Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Een pastoraal team voor de Emmaus- en de HH. Franciscus en ClaraparochieVanaf juni jl. is de intentie voor verdere samenwerking tussen de Emmaus- en de HH. Franciscus en Claraparochie uitgesproken door de beide parochiebesturen. In de maanden daarna hebben beide pastorale teams elkaar meer en meer gevonden en hebben besloten om samen als pastoraal team voor beide parochies pastoraal werkzaam te zijn. Dit verzoek is bij de kardinaal neergelegd en hij is positief op dit verzoek ingegaan.

Per 1 maart jl. zijn de pastoraal werkers, de heer Ivan Kantoci en de heer Wim Vroom ook benoemd als pastoraal werker voor de Emmausparochie en is diaken Ronald Dashorst, als diaken ook benoemd voor de HH. Franciscus en Claraparochie.

Al eerder, vanaf 1 november 2018 was door kardinaal Eijk de kerkelijke zending verleend aan Mariska Litjes om als medewerkster kinderkatechese werkzaam te zijn in samenwerkende parochies Emmaus te Apeldoorn en HH. Franciscu en Clara te Twello.

Diaken Ronald Dashorst zal zich in mei presenteren in het Eucharistisch centrum van de parochie, H. Martinuskerk te Twello. De pastoraalwerkers Ivan Kantoci en Wim Vroom zullen zich in de O.L.V. kerk te Apeldoorn presenteren in de viering op 8 september.

Meer informatie over de leden van het pastoraal team vindt u hier..

terug naar boven

Oriëntatie in katholiek geloven. Start 25 april 2019.Ter ondersteuning van geïnteresseerden, die op zoek zijn naar verdere verdieping
van en gesprek over het geloof, heeft het pastorale team van de HH. Franciscus en
Clara parochie en de Emmaüsparochie een serie avonden ontwikkeld waarin vele
onderwerpen rondom geloof en kerk aan de orde zullen komen.

Voor meer informatie klik op de icoon!

terug naar boven

terug naar boven

Maandag 15 april - Oecumenische herdenkingswake van de martelaren van onze tijd

voorgegaan door Mgr. Joris VercammenIcoon van de martelaren van onze tijd

Maandag 15 april om 19.00 uur, Onze Lieve Vrouwekerk, Apeldoorn

Gemeenschap van Sant’Egidio

Oecumenische herdenkingswake van de martelaren en gebed voor de vrede

Voor de negende keer organiseert de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn de jaarlijkse landelijke herdenkingswake van de martelaren van onze tijd. Bisschop van de Oud Katholieke Kerk, Mgr. Joris Vercammen, is voorganger, geflankeerd door hoogwaardigheidsbekleders van onder andere de Syrisch Orthodoxe Kerk, Russisch-Orthodoxe Kerk, Protestantse Kerk Nederland, de Koptische Kerk, The Church of England en de Katholieke Kerk.

Elk jaar is het weer indrukwekkend als de bisschoppen en priesters van de verschillende kerken in hun prachtige liturgische gewaden opkomen en hun gebed uitspreken en reciteren in hun eigen taal. We bidden en zingen voor onze overleden broeders en zusters in Syrië en andere landen en voor hun familie en vrienden die nog wonen in een door de verschrikkelijke oorlogen verscheurd landen. Het is onverdraaglijk dat er op zo veel plaatsen in de wereld oorlog is en mensen lijden aan het geweld. Vele vluchtelingen zoeken een nieuwe toekomst van vrede in Europa. De oorlog is met hun komst in ons midden dichtbij gekomen.

Tijdens de gebedsdienst worden de namen genoemd van de christenen in alle werelddelen en van alle tradities die de afgelopen jaren zijn omgekomen als geloofsgetuigen. We branden kaarsen voor hen en zingen om ontferming in de oude Griekse woorden van het Kyrië Eleison.

Het is passend om aan het begin van de Goede Week samen te zijn en stil te staan bij het lijden in de wereld, als opmaat naar Goede Vrijdag en de bevrijding van het Paasfeest. Ook dit jaar hopen wij elkaar als gelovigen te ontmoeten als wij bidden voor vrede en vrijheid van godsdienst in de wereld.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan dit gebed deel te nemen.

Dag: Maandag 15 april
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn


Voor meer informatie:

Diaken Ronald Dashorst
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06-16912727
www.santegidio.nl

terug naar boven

Vastenboodschap 2019 paus FranciscusOm te lezen klik op de icoon!
terug naar boven

Vastenboodschap 2019 van kardinaal EijkOm te lezen klik op de icoon!
terug naar boven

De nieuwe Clara! Een digitale versie is beschikbaar!

Om te lezen klik op de icoon.


terug naar boven

Zomer 2019 – Kinderkamp en Jongerenreis IerlandVoor meer informatie zie folder .

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie