Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Info

Actuele ontwikkelingen:

RK begraafplaats Bussloo:
In 2017 zijn bijna 130 rechthebbende aangeschreven met de vraag of zij het grafrecht in 2018 wel of niet wilden verlengen. Hiervan hebben ruim 50 rechthebbenden aangegeven de rechten niet te willen verlengen. Wettelijk zijn we nu, op grond van de Wet op de Lijkbezorging, verplicht over te gaan tot het ruimen van deze graven. Ook vanwege de rechtsgelijkheid kan het niet zo zijn dat graven in stand blijven, waarbij voor het ene graf geen grafrecht meer wordt betaald en voor bijvoorbeeld het naastliggende graf wel.
Maar in 2010 heeft de gemeente met het toenmalige bestuur van de parochie Bussloo afspraken gemaakt over een aantal aanwezige monumentale elementen op dit kerkhof. Hiervan noemen we de muur, het hekwerk, het gebouwtje, het grote kruis met een aantal in het bijzonder genoemde omliggende grafmonumenten. Ook de monumentale beuk is toen opgenomen, maar deze moest helaas enkele jaren geleden gekapt worden.
Het ruimen van ruim 50 graven is een behoorlijke wijziging in de beeldvorming van het kerkhof. Daarover gaan we in overleg met de gemeente Voorst. Immers de monumentale elementen moeten behouden blijven. Tegelijkertijd biedt het creëren van ruimte wel de mogelijkheid om een urnenveld, een strooiveld en het aanwezige verzamelgraf van eerdere ruimingen beter zichtbaar te maken als een herdenkingsplek.

RK begraafplaats De Vecht:
Op deze begraafplaats is de herinrichting nu geheel afgerond. Als laatste is het groot onderhoud aan de berging op de begraafplaats uitgevoerd.

RK begraafplaats Klarenbeek:
Na de eerste grote ruiming in 2017 is begin van dit jaar de infrastructuur ingrijpend gewijzigd. De tegelpaden zijn opgepakt en vervangen door klinkerwerk. Dit was nodig om met zwaarder materieel het onderhoud te kunnen uitvoeren. Daarbij is ook een nieuw hoofdpad gecreëerd, waarbij het grindpad na de dubbele poort van verharding is voorzien. Na de ruiming ontstond de ruimte voor het aanleggen van een urnenveld, waarin de voormalige doopvont een prachtige plek heeft gekregen. Verder is het verzamelgraf gemaakt tot een zinvolle herdenkingsplek. En tot slot is een plek gemaakt voor het verstrooien van as. Onlangs is de beplanting aangebracht en zijn veel bomen geplant.

RK begraafplaats Loenen:
Als laatste onderdeel van de herinrichting op deze begraafplaats is een urnenveld aangelegd. Voor zowel de urnenmuur als voor het urnenveld is inmiddels belangstelling getoond.

RK begraafplaats Twello:
Dit jaar zijn er geen investeringen op deze begraafplaats uitgevoerd. Wel is helaas door de extreme droogte veel beplanting doodgegaan. De kerkhofploeg wacht met smart op voldoende regen om de beplanting weer op orde te brengen.

RK begraafplaats Vaassen:
Deze begraafplaats heeft een bijzondere status. In overleg tussen het toenmalige parochiebestuur van Vaassen en de gemeente Epe is besloten de gehele begraafplaats de status van monument te geven. Dat betekent dat op dit kerkhof niet geruimd mag worden, maar ook dat er geen nieuwe graven meer mogen worden uitgegeven. De begraafplaats zit wat dat betreft op slot. Alleen bijzetting in bestaande graven zijn nog toegestaan. Op de gemeentelijke begraafplaats De Wanink, is een deel gereserveerd voor overleden parochianen van de geloofsgemeenschap H. Martinus Vaassen.
Na intensief overleg met de gemeente is door de gemeente Epe wel een omgevingsvergunning afgegeven voor het realiseren van een strooiveld en een urnenveld.

Tot zover de informatie over de RK begraafplaatsen
Wim Demmers, voorzitter beheerscommissie.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie