Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

ALLERZIELENVIERING EN BAKJE TROOST 2020

Sinds een paar jaar is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten rond Allerzielen en onze dierbare overledenen te gedenken bij het Bakje Troost. Dit leverde de afgelopen jaren mooie ontmoetingen op. Het is mooi te ervaren welk een troost het kan geven, herinneringen met elkaar te delen.

Op zondag 1 november is er om 10 uur een gebedsviering in de Aula op de begraafplaats van het Norelbos.
Deze gebedsviering staat in het teken van Allerzielen en elkaar troost bieden vanuit de gemeenschap. Dit jaar worden de familieleden van de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden zijn, uitgenodigd om tijdens die bijeenkomst stil te staan bij hun overledenen. Een combinatie van een Allerzielenviering en Bakje Troost.
Na de gebedsviering is er de gelegenheid om met elkaar de begraafplaats te bezoeken. Met elkaar herinneringen delen en stil te staan bij de graven van onze dierbare overledenen.
Voor het Bakje Troost moet je je in het kader van de coronamaatregelen opgeven. Mededelingen staan hierover in de volgende Nieuwsbrief.

In Vaassen zijn er op maandag 2 november twee momenten waarop de overledenen herdacht worden: om 13.30 uur met een korte gebedsdienst, waarna de kerk de hele middag open is en een viering om 19.00 uur.
Ook hiervoor geldt dat mensen zich op moeten geven.

De spreiding van de Allerzielenviering en de combinatie met het Bakje Troost is gedaan omdat iedereen in de gelegenheid te stellen hun dierbare overledenen tijdens een viering te gedenken. Er is in het kader van de coronamaatregelen minder plaats is in de kerken.

Familieleden van mensen die sinds november 2019 (of kort daarvoor) zijn overleden, worden persoonlijk benaderd om te horen welke viering hun voorkeur heeft. Dit geldt voor de familieleden van mensen die in Vaassen de uitvaartviering hebben gehad of die bij het secretariaat hebben aangegeven dat ze aanwezig willen zijn bij de Allerzielenviering. Als de begrafenis of crematie elders is geweest en u wilt toch aanwezig zijn, bent u van harte uitgenodigd. U kunt dat melden bij het secretariaat.


Omdat er in het kader van de coronamaatregelen niets helemaal vaststaat vragen we u de volgende nieuwsbrief goed in de gaten te houden.

Annemieke Buiting, pastoraatsgroep Epe

terug naar boven

BERICHT VANUIT DE LOCATIERAAD EN DENKTANK

Van de locatieraad, pastoraatgroep en denktankgroep

GOED NIEUWS! We gaan weer langzaamaan starten met kerkelijke activiteiten in Epe! Het Covid19-virus speelt ons nog steeds behoorlijk parten, maar we hebben toch besloten dat we – zij het uiteraard voorzichtig! – weer een begin gaan maken. Want hoewel we de afgelopen maanden veelvuldig telefonisch contact hadden met veel mensen missen we toch het directe contact, de ontmoeting, met u, met elkaar én met God.
Zoals gezegd beginnen we voorzichtig op dinsdag 1 september a.s. met een ‘koffie-Kafhé’. De eerste keer gewoon een uurtje gezellig samen aan de koffie en thee.
In overleg met het pastoresteam is het de bedoeling om op dinsdag 13 oktober voor het eerst weer een Eucharistieviering in Epe te houden. We zijn druk bezig om te kijken naar een andere indeling van de zaal, waardoor er zo’n 35 mensen op veilige 1,5 m afstand aanwezig kunnen zijn.
En wellicht kunnen tegen het einde van 2020 of begin volgend jaar ook weer gebedsvieringen worden gehouden en kunnen er weer Avonden met Zin worden georganiseerd. Alleen de Martinusdag zullen we dit jaar niet organiseren. Wellicht is daar volgend jaar weer ruimte voor.
Maar eerst kijken we na de eerste Kafhé-avond(en) en de eerste Eucharistieviering of veilig samenkomen in Epe ook écht veilig is.
Dat betekent dat u zich voor elke activiteit moet aanmelden en zijn er desinfectie-instructies en instructies voor het binnenkomen en verlaten van het gebouw. Wij komen hier nog op terug met nadere informatie.
En uiteraard gaan we ervan uit dat u thuis blijft als u onverhoopt (corona-achtige) verkoudheids- of griep klachten hebt als hoesten en niezen of koorts, zodat we elkaar niet besmetten! Maar dat spreekt uiteraard vanzelf, we horen immers (bijna) allemaal tot de wat kwetsbare groepen😉!

Wij hopen u allen weer zeer spoedig te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Plony Epping
Voorzitter Locatieraad

terug naar boven

SOCIAAL KAFHÉ, SEPTYEMBER IS ONZE PROEFMAAND

.

Beste mensen,
We zijn ons in deze tijd zeer bewust geworden van het feit dat we leven in een periode waar veiligheid voorop staat. Gelukkig mogen we weer kerkvieringen bezoeken en ook het sociaal kafhe gaat zijn deur(tje) openen.
Na een rondvraag blijkt er veel behoefte te zijn aan ontmoeting.
We hebben het volgende bedacht om op een veilige manier hier aan tegemoet te komen.

Het sociaal kafhe opent zijn deur dinsdagavond 1 september en 15 september voor een koffie/thee uurtje, van 19.45 uur tot 20.45 uur. Vooraf aanmelden is gewenst!
Bij binnenkomst is er een registratie en checkgesprek.
Stoelen staan op de voorgeschreven afstand van anderhalve meter en moeten daar blijven staan.
We zetten in diverse ruimten de ramen op een kier zodat we er fris en fruitig bij zitten.
Verder wordt u voorzien van koffie/thee zodat er zo weinig mogelijk wordt gelopen.
Desinfectiedoekjes/handgel is aanwezig. Beperk a.u.b. uw toiletgebruik.
Met anderhalve meter afstand “ nabij zijn “, dat is de uitdaging die we aangaan op dinsdag 1 september.
Voor wat lekkers bij de koffie wordt gezorgd, we hebben er zin in!
Fijn elkaar weer te zien en vooral te spreken!

Aanmelding op de avond zelf mag, maar liever vooraf via de kookwinkel bij Plony Epping,
Hoofdstraat 64, telefoon 611722 of 611907.

Zijn er aangekondigde wijzigingen van de overheid dan gaat bovenstaande activiteit niet door.

terug naar boven

TAIZÉVIERING 25 OKTOBER

.
In de Taizé liturgie van 23 februari jl. stond vermeld dat de volgende viering op de laatste zondag van oktober zal worden gehouden, op dat moment niet wetende wat ons allemaal te wachten stond.
Als gevolg van alle corona virus richtlijnen en beperkingen hebben we helaas
moeten besluiten om de Taizé viering van zondag 25 oktober in de Grote Kerk niet door te laten gaan. We hopen in 2021 weer inspirerende en meditatieve Taizé-vieringen te kunnen organiseren en hopen u dan weer te ontmoeten.

Namens de Liturgie Commissie van de Raad van Kerken Epe,

Henk Huisman

terug naar boven

EEN GESLAAGDE ERWTENSOEPAVOND WAARBIJ MOBAYE WERD GESPEKT


En weer zwierf uw correspondent door de Epese dreven. Waar de vorige keer in de diepe duisternis alleen het nostalgische geluid van de midwinterhoorns in de verte te horen was, kwinkeleerden nu voorzichtig de eerste vogeltjes in het bos en staken vroege krokusjes aarzelend hun kopjes boven de grond.
Een verrukkelijke geur lokte hem richting de Wachtelenberg. Het bleek dat in de Martinuslocatie de jaarlijkse traditionele erwtensoepavond werd gehouden. Een flink aantal parochianen aten hun buikjes dik en rond ten behoeve van de arme kindertjes in de zusterparochie in Mobaye, Centraal Afrikaanse Republiek. Dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd, maar met de organisatie van deze avond werd een fiks bedrag bijeengebracht dat ten goede zal komen aan de parochieschool in Mobaye. Ze zijn daar echt blij met de steun vanuit onze geloofsgemeenschap.
Mede door de werkelijk voortreffelijke erwtensoep, geheel belangeloos door enkele parochianen gebrouwen, was de stemming opperbest. Dat is goed voor de saamhorigheid in onze kleine gemeenschap. Zo werd een win-winsituatie gecreëerd waar iedereen gelukkig mee is. Niet in het minst uw correspondent, die een bak erwtensoep mee naar huis kreeg waar hij nog dagen van gesmuld heeft.

terug naar boven

CATECHESEBIJEENKOMSTEN LICHT OP ONS PAD 2019-2020

Op zondag 17 november gaan we voor het vijfde jaar van start met een nieuwe serie catechese bijeenkomsten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Dit jaar lezen we over Mozes en de uittocht uit Egypte, over Daniël en de leeuwen en over de doop in de Jordaan. In juni sluiten we dan deze serie weer af met een feestelijke bijeenkomst, waarin we terugkijken op de afgelopen vijf jaar.
De bijeenkomsten worden gehouden op zondagochtend, van 10.15 uur tot 11.30 uur in de St. Bernardusschool aan de Willem Tellstraat. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Wij zorgen voor al het materiaal, voor drinken en voor iets te eten. Ouders of grootouders die graag eens een bijeenkomst bij willen wonen, zijn altijd van harte welkom.

Wilt u uw kind (of kleinkind) opgeven voor de catechese of heeft u vragen? Mail dan naar maarten.heere@gmail.com of marjolijne.meuleman@planet.nl
We zien alle kinderen heel graag op zondag 17 november, 10.15 uur in de St. Bernardusschool.

Werkgroep Catechese Epe
Maarten Heere
Aseel Jazrawi
Marjolijne Meuleman

terug naar boven

NIEUWS UIT MOBAYE

.
Al zoveel jaren wordt door onze geloofsgemeenschap de missie in Mobaye Centraal Afrika ondersteund. Het is bewonderenswaardig hoe dat nog steeds volgehouden wordt.
Vooral de laatste jaren krijgt u steeds van ons te horen hoe zorgelijk daar de situatie is. Soms zal menigeen zich afvragen waarvoor wij het nog doen.
Maar om u te laten weten dat er met uw bijdrage mooie dingen gedaan worden hierbij een korte samenvatting van een van de meest recente brieven van Pater Olaf Derenthal uit Mobaye.

Midden tussen rebellengroepen, die weigeren hun wapens neer te leggen.
Midden tussen de tegenslagen en teleurstellingen komen er toch van die lichtpuntjes die ons hoop geven op een betere toekomst.
Eén van die lichtpuntjes is onze school “Antoine Maanicus”
Misschien herinnert u zich mijn brief van december 2017 waarin ik u na de aanvallen op Mobaye, de vlucht naar de Congo en de daarop volgende wapenstilstand, schreef van een nieuw begin. De start van de school met één leraar en 16 leerlingen.
Wel nu telt het schoolcomplex meer dan 700 kinderen, 2 kleuterschoolgroepen, klassen 1a en 1b, , 2a en 2b en ook de klassen 3 tot en met zes.
In het afgelopen schooljaar werden wij met Unicef gelden door de lokale organisatie “Kinderen zonder grenzen” ondersteund. Zij betaalden de leraarssalarissen en de aanschaf van schoolartikelen. Dezelfde toezegging kregen wij voor het lopende schooljaar. Maar zoals zo vaak met grote geldverstrekkers ging de toezegging niet door. Er waren door ons echter al nieuwe leerkrachten aangesteld en nieuwe klassen geopend. Met daarbij de belofte aan de ouders dat wij ook dit jaar geen schoolgeld zullen vragen.
“INSPRINGEN” doen nu onze vrienden uit Nederland, vrienden en familie van een pater van de Heilige Geest,( pater Ben van Breen) die twintig jaar lang hier in Mobaye heeft gewerkt. Door hun hulp kan de school nu zonder problemen dit schooljaar blijven bestaan.

Tot zover het bericht uit Mobaye.

In Epe blijven wij doorgaan met de verkoop van kaarten want er zal veel geld nodig zijn in Mobaye om alles wat is vernield te herstellen en te zorgen dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan.
Op de dinsdagavonden tijdens het Sociaal Kafhé staat er altijd een collectie kaarten klaar om uw keuze uit te maken. Ook op zondagmorgen en dinsdagavond na de vieringen kunt u uw aankoop doen.

Uw donaties blijven natuurlijk van ook harte welkom op
rekening nr. NL68 ABNA 0531886905 paters van de H .Geest t.n.v. B. van Breen
De mensen van Mobaye rekenen op u.


Voor meer actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.

Voor uw giften: NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H.Geest B.van Breen

terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven

VOORUIT KIJKEN SOCIAAL KAFHÉ - AVONDEN MET ZIN, KIJKEN MET ANDERE OGEN

Het Sociaal Kafhé gaat ook in het seizoen 2020/21 gewoon door. Als onderdeel daarvan worden ook de Avonden met Zin daarin gepland.
Ons Sociaal Kafhé is geopend van 19.45 u. tot 21.45 u. tenzij anders vermeld.

Agenda Sociaal Kafhé

- dinsdag 01 september Sociaal Kafhé
- dinsdag 15 september Sociaal Kafhé
W.G. van der Hulststraat 1 Epe (gebouw van InteraktContour)

mart.epe@hetnet.nlterug naar boven

INGEBRUIKNAME NIEUWE MARTINUSLOCATIE

terug naar boven

De Martinus geloofsgemeenschap uit Epe heeft zondag 5 juni 2016 de nieuwe kerkruimte officieel in gebruik genomen. Na de sluiting en verkoop van de kerk aan de Hoofdstraat is tijdelijk gebruik gemaakt van het oude parochiecentrum en van een ruimte in de St. Bernardusschool. Vanaf februari is gewerkt aan de nieuwe ruimte in de oude v.d. Hulstschool. Op zondag 5 juni is deze ruimte officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Ruim 120 parochianen en leden van andere kerken (o.a. Raad van kerken) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. In een viering, waarin pastor Wim Vroom voorging, werd stilgestaan bij het thema: een nieuw begin. De lezingen van deze zondag sloten daar uitstekend bij aan. Aan het eind van de viering ging de pastor al zegenend rond met wijwater. De ruimte werd besprenkeld en de mensen werden gezegend. Zegenen komt van ‘benedicere’, dat wil zeggen elkaar het goede zeggen of elkaar iets goeds toewensen. De geloofsgemeenschap st. Martinus staat voor de uitdaging om samen vorm te geven aan het geloofsleven. Dat daar een goede accommodatie voor nodig is spreekt voor zich. Gelukkig is nieuwe ruimte gevonden in het voormalige schoolgebouw. ´Zuster Martha en zuster Tina´ lieten direct na de viering horen hoe blij ze waren met dit onderkomen.

Na de viering was er een heel programma, waaronder een veiling van kerkelijke en huishoudelijke attributen van de oude St. Martinuskerk. Onder leiding van veilingmeester Loek Sinselmeijer bracht deze veiling rond € 1300,- op voor de eigen geloofsgemeenschap. Plony Epping, voorzitter locatieraad, stelde voor dit geld o.a. te gebruiken voor de aankleding van de nieuwe kerklocatie.

Na de lunch konden de aanwezigen diverse workshops volgen: schilderen onder leiding van Zita van Noordenburg, bibliodrama onder leiding van Wim Vroom en zang onder leiding van Wim van Waveren. Rond 15.00 u werden de resultaten van de workshops gedeeld en sloot Plony Epping, onder het genot van een drankje en een hapje, de bijeenkomst. Ze bedankt de aanwezigen en de vele vrijwilligers die samen deze dag hadden georganiseerd. Martinus heeft een nieuw onderkomen; v.d. Hulststraat 1 in het gebouw van de dagbesteding van InteraktContour.

Klik hier voor op die dag gemaakte foto’s


terug naar boven


terug naar boven

SOCIAAL KAFHÉ
.
Ons Sociaal Kafhé blijft geopend na de zomerpauze in het seizoen 2020/21 van 19.45-21.45 uur. Het kafhé wordt gehouden in onze "schuilkerk", het pand van InteraktContour, W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe.

Agenda Sociaal Kafhé

- dinsdag 01 september Sociaal Kafhé
- dinsdag 15 september Sociaal Kafhé
W.G. van der Hulststraat 1 Epe (gebouw van InteraktContour)
mart.epe@hetnet.nlterug naar boven


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie