Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

WOORD- EN GEBEDSVIERING OP 08 JANUARI EN 05 FEBRUARI

Op zondag 08 januari luiden wij het nieuwe jaar in met een Woord- en Gebedsviering in onze Martinuslocatie, het gebouw van InteraktContour aan de W.G. van der Hulststraat 1 in Epe, gevolgd door een gezellig samenzijn. Er zijn zeker nog oliebollen, maar waarschijnlijk is er veel meer te doen waar nu nog over wordt nagedacht!

Op zondag 05 februari houden wij weer een normale Woord- en Gebedsviering, voorgegaan door parochianen, .

De vieringen beginnen om 10.00 uur en na afloop wordt er een kopje thee of koffie geschonken. Wij verwelkomen u graag.

terug naar boven

AVOND MET ZIN EN KLEUR

.
Voor het volledige programma van Avonden met Zin en Kleur, klik op Programma Avonden met Zin en Kleur

Indien u het op prijs stelt om tijdig geïnformeerd te worden over de activiteiten in het kader van “Avond met Zin en Kleur” kunt u uw mailadres doorgeven aan
harryenriafranke@gmail.com

terug naar boven

GERARDUSKALENDER 2023 TE KOOP

Hallo,

Via deze weg wil ik laten weten dat de verkoop van de Gerarduskalender 2023 weer is begonnen.
De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl
De Gerarduskalender 2023 kost € 9,00 en is verkrijgbaar bij:

Benny Bouwmeester
Heemskerkstaat 22
8161 ZP Epe
Telefoon: 0578-620892

terug naar boven

VAN DE PASTORAATSGROEP EN DE LOCATIERAAD

.
In de lente, en dus ook de Paastijd, keken we uit naar de het nieuwe groen en de bloemen. De wereld om ons heen veranderde en we verheugten ons op de zon en het licht om ons heen: nieuwe ervaringen. We kijken terug naar Pasen en hebben ervaren dat met de Verrijzenis van Jezus ons geloof ons nieuwe perspectieven geeft.
Als geloofsgemeenschap zoeken we opnieuw naar nieuwe perspectieven nu Pastor Wim Vroom vertrokken is. Hij was onze contactpersoon binnen het pastorale team en de vraag die zich voordoet is wat dit betekent voor de vieringen in Epe op onze locatie aan de Van der Hulststraat en bij de St. Bernardusschool
We hebben de vragen over de vieringen in Epe voorgelegd aan Pastoor Hermens.
Wanneer daarna Eucharistievieringen op de dinsdagavond mogelijk zijn, is mede afhankelijk van de terugkeer van Pastoor Sebastian. De verwachting is dat hij juli/augustus weer terugkeert naar onze parochie. Daarnaast wordt overlegd of er een opvolger komt voor Wim Vroom, maar dat is nog niet duidelijk.
Ook over de mogelijkheden van begeleiding vanuit het pastorale team op de St. Bernardusschool is ook nog geen duidelijkheid. Er is wel overleg over mogelijke opties.
We blijven als locatieraad en pastoraatsgroep actief in gesprek met het pastorale team en de Denktank over nieuwe perspectieven binnen onze gemeenschap.
We zijn heel blij en ook wel eens trots dat we als geloofsgemeenschap initiatieven hebben ontplooid om het onderling contact te behouden.
Dat is waar het om draait: elkaar ontmoeten en vieren. Dat deze initiatieven een vaste plek hebben in onze gemeenschap en dat vrijwilligers dit met verve uitvoeren.
Daarnaast zijn er natuurlijk de vieringen op zaterdagavond of zondag in de diverse kerken binnen de inmiddels gefuseerde Sint Franciscusparochie van Twello en Apeldoorn.
Kortom: het vertrek van Wim Vroom heeft veel losgemaakt. We zijn hem heel erkentelijk voor alles wat hij voor de geloofsgemeenschap in Epe heeft gedaan. We waren aanwezig op zijn afscheid op zaterdag 14 mei om 18.30 uur tijdens de Gebedsviering in Vaassen. Dat de Heilige Geest met ons is!

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep,

Annemieke Buiting

terug naar boven

NIEUWS UIT MOBAYE, ONZE ZUSTERPAROCHIE

Vanuit Mobaye


Beste parochianen,

Het is weer tijd om u te vertellen over het reilen en zeilen van onze doorlopende actie voor onze zusterparochie in Mobaye in de Centraal Afrikaanse Republiek. Zoals u weet was het stichten van een school en gezondheidscentrum in Mobaye het levenswerk van onze Eper pater Ben van Breen, die tot zijn dood met hart en ziel zijn leven hieraan gewijd heeft. Hij is ook in Mobaye begraven.

In 2021 heeft de doorlopende actie kaarten voor Mobaye het bedrag van € 969,= opgebracht. Deze kaarten worden op eigen kosten gemaakt door de werkgroep Kaarten voor Mobaye .Ze zijn verkrijgbaar bij Trees Smit 0578-614588, Annie Jong 0578-613500, de kookwinkel van Plony Epping in de Hoofdstraat tegenover de Action. en tijdens activiteiten van onze geloofsgemeenschap in het gebouw van InteraktContour aan de W.G. van der Hulststraat.
De snertaktie in 2021 bracht € 170,= op. In 2022 kon dit door Corona helaas geen doorgang vinden.
Ook mochten wij van gulle gevers diverse donaties ontvangen. Daardoor konden we het prachtige bedrag van € 5.000,= overmaken rechtstreeks naar Mobaye, waardoor er geen geld aan de strijkstok blijft hangen.
Dit geld wordt gebruikt voor het levensonderhoud van weeskinderen en scholing, tegenwoordig
wordt er zelfs middelbaar onderwijs in Mobaye gegeven.

De kaarten verkopen wij nog steeds voor € 1,- per stuk. Mocht u liever gewoon veilig thuis blijven, met een gift op
rek. nr. NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. de paters van de H. Geest o.v.v. Missie Mobaye wordt de missie in Mobaye, weer geholpen.

Voor meer actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.

Voor uw giften: NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H. Geest B.van Breen

De mensen van Mobaye rekenen op u.. en op ons


Met groet en pas goed op uzelf en uw dierbaren,
Trees Smit


terug naar boven

STROOIVELD R.K. GEDEELTE BEGRAAFPLAATS NORELBOS

In overleg met de gemeente Epe is de mogelijkheid gecreëerd om op het R.K. gedeelte van de begraafplaats Norelbos, een strooiveld aan te wijzen. Dit strooiveld is gelegen achter de Rhododendrongroep achter de houten bank.
Er staat een houten paal waarop in overleg met de locatieraad herinneringsplaatjes bevestigd kunnen worden.

terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven

VOORUIT KIJKEN SOCIAAL KAFHÉ - AVONDEN MET KLEUR EN ZIN, KIJKEN MET ANDERE OGEN

Het Sociaal Kafhé gaat ook in het seizoen 2022/23 gewoon door.
Ons Sociaal Kafhé is geopend van 19.30 u. tot 21.30 u. tenzij anders vermeld.

Agenda Sociaal Kafhé

- Dinsdagavond 06 december

Van harte welkom! De koffie en thee staan klaar! ( 19.30 uur - 21.30 uur)

W.G. van der Hulststraat 1 Epe (gebouw van InteraktContour)

Avond met Kleur en Zin

- Donderdagavond 22 september om 19.30 u. in de Grote Kerk


mart.epe@hetnet.nlterug naar boven

INGEBRUIKNAME NIEUWE MARTINUSLOCATIE

terug naar boven

De Martinus geloofsgemeenschap uit Epe heeft zondag 5 juni 2016 de nieuwe kerkruimte officieel in gebruik genomen. Na de sluiting en verkoop van de kerk aan de Hoofdstraat is tijdelijk gebruik gemaakt van het oude parochiecentrum en van een ruimte in de St. Bernardusschool. Vanaf februari is gewerkt aan de nieuwe ruimte in de oude v.d. Hulstschool. Op zondag 5 juni is deze ruimte officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Ruim 120 parochianen en leden van andere kerken (o.a. Raad van kerken) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. In een viering, waarin pastor Wim Vroom voorging, werd stilgestaan bij het thema: een nieuw begin. De lezingen van deze zondag sloten daar uitstekend bij aan. Aan het eind van de viering ging de pastor al zegenend rond met wijwater. De ruimte werd besprenkeld en de mensen werden gezegend. Zegenen komt van ‘benedicere’, dat wil zeggen elkaar het goede zeggen of elkaar iets goeds toewensen. De geloofsgemeenschap st. Martinus staat voor de uitdaging om samen vorm te geven aan het geloofsleven. Dat daar een goede accommodatie voor nodig is spreekt voor zich. Gelukkig is nieuwe ruimte gevonden in het voormalige schoolgebouw. ´Zuster Martha en zuster Tina´ lieten direct na de viering horen hoe blij ze waren met dit onderkomen.

Na de viering was er een heel programma, waaronder een veiling van kerkelijke en huishoudelijke attributen van de oude St. Martinuskerk. Onder leiding van veilingmeester Loek Sinselmeijer bracht deze veiling rond € 1300,- op voor de eigen geloofsgemeenschap. Plony Epping, voorzitter locatieraad, stelde voor dit geld o.a. te gebruiken voor de aankleding van de nieuwe kerklocatie.

Na de lunch konden de aanwezigen diverse workshops volgen: schilderen onder leiding van Zita van Noordenburg, bibliodrama onder leiding van Wim Vroom en zang onder leiding van Wim van Waveren. Rond 15.00 u werden de resultaten van de workshops gedeeld en sloot Plony Epping, onder het genot van een drankje en een hapje, de bijeenkomst. Ze bedankt de aanwezigen en de vele vrijwilligers die samen deze dag hadden georganiseerd. Martinus heeft een nieuw onderkomen; v.d. Hulststraat 1 in het gebouw van de dagbesteding van InteraktContour.

Klik hier voor op die dag gemaakte foto’s


terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie