Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


KERKBALANS 2019
Alles van waarde is weerloos. Juist dat wat met geld niet te koop is, kan zo belangrijk zijn in het leven van alle dag. Denk aan vriendschap, geborgenheid, troost, inspiratie, ontmoeting, geloof, liefde en geluk. Al deze waarden maken het leven zo mooi. En juist deze waarden worden binnen een geloofsgemeenschap gedragen en uitgedragen, ook binnen de geloofsgemeenschappen van de parochie Franciscus en Clara.

Voor mij is een parochie, een geloofsgemeenschap, een plek waar we proberen de blijde boodschap van Jezus handen en voeten te geven en daardoor ook een plek waar je mag ervaren dat God zelf werkzaam is in mensen. Zo zijn we tot gemeenschap geroepen. Als gelovige ben je niet zozeer lid van de geloofsgemeenschap, maar veel meer broeders en zusters van een grote Familie, waarvan God onze hemelse Vader is.
Geloven in God, en leven naar de Geest van Jezus , je doet dat niet alleen, maar altijd in verbinding met de ander en de Ander met een hoofdletter.

Als gelovigen hebben we iets heel moois en waardevols in handen, maar het is ook kwetsbaar. De boodschap van Jezus, dat God liefde is, dat jij, dat u door Hem ten diepste bent gewild. Die boodschap kost niets! Maar in onze wereld kost het wel veel om die Boodschap van Jezus gaande te houden, het door te geven aan jong en oud en aan de generaties na ons. Het kost inspanning en ja, het kost ook geld.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Zo is uw bijdrage hard nodig voor het onderhoud van onze kerk en begraafplaats, om ervoor te zorgen dat de pastores hun werk kunnen blijven doen en onze vrijwilligers ondersteund worden. Als we allemaal een steentje bijdragen dan houden wij samen onze parochie, onze geloofsgemeenschap, in stand, dat is ook onze waarde!

Met hartelijke groet,

het pastoraal team

pastor Ivan Kantoci
pastor Wim Vroom
pastor Sebastian
pastoor Hans Hermens
Banknummers


Parochie
HH. Franciscus en Clara

NL17 RABO 0111 0022 81

Locaties
H. Martinus Epe – Heerde
NL86 INGB 0000 9066 83
H. Martinus Vaassen
NL28 INGB 00024.65.838
NL68 RABO 01526.01.074
H. Antonius – De Vecht
NL44 RABO 0150 8024 47
H. Martinus – Twello
NL22 RABO 0111 0470 05
H. Martinus – Bussloo
NL79 RABO 0366 2037 03
O.L.. Vrouw Tenhemelopneming – Klarenbeek
NL63 RABO 0332 1007 31
H. Antonius Abt – Loenen
H. Geest – Eerbeek

NL10 RABO 0336 7619 53


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie