Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Willibrordzondag 10 november 2019De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het dichtst bij zijn dag, 7 november.

Op Willibrordzondag 9/10 november wordt in de parochie de bisschoppelijke collecte gehouden voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De vereniging ontvangt geen subsidies en is voor haar bestaan geheel afhankelijk van bijdragen van leden, donateurs, parochies, religieuzen en fondsen.
U kunt het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene steunen door lid of donateur te worden en/of met een eenmalige gift op rekening NL97 INGB 0000 8019 19.

Voor meer informatie over de thema van de Willibrordzondag zie: hier.

terug naar boven

17 november Werelddag van de ArmenDe Werelddag van de Armen werd door paus Franciscus ingesteld en wordt jaarlijks gehouden op de 33ste Zondag door het Jaar, dit jaar op 17 november.

“De hoop van de armen is niet voor altijd verloren” (Psalm 9, 19). Dit is het thema van de Werelddag van de Armen. De paus ontleent het thema aan psalm 9. “Deze psalm werd geschreven in een tijd van grote economische ontwikkelingen die, zoals wel vaker gebeurt, ook leidde tot sociale ongelijkheid,” schrijft de paus in zijn boodschap voor deze dag. “De situatie is niet veel anders dan vandaag de dag,” vervolgt hij. “Eeuwen gaan voorbij, maar de situatie van rijk en arm blijft constant. Het is alsof de geschiedenis ons niets leert. De woorden van de psalm gaan niet over het verleden, maar over ons heden, zoals God daar naar kijkt.”

Het doel van de Werelddag van de Armen is meer dan concrete hulp geven. Het doel is te groeien in betrokkenheid op de nood van concrete personen en om armen hoop te geven. Paus Franciscus: “Vóór alles hebben de armen nood aan God en zijn liefde, die zichtbaar wordt door ‘de middenklasse van de heiligheid’, mensen die door hun eenvoud van leven de kracht van christelijke liefde helder maken. […] En soms is er maar weinig nodig om hoop te geven. Het is genoeg om een moment stil te staan, te glimlachen en te luisteren.”

De paus beveelt de aandacht voor de Werelddag van de Armen van harte aan bij christelijke gemeenschappen en anderen die de armen hoop en troost willen geven: “Help mee om ervoor te zorgen dat de Werelddag van de Armen steeds meer mensen aanmoedigt om effectief samen te werken, opdat niemand een gebrek zal voelen aan nabijheid en solidariteit.”

Hier is de volledige boodschap van paus Franciscus te lezen.

terug naar boven

Feestelijke opening tweede studio Radio MariaRadio Maria Nederland heeft zaterdag 26 oktober op het Diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo haar tweede studio feestelijk geopend en laten inzegenen. Mgr. Hendriks verzorgde de inwijding in het bijzijn van ruim honderdvijftig geïnteresseerden. De onthulling van het nieuwe naambord én de opening van de studio zelf gebeurden door Raffaele Galati die hiervoor speciaal uit Italië was overgekomen.

Naast de hoofdstudio in ’s-Hertogenbosch is er nu een tweede studio in het Julianaklooster in Heiloo. In deze studio worden opnames of live uitzendingen gemaakt die via de hoofdstudio in Den Bosch worden uitgezonden.

Info: www.radiomaria.nl of www.olvternood.nl

terug naar boven

Franciscus en Claradag 2019 – 6 oktober – kleine foto impressieLink naar de foto’s 1

Link naar de foto’s 2

terug naar boven

Decreet tot het samenbrengen van de parochie Emmaüs en de parochie HH. Franciscus en Clara in een personele unieDe parochie heeft van kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht het decreet ontvangen tot het samenbrengen van de parochie HH. Franciscus en Clara en de parochie Emmaus in een personele unie.

Hier is het decreet te lezen.

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara!Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

Jaar van de Eucharistie – 1 december 2019 – 22 november 2020


Foto: Rembrandt van Rijn, De maaltijd in Emmaüs, olieverf op paneel — 1648


In het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag van de Advent, zondag 1 december het ‘Jaar van de Eucharistie’ dat zal lopen t/m Christus, Koning van het Heelal op 22 november 2020. In de aanloop naar het ‘Jaar van de Eucharistie’ heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Deze brief is gedateerd op het Hoogfeest van Sacramentsdag, 23 juni 2019.

De reden voor dit bijzonder jaar licht kardinaal Eijk toe “om ons allen te doordringen van de betekenis van de Eucharistie, waarin we heel het paasmysterie vieren, dat wil zeggen Jezus ontmoeten in zijn lijden, sterven en verrijzen”. Het valt de kardinaal te betreuren dat veel katholieken in het Aartsbisdom er niet van doordrongen zijn dat “de deelname aan de Eucharistie in geloof en overgave het meest intensieve sacramentele Godscontact tot stand brengt dat er in deze wereld bestaat en slechts circa 4 à 5 procent van hen deelneemt aan de Eucharistievieringen in onze kerken, op zondag, die we ‘Dag des Heren’noemen, omdat dit de dag is waarop de Heer uit de dood is verrezen”.

De brief telt twee hoofdstukken. In het eerste wordt belicht wat de essentie van het sacrament van de Eucharistie is en welke plaats het inneemt in de navolging van Christus. In het tweede hoofdstuk wordt besproken op welke wijze het geloof in de Eucharistie kan worden verdiept of – wanneer mensen dat verloren zijn – de Eucharistie (weer) is te (her)ontdekken als het kloppend hart van het geloofsleven. De kardinaal noemt in de brief concrete elementen die eraan kunnen bijdragen.

De volledige pastorale brief kunt u hier downloaden.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie