Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


KERKBALANS 2018


We vragen u, jou, om geld voor de Franciscus en Claraparochie.
Alle parochianen krijgen aan het begin van het jaar dit verzoek om een financiële bijdrage.
Deze inzameling: ‘aktie kerkbalans’ is een belangrijke inkomstenbron voor de parochie. Alle uitgaven die de parochie in de loop van 2018 zal maken, hopen we te kunnen financieren met de opbrengst van deze aktie. Als dat niet gaat, moeten we reserves aanspreken. Dat is heel onverstandig.
We rekenen daarom echt op u en op jou!
Veel mensen denken dat we geld krijgen van de overheid of van het bisdom. Dat is niet zo.
Een parochie moet het hebben van wat eigen parochianen geven aan geld en vrijwilligerswerk. In grote afhankelijkheid van elkaar zijn we een gemeenschap die op een familie lijkt; we spreken niet van leden, maar van zusters en broeders. We zijn als een groot gezin waarvan God de hemelse vader is. In woord en daad, én in gebed, leven wij bij lief en leed met elkaar mee in de geest van Jezus én met zijn kracht. Hij is de Zoon van God en tegelijk onze bovenste beste broeder. Een vriend en gids voor heel je leven.
Voor mij is de parochie als gemeenschap een belangrijke plek om Jezus te leren kennen en door hem dat God van alle mensen houdt. In de parochie horen we wat Jezus zegt. En in de communie ontvangen we hem. Dan geeft hij zich helemaal aan ons, zodat wij ons echt en liefdevol met God, met elkaar en andere mensen kunnen verbinden.
Een parochie is daarom uiterst waardevol, en ook kostbaar in de zin dat er voor de organisatie geld nodig is. Hopelijk heeft u, heb jij er echt wat voor over om met elkaar ons geloof te vieren, te verdiepen en te beleven. Misschien vind je geloven in Jezus moeilijk. Of heb je wat afstand tot de kerk. Dan hoop ik dat je kan zien dat christelijk leven te maken heeft met de menselijkheid in de samenleving. Dat wij ons daarvoor inzetten vanuit de parochie. En dat je daarom de parochie wat wilt schenken. Uw, jouw gift is onmisbaar en maakt het mogelijk dat de Franciscus en Clara parochie onder andere hier in Twello haar unieke en onmisbare functie op de Veluwe blijft vervullen.
Hartelijke dank voor uw, jouw bijdrage,

Namens het bestuur en het pastorale team van de parochie
Paul Daggenvoorde, pastoorBanknummers


Parochie
HH. Franciscus en Clara

NL17 RABO 0111 0022 81

Locaties
H. Martinus Epe – Heerde
NL86 INGB 0000 9066 83
H. Martinus Vaassen
NL28 INGB 00024.65.838
NL68 RABO 01526.01.074
H. Antonius – De Vecht
NL44 RABO 0150 8024 47
H. Martinus – Twello
NL22 RABO 0111 0470 05
H. Martinus – Bussloo
NL79 RABO 0366 2037 03
O.L.. Vrouw Tenhemelopneming – Klarenbeek
NL63 RABO 0332 1007 31
H. Antonius Abt – Loenen
H. Geest – Eerbeek

NL10 RABO 0336 7619 53


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie