Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Kbo

Bestuur KBO - Twello
Voorzitter:
dhr. Ton Bannink
Tel: 0571-273019
Mail:a.bannink@upcmail.nl

Secretaris:
mevr. Anneke Hummels
Tel: 0571-750324
Mail:annekejufhum@gmail.com

Penningmeester:
dhr. Jan Klunder
Tel: 05741-274364
Mail: jeka1932@hotmail.com

terug naar boven

KBO - Gelderland
Katholieke Belangen Organisatie voor senioren is een vitale organisatie van en voor senioren, voortgekomen uit de katholieke traditie van onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar. Het bijzondere zit in de koppeling die er is tussen het doel van de organisatie en de inspiratie vanuit de katholieke levensvisie. Solidariteit en betrokkenheid vormen belangrijke waarden voor mensen in de samenleving. Solidariteit als waarde wordt in de KBO gezien als de kern van de eigen identiteit.

Daarenboven heeft KBO een geheel eigen karakter als het gaat om gezelligheid, sfeer en het zich thuis voelen in een van oudsher vertrouwde omgeving.


Website:KBO - Gelderland

terug naar boven

Afscheid Riet Wijnbergen
In de algemene vergadering van KBO Twello is afscheid genomen van Riet Wijnbergen als secretaris. Ton ten Heggeler bedankte haar voor de uitstekende manier waarop zij haar taken heeft ingevuld. Met algemene stemmen is Gree Koekoek gekozen tot bestuurslid van KBO Twello en zij gaat de functie van secretaris op zich nemen. Te zijner tijd worden de adresgegevens aangepast.
Na de vergadering las Anton Hurenkamp voor uit zijn verzamelde werken."

Klik hier voor een foto impressie.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie