Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Hier kunt u reserveren


RESERVEREN VOOR DE WEEKENDVIERINGEN
Vanaf 30 juni gaan we in onze parochies werken met een reserveringssysteem, omdat er een beperkt aantal mensen worden toegelaten in de viering i.v.m. de coronamaatregelen.

1. Klik op bovenstaande link
2. U komt op de site van meevieren.nl - emmausenfranciscusenclaraparochie
3. Selecteer de kerk van uw keuze
4. Vul uw gegevens in
5. U ontvangt een bevestigingsmail
6. U dient de bevestigingsmail mee te nemen naar de kerk

Wanneer het maximale aantal plaatsen is bereikt, komt u op de wachtlijst. Ook hierover ontvangt u bericht per mail.

Reserveren is maximaal 5 dagen van te voren mogelijk.

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara!
Klik hier om de Clara te lezen

terug naar boven

SLOT REEKS TER BEMOEDIGING
Sinds de uitbraak van de Coronacrisis hebben de leden van het pastoraal team teksten en gebeden geschreven ter bemoediging. Deze zijn op de Facebookpagina's van de parochies en websites geplaatst (op deze website onder het kopje 'Ter bemoediging' aan de linkerkant van de site. Nu de crisis - hopelijk - over haar hoogtepunt heen is, is besloten deze reeks op de feestdag van de apostelen Petrus en Paulus - 29 juni - te beëindigen. Het pastoraal team hoopt dat de teksten en gebeden vele parochianen tot steun zijn geweest.

terug naar bovenAlgemene richtlijnen voor het opstarten van de publieke vieringen

Drie maanden zijn de kerken op slot geweest, was er geen open publieke viering met de feestdagen, tijdens het weekend en door de week. Langzaam gaan de kerken weer open, maar heel voorzichtig. Deze maand zal in Loenen online de eucharistieviering te beleven zijn. En we zijn de geloofsgemeenschap in Loenen dankbaar dat we hier online toch verbonden mochten zijn met de parochianen van de Emmaus en de Franciscus en Clara. Als pastoresteam zijn we blij dat we weer met mensen in de kerk samen kunnen vieren.

Juni
In de maand juni beginnen we met het opstarten van de publieke liturgische vieringen, te beginnen met de doordeweekse vieringen in de kerk in Apeldoorn en Twello. Er mogen niet meer dan 30 mensen worden toegelaten. In eerste instantie zullen we daarom die mensen uitnodigen die vaak door de week kwamen. Maar bij dertig mensen gaat de deur dicht.

De weekendvieringen zijn in juni nog besloten publieke vieringen. Het zijn oefenvieringen waar vooral die mensen worden uitgenodigd die in Juli zullen helpen om de mensen te begeleiden, wanneer de kerk weer open is voor 100 mensen.

Protocol
Alle maatregelen gaan uit van de 1 ½ meter regel. Hygiëne, handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven, dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Wanneer u de kerk binnenkomt zal u een plaats worden aangewezen door een van de gastvrouwen/gastheren.

I.v.m. de 1 ½ meter regel is er maar voor een beperkt aantal mensen plek in de kerk. Dat betekent voor de kerken in onze Emmaüs parochie en de Franciscus en Clara parochie per viering: 100 mensen in Apeldoorn, 100 in Vaassen, 88 in Twello en 50 in Loenen.

Juli
Vanaf juli zijn in onze parochies weer open publieke weekendvieringen , maar in een viering kunnen maar een beperkt aantal worden toegelaten. In Apeldoorn kwamen in het weekend tussen de 300 en 400 mensen. In Twello tussen de 150 en de 200. U begrijpt het probleem niet iedereen kan gelijk naar de zelfde viering. Voor de viering zal gereserveerd moeten worden. Reserveren kan online, wanneer u daarvoor geen mogelijkheden heeft kunt u het parochie secretariaat bellen tijdens de openingsuren. Voor telefoonnummers zie onderaan dit artikel. Via de website en de online viering bij kerkTV Loenen hoort u hier meer over. Op dit moment kunt u nog niet reserveren voor de vieringen in juli. Wanneer wel hoort u nog.

In Augustus zullen in Apeldoorn in het weekend 3 vieringen zijn, in Twello 2 vieringen en in Loenen en Vaassen zal er dan elk weekend één viering zijn. Het weekendrooster is nu tot 6 september geroosterd. Dit rooster komt op de website en zal verschijnen in de ‘Clara’ en in ‘OpWeg’.

Zingen
Bij de vieringen zal geen koor aanwezig zijn, wel een organist en één cantor.
Tijdens de viering kan er door de mensen in de kerk niet worden meegezongen. Door te zingen blijkt dat de afstand waarop je mensen kunt besmetten beduidend groter is.

Koffie drinken
Na de viering zal er geen koffie worden gedronken.

Toiletten
In verband met hygiëne zullen toiletten gesloten zijn.

Kinderen
In de Emmaüsparochie zullen kinderwoorddiensten vanaf 5 juli opgestart worden.
In de Franciscus en Clara parochie zal na de zomer gekeken worden hoe er voor kinderen binnen de regels weer een programma gemaakt kan worden.

Veiligheid
We starten langzaam op. Ook wij hebben dit nog nooit zo meegemaakt en proberen uw kerk zo veilig mogelijk te houden met de intentie dat wij zo verantwoordelijk mogelijk samen kunnen vieren.

Het coronavirus geeft veel beperkingen in hoe we in de samenleving met elkaar omgaan, dat geldt ook voor samen kerk zijn. Er valt veel te regelen. We vragen uw begrip, ook als het wat anders loopt dan we hadden gedacht. Reserveren om naar de kerk te gaan, de handen desinfecteren aan het begin van de viering en later, wanneer u de communie wil gaan ontvangen, nog een keer. Naar een plaats worden gewezen, niet mee kunnen zingen, geen koffie na de viering, de wc op slot, priesters met beschermingskappen, het blijven merkwaardige regels wanneer je een gastvrije kerk wil zijn. Maar we doen dit uit veiligheid voor u, uw dierbaren en voor ons zelf. Zodat we samen verantwoordelijk kerk kunnen zijn en elkaar weer mogen ontmoeten. Ook al is het met afstand.

Dank u wel.
pastoor Hans Hermens
pastoraal team

telefonisch reserveren:
centraal secretariaat 0571 274445
H. Martinus Twello 0571 272220
H. Antonius Abt Loenen 0313 653767
H. Martinus Vaassen 0578 575817 of 0578 572352


terug naar boven


Beste parochianen,

Wij hebben jarenlang met veel enthousiasme de Franciscus en Claradag gevierd. Wij kwamen op die zondag één kerk samen om de eucharistie te vieren. Daarna waren wij samen om koffie te drinken, te eten en elkaar te ontmoeten. Er waren ook verschillende activiteiten rondom die dag. Het was altijd een fijne feestdag voor alle parochianen. Voor dit jaar hadden wij de Franciscus en Claradag op zondag 4 oktober 2020 gepland. Het pastorale team heeft echter besloten om dit jaar i.v.m. de coronacrisis de Franciscus en Claradag te laten vervallen. De eucharistieviering op zondag zal wel doorgaan, rekening houdend met het protocol. Maar de bijeenkomst na de viering zal komen te vervallen.

Het pastorale team

terug naar boven

Open gesprek avond met het pastoraal team 17 juni in Vaassen gaat niet door.Als pastoraal team, zoals bekend gemaakt in Clara van april 2020, wilden we in gesprek gaan met parochianen om te horen wat er in de parochie leeft bij de parochianen, wat hen inspireert en hoe er tegen de toekomst wordt aangekeken. Als pastoraal team hebben wij ook over deze vragen nagedacht en we zouden dit met u delen.

Helaas kunnen wij door de Corona de geplande avond op 17 juni in Vaassen niet door laten gaan.

Het pastoraal team

terug naar boven

Protocol ten behoeve van publieke vieringen in de Rooms-Katholieke Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni


In de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Hier kunt u het volledige bericht lezen...

terug naar boven

Vacature secretaris parochiebestuur

Beste Parochianen,

Vorig jaar augustus zijn wij gestart als parochiebestuur voor de samenwerkende parochies Emmaüs en HH Franciscus en Clara. Het parochiebestuur bestaat op dit moment uit:

Pastoor Hans Hermens (voorzitter)
Maarten Heere (vice-voorzitter)
Ferry Leeflang (secretaris)
Eric Krukkert (penningmeester)
Trees Hendriks-Ganzevles
Berry van den Hout
Harrie Huis in ‘t Veld

Helaas ontstaat, door de aanstaande verhuizing van Ferry Leeflang, een vacature voor de functie van secretaris. Wij roepen hierbij enthousiaste en betrokken parochianen op om te kijken of zij zichzelf (of anderen, fijn als u hen daar dan op attent maakt) herkennen in het onderstaande profiel. Bij vragen of mogelijke interesse bent u van harte welkom om contact op te nemen!

Functieprofiel secretaris parochiebestuur (v/m)

De taak van de secretaris
Zij/hij draagt onder meer zorg voor: de uitnodiging en agenda van de parochie bestuursvergadering, inkomende en uitgaande post en archivering van alle bestuur stukken en correspondentie. Hierin wordt de secretaris volop ondersteund door de secretaresse van het parochiebestuur, die de dagelijkse gang van zaken verzorgt.
Tevens zal de secretaris de externe communicatie verzorgen en samen met de vice-voorzitter namens de parochie als woordvoerder optreden in overleg of onderhandeling met andere kerkelijke en burgerlijke instanties.
Als lid van het parochiebestuur levert de secretaris ook zijn of haar bijdrage bij het vormgeven van beleid en bewaken van uitvoering hiervan.

Het profiel van de secretaris

Wij zoeken een vrouw of man, die:
• zich betrokken voelt bij onze parochie
• bestuurlijke ervaring heeft
• beschikt over leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden
• proactief en gedreven is om een bijdrage te leveren als lid van het parochiestuur en belangen weet te verbinden.
Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

De benoeming van leden van het parochiebestuur gebeurt door de Aartsbisschop. Deze stelt enkele aanvullende voorwaarden voor de benoeming. Bij een nadere kennismaking zullen deze worden toegelicht.

Bent u de persoon, die wij zoeken?
Neem dan contact op met Maarten Heere (maarten.heere@gmail.com ) of Pastoor Hans Hermens hermensh@hotmail.com / 0571-273160

terug naar boven

Aan alle parochianen van de HH. Franciscus en Clara parochieBeste parochianen,

Pasen 2020 zal ik niet snel vergeten. Preken voor lege kerken, één cantor en organist die voor de muziek zorgden. Het voelde allemaal vreemd en heel onwerkelijk. Dat is zo voor mij en voor de leden van het pastoraal team. Wel was het fijn dat we de vieringen rond Pasen via internet konden uitzenden. Dit werd door heel veel parochianen zeer gewaardeerd. Via deze vieringen werd er toch ook een zekere verbondenheid met elkaar gevoeld, ook al was het dan heel anders vieren dan dat we zo gewent waren. Als pastoraal team zijn we de geloofsgemeenschap in Loenen heel dankbaar voor hun gastvrijheid. Pasen, ook in de persoonlijke sfeer, was vreemd. zo hoorde ik dit ook terug van verschillende parochianen. Pasen zonder bezoek van kinderen en kleinkinderen, thuis blijven, niet naar de kerk kunnen, niet de communie ontvangen. Het werd allemaal zeer gemist.

Wat zo’n virus de wereld op zijn kop kan zetten! De samenleving ontwricht door covid-19. De ernst van het virus , het wordt steeds duidelijker. Het aantal mensen die we hebben moeten begraven in onze beide parochies, die getroffen zijn door het coronavirus, wordt meer en meer. Uitvaarten die alleen in besloten kring kunnen plaats vinden om besmetting te voorkomen. Dat betekent, met een zeer beperkt aantal mensen, maximaal 30, afscheid nemen van je dierbaren. Vele bekenden, familie kunnen bij dit afscheid dan ook niet aanwezig zijn. het is heel pijnlijk. Ook de ziekenzalving verloopt anders dan anders. Met beschermde kleding (handschoenen, mondkapje, beschermende bril, speciale schort) word je toegelaten tot de zieke. En dit pas wanneer hij of zij stervende is. Het is niet makkelijk om nu naar een coronapatiënt te gaan, de ziekenzalving te geven wanneer er om gevraagd wordt, want ik ken ook mijn angsten op besmetting en dan denk ik aan al het verplegend personeel die er elke dag mee te maken hebben en thuis kinderen, partners, ouders thuis hebben.

Het zijn moeilijke tijden, maar vanuit ons geloof in de Blijde Boodschap hebben we veel troost en hoop te bieden. En als kerk van Jezus Christus gaan we door, ook in Coronatijd. Natuurlijk wel in aangepaste vorm.

Kerk zijn in coronatijd

De komende tijd zal er elke zondag om 10 uur een eucharistieviering zijn in Loenen die u kunt volgen via de website van de parochie. Ook op Hemelvaartsdag 21 mei en tweede Pinksterdag 1 juni kunt u de eucharistieviering volgen om 10 uur, via de website van de parochie. Natuurlijk kunt u de viering ook achteraf via de website bekijken. Uitvaartvieringen kunnen weer in de kerk plaatsvinden, maar wel in besloten kring, met maximaal 30 mensen. Ook hier geldt 1,5 meter afstand houden.

Vormsel- en eerste communievieringen zijn tot nader orde uitgesteld. U wordt op de hoogte gehouden via de mail.

Doopvieringen worden eveneens uitgesteld tot nader orde, alleen in geval van nood kunt u contact op nemen met het noodnummer van de parochie.

Biechtgelegenheid: U kunt daarvoor een telefonische afspraak maken met pastor Sebastian of pastoor Hermens. Tijdens het biechtgesprek, dat plaats vindt in de kerk, geldt ook 1,5 meter afstand houden.

Pastorale gesprekken zullen zoveel mogelijk telefonisch plaats vinden, u kunt daarvoor altijd telefonisch contact opnemen met een van de pastores.

Openstelling Kerken: Op zondag van 14-16 uur is de kerk in Twello open en de Mariakapel elke dag van 9-17 uur. De kerk van Vaassen is elke dag open van 10.30 -15.30 uur. De Mariakapel in Loenen is open van 9-21 uur. En de kerk in Apeldoorn is elke zaterdag open van 13-16 uur.

Wij wensen u en uw dierbaren veel sterkte toe in deze moeilijke tijd, neem gerust contact op met een van de pastores.

pastoor Hans Hermens, mede namens uw pastoraal team

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie