Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

SOCIAAL KAFHÉ ROND DE FEESTDAGEN

In deze decembermaand zijn er twee activiteiten gepland waarbij u zich kan aansluiten.De eerste dinsdagavondavond van de maand, 4 december, schenken wij aandacht aan het Sint Nicolaasfeest. De traditionele sfeer van chocolademelk, pepernoten en een hart kloppend vol verwachting ......
De derde dinsdagavond van de maand, 18 december, is het derde Advent. Deze avond staat in het teken van Kerst bij ons. We bieden u een programma aan waarin de kerstgedachte sfeervol wordt gevierd met o.a zang. Daarna volgt het inmiddels traditionele kerstbuffetje waarbij u actief mee kunt doen door een kleinigheidje mee te brengen. Na afloop van het programna wordt de avond voortgezet met een hapje en een drankje waar ook voldoende tijd is om elkaar te spreken. Inloop:vanaf 19.45 uur. Start programma 20.00 uur.
Noteer ook alvast 15 januari 2019 in uw agenda. U mag zich aanmelden voor de Sinterklaas- en Kerstavonden, ook e.v.t. voor vervoer, maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Samen kerk zijn, samen onderweg.
Graag tot ziens in het sociaal kafhe van de geloofsgemeenschap Epe-Heerde!
Mail: R.K. Geloofsgemeenschap H. Martinus Epe- Heerde mart.epe@hetnet.nl
of via Plony Epping (kookwinkel).

Op alle avonden staat vanaf 19.45 uur de koffie/thee voor u klaar.

De dames met het kapje wensen u alvast een zinvolle en sfeervolle decembermaand toe!

terug naar boven


terug naar boven

MARTINUSDAG 2018, HET VERSLAG

Het was zondag 18 november gezellig druk bij onze Martinusdag 2018 aan de W.G. van der Hulstraat 1 in Epe. De organisatie had er een actieve en interessante dag van gemaakt.

In onze Franciscus en Claraparochie zijn drie geloofsgemeenschappen naar de Heilige Martinus vernoemd in Twello, Vaassen en Epe. De twee nog in gebruik zijnde Sint Martinuskerken staan in Vaassen en Twello.
Epe heeft wel nog een Sint Martinusplein en een Sint Maartensgilde. De protestantse Grote of Sint Maartenskerk staat midden in het centrum van Epe. Deze kerk wordt voor vele activiteiten o.a. ook van onze R.K. geloofsgemeenschap ingezet. Je kunt rustig stellen dat Martinus een begrip is in Epe.
De twee nog in gebruik zijnde Rooms-Katholieke Martinuskerken staan in Vaassen en Twello.

Onze voorzitter, Plony Epping, opende de bijeenkomst en heette eenieder van harte welkom. Vervolgens verhaalde pastor Vroom nog eens op bevlogen wijze het Martinusverhaal, voor ons allen zo wel bekend.
Martinus was zelf ook aanwezig. Hij liet van zich horen en vertelde van zijn ervaringen. Er werd een 'gedicht' voorgelezen door de eerwaarde zusters Martha en Tina, en er werden een aantal liederen gezongen. Onze voormalige organist Lylian Huisman begeleidde het geheel op de piano.
Er werden een drietal workshops gehouden waar veel energie in gestopt werd:
- Een gespreksgroep: Hoe bereik je iemand die eenzaam is?
– Een groep waarin, begeleid door Zita van Noordenburg, door de deelnemers samen ons “Martinusraam” werd nageschilderd.
- Een groep waarin met knippen en plakken een collage werd gemaakt.
´s Middags was er een heerlijke lunch, waar eenieder zijn steentje aan bijdroeg door zelf iets te eten of te drinken mee te brengen.
Tot slot werd er nog uitgebreid nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.
Dank aan een ieder voor deze fantastische dag! Martinus kan tevreden zijn. In Epe is zijn nagedachtenis in ere gehouden.
De foto´s van onze Martinusdag vindt u hier

Jo van der Sloot


terug naar boven

GERARDUSKALENDER 2019

Via deze weg wil ik laten weten dat de verkoop van de Gerarduskalender 2019 weer is begonnen.
De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken.
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl)
De Gerarduskalender 2019 kost € 7,25 en is verkrijgbaar bij:

Benny Bouwmeester
Heemskerkstaat 22
8161 ZP Epe
Tel; 0578-620892

terug naar boven

AFSCHEID PASTOOR DAGGENVOORDE

Op 14 augustus was het de laatste keer dat Paul Daggenvoorde als pastoor voorging in de Eucharistieviering op dinsdagavond in de schuilkerk van de Geloofsgemeenschap Epe- Heerde. Ongeveer veertig parochianen woonden deze viering bij.
Na de viering bedankte Plony Epping, de voorzitter van de locatieraad, pastoor Daggenvoorde voor het vele werk dat hij de afgelopen vijf jaar voor de parochie van de HH. Franciscus en Clara en de Geloofsgemeenschap Epe- Heerde heeft verricht en wenste hem veel succes op zijn nieuwe aanstelling in Enschede en omgeving. Ook drong zij er op aan dat hij goed voor zichzelf moest blijven zorgen. Het staat namelijk als een paal boven water dat pastoor Daggenvoorde de afgelopen jaren veel harder heeft gewerkt dan goed voor hem was.
Als herinnering overhandigde zij een kaars met daarop de afbeelding van ons Martinusraam en een enveloppe met inhoud, bedoelt om zichzelf ermee te verwennen.
Vervolgens kregen onze “zusters” het woord. Speciaal voor deze gelegenheid hadden zij een nieuwe psalm gecomponeerd. Omdat zuster Martha op retraite was en de geluidstechniek ons in de steek liet, zong zuster Tina deze psalm op niet onverdienstelijke wijze solo a capella. Wel zongen de aanwezigen de antifoon uit volle borst mee.
In zijn dankwoord zei pastoor Daggenvoorde dat hij de waarschuwing om goed voor zichzelf te zorgen ter harte zou nemen. Ook hij vond het jammer dat hij nu al moest vertrekken uit onze parochie maar dat hij het hier goed gehad heeft.
Met een kopje koffie met wat lekkers werd vervolgens de avond afgesloten.


Zie ook de teksten in het hoofdstuk Sociaal Kafhé.

terug naar boven


terug naar boven

Nieuw catechese project voor kinderen uit onze geloofsgemeenschap en die van de Vecht van groep 4 tot en met groep 7: Licht op ons pad
.
Op zondag 23 september start weer met een nieuwe catechesegroep voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. In zes bijeenkomsten gaan we samen op ontdekkingstocht kris kras door het Oude en het Nieuwe Testament. We knopen nieuwe verhalen vast aan verhalen die de kinderen al kennen. We lezen over Abraham, David, de engel Gabriël, over de ontmoeting van Jezus met een melaatse (en over hoe Franciscus zijn voorbeeld volgde), over Pasen en de Heilige Geest. Elke bijeenkomst kent een vaste volgorde. We lezen het verhaal en zoeken naar de rode draad met andere verhalen. We dekken dan samen de tafel, bidden het Onze Vader en eten en drinken samen. Vervolgens gaan we met het thema aan de slag. Dat kan zijn in spelvorm, toneelvorm of door het maken van een kijkdoos, een mobiel, een rozenkrans of een ander knutselwerk. Samen ontdekken, samen delen, samen spelen.
De bijeenkomsten worden gehouden op zondagochtend, van 10.15u tot 11.30u in de St. Bernardusschool aan de Willem Tellstraat. We gebruiken het werkboek ‘Licht op ons pad’ als leidraad. De kinderen krijgen dit werkboek mee naar huis. De kosten voor dit kleurrijke werkboek bedragen €12,50. Er zijn verder geen kosten aan de bijeenkomsten verbonden.
Ouders of grootouders die graag eens een bijeenkomst bij willen wonen, zijn altijd van harte welkom.

Wilt u uw kind (of kleinkind) opgeven voor de catechese of heeft u vragen? Mail dan naar
Neem contact op met Maarten Heere of Marjolijne Meuleman door een mailtje te sturen naar maarten.heere@gmail.com of marjolijne.meuleman@planet.nl


We zien alle kinderen heel graag op zondag 23 september, 10.15u in de St. Bernardusschool.

Werkgroep Catechese Epe
Maarten Heere

Aseel Jazrawi
Marjolijne Meuleman
terug naar boven

BERICHT VANUIT DE LOCATIERAAD

De denktank… wat doet die groep eigenlijk?

Toen in 2014 onze kerk werd gesloten en we moesten bedenken en besluiten hoe we in Epe konden doorgaan met ‘kerk-zijn’ hebben we als Locatieraad (Sjaak Thijssen en Plony Epping) en Pastoraatgroep (op dat moment Ben Jeursen en Annemieke Buiting) de koppen bij elkaar gestoken en de hulp gevraagd van een aantal actieve parochianen om met ons mee te denken (en doen!) in een groep die we op dat moment Denktank hebben genoemd.
Het ging immers om het bedenken welke bestaande activiteiten nog doorgang konden vinden, voor welke zaken we naar Vaassen of Twello zouden moeten uitwijken en of de nieuwe situatie ook openingen bood om nieuwe activiteiten te bedenken. Zo is de Denktank ontstaan.
Op dit moment komt de groep zo’n 4 maal per jaar bij elkaar. Zowel om lopende zaken als nieuwe ideeën te bespreken. Qua organisatiestructuur/werkwijze lijkt het nu wel een beetje op de parochievergadering van vroeger, waarin vertegenwoordigers uit alle werkgroepen elkaar een aantal malen per jaar ontmoetten.
De samenstelling van de denktankgroep is nu als volgt: vanuit het pastoresteam woont pastor Wim Vroom de vergaderingen bij. De locatieraad (Sjaak en Plony dus), de Pastoraatgroep (inmiddels alleen door Annemieke bezet, met Sjaak en Plony als secundanten), de Publiciteitsgroep, bestaande uit Loek Sinselmeijer en Harry Franke voor de Nieuwsbrief en Gijs de Jong voor de Clara. Daarnaast zorgen Harry en Gijs ook voor het aanbod van de Avonden met Zin. Voor het secretariaat, onze internetsite en de liturgiegroep neemt Peter Weehuizen deel, Astrid Brouwer is erbij vanuit het Sociaal Kafhé, voor contact met Vaassen en het Martinuskoor zorgt Jan Schurink, Jo van der Sloot is mede-organisator van de Martinusdag, Aseel Jasrawi denkt mee vanuit de groep die activiteiten voor kinderen ontplooit, Hans Borgers was erbij als oud-pastoraatgroepslid en Marianne van Leeuwe als parochiaan. Daarnaast hebben bij de start ook Diederik Smit, Marjoleine Meuleman, Ria Franke, Maarten Heere en Rina Buitendijk deel uitgemaakt van de groep. Zij zijn nu allen nog op de achtergrond actief in onze geloofsgemeenschap, maar vergaderen niet meer mee. En last but not least: ook Harrie Mulder heeft in de beginfase meegedacht waar hij kon.

Wat wordt er zoal besproken? Vergaderonderwerpen zijn bijvoorbeeld Publiciteit (wat komt in de Nieuwsbrief, wat in de Clara); zijn er berichten van/voor het Sociaal Kafhé; het vieringenrooster; pastoraat en nabijheid met onderwerpen als Allerzielen, Ziekenzalving, Bakkie Troost, Meeleven met verlies. Ook het organiseren van de jaarlijkse Martinusdag is een activiteit die vanuit de denktank wordt geregeld. Daarnaast brengt Pastor Vroom uiteraard verslag uit van wat er in het pastoresteam speelt en heeft ook de samenwerking met Vaassen aandacht. Een nieuw initiatief waren bijv. de oecumenische Thomasvieringen op zondagmiddag, waarvan onlangs helaas het besluit moest vallen deze te stoppen vanwege gebrek aan belangstelling. Zo blijven we zoeken naar nieuwe activiteiten en naar mogelijkheden de bestaande zaken te optimaliseren. Een zeer gevarieerd takenpakket dus, waaraan nog veel meer vrijwilligers hun bijdrage leveren.
Voor ideeën, opmerkingen, suggesties kunt u altijd bij een van de genoemde personen terecht!

En wilt u ook een bijdrage leveren aan het in standhouden van onze geloofsgemeenschap door het meewerken aan activiteiten? U kunt dan denken aan zaken als stoelen klaarzetten, koffie schenken, nieuwsbrieven verspreiden naar parochianen zonder computer, incidenteel vervoer bieden naar Eucharistievieringen of andere activiteiten in Epe, Vaassen of Twello, etc.etc. Meldt u dan svp bij Sjaak Thijssen (62 12 85) of bij Plony Epping (611 907).

Plony Epping, voorzitter Locatieraad

terug naar boven


terug naar boven

VOORUIT KIJKEN SOCIAAL KAFHÉ - AVONDEN MET ZIN, KIJKEN MET ANDERE OGEN

Het Sociaal Kafhé gaat ook in het seizoen 2018/19 gewoon door. Als onderdeel daarvan worden ook de Avonden met Zin daarin gepland.

Programma sociaal kafhé

- 18 december, Kerstviering
- 15 januari. Sociaal Kafhé
mart.epe@hetnet.nlterug naar boven

NIEUWS UIT MOBAYE

.
Heel schoorvoetend begint de gemeenschap in Mobaye weer vorm te krijgen. Met regelmaat bericht pater Olaf hierover. Sinds half januari keren voorzichtig de bewoners van de dorpen langs de Ubanguirivier weer terug uit Kongo. De inwoners van Centraal Afrika willen graag weer terug want het leven in Kongo was zwaar. En de hulp van Internationale organisaties was en is ver te zoeken.

Pater Olaf schrijft hierover:
De organisatie voor vluchtelingenhulp van de Verenigde Naties (UNHCR) lijkt meer de Kongolese functionarissen te helpen dan de Centraal Afrikaanse slachtoffers van rebellie en burgeroorlog. Na het gedurende een half jaar getuige zijn van "INTERNATIONALE" vluchtelingenhulp ben ik enorm teleurgesteld.

In Zangba begint de medische post weer na terugkeer. Gelukkig met behulp van de van Cordaid uit Nederland verkregen kleine zending geneesmiddelen.
De in december met 10 leerlingen weer opgestarte basisschool telt inmiddels 100 leerlingen, de 5 leraren zijn zgn. maîtres parents, ouders waarvan een aantal een twee weken durende opleiding hebben gehad de anderen (nog) niet. Pater Olaf stuurde onderstaande foto van de eerste schoolmis.
Ondanks de wankele situatie met overal nog de aanwezigheid van zwaarbewapende rebellen, wordt er weer hard gewerkt aan een betere toekomst.
Het is dan ook fijn om te kunnen vaststellen dat Epe Mobaye niet vergeet en dat in 2017 door u allen weer een mooi bedrag is bijeengebracht.

€ 943,50 Verkoop kaarten
€ 205,- Opbrengst erwtensoepavond
€ 150,- Uit de koffieopbrengst
€ 1801,50 Diverse giften
=========
€ 3100,- is overgemaakt

Wij blijven doorgaan met de verkoop van kaarten want er zal veel geld nodig zijn in Mobaye om alles wat is vernield te herstellen en te zorgen dat de kinderen weer naar school kunnen gaan.
Op de dinsdagavonden tijdens het Sociaal Kafhé staat er altijd een collectie kaarten klaar om uw keuze uit te maken. Ook op zondagmorgen en dinsdagavond na de vieringen kunt u uw aankoop doen.
Uw donaties blijven natuurlijk van ook harte welkom op
rekening nr. NL68 ABNA 0531886905 paters van de H .Geest t.n.v. B. van Breen
De mensen van Mobaye rekenen op u..


Voor meer actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.

Voor uw giften: NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H.Geest B.van Breen

terug naar boven


terug naar boven

INGEBRUIKNAME NIEUWE MARTINUSLOCATIE

terug naar boven

De Martinus geloofsgemeenschap uit Epe heeft zondag 5 juni 2016 de nieuwe kerkruimte officieel in gebruik genomen. Na de sluiting en verkoop van de kerk aan de Hoofdstraat is tijdelijk gebruik gemaakt van het oude parochiecentrum en van een ruimte in de St. Bernardusschool. Vanaf februari is gewerkt aan de nieuwe ruimte in de oude v.d. Hulstschool. Op zondag 5 juni is deze ruimte officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Ruim 120 parochianen en leden van andere kerken (o.a. Raad van kerken) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. In een viering, waarin pastor Wim Vroom voorging, werd stilgestaan bij het thema: een nieuw begin. De lezingen van deze zondag sloten daar uitstekend bij aan. Aan het eind van de viering ging de pastor al zegenend rond met wijwater. De ruimte werd besprenkeld en de mensen werden gezegend. Zegenen komt van ‘benedicere’, dat wil zeggen elkaar het goede zeggen of elkaar iets goeds toewensen. De geloofsgemeenschap st. Martinus staat voor de uitdaging om samen vorm te geven aan het geloofsleven. Dat daar een goede accommodatie voor nodig is spreekt voor zich. Gelukkig is nieuwe ruimte gevonden in het voormalige schoolgebouw. ´Zuster Martha en zuster Tina´ lieten direct na de viering horen hoe blij ze waren met dit onderkomen.

Na de viering was er een heel programma, waaronder een veiling van kerkelijke en huishoudelijke attributen van de oude St. Martinuskerk. Onder leiding van veilingmeester Loek Sinselmeijer bracht deze veiling rond € 1300,- op voor de eigen geloofsgemeenschap. Plony Epping, voorzitter locatieraad, stelde voor dit geld o.a. te gebruiken voor de aankleding van de nieuwe kerklocatie.

Na de lunch konden de aanwezigen diverse workshops volgen: schilderen onder leiding van Zita van Noordenburg, bibliodrama onder leiding van Wim Vroom en zang onder leiding van Wim van Waveren. Rond 15.00 u werden de resultaten van de workshops gedeeld en sloot Plony Epping, onder het genot van een drankje en een hapje, de bijeenkomst. Ze bedankt de aanwezigen en de vele vrijwilligers die samen deze dag hadden georganiseerd. Martinus heeft een nieuw onderkomen; v.d. Hulststraat 1 in het gebouw van de dagbesteding van InteraktContour.

Klik hier voor op die dag gemaakte foto’s


terug naar boven


terug naar boven

SOCIAAL KAFHÉ
.
Ons Sociaal Kafhé blijft geopend na de zomerpauze in het seizoen 2018/19 van 19.45-21.45 uur.Het kafhé wordt gehouden in onze "schuilkerk", het pand van InteraktContour, W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe.

Programma sociaal kafhé

- 18 december, Kerstviering
- 04 januari, Nieuwjaarsreceptie
mart.epe@hetnet.nl


terug naar boven


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie