Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Koren

Zangdag Aartsbisdom 2022

Op zaterdag 8 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij de Bonifatiusmis centraal. Tijdens deze studiedag, waar vele zangers elkaar zullen ontmoeten, zal worden ingegaan op de betekenis van vaste misgezangen, en de functie die deze in de liturgieviering hebben. Vooral ook voor jeugd- en jongerenkoren is dit goed nieuws.

Tijdens deze studiedag zal een aantal gastzangers, die deze mis al langere tijd in hun repertoire hebben, ondersteunen om de repetitiesessies wat vlotter te laten verlopen. Onder leiding van professionele musici zal gewerkt worden in o.a. partijrepetities. Aan het einde van de studiedag zal het geheel worden gepresenteerd.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze duren tot 15.00 uur. De kosten bedrage € 25,- per deelnemend koor, en € 5,- bij individuele zangers.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl


terug naar boven

Epe - Vaassen - De Vecht - Twello - Bussloo - Klarenbeek - Loenen-Eerbeek


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie