Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Werkgroepen

CATECHESEPROJECT LICHT OP ONS PAD
Vanuit het overleg rondom catechese zijn we op zoek geweest naar activiteiten om met kinderen vanuit onze geloofsgemeenschap hun geloofsbeleving in groepsverband levend te houden.
De catechesemethode 'Licht op ons pad' neemt kinderen mee op ontdekkingstocht langs de mooiste verhalen uit de Bijbel. Elk verhaal vertelt over vertrouwen op God, op jezelf en op elkaar, over samen delen, over op┬Čkomen voor een ander en over erbij horen. Adam en Eva, Noach, de Toren van Babel, Maria en vele verhalen over het leven van Jezus vormen de achtergrond voor gesprekken, spelletjes en knutselwerken voor kinderen vanaf 6 of 7 jaar. De methode sluit naadloos aan bij de voorbereidingsbijeenkomsten voor de Eerste Communie.

Na de zomervakantie starten nieuwe catechese bijeenkomsten in Epe en Twello.

In Epe start op zondag 17 november 2019 een serie van 6 bijeenkomsten (verspreid over een heel schooljaar). We komen samen in de St. Bernardusschool om 10.15 uur. In de eerste bijeenkomst lezen we het verhaal van Saul en David. Kinderen uit alle locaties zijn welkom. Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met Maarten Heere door een mailtje te sturen naar maarten.heere@gmail.com

terug naar boven

VERSLAG VAN HET PROFIEL GEMEENSCHAPSOPBOUW
De afgelopen maanden zijn gezinnen uit Epe betrokken geweest bij diverse activiteiten vanuit de Parochie van de HH Franciscus en Clara. Deze activiteiten worden voorbereid door pastores en de pastoraatsgroep Catechese. Ik zit hier namens Epe in.
Vanuit onze parochiegemeenschap heeft Anne Huiskamp het Heilig Vormsel ontvangen. Anne heeft de voorbereiding op een Vormsel voor voornamelijk samen gedaan met kinderen uit Vaassen en de Vecht. Er werd ook samengewerkt met Twello.
Op 23 februari werden 31 kinderen uit deze 4 parochies gevormd in de kerk in Twello. Het was een feestelijke viering die voorbereid is vanuit de pastoraatsgroepen van alle parochies. Anne en ouders, nogmaals gefeliciteerd en alle goeds.
- Bijeenkomst ouders met jonge kinderen
In de Vecht werd op 26 januari een bijeenkomst georganiseerd voor ouders met jonge kinderen. Er waren ouders uit de Vecht, Epe en Vaassen uitgenodigd. Ook uit Epe waren ouders met jonge kinderen aanwezig.
Er werd begonnen met een gezamenlijke maaltijd waarin kinderen en ouders elkaar konden leren kennen. De Disneyfilm de Ark van Noach werd gedraaid. Dat gaf een mooie aanzet voor de kinderen om zelf creatief aan de slag te gaan met een ark (klomp met zeil). In het parochiecentrum staat nog een klomp met zeil voor een behouden vaart! De ouders vergeleken met elkaar kinderbijbels onder leiding van Wim Vroom en Dorothea Brylak. Er werd afgesloten met een korte ontroerende viering. Ouders en kinderen waren enthousiast!
- Dan was er op 1 februari in Twello een terugkomviering voor de dopelingen van het afgelopen jaar. Daar waren ook jonge gezinnen uit Epe. Dit was een mooie viering met veel jonge mensen. Het afgelopen jaar zijn 6 kinderen in Epe gedoopt.
- Wim Vroom onderhoudt regelmatig contacten met de St. Bernardussschool. Hij vertelde in de afgelopen periode de kinderen over de relatie kerk - carnaval.
Al met al mooi aanbod voor jonge mensen. Vanuit de denktank zijn we ook gestart om te kijken wat we vanuit nabijheid voor jonge gezinnen kunnen organiseren. Heb je interesse om ook mee te denken of heb je vragen, mail me rustig: annemieke_buiting@hotmail.com
Annemieke Buiting

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie