Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

Vita voortaan op de websiteU kunt Vita, het locatieblad van de geloofsgemeenschap St. Antonius – De Vecht, voortaan vinden en lezen via deze website.

Klik hier om te zien waar Vita op de website te vinden is!

terug naar boven

26 november Christus Koning van het Heelal


Heilige Vader,
wij danken U voor uw Zoon
die Gij met heerlijkheid gekroond hebt,
Koning en Heer van heel de schepping, Jezus Christus.
Hij zal voor U een koninkrijk verwerven , God,
een koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde,
recht en gerechtigheid, een koninkrijk van vrede.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten,
met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe:

Hij is Koning, Hij is Koning,
Hij is het die ons bevrijdt.
Hij is Koning, Hij is Koning,
Koning in eeuwigheid.


Christus Koning, God met ons,
midden in dit stukje leven van ons
komt Gij ons tegemoet.
Gij herhaalt uw woord van trouw :
" Vrede wil ik brengen, vrede voor wie de hand
uitsteekt om de keten van liefde te sluiten."

Christus Koning, God met ons,
wij willen uw wenk volgen,
in eenvoud luisteren we naar uw woord,
uw sterkte laten openbloeien in ons hart.

Christus Koning, uw Rijk van vrede en vriendschap
moeten we elke dag opnieuw waar maken.
Geef ons daartoe de kracht.
Dit vragen wij U met aandrang:

Hij is Koning, Hij is Koning,
Hij is het die ons bevrijdt.
Hij is Koning, Hij is Koning,
Koning in eeuwigheid.


Zend over ons de Geest van Jezus,
zodat wij durven gaan tot het uiterste,
Hem achterna.
Want zo wordt zijn Koninkrijk waar.

Amen.


terug naar boven

Riet Simons overhandiging willibrordplaquette

Op zaterdagavond 11-11-2017 heeft Riet Simons de Bisschoppelijke onderscheiding de Willibrordplaquette mogen ontvangen tijdens de eucharistieviering in de Martinus kerk in Vaassen.
Riet van harte gefeliciteerd hiermee je hebt hem echt verdiend
Voor foto's en toespraak klik op een van de onderstaande linken

klik hier voor foto's

klik hier voor de toespraak

terug naar boven

Herdenkingsviering voor de overleden parochianen De Vecht


Op zondagmiddag 29 oktober was er een herdenkingsviering voor alle overledenen van De Vecht.

klik hier voor foto's van de viering

terug naar boven

Lichtjesregen in de Beemte

10 november J.l. was er in de Wilhelmina kerk in de Beemte de eerste Oecumenische lichtjesregen. Een fantastische mooie avond, mooie viering. De kinderen van de 3 basisscholen uit de Beemte,Wenum-Wiesel en de Vecht waren er bij betrokken, zo werden er de potjes voor de kaarsen beschilderd, tekeningen gemaakt, van mensen of dieren die de kinderen misten. Wethouder Sandman van de gemeente Apeldoorn was hierbij uitgenodigd , samen in optocht liepen we naar buiten, waar de doedelzak spelers zich goed lieten horen, een kippenvel moment zo mooi, en de wethouder stak het eerste lichtje aan. Er stonden 2000 lichtjes die daarna door de aanwezigen mochten worden aangestoken, voor een dierbare die je mist. Een woord van dank is hierbij op z`n plaats aan de vele vrijwilligers , en donateurs die hebben geholpen om dit te realiseren dank je wel!!!

klik hier voor foto's van de viering

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie