt aan de nieuwe ruimte in de oude v.d. Hulstschool. Op zondag 5 juni is deze ruimte officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Ruim 120 parochianen en leden van andere kerken (o.a. Raad van kerken) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. In een viering, waarin pastor Wim Vroom voorging, werd stilgestaan bij het thema: een nieuw begin. De lezingen van deze zondag sloten daar uitstekend bij aan. Aan het eind van de viering ging de pastor al zegenend rond met wijwater. De ruimte werd besprenkeld en de mensen werden gezegend. Zegenen komt van ‘benedicere’, dat wil zeggen elkaar het goede zeggen of elkaar iets goeds toewensen. De geloofsgemeenschap st. Martinus staat voor de uitdaging om samen vorm te geven aan het geloofsleven. Dat daar een goede accommodatie voor nodig is spreekt voor zich. Gelukkig is nieuwe ruimte gevonden in het voormalige schoolgebouw. ´Zuster Martha en zuster Tina´ lieten direct na de viering horen hoe blij ze waren met dit onderkomen.

Na de viering was er een heel programma, waaronder een veiling van kerkelijke en huishoudelijke attributen van de oude St. Martinuskerk. Onder leiding van veilingmeester Loek Sinselmeijer bracht deze veiling rond € 1300,- op voor de eigen geloofsgemeenschap. Plony Epping, voorzitter locatieraad, stelde voor dit geld o.a. te gebruiken voor de aankleding van de nieuwe kerklocatie.

Na de lunch konden de aanwezigen diverse workshops volgen: schilderen onder leiding van Zita van Noordenburg, bibliodrama onder leiding van Wim Vroom en zang onder leiding van Wim van Waveren. Rond 15.00 u werden de resultaten van de workshops gedeeld en sloot Plony Epping, onder het genot van een drankje en een hapje, de bijeenkomst. Ze bedankt de aanwezigen en de vele vrijwilligers die samen deze dag hadden georganiseerd. Martinus heeft een nieuw onderkomen; v.d. Hulststraat 1 in het gebouw van de dagbesteding van InteraktContour.

Klik hier voor op die dag gemaakte foto’s


terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie