Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Jaar van de Eucharistie – 1 december 2019 – 22 november 2020


Foto: Rembrandt van Rijn, De maaltijd in Emmaüs, olieverf op paneel — 1648


In het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag van de Advent, zondag 1 december het ‘Jaar van de Eucharistie’ dat zal lopen t/m Christus, Koning van het Heelal op 22 november 2020. In de aanloop naar het ‘Jaar van de Eucharistie’ heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Deze brief is gedateerd op het Hoogfeest van Sacramentsdag, 23 juni 2019.

De reden voor dit bijzonder jaar licht kardinaal Eijk toe “om ons allen te doordringen van de betekenis van de Eucharistie, waarin we heel het paasmysterie vieren, dat wil zeggen Jezus ontmoeten in zijn lijden, sterven en verrijzen”. Het valt de kardinaal te betreuren dat veel katholieken in het Aartsbisdom er niet van doordrongen zijn dat “de deelname aan de Eucharistie in geloof en overgave het meest intensieve sacramentele Godscontact tot stand brengt dat er in deze wereld bestaat en slechts circa 4 à 5 procent van hen deelneemt aan de Eucharistievieringen in onze kerken, op zondag, die we ‘Dag des Heren’noemen, omdat dit de dag is waarop de Heer uit de dood is verrezen”.

De brief telt twee hoofdstukken. In het eerste wordt belicht wat de essentie van het sacrament van de Eucharistie is en welke plaats het inneemt in de navolging van Christus. In het tweede hoofdstuk wordt besproken op welke wijze het geloof in de Eucharistie kan worden verdiept of – wanneer mensen dat verloren zijn – de Eucharistie (weer) is te (her)ontdekken als het kloppend hart van het geloofsleven. De kardinaal noemt in de brief concrete elementen die eraan kunnen bijdragen.

De volledige pastorale brief kunt u hier downloaden.

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara!
Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

JUBILEUM EMERITUS PASTOR HENK HOFSTEDEOp 29 juni 1959, feestdag van de heilige Petrus en Paulus, ontving emeritus pastor Henk Hofstede de priesterwijding in de kerk bij het klooster van Benediktbeuern in Beieren (Duitsland).
Zijn wijding was de afsluiting van een 4-jarige theologiestudie in datzelfde klooster. Nadat hij werkzaamheden verrichtte in het jeugdwerk in Den Haag, werd hij benoemd tot deken van Schiedam en vervolgens is hij van 1993 tot 2000 pastoor geweest van de St. Martinusparochies in Vaassen en Epe.

Tot op de dag van vandaag gaat hij nog regelmatig vóór in Eucharistievieringen op zondag - in onze huidige Franciscus en Claraparochie - in Loenen, Twello en Vaassen.

Op zondag 30 juni heeft emeritus pastor Hofstede, samen met zijn familie, medepaters en met ons parochianen, zijn 60-jarig priesterjubileum gevierd. Een bijzondere gebeurtenis voor hem en voor de hele parochie, waarin hij de laatste 25 jaar zijn pastorale arbeid heeft verricht.

De feestelijke viering was in H. Martinuskerk te Vaassen. Aansluitend was er gelegenheid hem te feliciteren in het Pastoraal Centrum aan de overzijde van de kerk.
Als cadeau ontving hij vele enveloppen met een bijdrage voor projecten van de Salesianen van Don Bosco, gericht op de straatkinderen.

terug naar boven

Eén pastoraal team en één bestuurSinds 2013 zijn de parochies Emmaus en Franciscus en Clara intensiever met elkaar aan het samenwerken.

Zij delen hun priesters sinds 2013 en sinds maart 2019 is er voor beide parochies één pastoraal team.

Wij hebben elkaar daarin gevonden in de pastorale speerpunten die we hebben: Kind en Kerk en de aandacht voor de kwetsbare mens.

Kind en kerk, waar Mariska Litjes in Apeldoorn al verschillende jaren met veel enthousiasme vorm aan geeft. En diaken Ronald Dashorst met veel zorg en aandacht voor de kwetsbare mens vanuit de spiritualiteit van Sant’Egidio.

De beide pastoraal werkers, Ivan Kantoci en Wim Vroom, zullen meer zichtbaar gaan worden in de Emmaüsparochie.

Ook op bestuurlijk niveau zullen we krachten moeten samenbundelen en hieruit vloeit voort dat er per 1 augustus 2019 één bestuur zal zijn voor beide parochies.

Samenwerken als parochie betekent ook zoeken naar elkaar. Dit doen we vanuit ons geloof in de ene Heer. En daarom mogen we ook weten dat er meer is dat ons bindt, dan dat ons scheidt. Met de terugloop van het aantal kerkgangers, inkomsten en vrijwilligers zijn we steeds meer op elkaar aangewezen om de Blijde Boodschap in onze streek, de Veluwe, levensvatbaar te houden. Daarin ligt onze hoogste prioriteit. I.v.m. de pensionering van Ivan Kantoci over twee jaar, zal het pastoraal team in de nabije toekomst kleiner worden, maar het werk blijft wel doorgaan. En verder wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden, en dat geldt al helemaal voor bestuursleden. En met één bestuur hoeft het bestuurswerk niet dubbel gedaan te worden.

Franciscus en Clara, een parochie die bestaat uit verschillende gemeenschappen binnen een landelijke omgeving met 3 kerken.

De Emmaüsparochie daarentegen met een stedelijke omgeving met 1 kerk.

Iedere parochie heeft zijn eigen identiteit, en dat is ook goed. Vanuit ieders identiteit kunnen we van elkaar leren en groeien in geloof en vertrouwen. Vanuit deze gedachte blijft geloven ook een werkwoord en een opdracht.

Sinds 2013 zien we ook dat parochianen uit de Franciscus en Clara parochie de OL Vrouwekerk in Apeldoorn bezoeken en zich daar thuis voelen. En omgekeerd.

De samenwerking tussen beide parochies zal in de nabije toekomst, per 1 januari 2021, resulteren in één grote parochie.

Wanneer we samen één parochie vormen, zal het ook betekenen dat we onder een nieuwe naam verder zullen gaan.

De naam zullen we zoeken vanuit de spiritualiteit waarmee we werken.
Natuurlijk wordt u als parochiaan op de hoogte gehouden van dit proces.

Mede namens het pastoraal team en parochiebesturen van beide parochies

pastoor Hans Hermens

terug naar boven

Oriëntatie in katholiek geloven.Ter ondersteuning van geïnteresseerden, die op zoek zijn naar verdere verdieping
van en gesprek over het geloof, heeft het pastorale team van de HH. Franciscus en
Clara parochie en de Emmaüsparochie een serie avonden ontwikkeld waarin vele
onderwerpen rondom geloof en kerk aan de orde zullen komen.

Voor meer informatie klik op de icoon!

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie