Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Missie en opdracht

Onze missie en opdracht:

In alle levensomstandigheden van mensen ruimte te scheppen voor ontmoetingen met God. Een ruimte, waarin de Geest van God speurbaar is, die mensen bezielt tot gemeenschap. Een ruimte, waarin het Woord van God, belichaamd in Jezus Christus, vrucht mag dragen in het leven van mensen. Een ruimte om te vieren, te leren en te dienen.

Vanuit en binnen de zeven geloofsgemeenschappen willen wij plekken zoeken en vinden, waarin wij ervaren waartoe wij krachtens onze Doop en ons Vormsel geroepen en gezonden zijn.

Wij willen de boodschap die wij van Jezus Christus hebben ontvangen niet voor onszelf houden, maar ook present stellen in de samenleving, waarvan wij deel uitmaken en daar onze stem laten horen.
Wij hopen dat wij de kracht ontvangen om elkaar in deze missie te bezielen en te sterken.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie