Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Caritas

Caritas klarenbeek
Werkgroep Caritas Klarenbeek
De Werkgroep Caritas is voortgekomen uit de Parochiële Caritas Instelling die de zorg van de kerk voor armen en behoeftigen op zich nam.
Nu ondersteunt de Werkgroep Caritas mensen met een financieel of sociaal probleem, zonder onderscheid naar religieuze achtergrond. Voor steun hoeft men niet ‘arm of behoeftig’ te zijn.
Doel van de Werkgroep Caritas:
- Steun geven aan wie dit nodig hebben. Dit kan zijn in de vorm van geld of een lening voor de eerste levensbehoeften
- Een luisterend oor bieden voor problemen en oplossingsgericht werken
- Doorverwijzen naar, of advies geven over sociale zekerheid; hulp bieden aan mensen die vastlopen in de wirwar van ambtelijke organisaties en ingewikkelde formulieren.
Naast bovengenoemde doelen verzorgt de Werkgroep Caritas Klarenbeek verder nog:
- De lente/paasgroet voor 80-plussers
- Het plaatsen van een plantje op het graf/bij de urn op het kerkhof en het sturen van een kaartje naar de nabestaanden een jaar na overlijden
- Samen met de diaconie van de protestante kerk Klarenbeek de jaarlijkse actie levensmiddelenpakketten van de Plus.
-
Privacy
Personen die om hulp vragen, krijgen de garantie dat er vertrouwelijk en zeer zorgvuldig met hun
probleem wordt omgegaan. De werkgroep vergadert altijd in een ruimte van het Boshuis.

Voor hulp kunt u zich ook richten tot Naastenhulp Voorst;
mailen naar NaastenhulpVoorst@gmail.com

Steun ons
Mocht u onze werkgroep willen steunen, dan kan dat d.m.v. het storten van een financiële bijdrage op NL 79INGB0703130064 t.n.v. I. Franken – wgCaritas.
In de maand mei is er de vakantiegeld actie, waarbij wij vragen een (klein) deel van het vakantiegeld te geven/storten voor mensen die het minder hebben.
Ook kunt u (een deel van) uw nalatenschap/legaat notarieel laten vastleggen en bestemmen voor onze plaatselijke Werkgroep Caritas.

En tenslotte
Kent u iemand die onze hulp nodig heeft, geef dat dan s.v.p. aan ons door of doe een briefje in de brievenbus van het Boshuis.
Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met:

Voorzitter: Miek Verheul 06 57114698 of miekverheul10@gmail.com
Secretaris: Diny Wagemans 06 20419221 of dwagemans55@hotmail.com
Penningmeester: Ineke Franken 06 22780939 of inekefranken@zonnet.nl
Lid: Ageeth Hutten-Smeltink 06 10657143 of a.smeltink8@upcmail.nl
Lid: Ton Lammers 06 36560345 of a.lammers80@chello.nl

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie