Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Stichting van de Parochie

Bij akte van 9 december 1846 heeft Zijne Excellentie Vincentius Ferrieri, Internuntius en vice-supervisor van de Hollandse Missie, Bussloo als onafhankelijke statie opgericht en ze gescheiden van Duistervoorde met aanwijzing der grenzen. In april 1847 besloot Baron van Wijnbergen "eene kerk met meubelen en toebehoren, eene begraafplaats, eene Pastorij, benevens de gronden waarop de zelve staan, een en ander gelegen aan den Straatweg onder Voorst, in de buurtschap Gietel, aan de Roomsch Katholijke Gemeente van Bussloo te Voorst te schenken".

In de akte van schenking wordt nog vermeld, dat het kerkbestuur de schenking kon aanvaarden "krachtens de daartoe verleende magtiging bij Koninklijk Besluit van den zevenden april achttien honderd zeven en veertig, numero 88".

Toen de voornemens tot overdracht waren goedgekeurd kon ook worden overgegaan tot de benoeming van een pastoor en een kerkbestuur. Zo besloot Mgr. Ferrieri op 22 april 1847 als eerste pastoor Albertus Heijdendaal te benoemen. Op 5 mei J 847 deed hij zijn intrede in de parochie. Met deze intrede was de verzelfstandiging van de, toen nog Statie van Bussloo geheten, Parochie een feit.

Naast pastoor Heijendaal zaten toen Gerrit Jan Belt, bakker, wonende te Wilp en Gradus Zuijthoff, landbouwer, wonende te Voorst, in het kerkbestuur.

Omdat de Parochie op 5 mei 1847 officieel rechtspersoon was geworden, kon men op 22 november 1848 de akte van overdracht tekenen.

Zo kwam de Parochie van St. Martinus Bussloo tot stand.

terug naar boven

St. Martinuskerk Bussloo


De tekening is van de hand van J.B.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie