Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Uitvaarten

uitvaartwetenswaardigheden

Aan alle uitvaartondernemingen die actief zijn
binnen de HH. Franciscus en Claraparochie en
de Emmaüsparochie van Apeldoorn

Betreft: ontwikkelingen in beide parochies, die van invloed zijn op uitvaarten


Twello/Apeldoorn, 27 december 2018


Geachte uitvaartondernemers,


Graag stellen wij u met deze brief op de hoogte van de ontwikkelingen in onze beide parochies, die van invloed zijn op de mogelijkheden voor uitvaarten die door ons pastoraal en liturgisch worden begeleid.

Op weg naar één pastoraal team
In de komende tijd wordt er een beleid ingezet tot de vorming van één pastoraal team voor beide parochies. Voor de uitvaarten betekent dit dat alle pastores (pastoor Hermens, pastor Sebastiaan, pastor Dashorst, pastor Kantoci en pastor Vroom) vanaf 1 januari 2019 voor kunnen gaan bij uitvaarten van parochianen van beide parochies.

Bereikbaarheid meldpunten voor uitvaarten
Beide parochies zullen voor u voorlopig nog wel een apart aanspreekpunt hebben voor het praktisch aanvragen en afspreken van een uitvaart. Beide meldpunten zijn door de week bereikbaar van 9.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdag en zon- en feestdagen zijn zij bereikbaar van 11.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur.

Voor de HH. Franciscus en Claraparochie is dit meldpunt bereikbaar via het secretariaat van de locatie Twello, telefoon 0571-272220 of het secretariaat van de parochie, telefoon 0571-274445. Indien het secretariaat gesloten is wordt men doorverwezen naar 06-21457097.

Voor de Emmaüsparochie is dit meldpunt bereikbaar via het nummer 06-28928373.

Pastor van de Week en de voorgangers bij uitvaarten
Voor dringende pastorale zaken is elke dag van de week één van de pastores van beide parochies telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-53154358, van 9.00 tot 20.00 uur.
In overleg tussen het meldpunt uitvaarten en de pastor van de week wordt ook bekeken welke pastor of uitvaartvrijwilliger de voorganger van een gemelde uitvaart zal zijn.
Indien een uitvaart in de HH. Franciscus en Claraparochie plaatsvindt op zaterdag of maandag zal de uitvaart in principe verzorgd worden door een uitvaartvrijwilliger uit de parochie.
In de Emmaüsparochie is ook een uitvaartvrijwilliger actief, deze kan in principe op alle dagen van de week voorgaan in een uitvaart.
Indien de overledene tijdens zijn of haar ziekbed geregeld contact heeft gehad met een pastor of een uitvaartvrijwilliger, kan door de nabestaanden gevraagd worden of deze voor kan gaan in de uitvaart.( - aan de uitvaartondernemingen 27 december 2018 -2-)


Voor verdere informatie
Wij hopen u met bovenstaande informatie voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er van uw kant vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag.
Hiervoor kunt u zowel contact opnemen met het secretariaat van de HH. Franciscus en Claraparochie, tel: 0571-274445 (open op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur) of per email:
secretariaat@franciscusenclara.com
als ook met het secretariaat van de Emmaüsparochie, tel: 055-526 65 04 (op werkdagen ma. t/m do. geopend van 09.00 t/m 12.00 uur) of per email: emmaus@rkapeldoorn.nlWij hopen ook in de toekomst op een vruchtbare manier met u te kunnen blijven samenwerken om zo, voor katholieke overledenen en hun nabestaanden, te zorgen voor een waardevolle en pastoraal verantwoorde uitvaart.

Met vriendelijke groet,


Pastoraal team van de HH. Franciscus en Claraparochie en Emmaüsparochie,
namens hen Ineke Bouwmeester, secretaresseterug naar boven

Centraal aanmeldingspunt bij overlijden tel.: 0571 272220.

Wanneer deze onbemand is: 06 21457097.

terug naar boven

Flyer uitvaarten

Flyer Uitvaarten in de geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Tenhemelopneming die plaatsvinden in Het Boshuis

Flyer uitvaarten hier.

terug naar boven

flyer familiekamer

Flyer familiekamer hier.

terug naar boven

Brief voor uitvaartondernemers

uitvaartondernemers2017 hier.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie