Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


DIACONALE WERKMet onze bijdrage aan Vastenactie dit jaar helpen we kwetsbare kinderen en volwassenen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de hiv/aids pandemie in Zambia. Daartoe steunen we het Households in Dis- tress-programma in Mbala in Zambia. Met onze bijdrage krijgen 300 hiv-positieve mannen en vrou- wen een opleiding en kunnen we het Sunsuntila weeshuis en de Victor Braun school voor gehandicapte kinderen voorzien van leermiddelen, speelmaterialen en medische hulp- middelen.

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief, op verzoek van de toenmalige overheid en van de bisschop van het Mbala-Mpika- bisdom. Vanuit hun missie zetten zij zich in voor onderwijs en ziekenzorg. Zij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio (in samenwerking met het bisdom) en dat jarenlang gerund.

Sinds het uitbreken van de hiv/aidspandemie, begin jaren negentig, hebben de zus- ters hun werkzaamheden verlegd naar de zorg voor slachtoffers van deze ziekte, hun families en hun kinderen. Het ziekenhuis hebben ze overgedragen aan de overheid. In
1991 hebben de zusters het Households in Distress (HID)-programma opgezet. Het doel van het HID-programma is om de impact van hiv/aids te verminderen via voor- lichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levenson- derhoud te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio op het gebied van hiv/aids.

Onderdelen van het HID-programma zijn:
hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; ondersteuning van aidspatiënten; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; armoede-bestrij-dingsprogramma’s; bewustwordingsprogramma’s.

Hiervoor hebben de zusters verschillende activiteiten opgezet:

alfabetiseringsgroepen, waarbij vrijwilligers lees-, schrijf- en rekenles geven aan volwassenen én aan steeds meer kinderen; lotgenotengroepen, waarbij mensen met hiv/aids regelmatig bij elkaar komen. Ze bespreken bijvoorbeeld het belang van medicijnen en hoe je ze inneemt. Ook praten ze over stigmatisering en hoe je daarmee omgaat. Ze helpen elkaar de ziekte te accepteren; een ‘maatjessysteem’ van vrijwilligers die een paar keer per week langs gaan bij mensen die te ziek zijn om naar de lotgenotengroepen te komen. Ze ruimen de huisjes op, maken schoon, wassen de zieken en koken pap. Zo nodig wordt de maïspap vanuit het project verstrekt; zorg voor distributie van medicijnen en hulp bij het innemen daarvan; het is be- langrijk dat de patiënten elke dag op vaste tijden hun medicijnen innemen;

Sluit u zich daarbij ook aan?

Dat kan tijdens de collecte in het weekend van 17 en 18 februari. Alsa u dat makkelijker vindt, maak dan een bedrag over op bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie 2018.
Wilt u meer informatie?
Surf dan naar:www.vastenactie.nl
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

MOV werkgroepen

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie