Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Uitvaart

Uitvaarten


Centraal aanmeldingspunt

Alle uitvaarten in de parochie HH. Franciscus en Clara worden vanuit één centraal aanmeldingspunt gecoördineerd, te weten het parochiesecretariaat in Twello,

tel. 0571-27 22 20

Wanneer het secretariaat onbemand is wordt u doorverwezen naar een mobiel-nummer (06-21 45 70 97).

Dit aanmeldingspunt geeft de uitvaartleiders en/of nabestaanden informatie over de beschikbare mogelijkheden, maakt afspraken met hen en informeert de parochie en voorganger.

Soorten uitvaartvieringen

Om tegemoet te komen aan de steeds groter wordende diversiteit aan uitvaartwensen zijn de volgende vormen van uitvaartvieringen mogelijk:

1 alleen een avondwake
2 alleen een eucharistieviering, woord- en communieviering
of een gebedsviering
3 alleen een dienst in het crematorium of op het kerkhof
4 een combinatie van 1, 2 en 3

De keuze voor 2 wordt mede bepaald door de beschikbaarheid van een voorganger. Dat kan een priester, een pastoraal werk(st)er of een medeparochiaan zijn. Hierin is geen keuze mogelijk.

Voorganger

De pastores en het bestuur van de parochie HH. Franciscus en Clara hebben besloten dat niet elke uitvaart in de lokale geloofsgemeenschappen door een pastor [priester, pastoraal werk(st)er] geleid kan/zal worden.
Een medeparochiaan die daarvoor is opgeleid kan ook een uitvaart verzorgen.

Wanneer een medeparochiaan en wanneer een pastor?

Uitvaarten op zaterdag en maandag worden door medeparochianen geleid. Uitvaarten op de andere dagen (dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag) door pastores.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie