Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Oecumene

Het zoeken naar eenheid onder christenen is eerst en vooral een verlangen dat levend gehouden en een gebed dat gevoed moet worden. Het is een zoektocht met de ogen gericht op Jezus, die zijn leven gaf opdat er één kudde met één Herder zou zijn (Joh 10,16) en die bad 'dat allen één zijn' (Joh 17,21).
Bij velen groeit het besef dat de oecumene haar elan en haar hoop dreigt te verliezen of te verzanden in menselijke beperktheid, als zij niet teruggaat naar haar wortels.

Kardinaal Walter Kasper, Een handboek voor de spirituele oecumene, Utrecht 2006.

Katholieke Vereniging voor Oecumene: Klik hier.
Raad van Kerken in Nederland Klik hier.

terug naar boven

Protestante Gemeente Twello

www.pkn-twello.nl


Predikanten

Ds. M.H.(Menno) Valk
Tel. 0571 298475
Email: valk@pkn-twello.nl

Ds. E.(Emma) Rijks
Tel: 0571 - 84 93 68
Email: rijks@pkn-twello.nl


Kerkelijk bureau

Coordinatie en financiele administratie

Dhr. G.J. Bokdam,
Tel: 0571 78 91 68
Email: kerkelijkbureau@pkn-twello.nl


terug naar boven

BEZINNING & INSPIRATIE


TWELLO 2018-2019

Onze naam is ons programma: wij herkennen onze zoektocht naar zingeving en innerlijke verdieping bij anderen van nu en vroeger. Vooral Christus is voor ons een inspirator, die nog steeds bezielt. Hij klopt aan bij de binnenkant van het leven. Hij is nog steeds op zoek naar wat mensen bezig houdt. Daarom dit jaar de vragen:
- Wat is dat als je zo radeloos bent dat je niet meer wilt leven? Hoe kun je daar helpen?
- Wat is dat als je verslaafd raakt? Hoe eenzaam ben je dan? Hoe kun je een ander dan helpen?
- Wat zijn dat voor woorden die al eeuwenlang meegaan en mensen troosten. Kunnen woorden echt helpen? Brengen ze ons tot ‘leven’?
- Wat zeggen oude woorden die eens verboden werden? Kunnen we zomaar terug in de tijd? Of loop je dan gevaar? Is het riskant om oude vertrouwde woorden opnieuw te gaan ont-dekken?
- Wat gebeurt er met je als je een nabij-de-doodervaring hebt gehad? Hebben pijn, verdriet, lijden en dood het hoogste woord? Is dat het begin van een spiritueel proces?
- Wat is dat als je hoort dat Geert Groote in zijn tijd al een klokkenluider was? Hoe reageerde de kerk en de samenleving destijds? Hoe reageren wij in onze tijd? Werkt de spiritualiteit van de Moderne Devotie ook in onze tijd door?

- De predikanten en pastores brengen de volgende thema’s in.
- Meditatie - verlang je naar meer stilte en rust temidden van alle prikkels van het dagelijks leven en wil je je op een andere manier verdiepen in de bronnen van je geloof.
- Een tweetal boekbesprekingen om met een frisse blik naar oude bijbelse verhalen te kijken. ‘Rebible’ van Inez van Oord en ‘God en ik’ van Alain Verheij.
- Tot slot een lezing over de heilige Clara, een inspirerende vrouw die leefde in de tijd van Franciscus.

Wij hebben de antwoorden niet, maar samen zoekend kunnen we op weg gaan, wij nodigen u van harte uit!
Achter in de kerk vindt u onze programmawaaiers met uitgebreide informatie over onze activiteiten.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie