Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Uitvaart


terug naar boven

Centraal aanmeldingspunt

Alle uitvaarten in de Sint Franciscusparochie worden vanuit één centraal aanmeldingspunt gecoördineerd, te weten het parochiesecretariaat in Twello,

Telefoon: 0571 27 22 20

Wanneer het secretariaat onbemand is wordt u doorverwezen naar een mobiel nummer:

0621 457 097

Op dit aanmeldingspunt wordt de uitvaartleiders en/of de nabestaanden informatie gegeven over de beschikbare mogelijkheden. U maakt afspraken met hen en zij informeren de parochie en de voorganger.

Soorten uitvaartvieringen

Om tegemoet te komen aan de steeds groter wordende diversiteit aan uitvaartwensen zijn in Vaassen de volgende vormen van uitvaartvieringen mogelijk:

1 alleen een eucharistieviering, woord- en communieviering
of een gebedsviering
2 alleen een dienst in het crematorium of op het kerkhof
3 een combinatie van 1 en 2

De keuze voor 1 wordt mede bepaald door de beschikbaarheid van een voorganger. Dat kan een priester, een diaken of een medeparochiaan zijn. Hierin is geen keuze mogelijk.

Voorganger

De pastores en het bestuur van de Sint Franciscusparochie hebben besloten dat niet elke uitvaart in de lokale geloofsgemeenschappen door een pastor geleid kan/zal worden.
Een medeparochiaan die daarvoor is opgeleid kan ook een uitvaart verzorgen.

Wanneer een mede parochiaan en wanneer een pastor?

Uitvaarten op zaterdag en maandag worden door een medeparochiaan geleid. Uitvaarten op de andere dagen (dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag) door een van de pastores.

In de Geloofsgemeenschap H. Martinus in Vaassen gaat mevrouw Hanny Melenhorst bij uitvaartvieringen voor op zaterdag en/of maandag.

terug naar boven

KERKELIJKE UITVAART / CREMATIE
Afscheid nemen na het overlijden van een dierbare is altijd een emotioneel gebeuren waarbij vele keuzes gemaakt moeten worden. Elke keuze heeft zijn consequenties. Het is mogelijk dat het afscheid via de kerk plaatsvindt, of dat het door de eigen familie of door de uitvaartondernemer wordt verzorgd.

Via de kerk houdt in dat er een voorganger vanuit de parochie het afscheid in de kerk, crematorium of in de aula van het uitvaartcentrum verzorgt. Wanneer de familie dit op prijs stelt:
* wordt er een kruisje gemaakt welke een jaar lang in de kerk blijft hangen, om daarna aan de familie te worden gegeven
* wordt de overledene tijdens de weekendviering genoemd en zal er een kaars ontstoken worden
* wordt hij/zij in het Martinus Nieuws vermeld.
* wordt op 2 november, met Allerzielen, de familie uitgenodigd om bij de herdenking in de kerk aanwezig te zijn.

Als een afscheid niet via de kerk plaatsvindt, maar door eigen familie of uitvaartverzorger in een aula of crematorium verzorgd wordt, dan heeft dat tot gevolg, dat de bovengenoemde punten die achter de sterretjes staan vermeld, komen te vervallen.

Wij als parochie/pastoraal team proberen hier zo duidelijk mogelijk in te zijn, door deze punten onder de aandacht te brengen van onze parochianen, zodat misverstanden worden voorkomen of e.e.a. verkeerd wordt begrepen.
Deze regels geven duidelijkheid voor u en ons secretariaat.

Het pastoraal team

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie