Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


De geschiedenis

Hoe het begon....


Al in de vroege middeleeuwen hadden de dorpen Wilp en Voorst, welke nu mede de Parochie van Bussloo vormen, een eigen parochiekerk. Van Wilp is bekend dat er al in de eerste helft van de achtste eeuw een kerk was, welke rond 772 door de heilige Lebuinus werd bediend. Ook Voorst had reeds in 893 een eigen kerk. Zowel in Wilp als in Voorst vond aan het einde van de zestiende eeuw de overgang van de "roomsehe naar de hervormde godsdienst" plaats.

Op huize Bussloo, gebouwd in 1651, ook Huis ter Loo genoemd, woonden in die tijd Jonker Diederik van Dorth en Anna Sophia Krijt, die rooms waren gebleven. Zij stelden hun huis beschikbaar voor de roomse eredienst.

Het was in de jaren na de reformatie gebruikelijk, dat rondtrekkende priesters in verschillende adellijke huizen, zoals huize Bussloo en de Nyenbeek, in het geheim kwamen om de eucharistie te vieren. Er waren in die dagen geen bisschoppen in Nederland, maar wel was er een apostolisch vicaris, die in 1668 op huize de Nyenbeek het Vormsel toediende, waarbij mensen uit de wijde omgeving aanwezig waren.

Johannes Wilhelmus Aloysius Baron van Wijnbergen werd geboren in 1779 op Huize Bussloo. Zijn ouders, Hendrik Willem Baron van Wijnbergen en Theodora Oliviera van Dorth, erfden in 1791 huize Bussloo. Rond 1800 is het oorspronkelijke kasteel afgebroken om een plaats te maken voor een nieuw huis.

terug naar boven

Huize Bussloo in de 17e eeuw

terug naar boven

Bussloo was een havezate, een heerlijkheid, zodat Baron van Wijnbergen zich "Heer van Bussloo" kon noemen.

Aan het einde van de achtiende eeuw groeide bij veel katholieken het verlangen naar een eigen kerkgebouw. De pachters van Baron van Wijnbergen waren allen katholiek, en omdat ook bij de Baron het verlangen leefde naar een eigen kerkgebouw voor hem en zijn pachters, besloot hij hiervoor vergunning te vragen. Uiteindelijk kon de bouw van de kerk worden voltooid in 1818. Bij de kerk liet hij een boerenhuis bouwen als kosterswoning met een zijkamertje voor de dienstdoende priester. In 1835 liet hij het kerkhofaanleggen en in 1846 liet hij, ook op zijn kosten, een pastorie bouwen. In 1846 schonk hij aan de kerk het door Naber uit Deventer gebouwde orgel.

Zo werd het mogelijk om Bussloo, dat tot dan toe een statie was van Duistervoorde, te verheffen tot zelfstandige statie.

Zo is het begonnen ....

terug naar boven

Het wapen van Baron van Wijnbergen


Het wapen van Johannes Wilhemus Aloysius Baron van Wijnbergen, St. Martinuskerk, Bussloo.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie