Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Open gesprek avond met het pastoraal team 17 juni in Vaassen gaat niet door.Als pastoraal team, zoals bekend gemaakt in Clara van april 2020, wilden we in gesprek gaan met parochianen om te horen wat er in de parochie leeft bij de parochianen, wat hen inspireert en hoe er tegen de toekomst wordt aangekeken. Als pastoraal team hebben wij ook over deze vragen nagedacht en we zouden dit met u delen.

Helaas kunnen wij door de Corona de geplande avond op 17 juni in Vaassen niet door laten gaan.

Het pastoraal team

terug naar boven

Protocol ten behoeve van publieke vieringen in de Rooms-Katholieke Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni


In de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Hier kunt u het volledige bericht lezen...

terug naar boven

Vacature secretaris parochiebestuur

Beste Parochianen,

Vorig jaar augustus zijn wij gestart als parochiebestuur voor de samenwerkende parochies Emmaüs en HH Franciscus en Clara. Het parochiebestuur bestaat op dit moment uit:

Pastoor Hans Hermens (voorzitter)
Maarten Heere (vice-voorzitter)
Ferry Leeflang (secretaris)
Eric Krukkert (penningmeester)
Trees Hendriks-Ganzevles
Berry van den Hout
Harrie Huis in ‘t Veld

Helaas ontstaat, door de aanstaande verhuizing van Ferry Leeflang, een vacature voor de functie van secretaris. Wij roepen hierbij enthousiaste en betrokken parochianen op om te kijken of zij zichzelf (of anderen, fijn als u hen daar dan op attent maakt) herkennen in het onderstaande profiel. Bij vragen of mogelijke interesse bent u van harte welkom om contact op te nemen!

Functieprofiel secretaris parochiebestuur (v/m)

De taak van de secretaris
Zij/hij draagt onder meer zorg voor: de uitnodiging en agenda van de parochie bestuursvergadering, inkomende en uitgaande post en archivering van alle bestuur stukken en correspondentie. Hierin wordt de secretaris volop ondersteund door de secretaresse van het parochiebestuur, die de dagelijkse gang van zaken verzorgt.
Tevens zal de secretaris de externe communicatie verzorgen en samen met de vice-voorzitter namens de parochie als woordvoerder optreden in overleg of onderhandeling met andere kerkelijke en burgerlijke instanties.
Als lid van het parochiebestuur levert de secretaris ook zijn of haar bijdrage bij het vormgeven van beleid en bewaken van uitvoering hiervan.

Het profiel van de secretaris

Wij zoeken een vrouw of man, die:
• zich betrokken voelt bij onze parochie
• bestuurlijke ervaring heeft
• beschikt over leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden
• proactief en gedreven is om een bijdrage te leveren als lid van het parochiestuur en belangen weet te verbinden.
Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

De benoeming van leden van het parochiebestuur gebeurt door de Aartsbisschop. Deze stelt enkele aanvullende voorwaarden voor de benoeming. Bij een nadere kennismaking zullen deze worden toegelicht.

Bent u de persoon, die wij zoeken?
Neem dan contact op met Maarten Heere (maarten.heere@gmail.com ) of Pastoor Hans Hermens hermensh@hotmail.com / 0571-273160

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara!Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

Aan alle parochianen van de HH. Franciscus en Clara parochieBeste parochianen,

Pasen 2020 zal ik niet snel vergeten. Preken voor lege kerken, één cantor en organist die voor de muziek zorgden. Het voelde allemaal vreemd en heel onwerkelijk. Dat is zo voor mij en voor de leden van het pastoraal team. Wel was het fijn dat we de vieringen rond Pasen via internet konden uitzenden. Dit werd door heel veel parochianen zeer gewaardeerd. Via deze vieringen werd er toch ook een zekere verbondenheid met elkaar gevoeld, ook al was het dan heel anders vieren dan dat we zo gewent waren. Als pastoraal team zijn we de geloofsgemeenschap in Loenen heel dankbaar voor hun gastvrijheid. Pasen, ook in de persoonlijke sfeer, was vreemd. zo hoorde ik dit ook terug van verschillende parochianen. Pasen zonder bezoek van kinderen en kleinkinderen, thuis blijven, niet naar de kerk kunnen, niet de communie ontvangen. Het werd allemaal zeer gemist.

Wat zo’n virus de wereld op zijn kop kan zetten! De samenleving ontwricht door covid-19. De ernst van het virus , het wordt steeds duidelijker. Het aantal mensen die we hebben moeten begraven in onze beide parochies, die getroffen zijn door het coronavirus, wordt meer en meer. Uitvaarten die alleen in besloten kring kunnen plaats vinden om besmetting te voorkomen. Dat betekent, met een zeer beperkt aantal mensen, maximaal 30, afscheid nemen van je dierbaren. Vele bekenden, familie kunnen bij dit afscheid dan ook niet aanwezig zijn. het is heel pijnlijk. Ook de ziekenzalving verloopt anders dan anders. Met beschermde kleding (handschoenen, mondkapje, beschermende bril, speciale schort) word je toegelaten tot de zieke. En dit pas wanneer hij of zij stervende is. Het is niet makkelijk om nu naar een coronapatiënt te gaan, de ziekenzalving te geven wanneer er om gevraagd wordt, want ik ken ook mijn angsten op besmetting en dan denk ik aan al het verplegend personeel die er elke dag mee te maken hebben en thuis kinderen, partners, ouders thuis hebben.

Het zijn moeilijke tijden, maar vanuit ons geloof in de Blijde Boodschap hebben we veel troost en hoop te bieden. En als kerk van Jezus Christus gaan we door, ook in Coronatijd. Natuurlijk wel in aangepaste vorm.

Kerk zijn in coronatijd

De komende tijd zal er elke zondag om 10 uur een eucharistieviering zijn in Loenen die u kunt volgen via de website van de parochie. Ook op Hemelvaartsdag 21 mei en tweede Pinksterdag 1 juni kunt u de eucharistieviering volgen om 10 uur, via de website van de parochie. Natuurlijk kunt u de viering ook achteraf via de website bekijken. Uitvaartvieringen kunnen weer in de kerk plaatsvinden, maar wel in besloten kring, met maximaal 30 mensen. Ook hier geldt 1,5 meter afstand houden.

Vormsel- en eerste communievieringen zijn tot nader orde uitgesteld. U wordt op de hoogte gehouden via de mail.

Doopvieringen worden eveneens uitgesteld tot nader orde, alleen in geval van nood kunt u contact op nemen met het noodnummer van de parochie.

Biechtgelegenheid: U kunt daarvoor een telefonische afspraak maken met pastor Sebastian of pastoor Hermens. Tijdens het biechtgesprek, dat plaats vindt in de kerk, geldt ook 1,5 meter afstand houden.

Pastorale gesprekken zullen zoveel mogelijk telefonisch plaats vinden, u kunt daarvoor altijd telefonisch contact opnemen met een van de pastores.

Openstelling Kerken: Op zondag van 14-16 uur is de kerk in Twello open en de Mariakapel elke dag van 9-17 uur. De kerk van Vaassen is elke dag open van 10.30 -15.30 uur. De Mariakapel in Loenen is open van 9-21 uur. En de kerk in Apeldoorn is elke zaterdag open van 13-16 uur.

Wij wensen u en uw dierbaren veel sterkte toe in deze moeilijke tijd, neem gerust contact op met een van de pastores.

pastoor Hans Hermens, mede namens uw pastoraal team

terug naar boven

Uitvaarten in de parochiekerken zijn weer mogelijkDe Corona-crisis heeft grote invloed op de manier waarop wij afscheid kunnen nemen van onze dierbare overledenen. Ook voor het pastoraal team is het zoeken wat wel en niet mogelijk is. Zo hebben we in eerste instantie besloten geen uitvaarten vanuit onze kerken te verzorgen. Bij nader inzien blijkt dit toch geen goed idee en bieden de kerken juist voldoende ruimte om met maximaal dertig mensen samen te komen.
Bij het gebruik van de kerken is het wel van groot belang dat mensen de anderhalve meter-regel in acht blijven houden. Dit geldt zeker ook bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk. En er moet ook in de kerkbanken voldoende ruimte vrijgehouden worden bij het middenpad van de kerk.
Voor het overige blijven de maatregelen hetzelfde, zoals dat er alleen leden van het pastorale team voor zullen gaan bij uitvaarten en dat de uitvaarten in de kerk alleen mogelijk zijn in de vorm van een woord- en gebedsdienst.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met onze bereikbaarheidsdienst, tel: 06-53154358.

Uw pastoraal team

terug naar boven

Update maatregelen inzake coronavirus. Bisschoppen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid serieus’


Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.

Hier kunt u het volledige bericht lezen...

terug naar boven

Alle publieke vieringen afgelast tot en met PinksterenIn reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Hier kunt u het volledige bericht lezen...

terug naar boven

Brief van pastoor Hans Hermens aan de parochianen van de Emmaüs en HH. Franciscus en Clara parochieBeste Parochianen,

Het is toch ongelofelijk dat een virus de hele wereld op zijn kop zet. Het Coronavirus heeft ons in de greep en bepaald terdege ons dagelijks leven. Mensen worden ziek en gaan dood. En dit gebeurt nu overal ter wereld. Het is groot leed voor alle mensen die dit treft. Het is natuurlijk verstandig dat door de overheid allerlei maatregelen op ons afkomen om de werking van het virus onder controle te houden. Maar deze maatregelen die ons sociale leven ernstig beperken, hoe nodig en verstandig ook, kunnen ook veel pijn doen. Ik merkte het gisteren toen een uitvaart binnen kwam. Afscheid nemen van onze dierbare overledene kent nu ook zijn beperkingen. Tijdens een uitvaartplechtigheid zullen niet meer dan 30 mensen worden toegelaten en dan gaat het om directe familieleden. Ook wij zullen ons moeten houden aan deze maatregelen, hoe pijnlijk ook voor familieleden en betrokkenen. Op verpleegafdelingen mag nauwelijks of geen bezoek komen, de eenzaamheid die bij vele ouderen leeft, zal daardoor alleen maar groter worden.

Hoe ellendig dit virus ook is, het is wel mooi te zien dat er ook betrokkenheid is op elkaar, vanuit de samenleving. Net nog sprak ik een paar kinderen die boodschappen aan het doen waren voor ouderen in de buurt. ‘Wij hebben nu drie weken vakantie, dan kunnen we ook wel even wat doen voor iemand anders’, zei een meisje van een jaar of 12.

Het virus, het treft ons en vooral de meest kwetsbare mensen op verschillende terreinen. Ook als pastor voel je je machteloos. Vieringen die niet doorgaan, mensen die je beter even niet kunt gaan bezoeken. Het voelt allemaal heel vreemd. Gelukkig is de telefoon er ook nog, om toch even te vragen: “Hoe gaat het met je?”

En verder leg ik al het verdriet dat dit coronavirus ons geeft ook maar biddend neer bij onze hemelse Vader. Dat we bij Hem en bij elkaar steun en kracht mogen vinden.

Voor u en uw naasten heel veel sterkte toegewenst!

Pastoraal Team,
Pastoor Hans Hermens

terug naar boven

Brief van het pastoraal team aan de parochianen van de Emmaüs en HH. Franciscus en Clara parochieBeste parochianen,

Dat we in een moeilijke tijd leven zal voor iedereen wel duidelijk zijn. Veel plekken waar mensen bij elkaar komen zijn gesloten en we zijn erg op onszelf aangewezen.

Ook in onze beide parochies kunnen we niet bij elkaar komen, bijvoorbeeld in onze vieringen. Deze gaan in de komende tijd niet door. Maar ook andere bijeenkomsten vallen plotseling weg, zonder dat we weten hoe en wanneer we de draad weer op kunnen pakken. Ook voor ons als pastoraal team is het moeilijk om met parochianen in contact te blijven. We moeten daar nieuwe wegen voor zoeken, want we willen u wel laten weten dat wij ons met iedereen betrokken voelen.

Gelukkig zijn er in onze tijd ook mogelijk om via internet met elkaar verbonden te blijven. Dat biedt in deze moeilijke tijden gelukkig ook nieuwe kansen.

Als pastoraal team willen wij graag van de volgend gelegenheden gebruik maken:
Beide parochies beschikken zowel over een website als over een Facebookpagina. Deze willen we zoveel mogelijk als communicatiekanalen gebruiken.
Alle belangrijke informatie zullen we op onze websites
www.franciscusenclara.com en
www.emmaus-apeldoorn.nl
en de facebookpagina’s
https://www.facebook.com/franciscusenclara
https://www.facebook.com/emmausparochieapeldoorn en
https://www.facebook.com/groups/666295903382261
plaatsen. Het is goed om deze kanalen regelmatig te bezoeken.

Ter bezinning zal er elke dag door een lid van het pastoraal team een stukje geschreven worden die we op de websites en de facebookpagina’s zullen zetten.. Zo willen wij u blijven bemoedigen.

We gaan ook bekijken of we elke zondag een (besloten) eucharistieviering kunnen verzorgen vanuit de Antonius Abtkerk van Loenen. Deze is dan ook via een link op de websites en de facebookpagina’s te volgen, zowel live als naderhand.

Mochten er vragen zijn of behoefte aan (telefonisch) gesprek, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van het pastoraal team. Bijvoorbeeld via onze bereikbaarheidstelefoon:
06-532154358.

We hopen u zo geïnformeerd te hebben over de mogelijkheden om contact met elkaar te blijven onderhouden. Wij willen u vragen om deze informatie ook met zoveel mogelijk mensen te delen, opdat zoveel mogelijk parochianen en anderen hiervan op de hoogte zijn.

In gebed met elkaar verbonden,

Uw pastoraal team
Hans Hermens
Sebastian Gnanapragasam
Ronald Dashorst
Ivan Kantoci
Wim Vroom
Mariska Litjes

terug naar boven

Pastoraal woord van kardinaal Eijk ter bemoediging n.a.v. het coronavirusDe brief kunt u hier downloaden .

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie