Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

De nieuwe website van de parochieVanaf heden, 2 december 2022 is de nieuwe website van Sint Franciscus parochie live!
Ze is te vinden op internetadres:

https://sintfranciscusparochie.com

Dit heeft tot gevolg dat deze website van voormalige Franciscus en Clara parochie geen nieuwe gegevens meer zal plaatsen voor Sint Franciscus parochie. Alle website-informatie voor Sint Franciscus parochie zal voortaan te vinden zijn op de nieuwe website. Na een tijd zal deze oude site van Franciscus en Clara parochie niet meer bereikbaar zijn.

Vrede en alle goeds!

terug naar boven

De nieuwe en de laatste Clara!


terug naar boven

De AdventskalenderMet de adventskalender tellen we samen af naar Kerstmis. Voor elke dag van de advent vind je een opdracht, een filmpje of een gedichtje. Download de adventskalender en de knutselplaat en kleur de tekeningen in. Knip deze vervolgens uit en bevestig een ring van stevig papier aan de achterkant van elk figuurtje. Tover een lege schoenendoos om tot stal en geef Maria, Jozef, de os en de ezel, de herder, zijn schaapje en de engel een mooi plekje in de stal. Op kerstavond zet je ook kleine baby Jezus erbij.

We wensen je veel plezier met de adventskalender en je kerststal.

Mariska Litjes & Marjolijne Meuleman

Download de adventskalender hier.

Download de knutselplaat hier.

terug naar boven

Nieuwsbrief Sint Franciscus parochieDe Sint Franciscus parochie gaat vanaf december een nieuwsbrief versturen. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor parochianen en belangstellende en geeft informatie over activiteiten binnen de Sint Franciscus parochie.

Download en vul de aanmelding formulier in en blijf op de hoogte van al onze activiteiten!

Het formulier opsturen naar het parochiesecretariaat in Twello, Kerklaan 18, 7391 AN Twello.

Inscannen en daarna per e-mail versturen mag ook. E-mailadres: secretariaat@franciscusenclara.com

De aanmelding formulier hier downloaden.
terug naar boven


terug naar boven

Waarnemend pastoor benoemd tot 1 januari 2023.Met ingang van 1 november 2022 is hoogeerwaarde heer drs. J.G.M. Pauw benoemd tot waarnemend pastoor van de Sint Franciscus parochie.

Deze benoeming geldt voor de periode tot 1 januari 2023.

terug naar boven

Mededeling van het pastoraal team en parochiebestuur Sint Franciscus

Geachte parochianen,
Met vreugde delen wij u mee dat per 1 januari a.s. onze bisschop, kardinaal Eijk, voor onze parochie benoemd:de Zeer Eerwaarde Heer pastoor drs. Henri ten Have

Pastoor ten Have is 54 jaar oud, 26 jaar priester, en thans werkzaam als pastoor in de Heilige Titus Brandsma Parochie te Wageningen en omgeving.

Op 31 oktober hebben de collega’s van het pastorale team en het bestuur kennis met hem mogen maken. We hebben vertrouwen in een goede samenwerking.

Op zondag 15 januari a.s. zal de installatieplechtigheid worden gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn.

Hierover zullen wij u nader berichten.

terug naar boven

Het Leerhuis

Het leven is leren en groeien. Dat gaat vaak met vallen en opstaan. Alles wat je meemaakt in je leven zal van invloed zijn op de mens die je bent. Wij stellen daarbij de vraag: “Heeft geloof voor u te maken met het leven van alledag?” Wanneer u hier met ‘ja’ op antwoord, is het Leerhuis voor u een plek om te groeien in dat geloof.

In onze parochie willen onze verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid God en de Blijde Boodschap doen groeien en versterken door middel van een leerhuis.

Het begrip leerhuis stamt uit de joodse traditie. Het is een plaats waar mensen samenkomen om te leren. Leren in een leerhuis is vragen durven stellen. Leren vragen stellen zonder daar direct een pasklaar antwoord op te willen krijgen.
Een leren dat niet alleen gebeurt met het hoofd, maar vooral met hart en ziel.
Centraal staat de ontmoeting. De gelovige ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de ervaringen, de hoop, het vertrouwen, de vragen en twijfel die we als gelovigen meenemen. En de ontmoetingen met de Blijde Boodschap en de traditie van waaruit wij ons geloof beleven.

Het Leerhuis zal een belangrijk instrument worden om de verbondenheid als geloofsgemeenschap, maar ook ons Geloof in God, In Jezus Christus te verdiepen en wellicht te versterken.
Het Leerhuis biedt een programma voor jong en oud waar we elkaar gelovig ontmoeten, inspiratie opdoen, zoeken en groeien in dat geloof en ons menszijn.
Het programma voor kinderen vindt u bij Kind en Kerk.

Algemene geloofscursus
Een eerste stap om te komen tot geloofsverdieping in onze parochie is de algemene geloofscursus. In deze cursus komen drie aspecten bij elkaar: ontmoeting, onderling (geloofs)gesprek en aanreiken van enige kennis en verdieping rond aspecten van het (RK-)geloof.
De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten met 10-12 deelnemers en wordt verzorgd door de leden van het pastorale team. Elke bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd, waarbij deelnemers elkaar ongedwongen leren kennen.
De cursus heeft de volgende globale opzet:

1. Kennismakingsbijeenkomst
De eerste bijeenkomst staat in teken van kennismaking met elkaar, weten wie we zijn en waar we staan in ons geloof. We doen dat door midden van stellingen en vragen die we om de beurt beantwoorden, waarbij ieder vrij is om er op te reageren. Aan het eind van de bijeenkomst wordt een kort overzicht gegeven van de volgende bijeenkomsten.

2. God de Vader
Deze bijeenkomst en de volgende twee bijeenkomsten zijn opgebouwd aan de hand van de drie namen van God, zoals we die tegenkomen in de omschrijving van God als Drie-eenheid. Ook kan de Geloofsbelijdenis als basis dienen, die ook is opgebouwd vanuit de Drie-eenheid. In deze, tweede bijeenkomst staat God de Vader centraal.

3. God de Zoon – Jezus Christus
In deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de figuur van Jezus. Wie was Hij en welke betekenis heeft Hij in ons (geloofs)leven?

4. God de Heilige Geest
In deze bijeenkomst spreken we over de Heilige Geest en hoe de Heilige Geest een kracht kan zijn in ons (geloofs)leven.

5. Bidden
In het christelijk leven is het gebed een belangrijk aspect. Maar ook niet voor iedereen even makkelijk, zeker om het gebed een vaste plek in het persoonlijk leven te geven. We staan stil bij wat gebed kan betekenen, welke vormen van gebed er zijn en hoe je gebed een plek in het dagelijks leven kan geven.

6. Diaconie
In onze parochie is een van de speerpunten de dienst aan de naaste: de gemeenschappelijke inzet voor de arme, de kwetsbare medemens en de zorg voor de aarde. In deze bijeenkomst willen wij deze opdracht, die door Jezus aan ons is toevertrouwd, meer eigen te maken.

7. Eucharistie en de andere sacramenten
In het christelijk leven nemen sacramenten een belangrijke plaats in als ontmoetingsplekken van God met zijn mensen. Centraal zal staan wat sacramenten zijn en hoe ze een rol kunnen spelen in het (geloofs)leven. Ook is deze bijeenkomst de afsluiting van de algemene geloofscursus en zal er een evaluatie plaatsvinden.

Praktische informatie
De algemene geloofscursus is toegankelijk voor iedereen die – via ontmoeting en onderlinge (geloofs)gesprekken – (meer) wil leren over aspecten van het (RK-)geloof.
De cursus bestaat uit zeven tweewekelijkse bijeenkomsten van 17.30 tot 20.30 uur.
Iedere bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd die door de deelnemers samen wordt bereid. De locatie van alle bijeenkomsten is het Parochiecentrum Emmaüshuis, Stationsstraat 13 in Apeldoorn.

Data bijeenkomsten:
Woensdag 9 november : Kennismakingsbijeenkomst
woensdag 23 november : God, de Vader
dinsdag 13 december : God de Zoon – Jezus Christus
woensdag 11 januari : God de heilige Geest
woensdag 25 januari : Bidden woensdag 8 februari : Eucharistie en de andere sacramenten
woensdag 8 maart : Diaconie
Aan de algemene geloofscursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage om de kosten van de gezamenlijke maaltijd te dekken, is welkom.

(Inhoudelijke) vragen over de algemene geloofscursus kunnen gesteld worden aan het pastorale team via het secretariaat (0571-274445 op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en via secretariaat@franciscusenclara.com). Opgeven voor de algemene geloofscursus kan via telefoon: 055-526 65 00 of via e-mail: emmaus@rkapeldoorn.nl.

terug naar boven

Nationale Roepingenweek 2022
Van zondag 6 tot en met zaterdag 12 november
Verschillende priesteropleidingen in ons land openen tijdens deze de Roepingenweek hun deuren voor mensen die enkele dagen willen meeleven. Ook het Ariënsinstituut nodigt jonge mensen die erover denken of het priesterschap wellicht iets voor hen is van harte uit. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met rector Kuipers: rector@ariensinstituut.nl.

Alle informatie en materialen zijn ook te vinden op: https://www.ariensinstituut.nl/roepingenraad/nationale-roepingenweek-2022/


terug naar boven

De nieuwe Clara is er!


terug naar boven
De parochie Sint Franciscus in het Aartsbisdom Utrecht zoekt op korte termijn een

enthousiaste projectmedewerk(st)er
opbouw catechese, pastoraat en diaconie

op projectbasis voor de duur van vijf jaar en voor 32 uur per week.

De Sint Franciscus parochie
De Sint Franciscus parochie is een net gefuseerde parochie, ontstaan uit de Emmaüsparochie (Apeldoorn) en de parochie HH. Franciscus en Clara (o.a. Twello, Loenen en Vaassen). De Sint Franciscus parochie bestaat uit plattelandsgemeenten en een stedelijke kern. Het pastoraal team omvat naast de pastoor een priester, een diaken en een projectmedewerkster kind & Kerk.

Het opbouwwerk zal zich vooral concentreren rond het eucharistisch centrum, de Onze-Lieve- Vrouwekerk te Apeldoorn, en in beperkte mate in Twello, Vaassen en Loenen.
De Apeldoornse geloofsgemeenschap kent vele nieuwe Nederlanders onder haar parochianen.

Taken:
- structuur opbouwen in de parochie waarbij vrijwilligers worden toegerust om pastorale nabijheid te realiseren in de geloofsgemeenschap;
- diaconale tak van het leerhuis in samenwerking met het pastoraal team verder ontwikkelen;
- opzetten, toerusten en het versterken van bezoekgroepen;
- vrijwilligers begeleiden bij het voorgaan in uitvaarten;
- meewerken aan gezinszondagen en mede activiteiten ontwikkelen voor na de zondagsviering;
- meehelpen bij het werven van geschikte vrijwilligers.

U krijgt een zending van de aartsbisschop van Utrecht en daarmee werkt u samen met het pastoraal team onder leiding en verantwoordelijkheid van de pastoor.

Functie-eisen:
Wij verwachten dat u:
- praktiserend rooms-katholiek bent, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt;
- minimaal in het bezit bent van een bachelor van de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht (TST) of van de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing te Utrecht (FHTL);
- communicatief vaardig bent en vooral in staat bent mensen te enthousiasmeren en te verbinden;
- vertrouwd bent met het actief gebruik van sociale media ter ondersteuning van uw werkzaamheden
- op de aan u toevertrouwde taakvelden initiatieven neemt en daarop projectmatig kunt werken, in hartelijke samenwerking met de collega’s van het pastoraal team en de vrijwilligers;
- in het bezit bent van een rijbewijs B.

Wij bieden:
- collegiale ondersteuning door de leden van het pastoraal team;
- verschillende parochiële werkgroepen als bedding voor de werkzaamheden;
- een projectaanstelling voor vijf jaar met een proeftijd van 2 maanden en een werkweek van 32 uur;
- salaris en overige arbeidsomstandigheden volgens de richtlijnen van het Aartsbisdom Utrecht.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen vóór 1 september a.s. te worden gericht aan:

Parochie Sint Franciscus
t.a.v. pastoor drs. J.H.T.P.M. Hermens
Kerklaan 18
7391 AN Twello

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met pastoor Hermens: 0571 274445 of secretariaat@franciscusenclara.com

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie