Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Bisschoppen in overleg over versoepeling coronamaatregelen R.-K. Kerk vanaf 25 september

Vandaag is op de website van de Kerkprovincie het bericht gepubliceerd ‘Bisschoppen in overleg over versoepeling coronamaatregelen R.-K. Kerk vanaf 25 september’.
Dit bericht is inmiddels ook geplaatst op de website van het Aartsbisdom Utrecht en kunt u hier lezen:
https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-in-overleg-over-versoepeling-coronamaatregelen-r-k-kerk/

terug naar bovenKlimaatpelgrimage via Apeldoorn: een samenwerking van Groene kerken (RK en PKN), Moskee, oecumenische Basisgemeente en Don Bosco.

Dertig pelgrims lopen vanuit Polen naar Glasgow een oecumenische klimaatpelgrimstocht, om aandacht te vragen voor klimaatverandering en de invloed van mensen daarop. De organisatie in Nederland is in handen van Groene Kerken en Vastenactie. De inzet is om christenen en kerken op te roepen stappen te zetten in een goede zorg voor de schepping.
Zondag 3 oktober komen de pelgrims via Twello naar Apeldoorn, waar ze ontvangen worden door wethouder Cziesso bij de Moskee. De maaltijd wordt verzorgd in het Emmaüshuis en de overnachting vindt plaats in diverse PKN kerken.

Oecumenisch avondgebed in de OLV
’s Avonds om 19.30 uur is er een oecumenisch avondgebed in de Onze Lieve Vrouwekerk.
Wilt u hierbij zijn dan kunt u zich aanmelden via www.emmaus-apeldoorn.nl/reserveren-voor-een-kerkdienst

Maandagmorgen om 9 uur vertrekken de pelgrims vanuit de Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, en lopen ze naar Voorthuizen.
Rondom de pelgrimage worden diverse activiteiten georganiseerd door een gelegenheidswerkgroep van Goede Herderkerk, Emmäus/franciscus en Clara parochie en Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn, in samenwerking met anderen die werk maken van duurzaamheid.
Voor informatie, zie www.diaconieapeldoorn.nl en www.emmaus-apeldoorn.nl/berichten of mail Gertrudeke van der Maas: diaconaalondernemer@pkn-apeldoorn.nl / Mariska Litjes – kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Lesbrief aan de scholen
Alle scholen in Apeldoorn en Twello hebben een lesbrief ontvangen via de RK en PKN kerk voor de bovenbouw over klimaat en duurzaamheid. Daarin wordt o.a. de nieuwe kinderburgemeester geïnterviewd. Wij maken kennis met Lian Schreur en haar visie op het klimaat.
De kinderen krijgen opdrachtjes om ze bewuster te maken van hun gedrag t.a.v. duurzaamheid en klimaat en aan hen wordt gevraagd een brief te schrijven aan de burgemeester van Apeldoorn.
Deze brieven worden verzameld en overhandigd aan de burgemeester via de wethouder op 3 oktober.

Hoe kunt u meedoen?

Onderteken de internationale klimaat petitie:
https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/
waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaat beleid. De pelgrims zullen deze petitie namens alle ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-Klimaattop.

U kunt ook mee lopen met een klimaat etappe: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht

Stadsdichter
De stadsdichter van Apeldoorn Herman Kattemölle heeft een prachtig gedicht geschreven. Dit is gedrukt op ansichtkaarten en gratis mee te nemen tijdens de Open Kerk op de zaterdagmiddagen.
De kaarten zijn aangeboden aan alle kerken van Apeldoorn en de Martinuskerk in Twello.

Namens de werkgroep
Arda van Dulmen
Kees Posthumus
Gertrudeke van der Maas
Mariska Litjes

terug naar boven

LEERHUIS NA DE ZOMERVAKANTIE 2021

Hierbij willen we u graag nader informeren over de voortgang van het Leerhuis na de zomervakantie. Op 16 september start een nieuwe groep met de basiscursus Algemene geloofsbijeenkomsten van 7 avonden; deze zijn verspreid over 2-wekelijkse bijeenkomsten in dit najaar. De pilot groep, die in december 2020 gestart is en door Corona noodgedwongen tijdelijk moest stoppen, heeft haar tweede avond op 8 september gehad. Een enthousiast begin van het nieuwe ‘’studiejaar’’. We hopen dan ook dat we in het nieuwe jaar 2022 een derde groep mogen verwelkomen. We streven naar een groepsgrootte van 12 á 15 personen. Achter in de kerk liggen folders met nadere toelichting, u wordt van harte uitgenodigd om deze mee te nemen.

Even een doorkijkje in het Leerhuis. Het is de intentie van het Leerhuis om in de toekomst cursussen voor focusgroepen te ontwikkelen: een mooie naam voor die parochianen die vanuit een specifieke groep een functie vervullen, denk hierbij bijvoorbeeld, aan de kostergroep, de lectorengroep en de uitvaartgroep. Het is een intentie en het geheel moet nog verder besproken en uitgewerkt worden.

Natuurlijk blijft Mariska actief met de kindergroep(en) en hun ouders bij de voorbereiding van de Eerste Communie of het Vormsel.

Het is onze wens om de website geactualiseerd te krijgen met een tabblad voor het Leerhuis.

Tot zover onze berichtgeving over het Leerhuis. Mocht u vragen, ideeën of suggesties hebben bericht ons dan via het secretariaat.

Wij wensen hen die net gestart zijn een inspirerende cursus toe.

Dori Anne Aalbers en Gerard Disberg, ondersteuners Leerhuis.

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara!Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie.

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat wederom uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar. Cursusleider is Ronald de Haan.

De corona pandemie leidde ertoe dat vorig jaar geen nieuwe cursus kon worden opgestart. Enkele cursisten Kerkmusicus-III konden met de nodige vertraging nog succesvol hun examen afleggen. En ook dit najaar zullen twee KM-III kandidaten vertraagd hun cursus met een examen afsluiten.

De start van de nieuwe cursus staat gepland medio november en is bedoeld voor aankomende- alsmede huidige koordirigenten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden en ook het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan in verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden worden hogere eisen gesteld, dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage.

Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, en heb je het idee dat je wel eens vastloopt op onderdelen, dan is deze cursus zeker iets voor jou. Je vervult een rol als 2e dirigent en zou graag wat meer bagage willen hebben om het koor beter te ondersteunen, meld je eveneens aan.
De kosten bedragen € 525,- per cursusjaar. Nieuwsgierig? Wees van harte welkom.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij:
Marcus de Haard
Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.
Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

terug naar boven

Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021.Per 26 juni zijn er versoepelingen en een update coronaprotocol.

Coronaprotocol kunt u hier downloaden.

terug naar boven

Fietsen langs de kerken van de samenwerkende parochiesHoe zien de kerken in onze samenwerkende parochies eigenlijk uit? Er is nu een fietsroute langs die plekken. Die is in z’n geheel te fietsen, maar ook in gedeeltes.

Vanaf het eerste weekend in juli liggen in de kerken boekjes met de fietsroutes klaar.
U kunt deze meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk een kleine bijdrage te deponeren voor de onkosten van de boekjes.

U kunt ze ook zelf hier downloaden.

De route is in gedeeltes te fietsen, maar wie de challenge aangaat kan het ook op één dag proberen.Wedstrijd

Bij elke kerk die u aandoet vindt u een letter of een cijfer.
Deze vult u in achter in het boekje. Dit vormt, na enig gepuzzel, een zin.
Het antwoord kunt u mailen naar de secretariaten: emmaus@rkapeldoorn.nl of secretariaat@franciscusenclara.com
Uit de goede inzendingen trekken wij een winnaar die op 3 oktober bekend gemaakt zal worden. Wij vinden het leuk als u bij de inzending ook een foto toevoegt van uzelf met fiets voor een kerk.

terug naar boven

Versoepeling coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen. U leest hierover meer in dit websitebericht: https://www.aartsbisdom.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni/

(Bron: Communicatie, Aartsbisdom Utrecht)

terug naar boven

Beperkte verruiming aantal aanwezigen bij vieringen

Volgens de richtlijnen wordt een beperkte verruiming toegestaan voor het aantal aanwezigen bij vieringen.
Maximaal 10 procent van het totale aantal zitplaatsen mag bezet zijn.

Dit betekent voor

H. Martinuskerk Twello 50 personen
H. Martinuskerk Vaassen 50 personen
OL Vrouwekerk kapeldoorn 60 personen
H. Antonius Abt Loenen 30 personen

U kunt reserveren via de website van de parochie.
In de linkerkolom "Reserveren deelname weekendvieringen".

terug naar boven

Decreet tot oprichting van Sint Franciscus parochieHieronder vindt u het Samenvoegingsdecreet en de index inventarisatie van de nieuwe parochie Sint Franciscus.

Binnen een termijn van 10 nuttige dagen na de betekening van dit decreet, vanaf 18 november t/m 27 november, kan aan de bisschop schriftelijk per aangetekende brief een verzoek om herroeping of verbetering van dit decreet worden gedaan.

Na 27 november wordt het decreet onherroepelijk.

In het weekend van Christus Koning, 21/22 november, zal er een mededeling in de weekendviering worden gedaan.

Zie hier voor Decreet tot oprichting van Sint Franciscus parochie.

Zie hier voor de index inventarisatie van de nieuwe parochie Sint Franciscus.

terug naar boven

Geen communie mee naar huisHet gebeurt nogal eens dat tijdens het uitreiken van de communie in de viering mensen een pyxis (een hiervoor bestemd doosje) meenemen om zo de H. Communie mee te nemen naar een zieke.

Hoe goed de bedoeling hiervan ook is, in deze coronatijd is het niet mogelijk om communie mee naar huis te nemen voor een zieke.

Dit om besmetting te voorkomen.

Het is dus niet mogelijk om de communie in een doosje mee naar huis te nemen.

Pastoor Hermens

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie