Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NieuwsHet jaar is weer bijna om en in januari 2022 zal de Actie Kerkbalans weer van start gaan. Ook afgelopen jaar hebben we met uw bereidwillige medewerking, toch nog een mooi bedrag bij elkaar kunnen krijgen. Om de uitgaven in onze parochie te kunnen bekostigen is uw bijdrage dan ook nodig.
Als herinnering voor diegenen die een toezegging hebben gedaan een geldbedrag te storten wil ik vragen het geld spoedig over te maken. Als anderen zich geroepen voelen alsnog een bedrag over te maken dan is dit van harte welkom.

Sjaak Thijssen
Penningmeester locatie H. Martinus Epe-Heerde.

terug naar boven

AFSCHEIDSDIENST PASTOR HOFSTEDE

Op zondag 17 oktober jl. ging pastoor H. Hofstede voor het laatst voor in een eucharistieviering.
Voor de dienst hoorde ik buiten de kerk iemand zeggen: ”Nou, dat is lang geleden dat we zoveel mensen in de kerk hadden!”
Gelukkig waren de parochianen uit Vaassen én Epe goed vertegenwoordigd.
Pastoor Hofstede, ruim 93 jaar, ging grotendeels zittend voor in deze viering.
Hij hield de aanwezigen in de preek voor vooral ‘dienstbaar’ te zijn. Niet ter meerdere eer en glorie van jezelf, maar ten dienste van de gemeenschap.
Daar refereerde hij ook aan bij zijn afscheidswoordje. Als Salesiaan van Don Bosco heeft hij op diverse plaatsen zich dienstbaar getoond aan verschillende doelgroepen, met name de jeugd.
Sinds zijn 65e is hij op verzoek verbonden aan onze parochies in Epe en Vaassen. Hij heeft nog nooit zo lang op eén plaats gestaan en geassisteerd.
“Maar daar komt nu een eind aan”, zegt hij. “Het voorgaan en de voorbereidingen vergen teveel energie van mij. Na de dienst moet ik een uur gaan liggen om weer een beetje bij te komen. De leeftijd eist zijn tol.”
Na een minutenlang applaus als teken van dankbaarheid werd pastoor Hofstede toegesproken door mevrouw Hannie Melenhorst. Zij bedankte hem voor zijn enorme inzet met een boeket bloemen,
Helaas was verder niemand van het pastorale team of het parochiebestuur aanwezig. Dat had pastoor Hofstede toch eigenlijk wel verdiend !

terug naar boven

GERARDUSKALENDER 2022

Hallo,
Via deze weg wil ik laten weten dat de verkoop van de Gerarduskalender 2022 weer is begonnen.
De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken.
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl)
De Gerarduskalender 2022 kost € 8,50 en is verkrijgbaar bij:

Benny Bouwmeester
Heemskerkstaat 22
8161 ZP Epe
Tel; 0578-620892

terug naar boven

STROOIVELD R.K. GEDEELTE BEGRAAFPLAATS NORELBOS

In overleg met de gemeente Epe is de mogelijkheid gecreëerd om op het R.K. gedeelte van de begraafplaats Norelbos, een strooiveld aan te wijzen. Dit strooiveld is gelegen achter de Rhododendrongroep achter de houten bank.
Er staat een houten paal waarop in overleg met de locatieraad herinneringsplaatjes bevestigd kunnen worden.

terug naar boven

EINDELIJK: NIEUWE ACTIVITEITEN MOGELIJK

We gaan voortvarend van start in september!

Na een zeer turbulente tijd, waarin we steeds meer op onszelf werden terug geworpen en elkaar niet of nauwelijks konden ontmoeten, kunnen we weer – zij het toch nog met wat afstand – activiteiten organiseren.
Dat wil zeggen dat we graag willen starten met een gebedsviering op zondag 19 september om 10.00 uur in de inmiddels vertrouwde locatie aan de Van der Hulststraat.


Met betrekking tot Eucharistievieringen in Epe kunnen we -zoals u al hebt kunnen lezen in de nieuwsbrief - helaas nog weinig meedelen. Daarover zijn we nog in overleg met pastoor Hermens. Aangezien hij op dit moment de enige priester is voor twee grote parochies (Franciscus & Clara en de Emmaüs in Apeldoorn) ziet hij weinig mogelijkheden voor Eucharistievieringen op andere plaatsen dan de Eucharistische Centra. Wij hopen dat hij door veranderingen in de huidige schema’s toch mogelijkheden hiertoe vindt.
Dat moeten we dus nog even afwachten. Daar staat tegenover dat pastor Wim Vroom wel graag voorgaat in Epe. Hij zal dat doen in een woord- en gebedsviering
op dinsdagavond 9 november, deze keer om 19.00 uur, in de Van der Hulst-locatie.

Inmiddels is gebleken dat pastoor Hermens op 21 december om 18.30 uur in Epe de Eucharistie met ons zal vieren.


Graag tot ziens bij een van deze gelegenheden!
Hartelijke groet,
Namens de denktankgroep, pastoraatgroep en locatieraad
Plony Epping

terug naar boven

OPNIEUW BEGINNEN


Beste mede parochianen,

Het is op een uitbundig zonnige, maar toch enigszins saaie Koningsdag dat ik dit bericht schrijf. Wat kun je vertellen in een NIEUWSbrief als er formeel nog heel veel dingen niet kúnnen of niet mógen?
Maar: laten we het zonnig inzien: velen van ons hebben inmiddels één of twee vaccinaties gekregen, zodat we ons ietsjes veiliger kunnen voelen.
Heel langzaam wordt het openbare leven weer wat geopend, eerst de terrassen en de winkels. Later de restaurants en cafés, de sportscholen, de sportverenigingen….
We gaan echt de goede kant op, al is het dan wel tergend langzaam!
De Denktankgroep, de Locatieraad en Pastoraatgroep steken wel (op dinsdag 11 mei a.s.) de ‘wijze’ koppen bij elkaar om te kijken of wij voor onze H. Martinus geloofsgemeenschap ook weer iets kunnen organiseren.
Het wordt steeds belangrijker dat we zelf als parochianen met initiatieven komen, want de druk op het drastisch uitgedunde pastoresteam* en tegelijkertijd de vergroting van het werkgebied van de parochie met de Emmaüsparochie uit Apeldoorn erbij maken de situatie voor pastores én geloofsgemeenschappen op de verschillende locaties er niet gemakkelijker op!
Dat betekent dat er voor de overgebleven pastores Hermens, Vroom en Dashorst samen met Mariska Litjes (voor kinderkatechese) een haast onmogelijke taak overblijft.
Reden dus dat wij ons moeten bezinnen op wat wij zelf kunnen en willen organiseren.
Wij denken op dit moment uiteraard aan kleinschalige bijeenkomsten als: (gebeds)vieringen door de werkgroep of incidenteel door een van de pastores, aan het gezamenlijk bekijken van de zondagsviering in eigen parochie of van de KRO/RKK; en misschien stelt u het op prijs om samen (wat vaker) het getijdengebed te bidden. Of misschien vindt u het fijn om samen met anderen de rozenkrans te bidden? En ook het Sociaal Kafhé zou weer voorzichtig de deuren kunnen openen… Ik noem nu maar zo wat voorbeelden.
Misschien hebt u ook een idee waarop we als geloofsgemeenschap elkaar kunnen blijven ontmoeten? Dan horen wij dat graag van u!
Wensen wij elkaar in ieder geval Gods zegen toe, zegen op onze geloofsgemeenschap, op onze parochie, op een toekomst waarin weer meer inspirerende ontmoetingen mogelijk zijn.

Hartelijke groet,

Plony Epping, voorzitter locatieraad

*(De berichten over het reilen en zeilen van het pastoresteam hebt u vast al vernomen via de Clara: het recente emeritaat van pastor Kantoci en het – gelukkig tijdelijke – vertrek van pastor Sebastian).

terug naar boven

NIEUWS UIT MOBAYE, ONZE ZUSTERPAROCHIE

Vanuit Mobaye

Project weeskinderen en scholing

Dankzij de gulle gevers en donaties heb ik € 6.000,- over kunnen maken naar de projecten weeskinderen en scholing. Ook de niet aflatende inzet van de missiewerkgroep heeft hier een heel mooi steentje aan bijgedragen.

Hieronder een bedankje van Olaf die zal zorgen dat het geld op de juiste wijze besteed wordt en aan deze goede projecten ten goede komt.

“Via deze weg willen wij jullie hel erg bedanken voor de bijdrage. Dit geld komt bijzonder goed van pas, want om een school goed te laten functioneren alleen met de bijdrage van de ouders is praktisch onmogelijk, ook al streven wij hier wel naar voor de toekomst.
Het geld zal ten goede komen aan de weeskinderen en aan onze twee bestaande scholen hier in Mobaye, te weten de school Antoine Marie Maanicus (basisschool) en het college Lava ( technische school) “
Nogmaals heel veel dank
Olaf


Het doet mij bijzonder goed dat al dit goede werk toch doorgang kan vinden.
Veel dank hiervoor
Richardo van Ham-van Breen


Hoera de winkels mogen weer open dus bij een bezoekje aan de Kookwinkel van Plony en Martin Epping Hoofdstraat 64 vindt u weer een doos met kaarten zodat u ook daar uw aankoop weer kunt doen.
Of bel een van de onderstaande telefoonnummers en wij bespreken met u hoe u kaarten kunt bestellen.
Annie Jong 0578 613500 of Trees Smit 0578 614588

De kaarten verkopen wij nog steeds voor € 1,- per stuk. Mocht u liever gewoon veilig thuis blijven, met een gift op
rek. nr. NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. de paters van de H. Geest o.v.v. Missie Mobaye wordt de missie in Mobaye, weer geholpen.

Voor meer actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.

Voor uw giften: NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H. Geest B.van Breen

De mensen van Mobaye rekenen op u.. en op ons


Met groet en pas goed op uzelf en uw dierbaren,
Trees Smit


terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven

VOORUIT KIJKEN SOCIAAL KAFHÉ - AVONDEN MET ZIN, KIJKEN MET ANDERE OGEN

Het Sociaal Kafhé gaat ook in het seizoen 2021/22 gewoon door. Als onderdeel daarvan worden ook de Avonden met Zin daarin gepland.
Ons Sociaal Kafhé is geopend van 19.45 u. tot 21.45 u. tenzij anders vermeld.

Agenda Sociaal Kafhé

- dinsdag 14 december

W.G. van der Hulststraat 1 Epe (gebouw van InteraktContour)

mart.epe@hetnet.nlterug naar boven

INGEBRUIKNAME NIEUWE MARTINUSLOCATIE

terug naar boven

De Martinus geloofsgemeenschap uit Epe heeft zondag 5 juni 2016 de nieuwe kerkruimte officieel in gebruik genomen. Na de sluiting en verkoop van de kerk aan de Hoofdstraat is tijdelijk gebruik gemaakt van het oude parochiecentrum en van een ruimte in de St. Bernardusschool. Vanaf februari is gewerkt aan de nieuwe ruimte in de oude v.d. Hulstschool. Op zondag 5 juni is deze ruimte officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Ruim 120 parochianen en leden van andere kerken (o.a. Raad van kerken) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. In een viering, waarin pastor Wim Vroom voorging, werd stilgestaan bij het thema: een nieuw begin. De lezingen van deze zondag sloten daar uitstekend bij aan. Aan het eind van de viering ging de pastor al zegenend rond met wijwater. De ruimte werd besprenkeld en de mensen werden gezegend. Zegenen komt van ‘benedicere’, dat wil zeggen elkaar het goede zeggen of elkaar iets goeds toewensen. De geloofsgemeenschap st. Martinus staat voor de uitdaging om samen vorm te geven aan het geloofsleven. Dat daar een goede accommodatie voor nodig is spreekt voor zich. Gelukkig is nieuwe ruimte gevonden in het voormalige schoolgebouw. ´Zuster Martha en zuster Tina´ lieten direct na de viering horen hoe blij ze waren met dit onderkomen.

Na de viering was er een heel programma, waaronder een veiling van kerkelijke en huishoudelijke attributen van de oude St. Martinuskerk. Onder leiding van veilingmeester Loek Sinselmeijer bracht deze veiling rond € 1300,- op voor de eigen geloofsgemeenschap. Plony Epping, voorzitter locatieraad, stelde voor dit geld o.a. te gebruiken voor de aankleding van de nieuwe kerklocatie.

Na de lunch konden de aanwezigen diverse workshops volgen: schilderen onder leiding van Zita van Noordenburg, bibliodrama onder leiding van Wim Vroom en zang onder leiding van Wim van Waveren. Rond 15.00 u werden de resultaten van de workshops gedeeld en sloot Plony Epping, onder het genot van een drankje en een hapje, de bijeenkomst. Ze bedankt de aanwezigen en de vele vrijwilligers die samen deze dag hadden georganiseerd. Martinus heeft een nieuw onderkomen; v.d. Hulststraat 1 in het gebouw van de dagbesteding van InteraktContour.

Klik hier voor op die dag gemaakte foto’s


terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie