Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Info

Actuele ontwikkelingen:

RK begraafplaats Bussloo:
In 2018 was de eerste ruiming op de begraafplaats Bussloo gepland. Die ruiming is uitgesteld, omdat de gemeente Voorst met ons in overleg wilde over de monumentale beeldvorming over deze begraafplaats. In 2010 zijn een aantal elementen op deze begraafplaats aangewezen als monument.
In overleg met de gemeente zijn nog 12 graven aangewezen als monument. Die graven blijven in stand. De rechthebbenden zijn hiervan op de hoogte gebracht. Verder zijn een aantal stenen als karakteristiek aangewezen. Wij zullen proberen de belettering op die stenen te laten verwijderen met de bedoeling deze monumenten op het kerkhof te herplaatsen.
De uitgestelde ruiming 2018 is in 2019 uitgevoerd. De herinrichting van de begraafplaats zal binnenkort starten. Het Bisdom heeft daarvoor haar goedkeuring gegeven.

Voor 2019 staat de ruiming van 22 graven op dit kerkhof gepland. Dit zijn de graven, waarin in het verleden de cliƫnten van De Lathmer zijn begraven. In overleg met Zozijn wordt hiervoor een afzonderlijk herdenkingsmonument geplaatst.

RK begraafplaats De Vecht:
Over deze begraafplaats dit keer geen bijzonderheden te vermelden.

RK begraafplaats Klarenbeek:
Op de begraafplaats te Klarenbeek wordt dit jaar nog een grindpad naar de toegangshekken. beklinkerd. En verder wordt een door de droogte van vorig jaar getroffen coniferen haag vervangen.

Een 11 tal rechthebbenden hebben aangegeven het grafrecht van graven niet te willen verlengen. Deze graven worden in het najaar geruimd.

RK begraafplaats Loenen:
De Arbowetgeving is ook van toepassing op de werkzaamheden op onze begraafplaatsen. Daar waar mogelijk moeten machines ingezet worden om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. In overleg met de beheerder en de vrijwilligers is besloten een hoge haag te verwijderen om aan de rechterkant het werken met graafmachines en dergelijke mogelijk te maken. In Loenen dit jaar geen ruimingen.

RK begraafplaats Twello:
Een 11 tal rechthebbenden hebben aangegeven het grafrecht van graven niet te willen verlengen. Deze graven worden in het najaar geruimd.

RK begraafplaats Vaassen:
In het verleden is in overleg tussen het toenmalige parochiebestuur Vaassen en de gemeente Epe besloten de gehele begraafplaats de status van monument te geven. Dat betekent dat op dit kerkhof niet geruimd mag worden en dat ook geen nieuwe graven mogen worden uitgegeven.
De begraafplaats zit wat dat betreft op slot.
Alleen bijzetting in bestaande graven zijn nog toegestaan. Op de gemeentelijke begraafplaats De Wanink, is een deel gereserveerd voor overleden parochianen van de geloofsgemeenschap H. Martinus Vaassen.

Op onze begraafplaats Vaassen is gelukkig wel een strooiveld en een urnenveld gerealiseerd. De vraag hiernaar neemt toe.

Algemeen:
Wekelijks zetten zich op al onze begraafplaatsen vele vrijwilligers in om het geheel er tip top te laten uitzien. Het resultaat mag er wezen. Hartelijk dank daarvoor.


Tot zover de informatie over de RK begraafplaatsen.


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie