Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Leerhuis parochies Emmaüs en HH. Franciscus en Clara

In de afgelopen maanden heeft u al een aantal keer kunnen lezen over het Leerhuis, waarmee we in onze parochies de verbondenheid met elkaar en met God willen laten groeien en versterken. Op dit moment zijn er twee groepen bezig met de basiscursus (de algemene geloofsbijeenkomsten): de doorgestarte pilotgroep, die eind 2020 noodgedwongen moest stoppen door Corona en een nieuwe groep. De nieuwe groep bestaat uit 16 enthousiaste deelnemers, een gemêleerd gezelschap qua leeftijd en culturele achtergrond. In een volgende OpWeg en Clara laten we hen graag aan het woord om te vertellen over hun ervaringen met de basiscursus. We hopen dat hierdoor weer een nieuwe groep parochianen geïnspireerd wordt en zich aanmeldt voor de cursus die begin 2022 zal starten.

Samen met het pastorale team zijn we ook aan het nadenken over nieuwe activiteiten binnen het Leerhuis. We denken bijvoorbeeld aan het opleiden van mensen voor het begeleiden van uitvaarten en voor het voorgaan in woord- en communievieringen. Maar ook het organiseren van eenmalige bijeenkomsten rondom een bepaald thema of een lezing behoort tot de mogelijkheden. Mocht u suggesties, ideeën of wensen hebben op dit gebied, dan houden we ons van harte aanbevolen.

Tenslotte zijn we aan het onderzoeken hoe we de informatie over het Leerhuis via de websites van de parochies Emmaüs en HH. Franciscus en Clara beter toegankelijk kunnen maken.

Wanneer u vragen, ideeën of wensen heeft over het Leerhuis, kunt u terecht bij het pastorale team (bereikbaar via het secretariaat (0571-274445) op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en via secretariaat@franciscusenclara.com). Als u zich wilt opgeven voor de basiscursus, die begin 2022 start, dan kan dat telefonisch (055-526 65 00) of via e-mail (emmaus@rkapeldoorn.nl).

Achter in de kerken liggen folders met nadere informatie over de basiscursus. U wordt van harte uitgenodigd om deze mee te nemen.

Dori-Anne Aalbers en Gerard Disberg, ondersteuners Leerhuis

terug naar boven

VAN HARTE WELKOM IN DE KERKDe maatregelen die het coronavirus de gehele wereld heeft opgelegd, worden meer en meer versoepeld. Dat geeft gelukkig weer meer vrijheid.
Zo hoeven we niet meer te reserveren en te registreren om een viering in de kerk bij te wonen.
U bent dus van harte welkom om naar de kerk te gaan.
Wel wordt u gevraagd bij binnenkomst te handen te desinfecteren en elkaar de ruimte te geven.
Bij verkoudheidsklachten en/of verhoging wordt u dringend gevraagd thuis te blijven.
Zo proberen we uw kerk zo veilig mogelijk te houden met de intentie dat we zo verantwoordelijk samen kunnen vieren.
De communie mag ook weer worden uitgereikt door parochianen die daarvoor zijn aangesteld, maar we blijven daar wel voorzichtig in.

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara!Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie.

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat wederom uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar. Cursusleider is Ronald de Haan.

De corona pandemie leidde ertoe dat vorig jaar geen nieuwe cursus kon worden opgestart. Enkele cursisten Kerkmusicus-III konden met de nodige vertraging nog succesvol hun examen afleggen. En ook dit najaar zullen twee KM-III kandidaten vertraagd hun cursus met een examen afsluiten.

De start van de nieuwe cursus staat gepland medio november en is bedoeld voor aankomende- alsmede huidige koordirigenten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden en ook het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan in verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden worden hogere eisen gesteld, dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage.

Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, en heb je het idee dat je wel eens vastloopt op onderdelen, dan is deze cursus zeker iets voor jou. Je vervult een rol als 2e dirigent en zou graag wat meer bagage willen hebben om het koor beter te ondersteunen, meld je eveneens aan.
De kosten bedragen € 525,- per cursusjaar. Nieuwsgierig? Wees van harte welkom.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij:
Marcus de Haard
Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.
Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

terug naar boven

Decreet tot oprichting van Sint Franciscus parochieHieronder vindt u het Samenvoegingsdecreet en de index inventarisatie van de nieuwe parochie Sint Franciscus.

Binnen een termijn van 10 nuttige dagen na de betekening van dit decreet, vanaf 18 november t/m 27 november, kan aan de bisschop schriftelijk per aangetekende brief een verzoek om herroeping of verbetering van dit decreet worden gedaan.

Na 27 november wordt het decreet onherroepelijk.

In het weekend van Christus Koning, 21/22 november, zal er een mededeling in de weekendviering worden gedaan.

Zie hier voor Decreet tot oprichting van Sint Franciscus parochie.

Zie hier voor de index inventarisatie van de nieuwe parochie Sint Franciscus.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie