Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS


Communie in de Paastijd

Het ziet er naar uit dat we ook dit jaar het Paasfeest weer bescheiden moeten vieren door de maatregelen die ons worden opgelegd door het Coronavirus.
Voor ons christenen is het Paasfeest de kern van ons geloof. Dan willen we graag naar de kerk en de communie ontvangen.

Het afgelopen jaar zijn veel mensen noodgedwongen thuis moeten blijven. Voor hen, die afgelopen jaar de communie niet hebben kunnen ontvangen, biedt het pastoraal team de gelegenheid om u thuis te bezoeken om de communie te ontvangen in de Paastijd.

De Paastijd is van 1e Paasdag t/m 1e Pinksterdag.

Wanneer u in deze tijd niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te gaan en graag de communie thuis wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met het secretariaat om een afspraak te maken.
Een van de pastores zal u dan thuis bezoeken.

Tel. 0571 274445. Het secretariaat is op dinsdag en donderdag geopend.

Het pastoraal team

Veertigendagentijd 2021

Via de onderstaande link kunt u de brief, betreffende de veertigdagentijd 2021, van kardinaal Eijk lezen.

Zie hier de brief van Kardinaal Eijk

terug naar boven

Vastentijd 2021Morgen begint de 40-dagentijd. In deze Vastentijd gaat onze parochie en de Vastenactie geld
inzamelen voor een beroepsonderwijsproject in Brazilië. Wanneer de volwassenen uit
de sloppenwijk van Salvador een diploma op zak hebben, kunnen ze op zoek gaan naar stabiel werk.
Het begin van een beter leefmilieu. Helpt u hen mee om ook naar school te kunnen?

terug naar boven

Plotseling afscheid van Christien Kantoci-Janssen

In september jl. nam onze pastoraal werker Ivan Kantoci afscheid van zijn werkzame leven. Samen genieten van Christien, van elkaar, was de gedachte.
Daar was nu extra veel tijd voor.
En nu loopt het zo anders dan we hadden gedacht, hadden gehoopt.
We hadden het hen zo gegund.
En dan plotseling moet er afscheid genomen worden. Op 16 februari hebben we in de H. Martinuskerk te Twello afscheid van haar genomen.
Christien hebben we mogen kennen als een zorgzame en gelovige vrouw, trouw en verbonden aan haar familie, trouw en verbonden in haar vriendschappen, verbonden in de gemeenschap waarin ze leefde.
Ze kon werkelijk genieten van de mooie ontmoetingen en vond haar humor vooral ook in die kleine menselijke grappige anekdotes.
Wij wensen Ivan, Kristijan, en al haar dierbaren veel sterkte met dit grote en plotselinge verlies.
We gedenken hen in onze gebeden.
Dat Christien mag rusten in Gods vrede.

pastoor Hans Hermens

Vertrek van pastor Sebastian

Onze pastor Sebastian is door zijn congregatie teruggeroepen naar India. Dat betekent dat pastor Sebastian in het weekend van 10/11 april afscheid van ons gaat nemen.
Als pastoraal team en parochiebestuur vinden wij dit heel erg jammer. En we weten dat dit ook in onze parochies betreurd zal worden.

Pastor Sebastian was en is een zeer betrokken pastor, die met veel enthousiasme en geloof in onze parochies werkzaam is geweest.

Bij dit afscheid zullen we ons wel moeten houden aan de maatregelen die het coronavirus ons opgelegd.
Over het hoe en wanneer van het afscheid van pastor Sebastian zult u de komende weken op de hoogte worden gehouden via de mededelingen,
de website van de parochies of via de Op weg of de Clara.

We wensen pastor Sebastian voor de toekomst vrede en alle goeds toe en Gods onmisbare zegen.

Een Veertigdagen kalender voor u!

Veertig dagen op weg naar Pasen in het jaar 2021.
Een tijd die in ons geloof gekenmerkt wordt voor bezinning, soberheid en verwachting. Met deze veertig dagen kalender willen wij stil staan bij de nood van mensen en de wereld. We leven in een wereld waar onrust heerst. De Covid-19 pandemie houdt ons gevangen. Angst, onrust, eenzaamheid en wanhoop zijn voor veel mensen gevoelens die overheersen. Maar er gloort hoop door al het nieuws. Licht aan de einde van de tunnel. Daarom zijn we op weg naar Pasen. Een zoektocht naar God in Geloof, Hoop en Liefde. We reiken u elke dag iets aan om de ‘vasten’ inhoud te geven. Met Evangelieteksten op zondag, een vastentip op maandag, een quote van de Paus op dinsdag en pastorpraat op de woensdag, met een gedicht op donderdag, een recept zonder vlees voor de vrijdag en een mijmertje en schrijfmoment op zaterdag. We hebben teksten verzameld die uitdrukking geven aan de zoektocht naar verbondenheid met u en God.
Elke week hebben we thema’s die ons leiden door de vastentijd.

Achter in de kerk ligt een veertigdagenkalender voor u klaar in de vorm van een boekje.
Zo willen we u elke dag inspireren om de vastentijd bewust te beleven.
U kunt dit meenemen na de viering of tijdens de Open Kerk. Ook zijn ze verkrijgbaar via het secretariaat.


Voor de kids
De communicanten krijgen een 40 dagenkalender thuisgestuurd.
Ook de scholen zullen er een ontvangen voor in de klas van de middenbouw.
Ook deze kalenders liggen tijdens de Open Kerk achter in de kerk.

Voor tieners
Voor tieners organiseren we een vasten-challenge met afsluitende pubquiz. Zie voor verdere info bij de rubriek Kind en Kerk op www.emmaus-apeldoorn.nl
We wensen u een goede weg naar Pasen.

Pastoraal team Emmaüsparochie, Franciscus & Clara parochie

OPEN KERKIn de 40-dagentijd willen we u de gelegenheid geven een kaars te branden en te bidden in de kerk.

Vanaf zondag 21 februari zal er daarom weer Open Kerk zijn op de

Zaterdagen van 13.00 -16.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe kerk te Apeldoorn

Zondagen van 14.00 – 16.00 uur in de H. Martinuskerk te Twello

Pastoresteam

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara!Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

Paus Franciscus kondigt voor 2021 het Jozefjaar afPaus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef. Hij maakte dit 8 december bekend op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Het was op die dag namelijk precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’.

Het bijzondere Jozefjaar is op 8 december direct van start gegaan, zo maakte de paus bekend in zijn apostolische brief ‘Patris Corde’ (‘Met het hart van een vader’) en het wordt op 8 december 2021 afgesloten. Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt komend jaar extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders.

Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens hem lijken ze daarmee op de heilige Jozef, “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus.

De Kerk wil dit jaar de devotie tot de ‘Bruidegom van de Moeder Gods’ extra stimuleren. Gelovigen kunnen in dit Jozefjaar ook een volle aflaat verdienen.

PBS Aartsbisdom Utrecht

terug naar boven

Decreet tot oprichting van Sint Franciscus parochieHieronder vindt u het Samenvoegingsdecreet en de index inventarisatie van de nieuwe parochie Sint Franciscus.

Binnen een termijn van 10 nuttige dagen na de betekening van dit decreet, vanaf 18 november t/m 27 november, kan aan de bisschop schriftelijk per aangetekende brief een verzoek om herroeping of verbetering van dit decreet worden gedaan.

Na 27 november wordt het decreet onherroepelijk.

In het weekend van Christus Koning, 21/22 november, zal er een mededeling in de weekendviering worden gedaan.

Zie hier voor Decreet tot oprichting van Sint Franciscus parochie.

Zie hier voor de index inventarisatie van de nieuwe parochie Sint Franciscus.

terug naar boven

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister GrapperhausIn de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

Lees hier reactie R.-K. Kerk.

terug naar boven

Geen communie mee naar huisHet gebeurt nogal eens dat tijdens het uitreiken van de communie in de viering mensen een pyxis (een hiervoor bestemd doosje) meenemen om zo de H. Communie mee te nemen naar een zieke.

Hoe goed de bedoeling hiervan ook is, in deze coronatijd is het niet mogelijk om communie mee naar huis te nemen voor een zieke.

Dit om besmetting te voorkomen.

Het is dus niet mogelijk om de communie in een doosje mee naar huis te nemen.

Pastoor Hermens

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie