Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Uitvaart


terug naar boven

Centraal aanmeldingspunt

Alle uitvaarten in de parochie HH. Franciscus en Clara worden vanuit één centraal aanmeldingspunt gecoördineerd, te weten het parochiesecretariaat in Twello,

Telefoon: 0571 27 22 20

Wanneer het secretariaat onbemand is wordt u doorverwezen naar een mobiel nummer:

0621 457 097

Op dit aanmeldingspunt wordt de uitvaartleiders en/of de nabestaanden informatie gegeven over de beschikbare mogelijkheden. U maakt afspraken met hen en zij informeren de parochie en de voorganger.

Soorten uitvaartvieringen

Om tegemoet te komen aan de steeds groter wordende diversiteit aan uitvaartwensen zijn de volgende vormen van uitvaartvieringen mogelijk:

1 alleen een avondwake
2 alleen een eucharistieviering, woord- en communieviering
of een gebedsviering
3 alleen een dienst in het crematorium of op het kerkhof
4 een combinatie van 1, 2 en 3

De keuze voor 2 wordt mede bepaald door de beschikbaarheid van een voorganger. Dat kan een priester, een pastoraal werk(st)er of een mede parochiaan zijn. Hierin is geen keuze mogelijk.

Voorganger

De pastores en het bestuur van de parochie HH. Franciscus en Clara hebben besloten dat niet elke uitvaart in de lokale geloofsgemeenschappen door een pastor [priester, pastoraal werk(st)er] geleid kan/zal worden.
Een mede parochiaan die daarvoor is opgeleid kan ook een uitvaart verzorgen.

Wanneer een mede parochiaan en wanneer een pastor?

Uitvaarten op zaterdag en maandag worden door mede parochianen geleid. Uitvaarten op de andere dagen (dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag) door een van de pastores.

In de Geloofsgemeenschap H. Martinus in Vaassen gaat mevrouw Hanny Melenhorst bij uitvaartvieringen voor op zaterdag en/of maandag.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie