Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Begraafplaats

Beheerder:

Bertus Wolbrink tel. 06 -31049007

Beheerscommissie

Begraafplaats tarieven 2022.

Informatie over de begraafplaats.

Het opnieuw gebruiken van de geruimde graven.


Het parochiebestuur heeft besloten om vanaf 1 januair 2007 uitsluitend de door ruimingen vrijgekomen graven opnieuw uit te geven. De vrijgekomen graven zijn te vinden in:
- Vak 1 en vak 2, dat zijn de vakken direct links van het hoofdpad
- Enkele graven in vak 3, dat is het vak rechts van het hoofdpad
- Enkele graven in het deel achter het priestergraf en de calvarieberg. (Ook wel aangeduid als het nieuw deel van ons kerkhof).
De vrijgekomen graven zijn aangegeven met een paaltje met daarop een vierkant aluminimum plaatje met daarop een zwart nummer. Is onder dit plaatje een tweede plaatje bevestigd met daarop de letter "G", dan is het graf al gereserveerd.

Wij zullen de komende jaren dus niet meer begraven in de uitbreiding achter op ons kerkhof.

Voorkeur uitspreken voor een bepaald graf.


Nabestaanden kunnen na het overlijden van een parochiaan desgewenst voor een bepaald (vrijgekomen) graf de voorkeur uitspreken.
Wij hebben de begrafenisondernemingen in de omgeving hierover eind vorig jaar geïnformeerd. Zij zijn immers één van de eersten die hier met u over komen / kunnen praten. (Zie ook hierna het stukje over reserveren)
Geeft een nabestaande geen voorkeur door, dan bepaalt het parochiebestuur de volgorde van uitgifte van de vrijgekomen graven.
Hebt u wel voorkeur, geeft dan vooral het voorkeurnummer door aan de uitvaartverzorging.

Reservering van een graf.

Naast de mogelijkheid om een voorkeur uit te spreken na het overlijden is ook vooraf reserveren in sommige gevallen een mogelijkheid. Reserveren kan uitsluitend voor de vrijgekomen graven.
Daarvoor heeft het bestuur de volgende regeling vastgesteld.
- Het is mogelijk om een bepaald graf te reserveren voor een parochiaan, of zijn of haar partner, die de leeftijd van 75 jaar al hebben bereikt. De leeftijdsgrens stelt het bestuur om erg lange reserveringen te voorkomen.
- Voor dat vastleggen (reserveren) wordt een aanbetaling verlangd van € 100,--. Deze aanbetaling wordt geheel verrekend met de uiteindelijke nota. U betaalt dus in werkelijkheid niet meer dan normaal.
- Het bestuur kan op verzoek in bijzondere situaties een reservering toestaan. Daarvoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het bestuur.
- De reservering voor een bepaald graf zal op het aanwezige paaltje aangegeven worden met de letter "G" van gereserveerd onder het grafnummer.
- De reservering wordt in de financiële administratie vastgelegd.
-U krijgt een bevestiging van de reservering in de vorm van een reserveringsakte.

Wilt u reserveren, neem dan kontakt op met de coördinator van onze begraafplaats.Adreswijzigingen.

Wanneer u in het bezit bent van één of meerdere grafakten en u gaat verhuizen, denkt u er dan aan dat u die adreswijziging doorgeeft aan de contactpersoon van ons kerkhof.

De ruimingen zijn afgerond.

De grootschalige ruimingen op ons kerkhof zijn voltooid.
Van alle nu nog aanwezige graven zijn de rechthebbenden bekend en zijn de grafrechten verlengd.
Omdat we de administratie vanaf 2004 in het grafbeheersysteem hebben opgebouwd en vanaf die datum voor vele graven het grafrecht is verlengd met 10 jaar zullen grootschalige ruimingen naar verwachting niet voor 2014 plaatsvinden.
Dat is uiteraard afhankelijk van de beslissingen die de rechthebbenden op dat moment nemen over het al of niet verlengen van het grafrecht.

De paden zijn inmiddels hersteld, het gras is weer ingezaaid en de plaats van het knekelgraf, waarin de stoffelijke resten van de ruimingen in dit jaar zijn herbegraven, is aangeplant en het jaartal 2007 aangebracht op de herdenkingssteen.
Met de ontvangen gift van een parochiaan zullen er enkele zitbanken worden geplaatst.

Verlengen van grafrechten.

Situatie 1.
Af en toe komt er een vraag binnen of de grafrechten al kunnen worden verlengd, terwijl het huidige grafrecht eigenlijk nog niet is afgelopen. Dan kan.
Voorbeeld: het nu lopende grafrecht eindigt in april 2009. Het is dus mogelijk, nu in 2007, het grafrecht al te verlengen met éénmaal een periode van tien jaar. De verlenging gaat uiteraard in op het moment dat het huidige grafrecht afloopt, in het voorbeeld april 2009. Het tarief voor de verlenging dat in rekening wordt gebracht is het tarief van 2007. Het is wettelijk niet toegestaan de verlenging voor ineens 20, 30 of 40 jaar te regelen.

Situatie 2.
Ook komt af en toe de vraag binnen over extra verlenging op het moment van overlijden van de tweede ouder. Ook dat kan. De reden voor dat verzoek is meestal, omdat er dan middelen te verdelen zijn onder de nabestaanden. Soms loopt het grafrecht na het overlijden van de tweede ouder niet veel langer dan 10 jaar. Dat is afhankelijk van de inlegging van de eerste persoon. De nabestaanden vinden het dan prettiger het voor een iets langere periode vast te leggen.

Wilt u van deze mogelijkheid ook gebruik maken, neem dan contact op met de contactpersoon van ons kerkhof, de heer Ton van Gurp. ('s Avonds na 18.00 uur 0571-275720)

Onderhoud

Wilt u straks het te verwijderen plantgoed deponeren in de manden of in de container bij de hoofdingang? Snoei de te groot geworden planten en struiken rondom het grafmonument. Géén lege potten of vazen achter de grafsteen plaatsen!
Laten we er voor zorgen dat onze begraafplaats er netjes en verzorgd uit blijft zien!

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie