Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

SOBERE MAALTIJDEN SAMEN OP WEG NAAR PASEN


Ontmoeting en bezinning bij vier sobere maaltijden
op vier vrijdagen tijdens de vastentijd
in vier kerken in Epe.De Raad van Kerken Epe nodigt iedereen (volwassenen en kinderen)
hierbij van harte uit.

U /jij bent welkom! (op alle vier locaties. U kunt dus ook gezellig in een van de andere kerken aanschuiven!)

De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van onthouding en bezinning.
Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich voor op het Paasfeest om gelouterd het lijden en sterven van Christus te gedenken én de verrijzenis van Christus met Pasen te vieren.
Het klinkt wel tegenstrijdig: een maaltijd, vasten en toch eten?!
Bij de maaltijden die de Raad van Kerken Epe organiseert gaat het vooral om soberheid en het samen optrekken als Christenen op weg naar Pasen.

Wij hopen op inspirerende ontmoetingen!


Tijdens de maaltijd staan we stil bij het (jaar)thema voor 2019:

“ Aan tafel met Jezus…”

De deur zal om 18.00 uur opengaan. De maaltijd start om 18.30 uur
- op 22 maart in de Regenboogkerk/De Antenne aan de Voorthuysenstraat
- op 29 maart in de Goede Herderkerk aan de Enkweg
- op 5 april in de Grote Kerk aan de Beekstraat
- op 12 april in de RK Martinuslocatie aan de W.G. van der Hulststraat 1. (Het gebouw van InteraktContour)

In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich uiterlijk woensdag voorafgaand aan de desbetreffende maaltijd telefonisch opgeeft:

- voor 22 maart bij:
Lee de Kool, tel.: 0578 – 62 10 37
- voor 29 maart bij:
Ammy van de Velde, tel.: 0578 – 61 50 56
- Voor 5 april bij:
Hermien Makaske, tel.: 0578 – 61 27 00
- Voor 12 april bij:
Plony Epping, tel.: 0578 – 61 19 07

Per maaltijd kunnen ongeveer 30 gasten worden ontvangen.
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. De meeropbrengst
is voor de plaatselijke voedselbank.terug naar boven

29 JANUARI, VERSLAG ERWTENSOEPAVOND

terug naar boven


Op 29 januari is er in samenwerking met de missiegroep een erwtensoepavond gehouden. De opbrengst zal ten goede komen aan Mobaye. We hebben met smaak ons buikje rond gegeten, de erwtensoep en het dessert smaakte weer goed, dank aan de organisatie en Trees! Mede door de heerlijke soep is het mooie bedrag van € 270,= bijeengebracht voor de missie, hartelijk dank allemaal!

terug naar boven

19 FEBRUARI, AVOND MET ZIN: ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DOOR WIEL PALMEN.

Wiel Palmen is in de regio Twello en Deventer bekend van de stichting El Mundo Nepal, van zijn betrokkenheid bij Nepal en Thailand, van zijn professionele manier van ontwikkelingssamenwerking en van zijn boek 'Nepal meer dan de Himalaya'.
Maar wie is hij zelf? Waar komt zijn betrokkenheid bij ontwikkelingslanden vandaan? Wat is zijn persoonlijke verhaal, hoe groeide hij op, wat was zijn werk, en wat inspireert hem?
U zult ontdekken dat hij niet alleen een duidelijke visie op ontwikkelingssamenwerking heeft, maar dit ook in praktijk weet te brengen.
Daarnaast is hij thuis in de christelijke cultuur waarin hij is opgegroeid, maar weet hij ook veel te vertellen over de boeddhistische cultuur, waar hij een tijd deel van uit maakte.

Hij vertelt zijn boeiende en inspirerende verhaal op dinsdag 19 februari in het kader van de Avonden met Zin in de Van der Hulstlocatie aan de Van der Hulststraat 1 in Epe.
Dan is er ook alle gelegenheid om hem vragen te stellen.
De avond begint om 19.45 uur, u bent welkom vanaf 19.15 uur. De entree is een vrijwillige bijdrage, inclusief koffie en thee.

terug naar boven

NIEUWS UIT MOBAYE

.
Het blijft een tijd van enorme spanningen in Mobaye.
De twee terreurgroepen, de Seleka-Rebellen en de Anti-Balaka-Militie vechten nog steeds hun strijd over de hoofden van de plaatselijke bewoners uit.
En zij, de mensen van Mobaye, zijn het grootste slachtoffer hiervan, want hun weinige bezittingen worden met grote regelmaat geplunderd en hun huizen in brand gestoken.
Als je het regelmatig toegestuurde verslag van pater Olaf leest kun je alleen maar enorme bewondering hebben voor deze man en zijn helpers.
Zij en de mensen van Mobaye hebben elke keer weer de moed om het vernielde op te bouwen.
En daarvoor hebben zij onze (financiële) steun nodig , het is eigenlijk het enige wat wij van hieruit voor onze zusterparochie in Mobaye kunnen betekenen. Maar daarmee laten wij hun wel weten dat zij op onze steun kunnen blijven rekenen.

Het is dan ook fijn om te kunnen vaststellen dat Epe Mobaye niet vergeet en dat in 2018 door ons allen weer een mooi bedrag is bijeengebracht.
Verkoop kaarten en diverse cadeaus € 1.234,-
Opbrengst erwtensoepavond € 250,-
Diverse giften € 1.560,-
=========
Een totaal bedrag is overgemaakt van € 3.044,-


Wij blijven doorgaan met de verkoop van kaarten want er zal veel geld nodig zijn in Mobaye om alles wat is vernield te herstellen en te zorgen dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan.
Op de dinsdagavonden tijdens het Sociaal Kafhé staat er altijd een collectie kaarten klaar om uw keuze uit te maken. Ook op zondagmorgen en dinsdagavond na de vieringen kunt u uw aankoop doen.

Uw donaties blijven natuurlijk van ook harte welkom op
rekening nr. NL68 ABNA 0531886905 paters van de H .Geest t.n.v. B. van Breen
De mensen van Mobaye rekenen op u.


Voor meer actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.

Voor uw giften: NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H.Geest B.van Breen

terug naar boven


terug naar boven

WOENSDAG 27 FEBRUARI, KIJKEN MET JE ZIEL


Heilig kijken met Vincent van Gogh

Onder deze titel schreef ds. Hans Tissink een boekje over de beroemde schilder Vincent van Gogh.
Aanvankelijk wilde Van Gogh predikant worden, maar dat mislukte.
In 10 jaar tijd schilderde hij tal van werken die nog steeds de ziel van velen weet te raken. Wat bezielde Van Gogh? Hoe neemt hij ons mee in de wereld van de spiritualiteit?
Ds. Tissink uit Zwolle zal aan de hand van verschillende schilderijen iets vertellen over het leven en de ‘zielzorg' van deze bijzondere kunstenaar en ziener.


Woensdag 27 februari 2019

Ontvangst met koffie om 19.30 uur.
Aanvangstijd: 19.45 uur.

Adres: Gebouw Antenne, Dr. Van Voorthuysenstraat 6 in Epe.

Wij vragen, indien mogelijk, een bijdrage van € 5,= , p.p.
Voor informatie:
0578- 620098.

terug naar boven

TAIZÉVIERING 24 MAART

.
Op zondagavond 24 maart om 19.00 uur wordt weer een Taizé-viering in de Grote of St. Maartenskerk gehouden, uitgaande van de Raad van Kerken te Epe. De voorganger is pastor W. Vroom. Deze Taizé-viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden en aangereikte gebedsintenties, Bijbellezingen en meerstemmige liederen uit de Taizé-traditie.
Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor dat, voorafgaande aan de dienst, vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij.
Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven via i.heij@live.nl
Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.
Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie/ thee en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Voorafgaand aan de viering wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen. We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

terug naar boven

KERSTAVOND VAN HET SOCIAAL KAFHÉ OP 18 DECEMBER

terug naar bovenUw correspondent begon de kerstavond in de Grote of Sint Maartenskerk alwaar door de Raad van Kerken Epe een adventswake werd gehouden. Een korte bijeenkomst van luisteren, bidden en zingen in een heel serene sfeer met een tiental aanwezigen.
Zo helemaal in de goede stemming gebracht ging het daarna door het nachtelijk Epe naar onze schuilkerk in de Van der Hulststraat waar de toegang tot het gebouw sfeervol met kaarslicht verlicht was. Ook de centrale hal was in een feestelijke kerstsfeer gestoken.
De ongeveer dertig aanwezigen werden allereerst onthaald op koffie met vers gebakken cake die zelfs nog warm was.
Onder leiding van de onvolprezen zusters Martha en Tina werd de avond ingezet met een medley van kerstliedjes. En… het bloed kruipt waar het niet gaan kan: deze maagden des Heren konden het niet laten daaraan enige coupletten van eigen fabricaat toe te voegen.
Daarna was er film: Aurora Borealis, Het Noorderlicht, over de nietigheid van de aarde in het heelal en het mooie, vaak ontroerende, maar ook soms wrede van het leven op aarde, niet in de laatste plaats door ons mensen veroorzaakt.
Toen werd het even heel stil…. Stille Nacht, Heilige Nacht werd gezongen. Dit lied, gecomponeerd door Joseph Moor en Frans Xaver Gruber, werd op kerstavond tweehonderd jaar geleden voor het eerst gezongen in het kerkje van het Oostenrijkse Oberndorf bij Salzburg.

Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimer zacht,
Eenzaam waakt het hoogheilig paar,
Lieflijk kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust,
Sluimert in hemelse rust.


Als je weet dat Frans Gruber zes van zijn tien kinderen voortijdig verloor, dan kijk je toch even iets anders tegen de laatste regels van dit couplet aan.

Daarna was de beurt aan Martinus, deze keer verkleedt als Gijs de Jong, die het jaar 2018 nog eens op rijm de revue liet passeren.
Toen ging het warm/koud buffet open. Dit viel zeer in de smaak, want het werd compleet leeggeplunderd. Met een glaasje wijn erbij praatte iedereen nog gezellig na en tegen tien uur togen allen huiswaarts. De organisatoren restte nog de taak de rommel op te ruimen. Maar iedereen was het er over eens dat het een geweldige avond was geweest.

terug naar boven

MARTINUSDAG 2018, HET VERSLAG

Het was zondag 18 november gezellig druk bij onze Martinusdag 2018 aan de W.G. van der Hulstraat 1 in Epe. De organisatie had er een actieve en interessante dag van gemaakt.

In onze Franciscus en Claraparochie zijn drie geloofsgemeenschappen naar de Heilige Martinus vernoemd in Twello, Vaassen en Epe. De twee nog in gebruik zijnde Sint Martinuskerken staan in Vaassen en Twello.
Epe heeft wel nog een Sint Martinusplein en een Sint Maartensgilde. De protestantse Grote of Sint Maartenskerk staat midden in het centrum van Epe. Deze kerk wordt voor vele activiteiten o.a. ook van onze R.K. geloofsgemeenschap ingezet. Je kunt rustig stellen dat Martinus een begrip is in Epe.
De twee nog in gebruik zijnde Rooms-Katholieke Martinuskerken staan in Vaassen en Twello.

Onze voorzitter, Plony Epping, opende de bijeenkomst en heette eenieder van harte welkom. Vervolgens verhaalde pastor Vroom nog eens op bevlogen wijze het Martinusverhaal, voor ons allen zo wel bekend.
Martinus was zelf ook aanwezig. Hij liet van zich horen en vertelde van zijn ervaringen. Er werd een 'gedicht' voorgelezen door de eerwaarde zusters Martha en Tina, en er werden een aantal liederen gezongen. Onze voormalige organist Lylian Huisman begeleidde het geheel op de piano.
Er werden een drietal workshops gehouden waar veel energie in gestopt werd:
- Een gespreksgroep: Hoe bereik je iemand die eenzaam is?
– Een groep waarin, begeleid door Zita van Noordenburg, door de deelnemers samen ons “Martinusraam” werd nageschilderd.
- Een groep waarin met knippen en plakken een collage werd gemaakt.
´s Middags was er een heerlijke lunch, waar eenieder zijn steentje aan bijdroeg door zelf iets te eten of te drinken mee te brengen.
Tot slot werd er nog uitgebreid nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.
Dank aan een ieder voor deze fantastische dag! Martinus kan tevreden zijn. In Epe is zijn nagedachtenis in ere gehouden.
De foto´s van onze Martinusdag vindt u hier

Jo van der Sloot


terug naar boven

BERICHT VANUIT DE LOCATIERAAD

De denktank… wat doet die groep eigenlijk?

Toen in 2014 onze kerk werd gesloten en we moesten bedenken en besluiten hoe we in Epe konden doorgaan met ‘kerk-zijn’ hebben we als Locatieraad (Sjaak Thijssen en Plony Epping) en Pastoraatgroep (op dat moment Ben Jeursen en Annemieke Buiting) de koppen bij elkaar gestoken en de hulp gevraagd van een aantal actieve parochianen om met ons mee te denken (en doen!) in een groep die we op dat moment Denktank hebben genoemd.
Het ging immers om het bedenken welke bestaande activiteiten nog doorgang konden vinden, voor welke zaken we naar Vaassen of Twello zouden moeten uitwijken en of de nieuwe situatie ook openingen bood om nieuwe activiteiten te bedenken. Zo is de Denktank ontstaan.
Op dit moment komt de groep zo’n 4 maal per jaar bij elkaar. Zowel om lopende zaken als nieuwe ideeën te bespreken. Qua organisatiestructuur/werkwijze lijkt het nu wel een beetje op de parochievergadering van vroeger, waarin vertegenwoordigers uit alle werkgroepen elkaar een aantal malen per jaar ontmoetten.
De samenstelling van de denktankgroep is nu als volgt: vanuit het pastoresteam woont pastor Wim Vroom de vergaderingen bij. De locatieraad (Sjaak en Plony dus), de Pastoraatgroep (inmiddels alleen door Annemieke bezet, met Sjaak en Plony als secundanten), de Publiciteitsgroep, bestaande uit Loek Sinselmeijer en Harry Franke voor de Nieuwsbrief en Gijs de Jong voor de Clara. Daarnaast zorgen Harry en Gijs ook voor het aanbod van de Avonden met Zin. Voor het secretariaat, onze internetsite en de liturgiegroep neemt Peter Weehuizen deel, Astrid Brouwer is erbij vanuit het Sociaal Kafhé, voor contact met Vaassen en het Martinuskoor zorgt Jan Schurink, Jo van der Sloot is mede-organisator van de Martinusdag, Aseel Jasrawi denkt mee vanuit de groep die activiteiten voor kinderen ontplooit, Hans Borgers was erbij als oud-pastoraatgroepslid en Marianne van Leeuwe als parochiaan. Daarnaast hebben bij de start ook Diederik Smit, Marjoleine Meuleman, Ria Franke, Maarten Heere en Rina Buitendijk deel uitgemaakt van de groep. Zij zijn nu allen nog op de achtergrond actief in onze geloofsgemeenschap, maar vergaderen niet meer mee. En last but not least: ook Harrie Mulder heeft in de beginfase meegedacht waar hij kon.

Wat wordt er zoal besproken? Vergaderonderwerpen zijn bijvoorbeeld Publiciteit (wat komt in de Nieuwsbrief, wat in de Clara); zijn er berichten van/voor het Sociaal Kafhé; het vieringenrooster; pastoraat en nabijheid met onderwerpen als Allerzielen, Ziekenzalving, Bakkie Troost, Meeleven met verlies. Ook het organiseren van de jaarlijkse Martinusdag is een activiteit die vanuit de denktank wordt geregeld. Daarnaast brengt Pastor Vroom uiteraard verslag uit van wat er in het pastoresteam speelt en heeft ook de samenwerking met Vaassen aandacht. Een nieuw initiatief waren bijv. de oecumenische Thomasvieringen op zondagmiddag, waarvan onlangs helaas het besluit moest vallen deze te stoppen vanwege gebrek aan belangstelling. Zo blijven we zoeken naar nieuwe activiteiten en naar mogelijkheden de bestaande zaken te optimaliseren. Een zeer gevarieerd takenpakket dus, waaraan nog veel meer vrijwilligers hun bijdrage leveren.
Voor ideeën, opmerkingen, suggesties kunt u altijd bij een van de genoemde personen terecht!

En wilt u ook een bijdrage leveren aan het in standhouden van onze geloofsgemeenschap door het meewerken aan activiteiten? U kunt dan denken aan zaken als stoelen klaarzetten, koffie schenken, nieuwsbrieven verspreiden naar parochianen zonder computer, incidenteel vervoer bieden naar Eucharistievieringen of andere activiteiten in Epe, Vaassen of Twello, etc.etc. Meldt u dan svp bij Sjaak Thijssen (62 12 85) of bij Plony Epping (611 907).

Plony Epping, voorzitter Locatieraad

terug naar boven

Nieuw catechese project voor kinderen uit onze geloofsgemeenschap en die van de Vecht van groep 4 tot en met groep 7: Licht op ons pad
.
Op zondag 23 september start weer met een nieuwe catechesegroep voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. In zes bijeenkomsten gaan we samen op ontdekkingstocht kris kras door het Oude en het Nieuwe Testament. We knopen nieuwe verhalen vast aan verhalen die de kinderen al kennen. We lezen over Abraham, David, de engel Gabriël, over de ontmoeting van Jezus met een melaatse (en over hoe Franciscus zijn voorbeeld volgde), over Pasen en de Heilige Geest. Elke bijeenkomst kent een vaste volgorde. We lezen het verhaal en zoeken naar de rode draad met andere verhalen. We dekken dan samen de tafel, bidden het Onze Vader en eten en drinken samen. Vervolgens gaan we met het thema aan de slag. Dat kan zijn in spelvorm, toneelvorm of door het maken van een kijkdoos, een mobiel, een rozenkrans of een ander knutselwerk. Samen ontdekken, samen delen, samen spelen.
De bijeenkomsten worden gehouden op zondagochtend, van 10.15u tot 11.30u in de St. Bernardusschool aan de Willem Tellstraat. We gebruiken het werkboek ‘Licht op ons pad’ als leidraad. De kinderen krijgen dit werkboek mee naar huis. De kosten voor dit kleurrijke werkboek bedragen €12,50. Er zijn verder geen kosten aan de bijeenkomsten verbonden.
Ouders of grootouders die graag eens een bijeenkomst bij willen wonen, zijn altijd van harte welkom.

Wilt u uw kind (of kleinkind) opgeven voor de catechese of heeft u vragen? Mail dan naar
Neem contact op met Maarten Heere of Marjolijne Meuleman door een mailtje te sturen naar maarten.heere@gmail.com of marjolijne.meuleman@planet.nl


We zien alle kinderen heel graag op zondag 23 september, 10.15u in de St. Bernardusschool.

Werkgroep Catechese Epe
Maarten Heere

Aseel Jazrawi
Marjolijne Meuleman
terug naar boven


terug naar boven

VOORUIT KIJKEN SOCIAAL KAFHÉ - AVONDEN MET ZIN, KIJKEN MET ANDERE OGEN

Het Sociaal Kafhé gaat ook in het seizoen 2018/19 gewoon door. Als onderdeel daarvan worden ook de Avonden met Zin daarin gepland.

Programma sociaal kafhé

- 19 februari, Avond met Zin, ontwikkelingssamenwerking met Wiet Palmen
- 26 februari, Sociaal Kafhé
- 05 maart, Sociaal Kafhé
- 19 maart, Sociaal Kafhé
- 02 april, Sociaal Kafhé
- 16 april, Sociaal Kafhé
- 07 mei, Sociaal Kafhé
- 21 mei, Sociaal Kafhé
- 04 juni, Sociaal Kafhé
- 16 juni, Sociaal Kafhé
mart.epe@hetnet.nlterug naar boven

INGEBRUIKNAME NIEUWE MARTINUSLOCATIE

terug naar boven

De Martinus geloofsgemeenschap uit Epe heeft zondag 5 juni 2016 de nieuwe kerkruimte officieel in gebruik genomen. Na de sluiting en verkoop van de kerk aan de Hoofdstraat is tijdelijk gebruik gemaakt van het oude parochiecentrum en van een ruimte in de St. Bernardusschool. Vanaf februari is gewerkt aan de nieuwe ruimte in de oude v.d. Hulstschool. Op zondag 5 juni is deze ruimte officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Ruim 120 parochianen en leden van andere kerken (o.a. Raad van kerken) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. In een viering, waarin pastor Wim Vroom voorging, werd stilgestaan bij het thema: een nieuw begin. De lezingen van deze zondag sloten daar uitstekend bij aan. Aan het eind van de viering ging de pastor al zegenend rond met wijwater. De ruimte werd besprenkeld en de mensen werden gezegend. Zegenen komt van ‘benedicere’, dat wil zeggen elkaar het goede zeggen of elkaar iets goeds toewensen. De geloofsgemeenschap st. Martinus staat voor de uitdaging om samen vorm te geven aan het geloofsleven. Dat daar een goede accommodatie voor nodig is spreekt voor zich. Gelukkig is nieuwe ruimte gevonden in het voormalige schoolgebouw. ´Zuster Martha en zuster Tina´ lieten direct na de viering horen hoe blij ze waren met dit onderkomen.

Na de viering was er een heel programma, waaronder een veiling van kerkelijke en huishoudelijke attributen van de oude St. Martinuskerk. Onder leiding van veilingmeester Loek Sinselmeijer bracht deze veiling rond € 1300,- op voor de eigen geloofsgemeenschap. Plony Epping, voorzitter locatieraad, stelde voor dit geld o.a. te gebruiken voor de aankleding van de nieuwe kerklocatie.

Na de lunch konden de aanwezigen diverse workshops volgen: schilderen onder leiding van Zita van Noordenburg, bibliodrama onder leiding van Wim Vroom en zang onder leiding van Wim van Waveren. Rond 15.00 u werden de resultaten van de workshops gedeeld en sloot Plony Epping, onder het genot van een drankje en een hapje, de bijeenkomst. Ze bedankt de aanwezigen en de vele vrijwilligers die samen deze dag hadden georganiseerd. Martinus heeft een nieuw onderkomen; v.d. Hulststraat 1 in het gebouw van de dagbesteding van InteraktContour.

Klik hier voor op die dag gemaakte foto’s


terug naar boven


terug naar boven

SOCIAAL KAFHÉ
.
Ons Sociaal Kafhé blijft geopend na de zomerpauze in het seizoen 2018/19 van 19.45-21.45 uur.Het kafhé wordt gehouden in onze "schuilkerk", het pand van InteraktContour, W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe.

Programma sociaal kafhé

- 19 februari, Avond met Zin,
ontwikkelingssamenwerking met Wiet Palmen
- 26 februari, sociaal kafhé
- 05 maart, Sociaal Kafhé
- 19 maart, Sociaal Kafhé
- 02 april, Sociaal Kafhé
- 16 april, Sociaal Kafhé
- 07 mei, Sociaal Kafhé
- 21 mei, Sociaal Kafhé
- 04 juni, Sociaal Kafhé
- 16 juni, Sociaal Kafhé
mart.epe@hetnet.nlterug naar boven


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie