Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


INFO.KERKSLUITING

Decreet tot ontrekking aan de goddelijke eredienst van de R.-K. Heilige Martinuskerk te BusslooDe Aartsbisschop heeft het decreet afgegeven tot de onttrekking aan de goddelijke eredienst van H. Martinuskerk te Bussloo.

De integrale tekst kunt u downloaden hier.

Verbetering of herziening van dit decreet kan worden gedaan aan de Aartsbisschop.

terug naar boven

Decreet tot onttrekking aan de eredienst van de Heilige Geestkerk te EerbeekDe Aartsbisschop heeft het decreet afgegeven tot de onttrekking aan de goddelijke eredienst van H. Geestkerk te Eerbeek .

De integrale tekst kunt u downloaden hier.

Verbetering of herziening van dit decreet kan worden gedaan aan de Aartsbisschop.

terug naar boven

Decreet tot onttrekking aan de eredienst van OL Vrouw Tenhemelopneming te Klarenbeek

De Aartsbisschop heeft het decreet afgegeven tot de onttrekking aan de goddelijke eredienst van de OL Vrouw Tenhemelopneming te Klarenbeek. De dagtekening is 4 september 2015. Echter de termijn van 10 nuttige dagen waarin bezwaar aangetekend kan worden, is de datum waarop dit decreet daadwerkelijk bekend wordt gemaakt in de parochie.
Dit betekent dat vanaf 8 september 2015 binnen de termijn van 10 nuttige werkdagen aan de Aartsbisschop een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan kan worden.

De integrale tekst kunt u downloaden hier.

terug naar boven

Tien misverstanden over kerksluiting

Op de website van het Aartsbisdom Utrecht verscheen de tekst "Tien misverstanden over kerksluiting in het Aartsbisdom Utrecht''.

De tekst is hier te lezen.

terug naar boven

De H. Antonius van Paduakerk te De Vecht is onttrokken aan de eredienst

Op zaterdag 21 februari is om 19.00 uur in de H. Antonius van Paduakerk te De Vecht de laatste Eucharistieviering gehouden voor de onttrekking van de kerk aan de eredienst. De foto's kunt u hier en hier zien.

terug naar boven

Het decreet tot de onttrekking aan de goddelijke eredienst van de R.-K. Heilige Antonius van Paduakerk te De Vecht per 11 februari 2015.

De integrale tekst kunt u downloaden hier.

Tot en met vrijdag 20 februari 2015 kan een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet worden gedaan aan de Aartsbisschop.

terug naar boven

De H. Martinuskerk te Epe is onttrokken aan de eredienst

Op woensdag 5 november 2014 is tijdens de Eucharistieviering om 18.30 uur de H. Martinuskerk te Epe onttrokken aan de Eredienst. De foto's kunt u hier zien.

terug naar boven

Het decreet tot de onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Martinuskerk in Epe per 6 november 2014.

De integrale tekst kunt u downloaden hier.

Tot aan 3 oktober 2014 kan een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet worden gedaan aan de Aartsbisschop.

terug naar boven

Brief kardinaal Eijk: Kerksluiting - over incidenteel gebruik van de kerk in afwachting van verkoop of herbestemming

terug naar boven

Laatste reguliere vieringen in de kerken van Epe, De Vecht, Klarenbeek, Eerbeek, Bussloo

Op zondag 29 juni is in de Martinuskerk te Epe de laatste reguliere viering gehouden.
Op zondag 6 juli is in de Antoniuskerk in De Vecht en in H. Geest kerk te Eerbeek de laatste reguliere viering gehouden.
Op zondag 13 juli is in de kerk, O.L. Vrouw Tenhemelopneming in Klarenbeek en in H. Martinuskerk te Bussloo, de laatste reguliere viering gehouden.

Deze kerken blijven in afwachting van verkoop, gesloten.
Pas als de nieuwe bestemming bekend is, wordt een allerlaatste viering gehouden.
Dat zal dan een eucharistieviering zijn om de onttrekking aan de eredienst plechtig te markeren.

terug naar boven

Clara extra, informatiekrant kerksluiting

Klik op de icoon!


terug naar boven

Verslagen van de informatieavonden over het voorgenomen besluit van het parochiebestuur 5 kerken in de parochie aan de eredienst te onttrekken.


Verslag van de informatieavond De Vecht.

Verslag van de informatieavond Bussloo.

Verslag van de informatieavond Loenen.

Verslag van de informatieavond Epe.

Verslag van de informatieavond Klarenbeek.

Verslag van de informatieavond Vaassen.

Verslag van de informatieavond Twello.

terug naar boven

Brief kardinaal Eijk: Geloof in tijden van kerksluiting

terug naar boven

Het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst
Procedure in het Aartsbisdom Utrecht.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie