Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Caritas

Werkgroep Caritas en Diaconie Loenen-Eerbeek
Werkgroep Caritas Loenen-Eerbeek is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Dhr. Wim Roelofs tel. 0313-655886
E-mail: roelofsw@hetnet.nl


In sociale nood kunt u zich wenden tot de voorzitter.



Het werkveld van de Werkgroep Caritas is vierledig:

1. Caritas geeft steun aan wie dit nodig hebben. Dat kan zijn in de vorm van geld (voor kleding, een wasmachine, lening voor de gasrekening,) of in natura (voedselpakket)
2. Caritas ondersteunt projecten die armoede bestrijden en werken aan een rechtvaardiger samenleving.
3. Caritas biedt, gevraagd of ongevraagd, een luisterend oor.
4. Caritas heeft een doorverwijsfunctie of geeft advies over wetgeving sociale zekerheid, regelingen en bestaande hulpverlening. Daar waar mogelijk helpt zij mensen met het invullen van formulieren.

Caritas is vrij onzichtbaar in de geloofsgemeenschap. Dat heeft te maken met haar werk en de bescherming van de personen aan wie hulp wordt verleend. Toch is de Caritas een onlosmakelijk onderdeel van de geloofsgemeenschap en de parochie.












terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie