Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws


terug naar boven

TAIZÉ viering op zondag 27 mei


Op zondagavond 27 mei om 19.00 uur wordt weer een Taizé viering in de Grote of St. Maartenskerk gehouden, uitgaande van de Raad van Kerken te Epe. De voorganger is pastor Wim Vroom. Deze Taizé viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden, Bijbellezingen en meerstemmige liederen uit de Taizé traditie.
Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor, dat voorafgaande aan de dienst vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij.
Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven, via i.heij@live.nl. Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.
Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Na de pauze wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen. We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

terug naar boven

Lijdensmeditatie 2018

.
Dinsdagavond 27 maart was er voor de H. Martinus Geloofsgemeenschap
Epe- Heerde de lijdensmeditatie. De drie overwegingen, gebaseerd op Bijbelteksten die werden voorgelezen door Jacky Kegel, werden verzorgd door Gijs de Jong waarna de aanwezigen in stilte konden nadenken. Na ieder stiltemoment werden passieliederen gezongen onder leiding van pianist Wim van Waveren Hogervorst.
Onderliggend thema was dat lijden geen eindpunt mag zijn maar dat we door het lijden heen moeten proberen te komen tot vrede, vertrouwen, liefde en hoop. Zolang de hoop bestaat zullen vrede, vertrouwen en liefde niet voorgoed verloren gaan.
Vanuit deze houding kunnen christenen, gezalfden, zich laten inspireren om het goede spoor te kiezen, zoals verwoord in Joh. 14,6: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Foto´s vindt u hier

terug naar boven

VERSLAG AVOND MET ZIN OP 22 MAART
Leest u hier

terug naar boven

NIEUWS UIT MOBAYE

.
Heel schoorvoetend begint de gemeenschap in Mobaye weer vorm te krijgen. Met regelmaat bericht pater Olaf hierover. Sinds half januari keren voorzichtig de bewoners van de dorpen langs de Ubanguirivier weer terug uit Kongo. De inwoners van Centraal Afrika willen graag weer terug want het leven in Kongo was zwaar. En de hulp van Internationale organisaties was en is ver te zoeken.

Pater Olaf schrijft hierover:
De organisatie voor vluchtelingenhulp van de Verenigde Naties (UNHCR) lijkt meer de Kongolese functionarissen te helpen dan de Centraal Afrikaanse slachtoffers van rebellie en burgeroorlog. Na het gedurende een half jaar getuige zijn van "INTERNATIONALE" vluchtelingenhulp ben ik enorm teleurgesteld.

In Zangba begint de medische post weer na terugkeer. Gelukkig met behulp van de van Cordaid uit Nederland verkregen kleine zending geneesmiddelen.
De in december met 10 leerlingen weer opgestarte basisschool telt inmiddels 100 leerlingen, de 5 leraren zijn zgn. maîtres parents, ouders waarvan een aantal een twee weken durende opleiding hebben gehad de anderen (nog) niet. Pater Olaf stuurde onderstaande foto van de eerste schoolmis.
Ondanks de wankele situatie met overal nog de aanwezigheid van zwaarbewapende rebellen, wordt er weer hard gewerkt aan een betere toekomst.
Het is dan ook fijn om te kunnen vaststellen dat Epe Mobaye niet vergeet en dat in 2017 door u allen weer een mooi bedrag is bijeengebracht.

€ 943,50 Verkoop kaarten
€ 205,- Opbrengst erwtensoepavond
€ 150,- Uit de koffieopbrengst
€ 1801,50 Diverse giften
=========
€ 3100,- is overgemaakt

Wij blijven doorgaan met de verkoop van kaarten want er zal veel geld nodig zijn in Mobaye om alles wat is vernield te herstellen en te zorgen dat de kinderen weer naar school kunnen gaan.
Op de dinsdagavonden tijdens het Sociaal Kafhé staat er altijd een collectie kaarten klaar om uw keuze uit te maken. Ook op zondagmorgen en dinsdagavond na de vieringen kunt u uw aankoop doen.
Uw donaties blijven natuurlijk van ook harte welkom op
rekening nr. NL68 ABNA 0531886905 paters van de H .Geest t.n.v. B. van Breen
De mensen van Mobaye rekenen op u..


Voor meer actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.

Voor uw giften: NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H.Geest B.van Breen

terug naar boven


terug naar boven

VOORUIT KIJKEN SOCIAAL KAFHÉ - AVONDEN MET ZIN, KIJKEN MET ANDERE OGEN

terug naar boven

Het Sociaal Kafhé gaat ook in het seizoen 2017/18 gewoon door. Als onderdeel daarvan worden ook de Avonden met Zin daarin gepland.

Het voorlopige programma

- dinsdag 29 mei, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 05 juni, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 19 juni, Sociaal Kafhé, CABARETAVOND 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 26 juni, slotavond voor de vakantie, 19.45 uur, vd Hulststraatmart.epe@hetnet.nl
terug naar boven

VERSLAG, AVOND MET ZIN 21 NOVEMBER


Het kleine Nederland speelt internationaal geen onbelangrijke rol. Dit geldt ook voor zijn aanwezigheid binnen de VN en de NAVO. Met regelmaat van de klok worden dan ook Nederlandse militairen uitgezonden naar brandhaarden in de wereld. Bij een uitzending van enige omvang worden deze militairen ook vergezeld door geestelijke verzorgers, in uniform.
Eén van die geestelijke verzorgers was luchtmacht ds Anne Schiebaan die op dinsdag 21 november 2017 voor onze geloofsgemeenschap een boeiend verhaal hield over de ‘ins en outs’ van dit pastoraat.
Zijn belangrijke Mission Statement was / is: in moeilijke tijden bijdragen aan het geestelijk welbevinden van militairen ter plekke en hun thuisfront door aanwezig te zijn ter plekke, door knelpunten bepreekbaar te maken, zo nodig adviezen te geven en ruimte te geven voor bezinning en zo en aldus te helpen bij het verdiepen van zingeving en ethiek.
De meer dan 100 geestelijke verzorgers van onze krijgsmacht stonden onze militairen bij op zee (Noordzee, bij Somalië, Middellandse zee, Caribisch gebied) Litouwen, Afghanistan, Jordanië, Irak Turkije, Joegoslavië, Italië, enz.
Ook voor een geestelijke verzorger zijn de uitzendingen spannende evenementen waarin militairen worden geconfronteerd met onvoorziene gevaarlijke situaties waarin zij tegelijk een onderdeel van zijn en tegelijk als outsider een praatpaal kunnen zijn die hun mensen bij tij en ontij bijstaan, stoere mensen die bang zijn bijstaan, in sommige gevallen tot een laatste ademtocht, zelfs aanwezig zijn bij de overdracht van een gestorven militair aan zijn / haar nabestaanden.
Vanwege deze bijzondere vorm van pastoraat worden de geestelijke verzorgers gewaardeerd om hun bijdrage aan het algehele welbevinden van de individuele militair, mede omdat zij buiten de militaire hiërarchie om een vertrouwensfunctie kunnen benutten. Een aanspreekpunt kunnen zijn om in gesprekken zicht te krijgen op andere culturen, waarden en normen waarmee onze militairen in de vreemde moeten omgaan.
Ook in het gesprek na de uiteenzetting van ds Schiebaan bleek hoe interessant de toehoorders dit voor de meeste onbekend pastoraal terrein vonden.

G. de Jong

terug naar boven


terug naar boven

INGEBRUIKNAME NIEUWE MARTINUSLOCATIE

terug naar boven

De Martinus geloofsgemeenschap uit Epe heeft zondag 5 juni 2016 de nieuwe kerkruimte officieel in gebruik genomen. Na de sluiting en verkoop van de kerk aan de Hoofdstraat is tijdelijk gebruik gemaakt van het oude parochiecentrum en van een ruimte in de St. Bernardusschool. Vanaf februari is gewerkt aan de nieuwe ruimte in de oude v.d. Hulstschool. Op zondag 5 juni is deze ruimte officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Ruim 120 parochianen en leden van andere kerken (o.a. Raad van kerken) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. In een viering, waarin pastor Wim Vroom voorging, werd stilgestaan bij het thema: een nieuw begin. De lezingen van deze zondag sloten daar uitstekend bij aan. Aan het eind van de viering ging de pastor al zegenend rond met wijwater. De ruimte werd besprenkeld en de mensen werden gezegend. Zegenen komt van ‘benedicere’, dat wil zeggen elkaar het goede zeggen of elkaar iets goeds toewensen. De geloofsgemeenschap st. Martinus staat voor de uitdaging om samen vorm te geven aan het geloofsleven. Dat daar een goede accommodatie voor nodig is spreekt voor zich. Gelukkig is nieuwe ruimte gevonden in het voormalige schoolgebouw. ´Zuster Martha en zuster Tina´ lieten direct na de viering horen hoe blij ze waren met dit onderkomen.

Na de viering was er een heel programma, waaronder een veiling van kerkelijke en huishoudelijke attributen van de oude St. Martinuskerk. Onder leiding van veilingmeester Loek Sinselmeijer bracht deze veiling rond € 1300,- op voor de eigen geloofsgemeenschap. Plony Epping, voorzitter locatieraad, stelde voor dit geld o.a. te gebruiken voor de aankleding van de nieuwe kerklocatie.

Na de lunch konden de aanwezigen diverse workshops volgen: schilderen onder leiding van Zita van Noordenburg, bibliodrama onder leiding van Wim Vroom en zang onder leiding van Wim van Waveren. Rond 15.00 u werden de resultaten van de workshops gedeeld en sloot Plony Epping, onder het genot van een drankje en een hapje, de bijeenkomst. Ze bedankt de aanwezigen en de vele vrijwilligers die samen deze dag hadden georganiseerd. Martinus heeft een nieuw onderkomen; v.d. Hulststraat 1 in het gebouw van de dagbesteding van InteraktContour.

Klik hier voor op die dag gemaakte foto’s


terug naar boven


terug naar boven

SOCIAAL KAFHÉ
.
Ons Sociaal Kafhé blijft geopend na de zomerpauze in het seizoen 2017/18 van 19.45-21.45 uur. Zie voor de exacte data de rubriek:
lok. gemeenschappen>Epe>vieringen, en dan scrollen naar activiteitenrooster)
Het kafhé wordt gehouden in het pand van InteraktContour, W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe.

terug naar boven


terug naar boven

Nieuw catechese project voor kinderen uit onze geloofsgemeenschap en die van de Vecht van groep 4 tot en met groep 7: Licht op ons pad
Vanuit het overleg rondom catechese zijn we op zoek geweest naar activiteiten om met kinderen vanuit onze geloofsgemeenschap hun geloofsbeleving in groepsverband levend te houden.
Het project " licht op ons pad" heeft eenzelfde werkwijze als het Eerste Communie project. Dat geeft voor kinderen die de Eerste Communie hebben gedaan een herkenbare methode. Ook kinderen die de Eerste communie (nog) niet gedaan hebben kunnen meedoen.
De serie bijeenkomsten "licht op ons pad" wil een bescheiden bijdrage leveren aan de religieuze ontwikkeling van het kind. Passend bij de leeftijd wordt in de acht bijeenkomsten aandacht geschonken aan belangrijke verhalen uit de Bijbel. Vanuit die verhalen willen we ook kijken naar ons eigen leven, door middel van gesprek en diverse creatieve activiteiten. De bijeenkomsten zullen telkens verrassende elementen hebben, naast een voor kinderen vertrouwde sfeer met vaste elementen.
Kinderen waarvan we weten dat ze in aanmerking komen voor deze bijeenkomsten, worden hiervoor uitgenodigd middels een flyer. Als u de flyer niet ontvangen hebt maar wel belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met Maarten Heere: maarten.heere@gmail.com


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie