Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Brief kardinaal: dank voor toewijding in parochiesKardinaal Eijk heeft op 5 oktober een brief gestuurd aan de leden van de pastorale teams en de bestuursleden van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht. Aanleiding voor zijn brief is het interview van kardinaal Eijk met ‘De Gelderlander’ van 15 september, dat nogal wat reacties opriep. In deze brief herhaalt de kardinaal zijn waarschuwing dat de Kerk in Nederland flink zal krimpen, maar spreekt hij vooral zijn dankbaarheid uit: “Ik wil u, leden van de pastorale teams en bestuursleden, heel hartelijk danken voor alles wat u doet, in deze tijd waarin de Kerk de wind tegen heeft. En ik wil u vragen mijn dankbaarheid over te brengen aan de vele vrijwilligers die niet in ons adressenbestand zitten, maar van wie u de gezichten en verhalen kent.”

Lees hier de volledige brief

Bron: Aartsbisdom nu, Nieuwsbrief nr. 177, 10 oktober 2018

terug naar boven

Franciscus en Claradag op zondag 7 oktoberOp zondag 7 oktober is de jaarlijkse Franciscus en Claradag, dit jaar in en rond het eucharistisch centrum van de parochie, de H. Martinuskerk en de Martinusschool in Twello. Het thema van dit jaarlijkse feest en deze ontmoetingsdag is ‘Uit de bron van Clara’. In de viering is gastpredikant Zr. Elisabeth Luurtsema, Claris van klooster De Bron in Nijmegen. Na de viering kan men de bijzondere gerechten proeven die bereid worden door mensen uit verschillende delen van de wereld. Er is een leuk kinderprogramma. We nodigen u uit deze parochiële feestdag en ontmoetingsdag op zondag 7 oktober mee te vieren en mee te beleven.

terug naar boven

Jong geleerd en nooit te oud om in kerkkoor te zingenOp zaterdag 8 september werden tijdens de kerkdienst in de Martinuskerk in Twello drie jubilarissen van het Martinuskoor gehuldigd. Samen zijn deze drie zangers al 135 jaar actief lid van dit kerkkoor. Riet Boerkamp, lid sinds 1993, kreeg een eremedaille in zilver en een welverdiende oorkonde, Bets Kolkman, lid sinds 1968, werd versierd met een speld, met medaillelintje en indrukwekkende oorkonde. Tenor Gerard Streppel, als 18-jarig ‘broekie’ 60 jaar geleden begonnen bij dit illustere koor, kreeg weer een fraaie oorkonde en speld voor op het medaillelintje. Namens de Nederlandse Gregoriusvereniging mocht voorzitter Victor Miedendorp de Bie deze versierselen plechtig uitreiken en (voorzichtig) opspelden. En natuurlijk waren er de hartelijke felicitaties van alle koorleden, kerkgangers en familie. De mooie bloemen waarmee deze trouwe leden werden vereerd waren dan ook zeker symbolisch voor de waardering voor hun jarenlange muzikale inzet voor de Franciscus en Clara parochie. AFR

Klik hier voor een foto impressie.

terug naar boven

Kloosterweekenden met de Franciscaanse BewegingData 2019

Datum Kennismakingsweekend:
1-3 november bij de zusters clarissen in Nijmegen.

Data Themaweekenden:
3-5 mei in het Clarissenklooster in Megen
met als thema: “Schepping”.

11-13 oktober in De Wonne in Enschede
(Woongemeenschap) met als thema: “Verbondenheid”.

25-27 oktober in het Clarissenklooster in
Megen met als thema: “Eenvoud”.

22-24 november in het Clarissenklooster in Megen met als thema: “Werk”.

Vanaf 1 juli 2018 biedt de Franciscaanse Beweging kloosterweekenden aan. Tijdens die weekenden verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders en zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door maak je kennis met, of verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi. Het ruime aanbod aan kloosterweekenden is verdeeld in kennismakings- en themaweekenden.

Tijdens de kennismakingsweekenden maak je je samen met de andere deelnemers (maximaal 9) op een laagdrempelige manier bekend met het leven van Franciscus. Wie was die man? Wat bewoog hem? Waar lag zijn diepste verlangen? En hoe kan zijn levenswijze ons in de 21e eeuw nog inspireren? Daarbij gaat het niet zozeer om kennisoverdracht, maar veel meer om het beleven en ervaren van zijn nalatenschap. De twee begeleiders zorgen dat het weekend in goede banen geleid wordt en geven sturing aan de gesprekken en verdieping.

Voor hen die al meer bekend zijn met het leven van Franciscus worden er themaweekenden georganiseerd. Tijdens die weekenden staat er één thema uit de franciscaanse spiritualiteit centraal. Denk bijvoorbeeld aan: Zoeken naar God, Verbondenheid ervaren, Vrede ontdekken, Schepping, Leven in Eenvoud, Spiegelen aan Clara, Franciscus in je Werk. In de loop van een jaar worden verschillende thema’s aangeboden. Je kunt naar eigen inzicht deelnemen.

De Kloosterweekenden bij de Franciscaanse Beweging zijn een voortzetting van het oriëntatiewerk dat 40 jaar geleden door de kapucijnen is opgezet. Omdat er sinds 2015 geen kapucijnenkloosters meer zijn die voor meerdere dagen gasten kunnen ontvangen, worden de weekenden nu gehouden bij de zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen. De organisatie komt per 1 juli in handen van een groep gemotiveerde en bevlogen vrijwilligers die onderdak hebben gevonden bij de Franciscaanse Beweging. De Franciscaanse Beweging is blij dat ze op deze manier bij kan dragen aan de verspreiding van het franciscaanse gedachtegoed in Nederland en mensen de mogelijkheid kan bieden kennis te maken met het kloosterleven dat nog steeds levend is.

Voor meer informatie over de kloosterweekenden kijk je op
www.kloosterweekend.nl.

terug naar boven

De nieuwe Clara is verschenen. Een digitale versie is beschikbaar!Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

Installatieviering pastoor Hans HermensVoor meer foto’s klik hier!


Uit alle locaties van Franciscus en Clara- én van de Emmausparochie uit Apeldoorn waren belangstellenden op 1 september naar de Martinuskerk in Twello gekomen om de installatie van Hans Hermens als nieuwe pastoor van deze parochies mee te vieren.

Onder het zingen van het intredelied kwam deze - achter het kruis en 2 misdienaars - vergezeld van vicaris Pauw en het hele pastorale team over het middenpad van achter uit de kerk naar voren lopen. Met deze indrukwekkende stoet van heren beloofde de viering een plechtig karakter te krijgen.

Na het kruisteken en de begroeting door de vicaris sprak vice-voorzitter Maarten Heere van het parochiebestuur een warm welkomstwoord.

Omdat ‘meneer pastoor’ in ieder geval elke kerk waar hij in het vervolg de H. Mis zal opdragen binnen moet kunnen komen werden hem tot slot symbolisch door vertegenwoordigers van die kerken hun sleutels overhandigd. Voor hij terug ging naar zijn plaats achter het altaar reageerde de nieuwe pastoor spontaan dat zijn sleutelhanger nog niet was aangepast voor al deze sleutels.

De beschrijving van zijn werkzaamheden zoals wij te horen kregen bij voorlezing van de benoemingsbrief door de vicaris, geeft aan hoeveel er van de pastoor verwacht wordt. Het zal voor hem een hele opgave worden dat alles binnen de 1,0 ft waarvoor hij is aangenomen voor elkaar te krijgen.

De werkelijke installatie ving plechtig aan na de preek door de vicaris. Hierbij hernieuwde pastoor Hermens aan de vicaris zijn wijdingsbeloften. Vervolgens vond de overdracht van de liturgische tekens plaats. Een kort gebed bij de plek waar het Woord verkondigd wordt eindigde met ‘Mogen de aan u toevertrouwde parochianen door de Geest van Christus bezield zijn’. Een prachtig moment volgde waarbij onder het bidden van de daarbij behorende teksten symbolen van de sacramenten door vertegenwoordigers uit alle locaties de nieuwe pastoor werden aangereikt.

De hostieschaal en de kelk; de sleutel van het tabernakel; de olie, de doopschelp en het chrisma; de witte stola voor hen die trouwen; de paarse stola voor het sacrament van boete en verzoening; de ziekenolie.

Na de geloofsbelijdenis nam pastoor Hermens de taak als hoofdcelebrant van de vicaris over met de bedoeling om nu voor het eerst met zijn nieuwe parochianen de eucharistie te vieren.

Vóór de zegen trad Pastor Kantoci naar voren om namens het pastorale team zijn nieuwe collega welkom te heten. Niet alleen de collega, maar ook diens viervoetige vriend Doedel die met hem is mee verhuisd, mag in een parochie waarvan de H. Franciscus patroonheilige is op een extra warm welkom rekenen. De steun die hij namens de collega’s in het vooruitzicht stelde, zullen zeker een bijdrage leveren aan het ‘Vrede en alle goeds’ (de gebruikelijke groet van de H. Franciscus) waarmee pastor Kantoci zowel zijn toespraak begon als eindigde.

In zijn slotwoord gaf pastoor Hermens eerlijk toe dat hij aanvankelijk geen zin had om deze nieuwe taak op zich te nemen. Hij had het in zijn vorige parochie goed naar zijn zin en koesterde de vertrouwde contacten die hij daar had. Inmiddels heeft hij hier al kennis gemaakt met de nodige mensen en daarmee zoveel vertrouwen gekregen dat hij nu kan zeggen dat hij er wél zin in heeft. Hierop antwoordden de aanwezigen met een enthousiast applaus, waarop het gelegenheidskoor een ‘Hij leve lang’ inzette.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers was er na afloop koffie met cake. Er kan terug gekeken worden op een plechtige viering die een mooi menselijk karakter had.

Thea Bakker

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie