Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

VAN DE PASTORAATSGROEP EN DE LOCATIERAAD

.
In de lente, en dus ook de Paastijd, kijken we uit naar de het nieuwe groen en de bloemen. De wereld om ons heen verandert en we verheugen ons op de zon en het licht om ons heen: nieuwe ervaringen. We kijken terug naar Pasen en hebben ervaren dat met de Verrijzenis van Jezus ons geloof ons nieuwe perspectieven geeft.
Als geloofsgemeenschap zoeken we opnieuw naar nieuwe perspectieven nu Pastor Wim Vroom vertrekt. Hij is/was onze contactpersoon binnen het pastorale team en de vraag die zich voordoet is wat dit betekent voor de vieringen in Epe op onze locatie aan de Van der Hulststraat en bij de St. Bernardusschool
We hebben de vragen over de vieringen in Epe voorgelegd aan Pastoor Hermens. Het goede nieuws is dat er op dinsdag 28 juni om 18.30 uur een Eucharistieviering is waarin de ziekenzalving centraal staat. Meer informatie leest u in de volgende nieuwsbrief.
Wanneer daarna Eucharistievieringen op de dinsdagavond mogelijk zijn, is mede afhankelijk van de terugkeer van Pastoor Sebastian. De verwachting is dat hij juli/augustus weer terugkeert naar onze parochie. Daarnaast wordt overlegd of er een opvolger komt voor Wim Vroom, maar dat is nog niet duidelijk.
Ook over de mogelijkheden van begeleiding vanuit het pastorale team op de St. Bernardusschool is ook nog geen duidelijkheid. Er is wel overleg over mogelijke opties.
We blijven als locatieraad en pastoraatsgroep actief in gesprek met het pastorale team en de Denktank over nieuwe perspectieven binnen onze gemeenschap.
We zijn heel blij en ook wel eens trots dat we als geloofsgemeenschap initiatieven hebben ontplooid om het onderling contact te behouden.
Dat is waar het om draait: elkaar ontmoeten en vieren. Dat deze initiatieven een vaste plek hebben in onze gemeenschap en dat vrijwilligers dit met verve uitvoeren.
Daarnaast zijn er natuurlijk de vieringen op zaterdagavond of zondag in de diverse kerken binnen de inmiddels gefuseerde Sint Franciscusparochie van Twello en Apeldoorn. De openingsviering om dat te vieren is op 26 mei in Wenum Wiesel. Meer daarover vindt u verderop in de Nieuwsbrief.
Kortom: het aangekondigde vertrek van Wim Vroom heeft veel losgemaakt. We zijn hem heel erkentelijk voor alles wat hij voor de geloofsgemeenschap in Epe heeft gedaan. We zijn aanwezig op zijn afscheid op zaterdag 14 mei om 18.30 uur tijdens de Gebedsviering in Vaassen. Als parochiaan bent u daarvoor ook van harte uitgenodigd.
We wensen u een mooie tijd tot Hemelvaart en Pinksteren. Dat de Heilige Geest met ons is!

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep,

Annemieke Buiting

terug naar boven

BIJ HET AFSCHEID VAN PASTOR WIM VROOM


Op 29 maart vertelde Wim Vroom dat hij ons gaat verlaten. Hij heeft een nieuwe functie aanvaard in een verpleeghuis in Limburg. pastorale zorg voor bewoners en familie.Het was die dag pas bekend geworden dus ook voor Wim was het een emotioneel moment.
We realiseerden ons dat hij voor ons een belangrijk contactpersoon was met het pastorale team. Hij was als het ware de schakel. Hij kende ook de vaste kern van bezoekers aan de vieringen en bezocht daarnaast nog steeds parochianen. Ook begeleidde hij vier keer per jaar de schoolvieringen van de St. Bernardusschool en bezocht de school om klassikaal te vertellen over de geloofsachtergronden van bepaalde feestelijke momenten.
Zo vertelde hij over St. Maarten en gaf meer achtergrond bij Kerst en Pasen.
Zijn afscheid is op 14 mei om 18.30 uur tijdens een gebedsviering in Vaassen. Eenieder is van harte uitgenodigd.

terug naar boven

WOORD- EN GEBEDSVIERING ZONDAG 12 JUNI
Op zondag 12 juni zal er in onze locatie aan de Van der Hulststraat 1 (Het gebouw van InteraktContour) weer een Woord- en Gebedsviering plaatsvinden, voorgegaan door parochianen. De viering begint om 10.00 uur en u bent dan van harte welkom.

terug naar boven

ALGEMENE ZIEKENZALVIN OP 28 JUNI
Op dinsdag 28 juni om 18.30 uur komt pastoor Hermens naar Epe om de algemene ziekenzalving toe te dienen en de Eucharistie te vieren.
Iedereen die daartoe de behoefte voelt kan het sacrament van de ziekenzalving ontvangen.
U hoeft daarvoor dus niet ernstig ziek te zijn. Ook begeleiders/familie/vrienden zijn van harte welkom.
Over de mogelijkheid voor vervoer naar deze viering volgt t.z.t. nadere informatie.

terug naar boven

OVER DE SOBERE MAALTIJDEN VOOR PASEN

Eindelijk kon het weer: na twee jaar covid-beperkingen konden de kerken in Epe weer een z.g. sobere maaltijd organiseren.

In vier kerken kon men op vier vrijdagavonden aanschuiven voor een eenvoudige maaltijd, een gebed, een meditatie, een lied…
Dit jaar bezochten gemiddeld zo’n 18 personen per week één of meer van de vier maaltijden in de Grote Kerk, de Regenboogkerk, de Goede Herderkerk en de RK geloofsgemeenschap H. Martinus Epe-Heerde. Waarschijnlijk hebben het zeer recente opheffen van de coronaregels nog een aantal mensen uit voorzichtigheid thuis gehouden, want vorige jaren waren er per kerk meestal zo’n 30 deelnemers. Dus wie weet: volgend jaar weer op naar de 30 personen elke week!
Naast een ongedwongen samenzijn met mensen uit alle kerken leveren deze maaltijden ook altijd een mooi bedrag op dat traditioneel wordt gedoneerd aan de Voedselbank Heerde-Epe-Vaassen. Dit jaar konden we € 328,60 overmaken.

Plony Epping

terug naar boven

NIEUWS UIT MOBAYE, ONZE ZUSTERPAROCHIE

Vanuit Mobaye


Beste parochianen,

Het is weer tijd om u te vertellen over het reilen en zeilen van onze doorlopende actie voor onze zusterparochie in Mobaye in de Centraal Afrikaanse Republiek. Zoals u weet was het stichten van een school en gezondheidscentrum in Mobaye het levenswerk van onze Eper pater Ben van Breen, die tot zijn dood met hart en ziel zijn leven hieraan gewijd heeft. Hij is ook in Mobaye begraven.

In 2021 heeft de doorlopende actie kaarten voor Mobaye het bedrag van € 969,= opgebracht. Deze kaarten worden op eigen kosten gemaakt door de werkgroep Kaarten voor Mobaye .Ze zijn verkrijgbaar bij Trees Smit 0578-614588, Annie Jong 0578-613500, de kookwinkel van Plony Epping in de Hoofdstraat tegenover de Action. en tijdens activiteiten van onze geloofsgemeenschap in het gebouw van InteraktContour aan de W.G. van der Hulststraat.
De snertaktie in 2021 bracht € 170,= op. In 2022 kon dit door Corona helaas geen doorgang vinden.
Ook mochten wij van gulle gevers diverse donaties ontvangen. Daardoor konden we het prachtige bedrag van € 5.000,= overmaken rechtstreeks naar Mobaye, waardoor er geen geld aan de strijkstok blijft hangen.
Dit geld wordt gebruikt voor het levensonderhoud van weeskinderen en scholing, tegenwoordig
wordt er zelfs middelbaar onderwijs in Mobaye gegeven.

De kaarten verkopen wij nog steeds voor € 1,- per stuk. Mocht u liever gewoon veilig thuis blijven, met een gift op
rek. nr. NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. de paters van de H. Geest o.v.v. Missie Mobaye wordt de missie in Mobaye, weer geholpen.

Voor meer actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.

Voor uw giften: NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H. Geest B.van Breen

De mensen van Mobaye rekenen op u.. en op ons


Met groet en pas goed op uzelf en uw dierbaren,
Trees Smit


terug naar boven

STROOIVELD R.K. GEDEELTE BEGRAAFPLAATS NORELBOS

In overleg met de gemeente Epe is de mogelijkheid gecreëerd om op het R.K. gedeelte van de begraafplaats Norelbos, een strooiveld aan te wijzen. Dit strooiveld is gelegen achter de Rhododendrongroep achter de houten bank.
Er staat een houten paal waarop in overleg met de locatieraad herinneringsplaatjes bevestigd kunnen worden.

terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven

VOORUIT KIJKEN SOCIAAL KAFHÉ - AVONDEN MET ZIN, KIJKEN MET ANDERE OGEN

Het Sociaal Kafhé gaat ook in het seizoen 2021/22 gewoon door. Als onderdeel daarvan worden ook de Avonden met Zin daarin gepland.
Ons Sociaal Kafhé is geopend van 19.45 u. tot 21.45 u. tenzij anders vermeld.

Agenda Sociaal Kafhé

- 26 april Sociaal Kafhé
- 10 mei Sociaal Kafhé
- 24 mei Sociaal Kafhé
- 14 juni Sociaal Kafhé
- 28 juni Sociaal Kafhé


W.G. van der Hulststraat 1 Epe (gebouw van InteraktContour)

mart.epe@hetnet.nlterug naar boven

INGEBRUIKNAME NIEUWE MARTINUSLOCATIE

terug naar boven

De Martinus geloofsgemeenschap uit Epe heeft zondag 5 juni 2016 de nieuwe kerkruimte officieel in gebruik genomen. Na de sluiting en verkoop van de kerk aan de Hoofdstraat is tijdelijk gebruik gemaakt van het oude parochiecentrum en van een ruimte in de St. Bernardusschool. Vanaf februari is gewerkt aan de nieuwe ruimte in de oude v.d. Hulstschool. Op zondag 5 juni is deze ruimte officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Ruim 120 parochianen en leden van andere kerken (o.a. Raad van kerken) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. In een viering, waarin pastor Wim Vroom voorging, werd stilgestaan bij het thema: een nieuw begin. De lezingen van deze zondag sloten daar uitstekend bij aan. Aan het eind van de viering ging de pastor al zegenend rond met wijwater. De ruimte werd besprenkeld en de mensen werden gezegend. Zegenen komt van ‘benedicere’, dat wil zeggen elkaar het goede zeggen of elkaar iets goeds toewensen. De geloofsgemeenschap st. Martinus staat voor de uitdaging om samen vorm te geven aan het geloofsleven. Dat daar een goede accommodatie voor nodig is spreekt voor zich. Gelukkig is nieuwe ruimte gevonden in het voormalige schoolgebouw. ´Zuster Martha en zuster Tina´ lieten direct na de viering horen hoe blij ze waren met dit onderkomen.

Na de viering was er een heel programma, waaronder een veiling van kerkelijke en huishoudelijke attributen van de oude St. Martinuskerk. Onder leiding van veilingmeester Loek Sinselmeijer bracht deze veiling rond € 1300,- op voor de eigen geloofsgemeenschap. Plony Epping, voorzitter locatieraad, stelde voor dit geld o.a. te gebruiken voor de aankleding van de nieuwe kerklocatie.

Na de lunch konden de aanwezigen diverse workshops volgen: schilderen onder leiding van Zita van Noordenburg, bibliodrama onder leiding van Wim Vroom en zang onder leiding van Wim van Waveren. Rond 15.00 u werden de resultaten van de workshops gedeeld en sloot Plony Epping, onder het genot van een drankje en een hapje, de bijeenkomst. Ze bedankt de aanwezigen en de vele vrijwilligers die samen deze dag hadden georganiseerd. Martinus heeft een nieuw onderkomen; v.d. Hulststraat 1 in het gebouw van de dagbesteding van InteraktContour.

Klik hier voor op die dag gemaakte foto’s


terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie