Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

“Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. (psalm 34,7)Bij gelegenheid van de tweede Werelddag van de Armen op 18 november schrijft Paus Franciscus:

“De armen zijn de eerste die in staat zijn om de tegenwoordigheid van god te herkennen en getuigenis af te leggen van zijn nabijheid in hun leven. God blijft zijn belofte trouw en ook in de duisternis van de nacht laat Hij het niet ontbreken aan de warmte van zijn lierde en vertroosting. Om echter de drukkende toestand van de armoede te overwinnen is het noodzakelijk dat zij de aanwezigheid van de broeders en zusters gewaar worden die zich om hen bekommeren en die door de deur van hun hart en leven open te zetten, hen laten voelen dat zij hun vrienden en familieleden zijn”.

Hij verwijst daar naar Evangelii Gaudium (198) “Wij zijn geroepen Christus in hen te ontdekken, hun onze stem te lenen in hun aangelegenheden, maar ook hun vrienden te zijn, naar hen te luisteren, hen te begrijpen en de mysterieuze wijsheid aan te nemen die God ons door middel van hen wil meedelen”.

Klik hier voor de brief van de Paus Franciscus.

terug naar boven

RK Begraafplaatsen HH. Franciscus en Clara parochieHet bestuur van de HH. Franciscus en Clara parochie heeft voor het beheer en de exploitatie van de begraafplaatsen en terreinen een beheerscommissie ingesteld. Het gaat om de R.K. begraafplaatsen Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Loenen, Twello en Vaassen.

De beheerscommissie bestaat uit een vertegenwoordiger vanuit elke begraafplaats.
Voor Bussloo is dat de heer Robin Willemsen, voor De Vecht de heer Mart Mols, voor Klarenbeek de heer Henk Hurenkamp, voor Loenen de heer Paul van Berkum, voor Twello de heer Ton van Gurp en voor Vaassen de heer Ben Breden. Aan de commissie is door het bestuur de heer Wim Demmers toegevoegd onafhankelijk voorzitter.

De commissie is verantwoordelijk over de gang van zaken van de genoemde begraafplaatsen.
De commissie vergadert 3 tot 4 keer per jaar en bespreekt dan alle voorkomen zaken van elk kerkhof. Dat kan zijn over het dagelijks onderhoud, over het (groot) onderhoud van de aanwezige gebouwen, over het ruimen van graven, nadat de rechthebbende te kennen hebben gegeven de grafrechten niet te willen verlengen, over het aanvragen van vergunning voor aanpassen van gebouwen of het kappen van bomen.

Verder adviseert de commissie het parochiebestuur over aanvragen richting het Bisdom. Aanvragen waarin toestemming van het Bisdom nodig is om investeringen te kunnen uitvoeren.

Actuele ontwikkelingen:

RK begraafplaats Bussloo:

In 2017 zijn bijna 130 rechthebbende aangeschreven met de vraag of zij het grafrecht in 2018 wel of niet wilden verlengen. Hiervan hebben ruim 50 rechthebbenden aangegeven de rechten niet te willen verlengen. Wettelijk zijn we nu, op grond van de Wet op de Lijkbezorging, verplicht over te gaan tot het ruimen van deze graven. Ook vanwege de rechtsgelijkheid kan het niet zo zijn dat graven in stand blijven, waarbij voor het ene graf geen grafrecht meer wordt betaald en voor bijvoorbeeld het naastliggende graf wel.
Maar in 2010 heeft de gemeente met het toenmalige bestuur van de parochie Bussloo afspraken gemaakt over een aantal aanwezige monumentale elementen op dit kerkhof. Hiervan noemen we de muur, het hekwerk, het gebouwtje, het grote kruis met een aantal in het bijzonder genoemde omliggende grafmonumenten. Ook de monumentale beuk is toen opgenomen, maar deze moest helaas enkele jaren geleden gekapt worden.
Het ruimen van ruim 50 graven is een behoorlijke wijziging in de beeldvorming van het kerkhof. Daarover gaan we in overleg met de gemeente Voorst. Immers de monumentale elementen moeten behouden blijven. Tegelijkertijd biedt het creëren van ruimte wel de mogelijkheid om een urnenveld, een strooiveld en het aanwezige verzamelgraf van eerdere ruimingen beter zichtbaar te maken als een herdenkingsplek.

RK begraafplaats De Vecht:
Op deze begraafplaats is de herinrichting nu geheel afgerond. Als laatste is het groot onderhoud aan de berging op de begraafplaats uitgevoerd.

RK begraafplaats Klarenbeek:
Na de eerste grote ruiming in 2017 is begin van dit jaar de infrastructuur ingrijpend gewijzigd. De tegelpaden zijn opgepakt en vervangen door klinkerwerk. Dit was nodig om met zwaarder materieel het onderhoud te kunnen uitvoeren. Daarbij is ook een nieuw hoofdpad gecreëerd, waarbij het grindpad na de dubbele poort van verharding is voorzien. Na de ruiming ontstond de ruimte voor het aanleggen van een urnenveld, waarin de voormalige doopvont een prachtige plek heeft gekregen. Verder is het verzamelgraf gemaakt tot een zinvolle herdenkingsplek. En tot slot is een plek gemaakt voor het verstrooien van as. Onlangs is de beplanting aangebracht en zijn veel bomen geplant.

RK begraafplaats Loenen:
Als laatste onderdeel van de herinrichting op deze begraafplaats is een urnenveld aangelegd. Voor zowel de urnenmuur als voor het urnenveld is inmiddels belangstelling getoond.

RK begraafplaats Twello:
Dit jaar zijn er geen investeringen op deze begraafplaats uitgevoerd. Wel is helaas door de extreme droogte veel beplanting doodgegaan. De kerkhofploeg wacht met smart op voldoende regen om de beplanting weer op orde te brengen.

RK begraafplaats Vaassen:
Deze begraafplaats heeft een bijzondere status. In overleg tussen het toenmalige parochiebestuur van Vaassen en de gemeente Epe is besloten de gehele begraafplaats de status van monument te geven. Dat betekent dat op dit kerkhof niet geruimd mag worden, maar ook dat er geen nieuwe graven meer mogen worden uitgegeven. De begraafplaats zit wat dat betreft op slot. Alleen bijzetting in bestaande graven zijn nog toegestaan. Op de gemeentelijke begraafplaats De Wanenk, is een deel gereserveerd voor overleden parochianen van de geloofsgemeenschap H. Martinus Vaassen.
Na intensief overleg met de gemeente is door de gemeente Epe wel een omgevingsvergunning afgegeven voor het realiseren van een strooiveld en een urnenveld.

Tot zover de informatie over de RK begraafplaatsen
Wim Demmers, voorzitter beheerscommissie.

terug naar boven

Foto impressie Franciscus en Claradag 2018Op zondag 7 oktober heeft de jaarlijkse Franciscus en Claradag plaatsgevonden, dit jaar in en rond het eucharistisch centrum van de parochie, de H. Martinuskerk en de Martinusschool in Twello. Het thema van dit jaarlijkse feest en deze ontmoetingsdag was ‘Uit de bron van Clara’. In de viering was gastpredikant Zr. Elisabeth Luurtsema, Claris van klooster De Bron in Nijmegen. Na de viering heeft men de bijzondere gerechten kunnen proeven die bereid waren door mensen uit verschillende delen van de wereld. Er was een leuk kinderprogramma.

Klik hier voor een foto impressie.

terug naar boven

Brief kardinaal: dank voor toewijding in parochiesKardinaal Eijk heeft op 5 oktober een brief gestuurd aan de leden van de pastorale teams en de bestuursleden van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht. Aanleiding voor zijn brief is het interview van kardinaal Eijk met ‘De Gelderlander’ van 15 september, dat nogal wat reacties opriep. In deze brief herhaalt de kardinaal zijn waarschuwing dat de Kerk in Nederland flink zal krimpen, maar spreekt hij vooral zijn dankbaarheid uit: “Ik wil u, leden van de pastorale teams en bestuursleden, heel hartelijk danken voor alles wat u doet, in deze tijd waarin de Kerk de wind tegen heeft. En ik wil u vragen mijn dankbaarheid over te brengen aan de vele vrijwilligers die niet in ons adressenbestand zitten, maar van wie u de gezichten en verhalen kent.”

Lees hier de volledige brief

Bron: Aartsbisdom nu, Nieuwsbrief nr. 177, 10 oktober 2018

terug naar boven

Jong geleerd en nooit te oud om in kerkkoor te zingenOp zaterdag 8 september werden tijdens de kerkdienst in de Martinuskerk in Twello drie jubilarissen van het Martinuskoor gehuldigd. Samen zijn deze drie zangers al 135 jaar actief lid van dit kerkkoor. Riet Boerkamp, lid sinds 1993, kreeg een eremedaille in zilver en een welverdiende oorkonde, Bets Kolkman, lid sinds 1968, werd versierd met een speld, met medaillelintje en indrukwekkende oorkonde. Tenor Gerard Streppel, als 18-jarig ‘broekie’ 60 jaar geleden begonnen bij dit illustere koor, kreeg weer een fraaie oorkonde en speld voor op het medaillelintje. Namens de Nederlandse Gregoriusvereniging mocht voorzitter Victor Miedendorp de Bie deze versierselen plechtig uitreiken en (voorzichtig) opspelden. En natuurlijk waren er de hartelijke felicitaties van alle koorleden, kerkgangers en familie. De mooie bloemen waarmee deze trouwe leden werden vereerd waren dan ook zeker symbolisch voor de waardering voor hun jarenlange muzikale inzet voor de Franciscus en Clara parochie. AFR

Klik hier voor een foto impressie.

terug naar boven

De nieuwe Clara is verschenen. Een digitale versie is beschikbaar!Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie