Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Reserveren

Voor de viering in Apeldoorn op zondag om 11.00 uur wordt het aantal kerkgangers van 100 fors overschreden.
Daarom kunnen wij niet anders dan dat voor deze viering weer gereserveerd moet worden vanaf zondag 21 november 2021.

Reserveren kan via https://meevieren.nl/emmausenfranciscusenclaraparochie/


ANDERHALVE METER MAATREGEL

Het oplopend aantal besmettingen dwingt ons er helaas toe om de maatregelen ter voorkoming van besmetting aan te scherpen.

De anderhalve meter maatregel komt ook in de kerk weer terug. Dat betekent voor de kerken Twello, Vaassen en Loenen dat er een maximum aantal kerkgangers worden toegelaten van 90 in Twello, 100 in Vaassen en 50 in Loenen.
Uit ervaring blijkt dat in deze kerken het aantal toegestane kerkgangers niet wordt overschreden. Dit betekent dat er voorlopig nog niet vooraf gereserveerd hoeft te worden.

Aan de gastvrouwen/-heren wordt gevraagd de kerkgangers dringend te vragen om plaats te nemen op de gemarkeerde plaatsen, zodat de afstand van 1 ½ meter onderling gewaarborgd blijft

Voor de viering in Apeldoorn op zaterdag om 16.30 uur gelden dezelfde maatregelen als in de kerken van Twello, Vaassen en Loenen.
Aan de gastvrouwen/-heren wordt gevraagd de kerkgangers dringend te vragen om plaats te nemen op de gemarkeerde plaatsen, zodat de afstand van 1 ½ meter onderling gewaarborgd blijft

Voor de viering in Apeldoorn op zondag om 11.00 uur wordt het aantal kerkgangers van 100 fors overschreden.
Daarom kunnen wij niet anders dan dat voor deze viering weer gereserveerd moet worden vanaf zondag 21 november.
Reserveren kan weer via de website van de parochie of telefonisch via het secretariaat.

De verdere maatregelen zoals mondkapje bij binnenkomst en weggaan, handen desinfecteren bij binnenkomst, bij klachten thuisblijven, blijven natuurlijk van kracht.

Aan de locatieraden het verzoek om de gastvrouw/-heer te instrueren voor het ontvangst van de kerkgangers.

Voor de maatregelen m.b.t. koorrepetities, zie ook onderstaande mail van het Bisdom:

1. Bij klachten, ook als u gevaccineerd bent, blijf thuis!
2. Geef elkaar de ruimte, opstelling in zigzag formatie en op 1 ½ meter afstand
3. Mondkapje bij binnenkomst en weggaan
4. Het aantal koorleden dat past in de ruimte bij 1 ½ meter afstand
5. Bij repetities buiten de kerk dient u de regels van de koorrepetities van de overheid aan te houden

Beste vrijwilligers en parochianen, namens het pastoraal team en parochiebestuur hebben we weer een vervelende boodschap door te geven.
Ook wij als pastoraal team en parochiebestuur zijn zwaar teleurgesteld dat we na de versoepelingen weer terug moeten naar deze maatregelen.
Met de feestdagen in zicht stemt ons dat ook tot zorg.
Toch leggen we ons deze maatregelen weer op uit zorg voor elkaar. We vragen hiervoor uw begrip en medewerking en we geloven en vertrouwen dat er weer betere tijden komen.


Hartelijke groet,
namens pastoraal team en parochiebestuur

pastoor Hans Hermens

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie