Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Caritas

Caritas werkgroep H. Martinus - Twello
1. Caritas geeft steun aan wie dit nodig hebben. Dat kan zijn in de vorm van geld ( voor
kleding, een wasmachine, lening voor de gasrekening, ) of een voedsel cadeaukaart.
2. Caritas ondersteunt projecten die armoede bestrijden en werken aan een
rechtvaardiger samenleving.
3. Caritas biedt, gevraagd of ongevraagd, een luisterend oor.
4. Caritas heeft een doorverwijsfunctie of geeft advies over wetgeving sociale zekerheid,
regelingen en bestaande hulpverlening.
Daar waar mogelijk helpt zij mensen met het invullen van formulieren.

Caritas is vrij onzichtbaar in de geloofsgemeenschap. Dat heeft te maken met haar werk
en de bescherming van de personen aan wie hulp wordt verleend.

In sociale nood kunt u zich wenden tot een van de contactpersonen van de Caritas werkgroep:
Voorzitter : Harrie Elzebroek 0682479225 harrieelzebroek@hotmail.com
Penningmeester: Martin Wijtten 0638930750 info@martinwijtten.nl
Secretaris : Tom Streppel 0623960885 tom.streppel.ts@gmail.com
Lid : Dianne Bloo 0638907192 bloodianne@gmail.com

Naastenhulp Voorst

De samenleving krijgt in toenemende mate te maken met ( sociale ) armoede. Kerken hebben een taak in de bestrijding van armoede.
Daarom hebben kerken in de gemeente Voorst “Naastenhulp Voorst “ opgericht.

Voor wie kan Naastenhulp Voorst mogelijk iets doen?

Voor diegenen die tijdelijk of misschien al wel langere tijd niet genoeg geld heeft voor de
dagelijkse levensbehoeften. Niet genoeg eten en drinken voor elke dag.
Het mag niet zo zijn, dat kinderen met een lege maag naar school gaan, of dat u zonder ontbijt aan de dag moet beginnen.

Samen naar oplossingen zoeken.

Natuurlijk kunnen wij niet alles betalen.
Wij gaan ervan uit, dat gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen die er al zijn.
Er zijn al veel instanties die voor u klaar staan. Als u door deze instanties, niet geholpen
kunt worden, dan probeert Naastenhulp Voorst u te helpen.

Hoe zijn wij te vinden: mailen naar naastenhulpvoorst@gmail.com

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie