Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Kerkbalans

Kerkbalans 2022
Twello, januari 2022
Aan de parochianen van de locatie H. Martinus te Duistervoorde

Geachte parochiaan,

Hartelijk dank dat u de parochie HH. Franciscus en Clara steunt met uw betrokkenheid én uw financiële bijdrage. Dankzij u is en blijft onze kerk een plek van betekenis voor onze omgeving.
Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Ons kerkgebouw is een oriëntatiepunt voor ons dorp. Met uw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u weer mee?

Het coronavirus heeft ons ook het afgelopen jaar in de greep gehouden.
Door de nodige maatregelen Covid-19 waren er geen avondvieringen tijdens de afgelopen Kerstdagen en de vieringen konden slechts bij vooraf reservering door 50 parochianen worden bijgewoond. Gelukkig waren de vieringen via kerk tv online te volgen. Ten gevolge hiervan hebben wij weer inkomsten misgelopen tijdens de Kerst.

Geef voor uw kerk van morgen! Dat is het motto van de actie Kerkbalans.
Een motto, waarvan wij bij elk woord wel wat kunnen zeggen. Hoe vanzelfsprekend is het voor u/jou om elk jaar weer te geven? En hoeveel dan? Praat u daar wel eens over met andere kerkgangers? Of met uw levenspartner of uw kinderen?

Omdat u lid bent van de katholieke geloofsgemeenschap, durven wij u een bijdrage te vragen van € 1,00 per week oftewel € 52,00 per jaar. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Vul het antwoordformulier vandaag nog volledig in en maak het ons en u gemakkelijk om uw toezegging tot wederopzegging te doen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken via de QR die u hierna ziet. Die kunt u scannen via de app van uw bank en dan het gewenste bedrag overmaken.

Draag bij naar uw mogelijkheden. Iedere bijdrage is welkom. De Martinuskerk een plek van betekenis en verbinding.

Jaarlijkse actie
Een grote groep vrijwilligers staat ieder jaar klaar om de Actie Kerkbalans weer goed te doen verlopen. Ook dit jaar weer onder deze corona omstandigheden. Het parochiebestuur is deze vrijwilligers onverminderd dankbaar voor hun inzet!

Maak het uzelf en het locatiebestuur (de kerkbalansloper behoeft niet meer bij u jaarlijks het toezeggingsformulier op te halen) gemakkelijk door uw bijdrage automatisch tot wederopzegging te laten incasseren of dat u jaarlijks zelf het toegezegde bedrag overmaakt.

Bijdrage
Een contante bijdrage is ook van harte welkom (wel graag even aangeven op bijgevoegd antwoordformulier).

Gelukkig heeft de parochie in 2022 een klein positief resultaat begroot. Zie bijlage.
.
In het afgelopen jaar hebben wij onderhoud aan kerk en pastorie kunnen laten uitvoeren.
Het schilderwerk aan de Angelustoren, lood- en zinkwerken en de vervanging van de aandrijving uurwerk.
Voor dit jaar staat op de planning vervangen dakbedekking platte dak verwarmingsruimte en schilderwerk aan de pastorie.

Mocht uw enveloppe niet opgehaald worden, dan vragen wij u vriendelijk deze enveloppe even in de brievenbus van uw kerkbalansloper of van de pastorie te doen.
Wees voorzichtig en denk aan 1½ meter afstand!

Heeft Kerkbalans fiscale voordelen?
Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar.

Er is ook een folder beschikbaar om u te informeren over de mogelijkheden van nalaten aan de Kerk.

Heeft u belangstelling om uw kerkbijdrage in de vorm van een periodieke schenking te doen of wilt u de folder ontvangen over nalaten aan uw kerk, neem dan contact op met de penningmeester (telefoon 0571-275720 of e-mail a.vangurp@chello.nl).

Wij danken u heel hartelijk voor uw tijd.

In alle vrijheid en bescheidenheid vragen wij u om ruimhartig te geven!

Met vriendelijke groet,

Ton van Gurp, coördinator Kerkbalans-actie

terug naar boven

Machtigingskaart
Zoals u weet kunnen wij als parochie niet voortbestaan zonder uw nadrukkelijke steun.

Wat geef ik dit jaar?
Ik vind het belangrijk dat de parochie er is en dat we kunnen bijdragen aan het blijven bestaan van de locatie H. Martinus Duistervoorde/Twello. Daarom:

Mijn toezegging in 2022 is een bedrag van € …..………,00.

Ik betaal mijn bijdrage: □ ineens □ maandelijks □ per kwartaal □ per halfjaar
en kruis één van onderstaande keuzes aan:

KEUZE A
Ik machtig de locatie H. Martinus Duistervoorde te Twello van de HH. Franciscus en Clara parochie om bovengenoemd toegezegd bedrag doorlopend tot wederopzegging* / eenmalig* van mijn IBAN rekeningnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ af te schrijven.

SEPA-machtiging: u geeft door ondertekening van dit formulier toestemming aan
H. Martinus Duistervoorde om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag rond de 28ste van de aangekruiste maand(en) van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans. Incassant ID: NL55ZZZ302696440408.

KEUZE B
Ik draag zelf zorg om de komende jaren automatisch* / alleen in 2022* voor overmaking van toegezegd bedrag van mijn IBAN rekeningnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KEUZE C
Ik steun Kerkbalans met een contante bijdrage van € . Het bedrag heb ik tezamen met dit volledig ingevulde formulier in de bijgesloten enveloppe gedaan.

KEUZE D
Ik voldoe mijn bijdrage met gebruikmaking van de OR code. ( De code kunt u scannen via de app van uw bank en dan het gewenste bedrag overmaken.)

KEUZE E
Ik kan dit jaar niet financieel bijdragen aan kerkbalans, maar wil wel betrokken blijven.

Wij zien uw antwoordformulier graag tegemoet


*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Datum: . . . . januari 2022 Handtekening:

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie