Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Decreet tot oprichting van Sint Franciscus parochieHieronder vindt u het Samenvoegingsdecreet en de index inventarisatie van de nieuwe parochie Sint Franciscus.

Binnen een termijn van 10 nuttige dagen na de betekening van dit decreet, vanaf 18 november t/m 27 november, kan aan de bisschop schriftelijk per aangetekende brief een verzoek om herroeping of verbetering van dit decreet worden gedaan.

Na 27 november wordt het decreet onherroepelijk.

In het weekend van Christus Koning, 21/22 november, zal er een mededeling in de weekendviering worden gedaan.

Zie hier voor Decreet tot oprichting van Sint Franciscus parochie.

Zie hier voor de index inventarisatie van de nieuwe parochie Sint Franciscus.

terug naar boven

Weekendvieringen voor 30 personen

Vanaf het weekend van 1 november, Allerheiligen, zullen voor de weekendvieringen 30 mensen worden toegelaten.
De vieringen voor het weekend zijn alleen in het eucharistisch centrum van Apeldoorn en Twello.
Voor Apeldoorn zijn de vieringen op zaterdag om 16.30 uur en op zondag om 10.00 uur, te beginnen op 31 oktober.
In Twello op zondag om 10.00 uur. Deze viering is een online viering zodat zoveel mogelijk parochianen van zowel de Emmaus- als de Franciscus en Clara parochie deze viering digitaal, via de website kunnen volgen.
Wilt u een viering bijwonen, dan dient u wel te reserveren. Dit kan via de website van de parochie.
De vieringen voor Allerzielen zijn online vieringen waar geen personen worden toegelaten.
Het rooster van alle vieringen is te vinden op de website. Zie links in het menu VIERINGENROOSTER.

terug naar boven

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister GrapperhausIn de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

Lees hier reactie R.-K. Kerk.

terug naar boven

WEEKENDVIERINGEN OPNIEUW AFGELASTHet coronavirus slaat weer toe. In de media horen we over het stijgend aantal zieken en ziekenhuisopnames .

We zijn weer terug bij af.

Er worden steeds strengere maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen.

Dit heeft allerlei consequenties in onze samenleving en ook in ons kerkelijk leven. Heel vervelend allemaal! De kerkgang is weer teruggebracht tot maximaal 30 mensen per viering.

Als pastoraal team hebben we besloten de weekendvieringen voor komende tijd af te lassen.

De zondagse viering voor onze parochies zullen we online uitzenden, zoals we dat in het voorjaar ook hebben gedaan.
Voor het komend weekend betekent dit dat de online viering te volgen zal zijn via de website van onze parochies om 10.00 uur, zondagochtend 11 oktober.

Deze viering zal worden opgenomen in de H. Martinuskerk te Twello.

De 1e communievieringen hebben we in het voorjaar al afgelast.
We hadden voor de komende weken besloten om in de reguliere vieringen steeds enkele communicanten de 1e H. Communie te geven.
Helaas kunnen die reguliere vieringen door het gestelde maximum van 30 mensen niet doorgaan.

Voor nu hebben we besloten om deze 1e Communievieringen met een zeer beperkt aantal mensen, “directe familie”, en een gering aantal communicanten wel door te laten gaan, zodat we binnen de grens van 30 kerkgangers blijven.

We hopen en bidden voor hen die getroffen worden door het coronavirus en allen die erom heen staan, voor veel kracht in deze moeilijke tijd.

Namens het pastoraal team
pastoor Hermens

terug naar boven

Geen communie mee naar huisHet gebeurt nogal eens dat tijdens het uitreiken van de communie in de viering mensen een pyxis (een hiervoor bestemd doosje) meenemen om zo de H. Communie mee te nemen naar een zieke.

Hoe goed de bedoeling hiervan ook is, in deze coronatijd is het niet mogelijk om communie mee naar huis te nemen voor een zieke.

Dit om besmetting te voorkomen.

Het is dus niet mogelijk om de communie in een doosje mee naar huis te nemen.

Pastoor Hermens

terug naar boven

Pastoraal woord kardinaal Eijk vanwege tweede coronagolfVanwege het stijgende aantal coronabesmettingen heeft kardinaal Eijk op 1 oktober een pastoraal woord ter bemoediging gestuurd naar de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht. Hij roept daarin op tot levensreddend handelen: “Hopelijk kunnen we in Nederland door de vereiste aanpassingen van ons gedrag in gezamenlijkheid ook deze tweede coronagolf afzwakken. Daarmee redden we levens, maar wordt ook voorkomen dat de regering nog strengere maatregelen zal moeten nemen, met alle economische gevolgen van dien.”

Zie hier voor het pastoraal woord van kardinaal Eijk.

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara!Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

Rechtstreekse uitzending via internet vanuit H. Martinuskerk Duistervoorde -TwelloVanaf zaterdag 5 september is het mogelijk rechtstreekse uitzendingen of uitzendingen die plaatsgevonden hebben in de Heilige Martinuskerk Duistervoorde Twello te volgen via internet. In het menu aan de linker kant aanklikken KERK.TV uit Twello.

terug naar boven

Vanaf 2021 samen verder als Sint FranciscusparochieBegin 2021 zullen de Emmaüsparochie en de Franciscus en Clara parochie, samen een nieuwe parochie vormen. Deze nieuwe parochie zal ook een nieuwe naam krijgen. In het najaar van 2019 hebben we met de pastoraatsgroepen uit alle geloofsgemeenschappen gekeken naar een naam voor de nieuwe Parochie. Uit de ontmoeting met de pastoraatsgroepen ontstond en klein lijstje van namen. Uit die paar namen hebben we als pastoraalteam een keuze gemaakt. Bij de gekozen naam hebben we, als pastoraalteam geprobeerd de naam zoveel mogelijk aan te passen aan de spiritualiteit waarin we trachten te werken, daarbij ook gelet op de speerpunten die wij als parochie hebben:

1. Kind en Kerk. In Kind en Kerk proberen we het geloof voor de jongsten en tieners zo beeldend mogelijk tot uitdrukking te brengen. Ook in het verhalenproject Godly Play en het voorbereiden van de kinderen op de initiatie Sacramenten.
In enkele kerken van de Franciscus en Clara parochie wordt speciale aandacht besteed aan het bouwen van een kerststal, die door veel parochianen elk jaar trouw wordt bezocht.
Kind en Kerk proberen we verder uit te breiden vanuit het idee dat wij allen leerling van Christus zijn en de opdracht hebben elkaar tot Zijn leerling te maken. Om in en door Zijn Geest als gelovige te blijven groeien.

2. Zorg en aandacht voor de kwetsbare mens wordt o.a. zichtbaar in de Kledingbank, in de Franciscustafel en verdere diaconale activiteiten, doordrongen van het besef dat wij allen broeders en zusters zijn. Mede vanuit de zorg en aandacht voor de gehele Schepping. Dit alles verbonden met Christus zelf, door gebed, Schrift en Sacrament.

Nadenkend over de spiritualiteit waarin wij als parochie, als gelovige mensen, ons geloof in Christus willen uitdrukken, is Franciscus van Assisi voor ons een inspirerend voorbeeld. In zijn eenvoud, in de aandacht en zorg voor de gehele Schepping.
Vanuit deze spiritualiteit hopen we dat ons geloof daarin vrucht draagt, ter verheerlijking van God, onze hemelse Vader.
In feite proberen we al jaren vanuit deze spiritualiteit vorm te geven aan ons pastoraat.

Kardinaal Eijk heeft de naam Sint Franciscus toegekend aan de nieuwe parochie. In 2021 zullen we dan samen verder gaan als de Sint Franciscusparochie.

We bidden om Gods zegen voor onze nieuwe parochie; Sint Franciscus. Dat we met elkaar mogen groeien in geloof en vertrouwen om zo te blijven bouwen aan het koninkrijk van God in onze streken.

Hartelijke groet,
Mede namens het pastoraal team
pastoor Hans Hermens

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie