Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Oecumene

Oecumenische gespreksgroep
75+ en graag in gesprek over wat je bezighoudt rond geloof en leven?
Deze oecumenische gespreksgroep in Twello bestaat al vele jaren. We komen op de eerste maandagochtend van de maand bij één van de leden thuis bij elkaar. Wegens overlijden van drie leden hebben we ruimte voor nieuwe deelnemers. Heb je interesse en wil je meer informatie, bel even met 05712-72270.

met vriendelijke groet

Nicolette Hijweege

terug naar boven

Het zoeken naar eenheid onder christenen is eerst en vooral een verlangen dat levend gehouden en een gebed dat gevoed moet worden. Het is een zoektocht met de ogen gericht op Jezus, die zijn leven gaf opdat er één kudde met één Herder zou zijn (Joh 10,16) en die bad 'dat allen één zijn' (Joh 17,21).
Bij velen groeit het besef dat de oecumene haar elan en haar hoop dreigt te verliezen of te verzanden in menselijke beperktheid, als zij niet teruggaat naar haar wortels.

Kardinaal Walter Kasper, Een handboek voor de spirituele oecumene, Utrecht 2006.

Katholieke Vereniging voor Oecumene: Klik hier.
Raad van Kerken in Nederland Klik hier.

terug naar boven

Protestante Gemeente Twello

www.pkn-twello.nl


Predikanten

Ds. M.H.(Menno) Valk
Tel. 0571 298475
Email: valk@pkn-twello.nl

Ds. A.F.U. Braakman
Tel. 06-39207694
Email: braakman@pkn-twello.nlKerkelijk bureau

Coordinatie en financiele administratie

Dhr. G.J. Bokdam,
Tel: 0571 78 91 68
Email: kerkelijkbureau@pkn-twello.nl


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie