Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Bidden met de Benen wandelt op zaterdag 9 maart in Beemte-Broekland.De oecumenische wandelgroep Bidden met de Benen organiseert een aantal keren per jaar een wandeling in of in de omgeving van Apeldoorn. Op zaterdag 9 maart begint de volgende wandeling om 9.30 uur in de Wilhelminakerk, Beemterweg 7, 7341 PB Beemte Broekland. Er is een wandeling van 10 km. en een van 14 km. Na een korte inleiding op het thema “ Zegenen “ kunnen mensen individueel of in groepjes de wandeling lopen. Er wordt een gedeelte in stilte gewandeld om te mediteren en meer van de omgeving te genieten, en er is een pauze-plek om bij te praten en de inwendige mens te versterken.

Voor meer informatie over de wandelingen kun je contact opnemen met: Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@upcmail.nl en Coen van 't Riet, tel tel. 055-5413183, coenvantriet@upcmail.nl. De nieuwsbrief kunt u aanvragen op biddenmetdebenen@gmail.com

terug naar boven

Bisschop Gerard de Korte op CDA-congres: put meer uit eigen bronnenBisschop Gerard de Korte van Den Bosch heeft op zaterdag 9 februari het verkiezingscongres van het CDA toegesproken. In de Kromhouthal in Amsterdam riep de bisschop de christendemocraten op zich zonder angst te laten leiden door hun eigen kernwaarden: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit.

De bisschop sprak over angst, onzekerheid en boosheid in de samenleving. “In vele landen zien wij de opkomst van populisme en onvruchtbaar nationalisme: eigen land eerst; eigen volk eerst. Al jaren geleden werd gesproken over een cultuur vol onbehagen. Wij zien boze, bezorgde mensen in gele hesjes. Wij zien demonstrerende tieners. Er heerst boosheid over tal van zaken: stagnerende koopkracht; een machtsverschuiving van arbeid naar kapitaal; toenemende sociale ongelijkheid; een onzekere toekomst van moeder aarde.”

Is er geen onbalans ontstaan tussen publieke en private belangen?, vraagt de bisschop zich af. “Is het vertrouwen in de krachten van de markt niet te groot geworden? In ieder geval vinden velen dat de sociale gerechtigheid in gevaar is gekomen. De gele hesjes laten zich helaas vaak leiden door destructieve woede: kapotte winkelruiten; auto’s in de brand; doden zelfs.”

Volgens monseigneur De Korte is er ook een constructieve woede mogelijk: wanneer woede wordt omgezet in creatieve actie. “Graag gun ik de christendemocratie die constructieve woede. Om onrecht stevig aan te pakken; om rechtvaardigheid en onderlinge verbondenheid naderbij te brengen.”
Om de angst en het onbehagen bij de burgers weg te nemen zouden christendemocratische politici meer uit de eigen bronnen moeten gaan putten.

Rentmeesterschap

“Als het gaat om rentmeesterschap denk ik als katholiek bisschop automatisch aan de meest recente sociale encycliek Laudato si’. Paus Franciscus doet met deze rondzendbrief een hartstochtelijke oproep om onze aarde als ons gemeenschappelijk huis te beschermen. Ik zou hopen dat deze tekst van de paus juist ook door de christendemocratie in concreet beleid wordt omgezet”
De bisschop wees vervolgens op de noodzaak van een enorme transitie in de komende decennia, niet alleen als het gaat om de energievoorziening maar ook om de mate van productie en consumptie. “Onze ecologische voetafdruk moet snel kleiner worden. Ik hoop dat de christendemocratie op dit punt een voortrekkersrol wil innemen. In gehoorzaamheid aan de Schepper en in het belang van de generaties na ons.”

Gespreide verantwoordelijkheid

De Korte ging ook in op de kernwaarde van de ‘gespreide verantwoordelijkheid’, een term die door het CDA is bedacht om het katholieke denken over subsidiariteit en het protestantse denken over soevereiniteit in eigen kring samen te smeden. “Niet het individu en de markt, niet de overheid, maar het brede maatschappelijk middenveld krijgt in het christendemocratisch denken het primaat.”
“Juist in onze dagen zien wij een onbalans tussen individu en gemeenschap. Er is veel eenzaamheid onder ouderen én jongeren. Juist ook de kerken als onderdeel van het maatschappelijk middenveld zijn bereid om met andere bondgenoten op te trekken om onderlinge banden tussen mensen te smeden. Dagelijks zijn vele duizenden kerkmensen in touw om zieken en ouderen te bezoeken en hun isolement te doorbreken”, sprak De Korte, die binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie referentie is voor het aandachtsveld ‘Kerk en samenleving’.

Publieke gerechtigheid

Wat betreft de publieke gerechtigheid toonde de bisschop zich kritisch ten aanzien van het door het CDA gesteunde regeringsbeleid. “Is in de afgelopen decennia het Angelsaksische model niet te dominant geworden? Heeft de christendemocratie het Rijnlandse model wel voldoende verdedigd? Niet alleen de belangen van de aandeelhouders zijn belangrijk maar ook de belangen van de werknemers en de belangen van moeder aarde. Niet alleen profit, maar ook people en planet.”
De Korte stoort zich aan “de bizarre inkomens in de top van de banken en het bedrijfsleven maar ook in de wereld van de sport en de sector van het amusement”. Deze exuberantie leidt volgens hem tot decadent gedrag. “En het leidt tot jaloezie en afgunst. Tegelijkertijd is er in ons rijke Nederland een onderkant van acht procent van de bevolking arm, waaronder honderdduizenden kinderen.”

Zorgelijk vindt de bisschop ook de verarming van een deel van de middenklasse. “Een stabiele samenleving vraagt om een stabiele middenklasse. Verarming van de lagere middenklasse vertaalt zich dus in een destabilisering van de samenleving.”

Solidariteit

De Korte: “Vanouds stond de christendemocratie garant voor de solidariteit tussen de verschillende standen en klassen. Aan wie veel geschonken is, zal veel worden gevraagd. Rijken zijn geroepen tot verbondenheid met armen. Ontvangen talenten zijn niet er niet alleen voor zelfontplooiing maar tot opbouw van de gehele samenleving. Juist nu is behoefte aan solidariteit binnen Nederland, aan solidariteit binnen Europa maar ook wereldwijd. Alle mensen zijn immers kinderen van dezelfde God.”

Bron: KRO-NCRV

terug naar boven

Kom bevrijden

Een confronterende voorstelling over twee hedendaagse problemen ‘Milieu’ en ‘Vluchtelingen’, die zich beweegt tussen hoop en wanhoop.

Na de voorstelling ‘Luther’ in november 2017 is dit de tweede productie van Joke Havekes en Wiel Palmen.

Zaterdag 9 maart, aanvang 14.30 uur. Dorpskerk Twello

Wie of wat heeft het laatste woord? Is het de wanhoop? Of komt het misschien nog allemaal goed? Medewerkenden zijn onder andere een projectkoor, organist Henk Noordman en een aantal jongeren. De voorstelling waarin muziek, gedichten en dialogen elkaar zullen afwisselen staat onder regie van Peter Jonker.

Dat er daadkracht is binnen de gemeente Voorst om iets te doen aan deze problematiek van milieu en vluchtelingen blijkt uit de Markt van Hoop na de voorstelling met presentaties van maatschappelijke organisaties.

De netto opbrengst is bestemd voor het vrouwenproject van stichting El Mundo Nepal / Thailand in Nepal en voor een bijdrage aan de artistieke ontwikkeling van een vluchteling / statushouder.
Kaartverkoop na de kerkdiensten in Twello op zondag, bij boekhandel Oonk of via Joke Havekes (email jokehavekes@outlook.com, telefoon 0636175289) of Wiel Palmen (email palme060@gmail.com, telefoon 0627028796). De kaarten kosten 7 euro.

Klik hier voor de activiteiten van El Mundo Nepal door het jaar!

terug naar boven

De nieuwe Clara! Een digitale versie is beschikbaar!

Om te lezen klik op de icoon.


terug naar boven

Zomer 2019 – Kinderkamp en Jongerenreis IerlandVoor meer informatie zie folder .

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie