Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

12 NOVEMBER AVOND MET ZIN: BEELDEN VAN MARIA

Over Maria wordt heel verschillend gedacht binnen het christendom. Waar Maria in de Katholieke Kerk een grote rol speelt en Maria een aparte plaats heeft binnen het geloof, heeft zij bij protestanten over het algemeen een veel minder belangrijke plek.
Op de Avond met Zin van 12 november zal pastor Wim Vroom, stil staan bij Maria: Wie was zij? Wat is over haar in de Bijbel geschreven en welke plaats heeft Maria in de verschillende christelijke kerken?
Daarnaast kunnen we in gesprek gaan over de plek die Maria heeft in ons persoonlijk geloofsleven.

Iedereen die belangstelling heeft voor de Avonden met ZIN is van harte welkom. Leden van andere geloofsgemeenschappen en mensen die zich niet verbonden voelen met een geloofsgemeenschap zijn ook van harte welkom.

De avonden vinden plaats op de dinsdagavond en worden gehouden in de
Van der Hulstlocatie aan de Van der Hulststraat 1 in Epe.
(Het gebouw van InteractContour)

De zaal is open vanaf 19.15 uur en de avonden starten om 19.45 uur.
Er wordt koffie en thee geschonken. De entree is gratis, maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.

De volgende avond met zin zal plaats vinden op dinsdag 10 december.
Dorien Koetsier zal dan vertellen over geestelijke zorg voor mensen met dementie.

terug naar boven

10 DECEMBER AVOND MET ZIN: GEESTELIJKE VERZORGING EN DEMENTIE

°
Dorien Koetsier is een van de drie geestelijk verzorgers van Viattence, de zorginstelling waar onder andere De Klaarbeek en de Nieuwe Antoniehof onderdeel van zijn.
Zij heeft contact van mens tot mens, waarbij er aandacht is voor de levensvragen en zingeving van deze kwetsbare ouderen en probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij de vertrouwde religieuze tradities van de cliënten.
Dit doet ze door persoonlijke gesprekken, groepsbijeenkomsten, vieringen, het zingen van liederen en het aanbieden van rituelen.

Maar hoe verloopt dit nu bij dementerende ouderen?

Kun je dan wel een gesprek voeren?

Ook over dit soort vragen?

Hoe belangrijk is dat?

Hoe is de religieuze beleving bij ouderen met dementie?

Kom horen hoe haar passies voor ouderen en religie er voor kunnen zorgen dat ook bij ouderen met dementie hartverwarmende en inspirerende momenten ontstaan.

Iedereen die belangstelling heeft voor de Avonden met Zin is van harte welkom.
Leden van andere geloofsgemeenschappen en mensen die zich niet verbonden voelen met een geloofsgemeenschap zijn ook van harte welkom.
De avonden vinden plaats op de dinsdagavond en worden gehouden in de Van der Hulstlocatie aan de Van der Hulststraat 1 in Epe. (Het gebouw van InteractContour)
De zaal is open vanaf 19.15 uur en de avonden starten om 19.45 uur.
Er wordt koffie en thee geschonken. De entree is gratis, maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.


terug naar boven

CATECHESEBIJEENKOMSTEN LICHT OP ONS PAD 2019-2020

Op zondag 17 november gaan we voor het vijfde jaar van start met een nieuwe serie catechese bijeenkomsten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Dit jaar lezen we over Mozes en de uittocht uit Egypte, over Daniël en de leeuwen en over de doop in de Jordaan. In juni sluiten we dan deze serie weer af met een feestelijke bijeenkomst, waarin we terugkijken op de afgelopen vijf jaar.
De bijeenkomsten worden gehouden op zondagochtend, van 10.15 uur tot 11.30 uur in de St. Bernardusschool aan de Willem Tellstraat. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Wij zorgen voor al het materiaal, voor drinken en voor iets te eten. Ouders of grootouders die graag eens een bijeenkomst bij willen wonen, zijn altijd van harte welkom.

Wilt u uw kind (of kleinkind) opgeven voor de catechese of heeft u vragen? Mail dan naar maarten.heere@gmail.com of marjolijne.meuleman@planet.nl
We zien alle kinderen heel graag op zondag 17 november, 10.15 uur in de St. Bernardusschool.

Werkgroep Catechese Epe
Maarten Heere
Aseel Jazrawi
Marjolijne Meuleman

terug naar boven

ONS SOCIAAL KAFHÉ

.
De herfst is gekomen, de bladeren vallen,
de regen valt soms op ons neer.
De lantaarn brandt en lokt u zo naar binnen
zelfs ondanks het mindere weer.
Soms liggen er intekenlijsten
voor sinterklaas – kerst – erwtensoep - cabaret.
Er wordt veel gepraat en ook flink na- gekaart,
alles is in de steigers gezet.

Hier in dit knusse Kafhé dat maar doorgaat,
zolang het reilt en zeilt, zijn we oké.
Ja, er heerst hier een rooms-katholiek klimaat,
daar draagt een ieder zijn steentje mooi aan mee!
(melodie: Het kleine café aan de haven van vader Abraham)

Elke eerste en derde dinsdagavond van de maand bent u van harte welkom!

terug naar boven

GERARDUSKALANDER 2020

Hallo,
Via deze weg wil ik laten weten dat de verkoop van de Gerarduskalender 2020 weer is begonnen.
De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken.
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: klooster Wittem
De Gerarduskalender 2020 kost € 7,40 en is verkrijgbaar bij:

Benny Bouwmeester
Heemskerkstaat 22
8161 ZP Epe
Tel: 0578-620892

terug naar boven

TAIZÉVIERING 23 FEBRUARI

.
Op zondagavond 23 februari om 19.00 uur wordt weer een Taizé-viering in de Grote of St. Maartenskerk gehouden, uitgaande van de Raad van Kerken te Epe. Deze Taizé-viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden en aangereikte gebedsintenties, Bijbellezingen en meerstemmige liederen uit de Taizé-traditie.
Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor dat, voorafgaande aan de dienst, vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij.
Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven via i.heij@live.nl
Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.
Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie/ thee en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Voorafgaand aan de viering wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen. We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

terug naar boven

Dinsdag 18 juni 2019: De laatste Sociaal Kafhé-avond voor de vakantie: CABARET-avond.


Samen met de nonnetjes Martha en Tina hebben we een fantastische cabaretavond gehad!
De nonnen zelf, Astrid en Rina, begonnen de avond in volledig habijt met een serieus lied op de melodie van Ave Maria.
Toen kwam Piet v.d. Hulst met een voordracht over een vrouw die haar gezicht en lijf steeds verder liet ‘verbouwen’. Alles voor haar man gedaan. Maar het eind van het liedje is dat de man overleed…en er dus niet meer van kon genieten. Moraal: dames luister, laat je niet verlakken . Laat de boel maar rustig zakken. Koester buik en onderkinnen, want de schoonheid zit van binnen!
Vervolgens kwamen de zusters terug met een iets ‘luchtiger’ outfit en dito nummer. Waarna ik – Annie Jong – een voordrachtje mocht geven over mijn steun en toeverlaat: mijn rollator, die ik niet zou kunnen en willen missen. Hij/zij verdient én kreeg een bloemetje.;-)
Astrid en Rina brachten vervolgens een lied over aftakeling (we worden immers allemaal steeds ouder) en een kritisch lied over de zondagsrust en het boodschappen doen op zondag.
Ook lieten ze de aanwezigen eraan geloven: we moesten opstaan, gymmen, handjes omhoog, handjes omlaag… we deden dapper mee!
Marlies van Boxtel vertelde het verhaal over het varken, dat zich schaamde over zijn blote lijf. Hij was niet in de rij blijven staan toen o.l. heer de dieren aan hun veren- of bontkleedje hielp en kwam pas terug toen alle verf, haren e.d. helemaal op waren. Gelukkig heeft OLH toen een mooi krulstaartje gemaakt, waar sindsdien alle varkentjes trots op zijn!
En Piet had nog een verhaal over het milieu: de ouderen wordt wel verweten dat zij niet goed zorgden voor het milieu, waardoor er nu allerlei vervuiling is. Nee: wij ouderen hadden dat ‘groene gedoe’ nog niet. Wij dronken water uit de kraan in plaats van kleine plastic weggooiflesjes die we na 15 slokjes weer weggooien. Wij liepen naar de buurtwinkel, de bakker, de slager enz. en ploften niet met onze … in de auto. Maar nee: wij hadden dat groene gedoe nog niet!
Ook Gijs de Jong deed een duit in het zakje: hij vertelde het scheppingsverhaal op ludieke wijze. Toen Adam zag dat alle dieren een partner kregen, voelde hij zich wat alleen en vroeg God om een vrouw. Die kreeg hij en hij was blij met zijn Eva. Al was het een rib uit zijn lijf! We kennen het verhaal natuurlijk allemaal, hoe Eva dacht: ‘an apple a day keeps de docter away’ en: ‘aan een boom zo vol geladen mist men 1,2 appels niet’… Moraal van het verhaal: ‘eet geen appel maar een peer!’!
De nonnen sloten de avond af en wensten iedereen een fijne vakantie.
De opbrengst van het koffie-geld en van de drankjes was deze avond voor de missie in Mobaye. Er werd gul extra gegeven, de opbrengst van de avond was € 70,- Namens de missie-werkgroep bedankt mensen!
Ook Rina en Astrid nogmaals bedankt voor jullie enorme inzet. Daar zijn vast uren werk in gaan zitten!

Hartelijke groet,
Annie Jong

PS: en hopelijk zien we elkaar op 30 juli, bij de extra Kafhé-avond waarbij Rina en Frank nog fijn vrij hebben en Plony de honneurs waarneemt.

terug naar boven

Sobere maaltijden Raad van Kerken Epe, Samen op weg naar Pasen.

De opbrengst van de collecte bij de sobere maaltijden heeft een totaalbedrag van
€ 430,50 opgeleverd.
Dit bedrag wordt overgemaakt naar de voedselbank.

- Regenboogkerk € 130,00
- Goede Herderkerk € 95,00
- Grote Kerk € 96,50
- RK Geloofsgemeenschap H. Martinus € 109,00

Totaal € 430,50

terug naar boven

29 JANUARI, VERSLAG ERWTENSOEPAVOND

terug naar boven


Op 29 januari is er in samenwerking met de missiegroep een erwtensoepavond gehouden. De opbrengst zal ten goede komen aan Mobaye. We hebben met smaak ons buikje rond gegeten, de erwtensoep en het dessert smaakte weer goed, dank aan de organisatie en Trees! Mede door de heerlijke soep is het mooie bedrag van € 270,= bijeengebracht voor de missie, hartelijk dank allemaal!

terug naar boven

NIEUWS UIT MOBAYE

.
Al zoveel jaren wordt door onze geloofsgemeenschap de missie in Mobaye Centraal Afrika ondersteund. Het is bewonderenswaardig hoe dat nog steeds volgehouden wordt.
Vooral de laatste jaren krijgt u steeds van ons te horen hoe zorgelijk daar de situatie is. Soms zal menigeen zich afvragen waarvoor wij het nog doen.
Maar om u te laten weten dat er met uw bijdrage mooie dingen gedaan worden hierbij een korte samenvatting van een van de meest recente brieven van Pater Olaf Derenthal uit Mobaye.

Midden tussen rebellengroepen, die weigeren hun wapens neer te leggen.
Midden tussen de tegenslagen en teleurstellingen komen er toch van die lichtpuntjes die ons hoop geven op een betere toekomst.
Eén van die lichtpuntjes is onze school “Antoine Maanicus”
Misschien herinnert u zich mijn brief van december 2017 waarin ik u na de aanvallen op Mobaye, de vlucht naar de Congo en de daarop volgende wapenstilstand, schreef van een nieuw begin. De start van de school met één leraar en 16 leerlingen.
Wel nu telt het schoolcomplex meer dan 700 kinderen, 2 kleuterschoolgroepen, klassen 1a en 1b, , 2a en 2b en ook de klassen 3 tot en met zes.
In het afgelopen schooljaar werden wij met Unicef gelden door de lokale organisatie “Kinderen zonder grenzen” ondersteund. Zij betaalden de leraarssalarissen en de aanschaf van schoolartikelen. Dezelfde toezegging kregen wij voor het lopende schooljaar. Maar zoals zo vaak met grote geldverstrekkers ging de toezegging niet door. Er waren door ons echter al nieuwe leerkrachten aangesteld en nieuwe klassen geopend. Met daarbij de belofte aan de ouders dat wij ook dit jaar geen schoolgeld zullen vragen.
“INSPRINGEN” doen nu onze vrienden uit Nederland, vrienden en familie van een pater van de Heilige Geest,( pater Ben van Breen) die twintig jaar lang hier in Mobaye heeft gewerkt. Door hun hulp kan de school nu zonder problemen dit schooljaar blijven bestaan.

Tot zover het bericht uit Mobaye.

In Epe blijven wij doorgaan met de verkoop van kaarten want er zal veel geld nodig zijn in Mobaye om alles wat is vernield te herstellen en te zorgen dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan.
Op de dinsdagavonden tijdens het Sociaal Kafhé staat er altijd een collectie kaarten klaar om uw keuze uit te maken. Ook op zondagmorgen en dinsdagavond na de vieringen kunt u uw aankoop doen.

Uw donaties blijven natuurlijk van ook harte welkom op
rekening nr. NL68 ABNA 0531886905 paters van de H .Geest t.n.v. B. van Breen
De mensen van Mobaye rekenen op u.


Voor meer actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.

Voor uw giften: NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H.Geest B.van Breen

terug naar boven


terug naar boven

BERICHT VANUIT DE LOCATIERAAD

De denktank… wat doet die groep eigenlijk?

Toen in 2014 onze kerk werd gesloten en we moesten bedenken en besluiten hoe we in Epe konden doorgaan met ‘kerk-zijn’ hebben we als Locatieraad (Sjaak Thijssen en Plony Epping) en Pastoraatgroep (op dat moment Ben Jeursen en Annemieke Buiting) de koppen bij elkaar gestoken en de hulp gevraagd van een aantal actieve parochianen om met ons mee te denken (en doen!) in een groep die we op dat moment Denktank hebben genoemd.
Het ging immers om het bedenken welke bestaande activiteiten nog doorgang konden vinden, voor welke zaken we naar Vaassen of Twello zouden moeten uitwijken en of de nieuwe situatie ook openingen bood om nieuwe activiteiten te bedenken. Zo is de Denktank ontstaan.
Op dit moment komt de groep zo’n 4 maal per jaar bij elkaar. Zowel om lopende zaken als nieuwe ideeën te bespreken. Qua organisatiestructuur/werkwijze lijkt het nu wel een beetje op de parochievergadering van vroeger, waarin vertegenwoordigers uit alle werkgroepen elkaar een aantal malen per jaar ontmoetten.
De samenstelling van de denktankgroep is nu als volgt: vanuit het pastoresteam woont pastor Wim Vroom de vergaderingen bij. De locatieraad (Sjaak en Plony dus), de Pastoraatgroep (inmiddels alleen door Annemieke bezet, met Sjaak en Plony als secundanten), de Publiciteitsgroep, bestaande uit Loek Sinselmeijer en Harry Franke voor de Nieuwsbrief en Gijs de Jong voor de Clara. Daarnaast zorgen Harry en Gijs ook voor het aanbod van de Avonden met Zin. Voor het secretariaat, onze internetsite en de liturgiegroep neemt Peter Weehuizen deel, Astrid Brouwer is erbij vanuit het Sociaal Kafhé, voor contact met Vaassen en het Martinuskoor zorgt Jan Schurink, Jo van der Sloot is mede-organisator van de Martinusdag, Aseel Jasrawi denkt mee vanuit de groep die activiteiten voor kinderen ontplooit, Hans Borgers was erbij als oud-pastoraatgroepslid en Marianne van Leeuwe als parochiaan. Daarnaast hebben bij de start ook Diederik Smit, Marjoleine Meuleman, Ria Franke, Maarten Heere en Rina Buitendijk deel uitgemaakt van de groep. Zij zijn nu allen nog op de achtergrond actief in onze geloofsgemeenschap, maar vergaderen niet meer mee. En last but not least: ook Harrie Mulder heeft in de beginfase meegedacht waar hij kon.

Wat wordt er zoal besproken? Vergaderonderwerpen zijn bijvoorbeeld Publiciteit (wat komt in de Nieuwsbrief, wat in de Clara); zijn er berichten van/voor het Sociaal Kafhé; het vieringenrooster; pastoraat en nabijheid met onderwerpen als Allerzielen, Ziekenzalving, Bakkie Troost, Meeleven met verlies. Ook het organiseren van de jaarlijkse Martinusdag is een activiteit die vanuit de denktank wordt geregeld. Daarnaast brengt Pastor Vroom uiteraard verslag uit van wat er in het pastoresteam speelt en heeft ook de samenwerking met Vaassen aandacht. Een nieuw initiatief waren bijv. de oecumenische Thomasvieringen op zondagmiddag, waarvan onlangs helaas het besluit moest vallen deze te stoppen vanwege gebrek aan belangstelling. Zo blijven we zoeken naar nieuwe activiteiten en naar mogelijkheden de bestaande zaken te optimaliseren. Een zeer gevarieerd takenpakket dus, waaraan nog veel meer vrijwilligers hun bijdrage leveren.
Voor ideeën, opmerkingen, suggesties kunt u altijd bij een van de genoemde personen terecht!

En wilt u ook een bijdrage leveren aan het in standhouden van onze geloofsgemeenschap door het meewerken aan activiteiten? U kunt dan denken aan zaken als stoelen klaarzetten, koffie schenken, nieuwsbrieven verspreiden naar parochianen zonder computer, incidenteel vervoer bieden naar Eucharistievieringen of andere activiteiten in Epe, Vaassen of Twello, etc.etc. Meldt u dan svp bij Sjaak Thijssen (62 12 85) of bij Plony Epping (611 907).

Plony Epping, voorzitter Locatieraad

terug naar boven


terug naar boven

VOORUIT KIJKEN SOCIAAL KAFHÉ - AVONDEN MET ZIN, KIJKEN MET ANDERE OGEN

Het Sociaal Kafhé gaat ook in het seizoen 2019/20 gewoon door. Als onderdeel daarvan worden ook de Avonden met Zin daarin gepland.
Ons Sociaal Kafhé is geopend van 19.45 u. tot 21.45 u. tenzij anders vermeld.

Programma Sociaal Kafhé

- 19 november, Sociaal Kafhé
- 03 december, Sociaal Kafhé in het teken van Sint Nicolaas
- 17 december, Sociaal Kafhé in het teken van Kerstmis
- 07 januari 2020, Sociaal Kafhé
- 21 januari
- 04 februari Erwtensoepavond. Opbrengst voor Mobaye.
- 18 februari
- 03 maart
- 17 maart
- 21 april
- 05 mei
- 19 mei
- 02 juni
- 16 juni

mart.epe@hetnet.nlterug naar boven

INGEBRUIKNAME NIEUWE MARTINUSLOCATIE

terug naar boven

De Martinus geloofsgemeenschap uit Epe heeft zondag 5 juni 2016 de nieuwe kerkruimte officieel in gebruik genomen. Na de sluiting en verkoop van de kerk aan de Hoofdstraat is tijdelijk gebruik gemaakt van het oude parochiecentrum en van een ruimte in de St. Bernardusschool. Vanaf februari is gewerkt aan de nieuwe ruimte in de oude v.d. Hulstschool. Op zondag 5 juni is deze ruimte officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Ruim 120 parochianen en leden van andere kerken (o.a. Raad van kerken) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. In een viering, waarin pastor Wim Vroom voorging, werd stilgestaan bij het thema: een nieuw begin. De lezingen van deze zondag sloten daar uitstekend bij aan. Aan het eind van de viering ging de pastor al zegenend rond met wijwater. De ruimte werd besprenkeld en de mensen werden gezegend. Zegenen komt van ‘benedicere’, dat wil zeggen elkaar het goede zeggen of elkaar iets goeds toewensen. De geloofsgemeenschap st. Martinus staat voor de uitdaging om samen vorm te geven aan het geloofsleven. Dat daar een goede accommodatie voor nodig is spreekt voor zich. Gelukkig is nieuwe ruimte gevonden in het voormalige schoolgebouw. ´Zuster Martha en zuster Tina´ lieten direct na de viering horen hoe blij ze waren met dit onderkomen.

Na de viering was er een heel programma, waaronder een veiling van kerkelijke en huishoudelijke attributen van de oude St. Martinuskerk. Onder leiding van veilingmeester Loek Sinselmeijer bracht deze veiling rond € 1300,- op voor de eigen geloofsgemeenschap. Plony Epping, voorzitter locatieraad, stelde voor dit geld o.a. te gebruiken voor de aankleding van de nieuwe kerklocatie.

Na de lunch konden de aanwezigen diverse workshops volgen: schilderen onder leiding van Zita van Noordenburg, bibliodrama onder leiding van Wim Vroom en zang onder leiding van Wim van Waveren. Rond 15.00 u werden de resultaten van de workshops gedeeld en sloot Plony Epping, onder het genot van een drankje en een hapje, de bijeenkomst. Ze bedankt de aanwezigen en de vele vrijwilligers die samen deze dag hadden georganiseerd. Martinus heeft een nieuw onderkomen; v.d. Hulststraat 1 in het gebouw van de dagbesteding van InteraktContour.

Klik hier voor op die dag gemaakte foto’s


terug naar boven


terug naar boven

SOCIAAL KAFHÉ
.
Ons Sociaal Kafhé blijft geopend na de zomerpauze in het seizoen 2019/20 van 19.45-21.45 uur.Het kafhé wordt gehouden in onze "schuilkerk", het pand van InteraktContour, W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe.

Programma sociaal kafhé

- 19 november, Sociaal Kafhé
- 03 december, Sociaal Kafhé in het teken van Sint Nicolaas
- 17 december, Sociaal Kafhé in het teken van Kerstmis
- 07 januari 2020, Sociaal Kafhé
- 21 januari
- 04 februari Erwtensoepavond. Opbrengst voor Mobaye.
- 18 februari
- 03 maart
- 17 maart
- 21 april
- 05 mei
- 19 mei
- 02 juni
- 16 juni
mart.epe@hetnet.nlterug naar boven


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie