Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

ZATERDAG 7 SEPTEMBER EXCURSIE NAAR HASSELT

.
Hasselt in Overijssel is een eeuwenoud bedevaartsoord. We nodigen u uit dit stadje eens met andere ogen te bekijken. Dit doen we onder leiding van Rien Stege, die veel te vertellen weet over deze plaats. Hij neemt ons mee op een wandeling door 25 eeuwen geschiedenis. Soms voetje voor voetje, soms met grote stappen, zoals hij zelf zegt.
We bezoeken de tuinen van de Heilige Stede en bezichtigen de Stefanuskerk. Daar luisteren we ook naar orgelspel. Om half vijf ronden we de excursie af en praten na onder het genot van een kopje koffie of een drankje in een plaatselijke horecagelegenheid.

Gaat u mee? We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de R.S.G. aan de Albert Schweitzerlaan in Epe. Zo mogelijk gaan we carpoolen.
Wilt u bij opgave vermelden of u passagiers mee kunt nemen?
De kosten zijn € 5,= per persoon, de consumpties komen voor eigen rekening.

U kunt u aanmelden vóór 1 september bij nely-zevenbergen@kpnmail.nl

tel. 0578- 620098
Er is plaats voor maximaal 20 personen


Werkgroep Kijken met andere Ogen

terug naar boven

GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING


Op dinsdag 08 oktober 2019 zal tijdens de Eucharistieviering om 18.30 uur in het gebouw aan de W.G. van der Hulststraat 1 in Epe, de gezamenlijke ziekenzalving plaatsvinden. Pastoor Hermens zal daarin voorgaan.

In welk licht kunnen we deze gebeurtenis zien? De betekenis van de ziekenzalving, of zoals vanouds bekend, het sacrament van de zieken, is een bron van kracht. Wanneer we last van kwalen krijgen of ouder worden, merken we dat we zwakker worden, dat we minder kunnen. We kunnen niet meer leven zoals we gewend waren. Dat is geen gemakkelijk proces. We hebben extra kracht en inzicht nodig om te ontdekken wat het betekent om “leven in al zijn volheid” te hebben. In deze situatie kan de ziekenzalving de kracht van Gods aanwezigheid geven.
De ziekenzalving is tevens een sacrament van vertrouwen. “Vreest niet”, zegt Jezus meerdere malen tegen zijn dierbaren. Het kan een steuntje in de rug betekenen voor alle moeite die we kunnen hebben met beperkingen, om te gaan met de lasten van ziekte, met de onzekerheid over het verloop van kwalen. Wij hoeven dat niet alleen te dragen. We mogen er op vertrouwen dat God bij ons wil zijn en dat wij in onze situatie niet ten onder zullen gaan. Kort samengevat is de ziekenzalving bedoeld als een sacrament voor onderweg, als bemoedigend gebaar van de kerk voor ouderen, voor zieken.

In onze geloofsgemeenschap vieren we dit sacrament jaarlijks. Het betekent dat u ieder jaar opnieuw dit sacrament kunt ontvangen. Uw familieleden zijn hierbij ook van harte uitgenodigd. Mocht u niet over eigen vervoer beschikken, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Huis in “t Veld, tel: 0578-616983. Zij probeert dan vervoer te regelen. Dat lukt niet als u in een rolstoel zit. Mocht u, of uw familie, naar aanleiding van deze brief een vraag of opmerking hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Annemieke Buiting, tel 0578-621823 of e-mail: annemieke_buiting@hotmail.com
Wij ontmoeten u graag op 8 oktober.

Namens de pastoraatgroep Epe- Heerde,

Annemieke Buiting

terug naar boven

Dinsdag 18 juni 2019: De laatste Sociaal Kafhé-avond voor de vakantie: CABARET-avond.


Samen met de nonnetjes Martha en Tina hebben we een fantastische cabaretavond gehad!
De nonnen zelf, Astrid en Rina, begonnen de avond in volledig habijt met een serieus lied op de melodie van Ave Maria.
Toen kwam Piet v.d. Hulst met een voordracht over een vrouw die haar gezicht en lijf steeds verder liet ‘verbouwen’. Alles voor haar man gedaan. Maar het eind van het liedje is dat de man overleed…en er dus niet meer van kon genieten. Moraal: dames luister, laat je niet verlakken . Laat de boel maar rustig zakken. Koester buik en onderkinnen, want de schoonheid zit van binnen!
Vervolgens kwamen de zusters terug met een iets ‘luchtiger’ outfit en dito nummer. Waarna ik – Annie Jong – een voordrachtje mocht geven over mijn steun en toeverlaat: mijn rollator, die ik niet zou kunnen en willen missen. Hij/zij verdient én kreeg een bloemetje.;-)
Astrid en Rina brachten vervolgens een lied over aftakeling (we worden immers allemaal steeds ouder) en een kritisch lied over de zondagsrust en het boodschappen doen op zondag.
Ook lieten ze de aanwezigen eraan geloven: we moesten opstaan, gymmen, handjes omhoog, handjes omlaag… we deden dapper mee!
Marlies van Boxtel vertelde het verhaal over het varken, dat zich schaamde over zijn blote lijf. Hij was niet in de rij blijven staan toen o.l. heer de dieren aan hun veren- of bontkleedje hielp en kwam pas terug toen alle verf, haren e.d. helemaal op waren. Gelukkig heeft OLH toen een mooi krulstaartje gemaakt, waar sindsdien alle varkentjes trots op zijn!
En Piet had nog een verhaal over het milieu: de ouderen wordt wel verweten dat zij niet goed zorgden voor het milieu, waardoor er nu allerlei vervuiling is. Nee: wij ouderen hadden dat ‘groene gedoe’ nog niet. Wij dronken water uit de kraan in plaats van kleine plastic weggooiflesjes die we na 15 slokjes weer weggooien. Wij liepen naar de buurtwinkel, de bakker, de slager enz. en ploften niet met onze … in de auto. Maar nee: wij hadden dat groene gedoe nog niet!
Ook Gijs de Jong deed een duit in het zakje: hij vertelde het scheppingsverhaal op ludieke wijze. Toen Adam zag dat alle dieren een partner kregen, voelde hij zich wat alleen en vroeg God om een vrouw. Die kreeg hij en hij was blij met zijn Eva. Al was het een rib uit zijn lijf! We kennen het verhaal natuurlijk allemaal, hoe Eva dacht: ‘an apple a day keeps de docter away’ en: ‘aan een boom zo vol geladen mist men 1,2 appels niet’… Moraal van het verhaal: ‘eet geen appel maar een peer!’!
De nonnen sloten de avond af en wensten iedereen een fijne vakantie.
De opbrengst van het koffie-geld en van de drankjes was deze avond voor de missie in Mobaye. Er werd gul extra gegeven, de opbrengst van de avond was € 70,- Namens de missie-werkgroep bedankt mensen!
Ook Rina en Astrid nogmaals bedankt voor jullie enorme inzet. Daar zijn vast uren werk in gaan zitten!

Hartelijke groet,
Annie Jong

PS: en hopelijk zien we elkaar op 30 juli, bij de extra Kafhé-avond waarbij Rina en Frank nog fijn vrij hebben en Plony de honneurs waarneemt.

terug naar boven

TERUGBLIK LIJDENSMEDITATIE 16 APRIL


Even een terugblik op 16 april in de Goede Week.
Wat maakte deze avond voor velen zo indrukwekkend?

-De inhoud van de overwegingen…
-De lezingen uit het Oude en Nieuwe testament…
-De momenten van stilte….
-De samenzang…
-Het begeleidende pianospel…
-Het aantal aanwezigen…
-Alweer de 5e passievond…
-Het lied van Martha en Tina “Mag ik dan bij U”…

Deze avond in de vastentijd bleek als voorbereiding op het Paasfeest
bij uitstek een moment om na te denken... te hernemen.
---------
Onze volgende sociaal kafhéavonden zijn 7 mei en 21 mei.
U bent vanan harte welkom tussen 19.45 uur en 21.45 uur

Er staat ook een
cabaretavond gepland voor en met parochianen, dus
noteer alvast dinsdag 18 juni in uw agenda als u een vrolijk avondje uit wilt.

terug naar boven

Sobere maaltijden Raad van Kerken Epe, Samen op weg naar Pasen.

De opbrengst van de collecte bij de sobere maaltijden heeft een totaalbedrag van
€ 430,50 opgeleverd.
Dit bedrag wordt overgemaakt naar de voedselbank.

- Regenboogkerk € 130,00
- Goede Herderkerk € 95,00
- Grote Kerk € 96,50
- RK Geloofsgemeenschap H. Martinus € 109,00

Totaal € 430,50

terug naar boven

29 JANUARI, VERSLAG ERWTENSOEPAVOND

terug naar boven


Op 29 januari is er in samenwerking met de missiegroep een erwtensoepavond gehouden. De opbrengst zal ten goede komen aan Mobaye. We hebben met smaak ons buikje rond gegeten, de erwtensoep en het dessert smaakte weer goed, dank aan de organisatie en Trees! Mede door de heerlijke soep is het mooie bedrag van € 270,= bijeengebracht voor de missie, hartelijk dank allemaal!

terug naar boven

NIEUWS UIT MOBAYE

.
Al zoveel jaren wordt door onze geloofsgemeenschap de missie in Mobaye Centraal Afrika ondersteund. Het is bewonderenswaardig hoe dat nog steeds volgehouden wordt.
Vooral de laatste jaren krijgt u steeds van ons te horen hoe zorgelijk daar de situatie is. Soms zal menigeen zich afvragen waarvoor wij het nog doen.
Maar om u te laten weten dat er met uw bijdrage mooie dingen gedaan worden hierbij een korte samenvatting van een van de meest recente brieven van Pater Olaf Derenthal uit Mobaye.

Midden tussen rebellengroepen, die weigeren hun wapens neer te leggen.
Midden tussen de tegenslagen en teleurstellingen komen er toch van die lichtpuntjes die ons hoop geven op een betere toekomst.
Eén van die lichtpuntjes is onze school “Antoine Maanicus”
Misschien herinnert u zich mijn brief van december 2017 waarin ik u na de aanvallen op Mobaye, de vlucht naar de Congo en de daarop volgende wapenstilstand, schreef van een nieuw begin. De start van de school met één leraar en 16 leerlingen.
Wel nu telt het schoolcomplex meer dan 700 kinderen, 2 kleuterschoolgroepen, klassen 1a en 1b, , 2a en 2b en ook de klassen 3 tot en met zes.
In het afgelopen schooljaar werden wij met Unicef gelden door de lokale organisatie “Kinderen zonder grenzen” ondersteund. Zij betaalden de leraarssalarissen en de aanschaf van schoolartikelen. Dezelfde toezegging kregen wij voor het lopende schooljaar. Maar zoals zo vaak met grote geldverstrekkers ging de toezegging niet door. Er waren door ons echter al nieuwe leerkrachten aangesteld en nieuwe klassen geopend. Met daarbij de belofte aan de ouders dat wij ook dit jaar geen schoolgeld zullen vragen.
“INSPRINGEN” doen nu onze vrienden uit Nederland, vrienden en familie van een pater van de Heilige Geest,( pater Ben van Breen) die twintig jaar lang hier in Mobaye heeft gewerkt. Door hun hulp kan de school nu zonder problemen dit schooljaar blijven bestaan.

Tot zover het bericht uit Mobaye.

In Epe blijven wij doorgaan met de verkoop van kaarten want er zal veel geld nodig zijn in Mobaye om alles wat is vernield te herstellen en te zorgen dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan.
Op de dinsdagavonden tijdens het Sociaal Kafhé staat er altijd een collectie kaarten klaar om uw keuze uit te maken. Ook op zondagmorgen en dinsdagavond na de vieringen kunt u uw aankoop doen.

Uw donaties blijven natuurlijk van ook harte welkom op
rekening nr. NL68 ABNA 0531886905 paters van de H .Geest t.n.v. B. van Breen
De mensen van Mobaye rekenen op u.


Voor meer actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.

Voor uw giften: NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H.Geest B.van Breen

terug naar boven


terug naar boven

TAIZÉVIERING 27 OKTOBER

.
Op zondagavond 27 oktober om 19.00 uur wordt weer een Taizé-viering in de Grote of St. Maartenskerk gehouden, uitgaande van de Raad van Kerken te Epe. Deze Taizé-viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden en aangereikte gebedsintenties, Bijbellezingen en meerstemmige liederen uit de Taizé-traditie.
Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor dat, voorafgaande aan de dienst, vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij.
Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven via i.heij@live.nl
Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.
Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie/ thee en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Voorafgaand aan de viering wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen. We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

terug naar boven

MARTINUSDAG 2018, HET VERSLAG

Het was zondag 18 november gezellig druk bij onze Martinusdag 2018 aan de W.G. van der Hulstraat 1 in Epe. De organisatie had er een actieve en interessante dag van gemaakt.

In onze Franciscus en Claraparochie zijn drie geloofsgemeenschappen naar de Heilige Martinus vernoemd in Twello, Vaassen en Epe. De twee nog in gebruik zijnde Sint Martinuskerken staan in Vaassen en Twello.
Epe heeft wel nog een Sint Martinusplein en een Sint Maartensgilde. De protestantse Grote of Sint Maartenskerk staat midden in het centrum van Epe. Deze kerk wordt voor vele activiteiten o.a. ook van onze R.K. geloofsgemeenschap ingezet. Je kunt rustig stellen dat Martinus een begrip is in Epe.
De twee nog in gebruik zijnde Rooms-Katholieke Martinuskerken staan in Vaassen en Twello.

Onze voorzitter, Plony Epping, opende de bijeenkomst en heette eenieder van harte welkom. Vervolgens verhaalde pastor Vroom nog eens op bevlogen wijze het Martinusverhaal, voor ons allen zo wel bekend.
Martinus was zelf ook aanwezig. Hij liet van zich horen en vertelde van zijn ervaringen. Er werd een 'gedicht' voorgelezen door de eerwaarde zusters Martha en Tina, en er werden een aantal liederen gezongen. Onze voormalige organist Lylian Huisman begeleidde het geheel op de piano.
Er werden een drietal workshops gehouden waar veel energie in gestopt werd:
- Een gespreksgroep: Hoe bereik je iemand die eenzaam is?
– Een groep waarin, begeleid door Zita van Noordenburg, door de deelnemers samen ons “Martinusraam” werd nageschilderd.
- Een groep waarin met knippen en plakken een collage werd gemaakt.
´s Middags was er een heerlijke lunch, waar eenieder zijn steentje aan bijdroeg door zelf iets te eten of te drinken mee te brengen.
Tot slot werd er nog uitgebreid nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.
Dank aan een ieder voor deze fantastische dag! Martinus kan tevreden zijn. In Epe is zijn nagedachtenis in ere gehouden.
De foto´s van onze Martinusdag vindt u hier

Jo van der Sloot


terug naar boven

BERICHT VANUIT DE LOCATIERAAD

De denktank… wat doet die groep eigenlijk?

Toen in 2014 onze kerk werd gesloten en we moesten bedenken en besluiten hoe we in Epe konden doorgaan met ‘kerk-zijn’ hebben we als Locatieraad (Sjaak Thijssen en Plony Epping) en Pastoraatgroep (op dat moment Ben Jeursen en Annemieke Buiting) de koppen bij elkaar gestoken en de hulp gevraagd van een aantal actieve parochianen om met ons mee te denken (en doen!) in een groep die we op dat moment Denktank hebben genoemd.
Het ging immers om het bedenken welke bestaande activiteiten nog doorgang konden vinden, voor welke zaken we naar Vaassen of Twello zouden moeten uitwijken en of de nieuwe situatie ook openingen bood om nieuwe activiteiten te bedenken. Zo is de Denktank ontstaan.
Op dit moment komt de groep zo’n 4 maal per jaar bij elkaar. Zowel om lopende zaken als nieuwe ideeën te bespreken. Qua organisatiestructuur/werkwijze lijkt het nu wel een beetje op de parochievergadering van vroeger, waarin vertegenwoordigers uit alle werkgroepen elkaar een aantal malen per jaar ontmoetten.
De samenstelling van de denktankgroep is nu als volgt: vanuit het pastoresteam woont pastor Wim Vroom de vergaderingen bij. De locatieraad (Sjaak en Plony dus), de Pastoraatgroep (inmiddels alleen door Annemieke bezet, met Sjaak en Plony als secundanten), de Publiciteitsgroep, bestaande uit Loek Sinselmeijer en Harry Franke voor de Nieuwsbrief en Gijs de Jong voor de Clara. Daarnaast zorgen Harry en Gijs ook voor het aanbod van de Avonden met Zin. Voor het secretariaat, onze internetsite en de liturgiegroep neemt Peter Weehuizen deel, Astrid Brouwer is erbij vanuit het Sociaal Kafhé, voor contact met Vaassen en het Martinuskoor zorgt Jan Schurink, Jo van der Sloot is mede-organisator van de Martinusdag, Aseel Jasrawi denkt mee vanuit de groep die activiteiten voor kinderen ontplooit, Hans Borgers was erbij als oud-pastoraatgroepslid en Marianne van Leeuwe als parochiaan. Daarnaast hebben bij de start ook Diederik Smit, Marjoleine Meuleman, Ria Franke, Maarten Heere en Rina Buitendijk deel uitgemaakt van de groep. Zij zijn nu allen nog op de achtergrond actief in onze geloofsgemeenschap, maar vergaderen niet meer mee. En last but not least: ook Harrie Mulder heeft in de beginfase meegedacht waar hij kon.

Wat wordt er zoal besproken? Vergaderonderwerpen zijn bijvoorbeeld Publiciteit (wat komt in de Nieuwsbrief, wat in de Clara); zijn er berichten van/voor het Sociaal Kafhé; het vieringenrooster; pastoraat en nabijheid met onderwerpen als Allerzielen, Ziekenzalving, Bakkie Troost, Meeleven met verlies. Ook het organiseren van de jaarlijkse Martinusdag is een activiteit die vanuit de denktank wordt geregeld. Daarnaast brengt Pastor Vroom uiteraard verslag uit van wat er in het pastoresteam speelt en heeft ook de samenwerking met Vaassen aandacht. Een nieuw initiatief waren bijv. de oecumenische Thomasvieringen op zondagmiddag, waarvan onlangs helaas het besluit moest vallen deze te stoppen vanwege gebrek aan belangstelling. Zo blijven we zoeken naar nieuwe activiteiten en naar mogelijkheden de bestaande zaken te optimaliseren. Een zeer gevarieerd takenpakket dus, waaraan nog veel meer vrijwilligers hun bijdrage leveren.
Voor ideeën, opmerkingen, suggesties kunt u altijd bij een van de genoemde personen terecht!

En wilt u ook een bijdrage leveren aan het in standhouden van onze geloofsgemeenschap door het meewerken aan activiteiten? U kunt dan denken aan zaken als stoelen klaarzetten, koffie schenken, nieuwsbrieven verspreiden naar parochianen zonder computer, incidenteel vervoer bieden naar Eucharistievieringen of andere activiteiten in Epe, Vaassen of Twello, etc.etc. Meldt u dan svp bij Sjaak Thijssen (62 12 85) of bij Plony Epping (611 907).

Plony Epping, voorzitter Locatieraad

terug naar boven

Nieuw catechese project voor kinderen uit onze geloofsgemeenschap en die van de Vecht van groep 4 tot en met groep 7: Licht op ons pad
.
Op zondag 23 september start weer met een nieuwe catechesegroep voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. In zes bijeenkomsten gaan we samen op ontdekkingstocht kris kras door het Oude en het Nieuwe Testament. We knopen nieuwe verhalen vast aan verhalen die de kinderen al kennen. We lezen over Abraham, David, de engel Gabriël, over de ontmoeting van Jezus met een melaatse (en over hoe Franciscus zijn voorbeeld volgde), over Pasen en de Heilige Geest. Elke bijeenkomst kent een vaste volgorde. We lezen het verhaal en zoeken naar de rode draad met andere verhalen. We dekken dan samen de tafel, bidden het Onze Vader en eten en drinken samen. Vervolgens gaan we met het thema aan de slag. Dat kan zijn in spelvorm, toneelvorm of door het maken van een kijkdoos, een mobiel, een rozenkrans of een ander knutselwerk. Samen ontdekken, samen delen, samen spelen.
De bijeenkomsten worden gehouden op zondagochtend, van 10.15u tot 11.30u in de St. Bernardusschool aan de Willem Tellstraat. We gebruiken het werkboek ‘Licht op ons pad’ als leidraad. De kinderen krijgen dit werkboek mee naar huis. De kosten voor dit kleurrijke werkboek bedragen €12,50. Er zijn verder geen kosten aan de bijeenkomsten verbonden.
Ouders of grootouders die graag eens een bijeenkomst bij willen wonen, zijn altijd van harte welkom.

Wilt u uw kind (of kleinkind) opgeven voor de catechese of heeft u vragen? Mail dan naar
Neem contact op met Maarten Heere of Marjolijne Meuleman door een mailtje te sturen naar maarten.heere@gmail.com of marjolijne.meuleman@planet.nl


We zien alle kinderen heel graag op zondag 23 september, 10.15u in de St. Bernardusschool.

Werkgroep Catechese Epe
Maarten Heere

Aseel Jazrawi
Marjolijne Meuleman
terug naar boven


terug naar boven

VOORUIT KIJKEN SOCIAAL KAFHÉ - AVONDEN MET ZIN, KIJKEN MET ANDERE OGEN

Het Sociaal Kafhé gaat ook in het seizoen 2019/20 gewoon door. Als onderdeel daarvan worden ook de Avonden met Zin daarin gepland.
Ons Sociaal Kafhé is geopend van 19.45 u. tot 21.45 u. tenzij anders vermeld.

Programma Sociaal Kafhé

- 03 september, Sociaal Kafhé, startavond nieuwe seizoen
- 17 september, Sociaal Kafhé
- 01 oktober, Sociaal Kafhé
- 15 oktober, Sociaal Kafhé
- 05 november, Sociaal Kafhé
- 19 november, Sociaal Kafhé
- 03 december, Sociaal Kafhé in het teken van Sint Nicolaas
- 17 december, Sociaal Kafhé in het teken van Kerstmis
- 07 januari 2020, Sociaal Kafhé

mart.epe@hetnet.nlterug naar boven

INGEBRUIKNAME NIEUWE MARTINUSLOCATIE

terug naar boven

De Martinus geloofsgemeenschap uit Epe heeft zondag 5 juni 2016 de nieuwe kerkruimte officieel in gebruik genomen. Na de sluiting en verkoop van de kerk aan de Hoofdstraat is tijdelijk gebruik gemaakt van het oude parochiecentrum en van een ruimte in de St. Bernardusschool. Vanaf februari is gewerkt aan de nieuwe ruimte in de oude v.d. Hulstschool. Op zondag 5 juni is deze ruimte officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Ruim 120 parochianen en leden van andere kerken (o.a. Raad van kerken) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. In een viering, waarin pastor Wim Vroom voorging, werd stilgestaan bij het thema: een nieuw begin. De lezingen van deze zondag sloten daar uitstekend bij aan. Aan het eind van de viering ging de pastor al zegenend rond met wijwater. De ruimte werd besprenkeld en de mensen werden gezegend. Zegenen komt van ‘benedicere’, dat wil zeggen elkaar het goede zeggen of elkaar iets goeds toewensen. De geloofsgemeenschap st. Martinus staat voor de uitdaging om samen vorm te geven aan het geloofsleven. Dat daar een goede accommodatie voor nodig is spreekt voor zich. Gelukkig is nieuwe ruimte gevonden in het voormalige schoolgebouw. ´Zuster Martha en zuster Tina´ lieten direct na de viering horen hoe blij ze waren met dit onderkomen.

Na de viering was er een heel programma, waaronder een veiling van kerkelijke en huishoudelijke attributen van de oude St. Martinuskerk. Onder leiding van veilingmeester Loek Sinselmeijer bracht deze veiling rond € 1300,- op voor de eigen geloofsgemeenschap. Plony Epping, voorzitter locatieraad, stelde voor dit geld o.a. te gebruiken voor de aankleding van de nieuwe kerklocatie.

Na de lunch konden de aanwezigen diverse workshops volgen: schilderen onder leiding van Zita van Noordenburg, bibliodrama onder leiding van Wim Vroom en zang onder leiding van Wim van Waveren. Rond 15.00 u werden de resultaten van de workshops gedeeld en sloot Plony Epping, onder het genot van een drankje en een hapje, de bijeenkomst. Ze bedankt de aanwezigen en de vele vrijwilligers die samen deze dag hadden georganiseerd. Martinus heeft een nieuw onderkomen; v.d. Hulststraat 1 in het gebouw van de dagbesteding van InteraktContour.

Klik hier voor op die dag gemaakte foto’s


terug naar boven


terug naar boven

SOCIAAL KAFHÉ
.
Ons Sociaal Kafhé blijft geopend na de zomerpauze in het seizoen 2019/20 van 19.45-21.45 uur.Het kafhé wordt gehouden in onze "schuilkerk", het pand van InteraktContour, W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe.

Programma sociaal kafhé

- 03 september, Sociaal Kafhé, startavond nieuwe seizoen
- 17 september, Sociaal Kafhé
- 01 oktober, Sociaal Kafhé
- 15 oktober, Sociaal Kafhé
- 05 november, Sociaal Kafhé
- 19 november, Sociaal Kafhé
- 03 december, Sociaal Kafhé in het teken van Sint Nicolaas
- 17 december, Sociaal Kafhé in het teken van Kerstmis
- 07 januari 2020, Sociaal Kafhé
mart.epe@hetnet.nlterug naar boven


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie