Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

Kerstzang Inloopmiddag Martinuskerk
Op zondag 17 december a.s. organiseert het Martinuskoor uit Twello weer een Kerstzangmiddag. Deze speciale middag wordt weer verzorgd door drie koren: Martinuskoor, De Trossen Los, Stemm-Inn. Met ook medewerking van soliste Karin van der Veer.
Het optreden van de koren en de soliste is verdeeld in verschillende kleine blokken. Zo zal er deze middag, zoals ook in voorgaande jaren, veel variatie te horen zijn. Er staan ook zeven welbekende, traditionele kerstliederen op het programma. Die kunnen de aanwezigen tijdens de samenzang vrolijk en uit volle borst enthousiast meezingen.
Het Martinuskoor brengt naast het stemmige Puer natus est een gevarieerd aantal kerstliederen ten gehore, onder meer Jésus dans ce Mystère en het prachtige Oh du Fröliche. De Stemm-Inn zangers vertolken in hun blok onder meer Oh holy night, Ben op weg naar een stal en Glorious kingdom. Ook De Trossen Los vertolken enkele bekende Duitse kerstliederen; Freu dich Erd und Sternenzelt en Süsser die Glocken nie klingen en, natuurlijk ook nu weer ter afsluiting, de swingende gospel song Go Tell it on the Mountain. Tijdens haar optreden zal soliste Karin van der Veer-Nieuwenhuis een viertal stemmige kerstliederen zingen.
Net als in voorgaande jaren kent ook deze Kerstzangmiddag een zogeheten vrije inloop. Belangstellenden kunnen zelf bepalen wanneer en hoe lang zij aanwezig willen zijn. De aanvang is om 13.00 uur en de zangmiddag eindigt om ± 15.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De toegang is gratis. Wel is een vrije gift -tijdens een collecte - ter dekking van de onkosten - natuurlijk zeer welkom.

terug naar boven

Hemels Gezang
Samen zingen verbindt mensen, misschien hebben we het een beetje verleerd.
Op 19 januari 2017 vindt er een bijzondere muzikale bijeenkomst met de naam ‘Hemels Gezang’ plaats. Deze bijeenkomsten worden normaal één keer per maand in Apeldoorn gehouden, deze keer eenmalig in Twello. Onder leiding van Yvonne Scheepsma en met Frits Feldbrugge aan de piano zingen we samen eenvoudige, maar prachtige meerstemmige liederen en andere mooie, gewijde melodieën (mantra’s) uit zeer diverse religieuze en spirituele richtingen, in allerlei talen. Een deel van de muziek is ingetogen, een ander deel is uitbundig en vreugdevol. Het gaat om korte stukjes tekst, soms maar een paar woorden, een enkele zin. Op een melodie die je gemakkelijk onthoudt. Denken is niet nodig. En dat schept ruimte om gewoon te ZIJN met de klank, met de samenzang, met de betovering van de soms wonderschone muziek die daaruit als vanzelf ontstaat. Het is echt niet nodig een ervaren zanger te zijn om mee te kunnen zingen. Door de eenvoudige liederen te herhalen werken ze als ‘balsem voor de ziel’. Tussendoor zijn er meditatieve stiltes.
Het begint om 20.00 uur in de Dorpskerk Twello, Dorpsstraat 10. Inloop vanaf 19.30 uur in pastoraal centrum Irene, achter de kerk met koffie en thee.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en aanmelden kan bij bi.twello@gmail.com.
Aanmelden is praktisch voor ons maar niet noodzakelijk voor u. Ons motto is: Altijd welkom!
Meer informatie op www.hemelsgezang.nl.

terug naar boven

Iconen

‘daar waar een mens op adem kan komen’
Er ontstaat een nieuwe belangstelling voor de wereld van iconen. Die bestond al bij kunstenaars en historici maar iconen kunnen ook een bron van bezinning zijn en een hulp bij meditatie. Voor iconenschilder Ton Kaal zijn de iconen een uitgangspunt geworden om zich verder te verdiepen in de spiritualiteit van het orthodoxe christendom.
Iconen zijn ‘Vensters naar de eeuwigheid'. Zo omschrijft Ton Kaal iconen ofwel geschilderde afbeeldingen van religieuze figuren. De Remonstrantse emeritus predikant (woonachtig in Apeldoorn) raakte er jaren geleden al door gefascineerd tijdens zijn studies Theologie en Klassieke Archeologie in Groningen. Het maken van iconen is een soort leerschool om met andere ogen naar de wereld te gaan kijken en naar je eigen leven; die ervaring wilde Ton door middel van workshops met anderen delen. Het schilderen van iconen is één weg; er zijn uiteraard veel meer wegen naar een spirituele kijk op de wereld.
“Iconen zijn een afspiegeling van een bepaalde levens- of wereldvisie", volgens Ton Kaal. "De gedachte achter iconen is dat de dingen, de wereld, een geheim hebben en meer zijn dan ze op het eerste oog lijken; dat geldt ook voor mensen. Wat er op iconen te zien is, zijn aspecten van onze wereld, gezien in het goddelijke licht. Vandaar dat ook weleens wordt gesproken over 'Spiegels van de eeuwigheid'. Dingen worden soms pas helder als dat goddelijke licht erop schijnt en wij dat op een bepaalde manier gewaar worden, maar daar moet je wel een zekere openheid voor krijgen.
Dinsdag 14 november 2017 20.00 uur in pastoraal centrum Irene, Dorpsstraat 10 Twello. Inloop vanaf 19.30 uur, entree € 5,- inclusief koffie en thee.
Aanmelden kan bij bi.twello@gmail.com

terug naar boven

Instellen van een coördinatiegroep.

Waarom?
Binnen onze Martinusgemeenschap in Twello zijn werkgroepen en vrijwilligers actief op het gebied van het pastoraat. Zij doen goed werk én zij leveren een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van onze geloofsgemeenschap.
De praktijk leert dat (de leden van) de werkgroepen, de (zelfstandig werkende) vrijwilligers maar ook andere parochianen soms vragen, ideeën en/óf eventuele problemen hebben waarvan zij denken dat zij daarmee niet ergens terecht kunnen. Dit geldt ook voor mensen van buiten de geloofsgemeenschap.
Het pastoraal team en de locatieraad stellen daarom een coördinatiegroep in ter afstemming van deze vragen, ideeën en eventuele problemen.

Wat zijn de taken?
1 het zijn van aanspreekpunt voor overleg met het pastoraal team, de locatieraad, werkgroepen, vrijwilligers, andere parochianen en soms mensen van buiten onze geloofsgemeenschap.
2 het vertegenwoordigen van onze geloofsgemeenschap in de parochie én/of elders in Twello (voorbeeld oecumenische contacten).
3 in samenwerking met het secretariaat (Ria) coördineren van praktische zaken en informatie uitwisselen binnen de Martinuslocatie.

Wie zitten er in?
Riet Hagen (telefoon 0571-276982)
Mieke van Schaik (0571-274667)
Jos Koers (06-26365962).

Zij hebben onderling de volgende werkverdeling afgesproken. Dit is een momentopname. Het overzicht zal regelmatig worden aangepast aan ontwikkelingen.
terug naar boven

Kerkelijke onderscheidingen in TwelloIn de zondagviering van 28 mei zijn in het eucharistisch centrum van de parochie te Twello twee parochianen kerkelijk onderscheiden.
Mevr. Heleen Nieuwenhuis ontving de eremedaille in goud van de Ned. St. Gregorius vereniging voor 40 jaar als organist betrokken te zijn bij de parochiegemeenschap o.a. als organist en dirigent van het dameskoor.
De heer Gerard Streppel ontving de diocesane onderscheiding Willibrordplaquette. De Willibrordplaquette is de bisdommelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht. De Aartsbisschop van Utrecht eert met deze onderscheiding gelovigen in het bisdom, die voor de plaatselijke kerkgemeenschappen betekenisvolle en meer dan gewone verdiensten hebben verricht.
Ruim 35 jaar heeft Gerard Streppel bij Hoogfeestdagen en bij bijzondere vieringen de bloemversiering verzorgd in de H. Martinuskerk te Twello. Naast de verzorging van de bloemversiering loopt dhr. Streppel ook al meer dan 30 jaar voor de jaarlijkse actie Kerkbalans in de geloofsgemeenschap van Twello en is hij ruim 57 jaar lid van het Martinuskoor. In deze geloofsgemeenschap was hij jarenlang actief in de cabaretgroep.

Voor meer foto’s klik hier!

terug naar boven

Bezinning & Inspiratie
Twello, juni 2017

Beste mensen van parochiebestuur, locatiebestuur en kerkenraad.

Bijlage: jaarverslag B&IT seizoen 2016-2017.


We vonden het nodig om eens een inhoudelijke terugblik te maken over ons werk bij “Bezinning & Inspiratie Twello” in het afgelopen jaar.

Daar horen ook onze ontstaansgeschiedenis, doelstelling en visie bij. We maakten ‘stappen in het zand’. We realiseren ons de betrekkelijkheid van ons werk. Onze stappen zullen weer door welke zee dan ook uitgewist worden. En zoals dat bekende gedicht zegt tegen God: ‘Waarom waren er soms maar één paar stappen? Dat was toen ik je gedragen heb’.
We voelden ons vaak gedragen door bezoekers, andere vrijwilligers en door ... ons ideaal iets voor anderen te kunnen betekenen.
We merkten ook hoe druk anderen zijn in het kerkenwerk; soms had je toch te weinig contact.

Ondertussen hebben we de proefdrukken voor het komend seizoen al weer binnen.
We gaan ze weer zetten, die stappen in het zand.

Dank voor de ruimte die we van jullie krijgen.
Samen zijn we op weg.


Ruud Pragt, voorzitter Bezinning & Inspiratie Twello

Voor het inzien van het Jaarverslag klik hier .


terug naar boven

Koorleden gezocht
Zingen is een gezonde hobby. Een hap vol lucht, je longen vol en op een bepaalde toon weer uitblazen. Lachen is eveneens gezond, dus waarom zult u deze beide elementen niet combineren? In Twello is een koor dat hier uiterst geschikt voor is. Zangers en zangeressen zijn welkom uit de gehele regio. Buiten het zingen om is elke dinsdagavond uiteraard ook een avond van gezelligheid en dat komt het koor dat nu bestaat uit ongeveer 11 mannen en 25 vrouwen zeker ten goede.
Als kerkkoor is het uiteraard de taak het zingen van de liturgische vieringen zoals die in de parochie plaatsvinden. Veel parochies worden gesloten, dus vandaar deze oproep aan een ieder die dit een warm hart toedraagt. Dit betekent voor de muziekkeuze dat het koor gebonden is aan algemene kerkmuziek, het Gregoriaans en aan de ondersteuning van volkszang en het zingen met onder andere Pasen, Pinksteren en Kerst. Daarbuiten zingt het koor ook Engelse liederen en geeft het elk jaar een kerstconcert. Het vakmanschap van dirigent Dhr. Hurenkamp en de contacten onderling in het koor zorgen ongetwijfeld voor continuïteit in kwaliteit en saamhorigheid, hoewel de gemiddelde leeftijd van het koor toch echt wat omlaag zou moeten. Ook zou uitbreiding van het aantal leden wenselijk zijn. In deze tijd van bezuinigingen hoeft men om lid te worden van dit gezellige en mooie koor zeker geen grote bedragen neer te tellen, dus een oproep aan allen, zowel mannen als vrouwen, om eens een dinsdagavond(en) gezellig mee te komen zingen. U bent van Harte welkom!
Wilt u informatie of mee te zingen met dit koor. Neem dan contact op met: de voorzitter Dhr. Miedendorp de Bie (0571) 27 55 48 of de secretaris Mevr. v. Schaik (0571) 27 46 67.

terug naar boven

Eucharistievieringen door de week
De Emmaüsparochie (Apeldoorn) en de Franciscus en Clara parochie bieden voortaan vanaf de veertigdagentijd gelegenheid het kerkelijk jaar zo volledig mogelijk te kunnen vieren. Daarom wordt niet alleen op zaterdag en zondag maar ook op dagen door de week eucharistie gevierd. Op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur in de dagkapel van de OLV kerk in Apeldoorn, ingang Stationsstraat 13. Op woensdag en donderdag om 9.00 uur in de Klepel naast de Martinuskerk in Twello, ingang Kerklaan 18.
De eerste dagmis in Twello wordt gevierd op donderdagmorgen 6 maart om 9.00 uur.
Omdat er tot aan de kerksluitingen op sommige woensdagen en donderdagen elders in de parochie eucharistievieringen worden gehouden, zal af en toe de viering om 9.00 in Twello vervallen. Dat is op 26 en 27 maart, op 9 en 23 april, op 7 en 21 mei, en op 4 juni.
De vieringen om 9.00 uur vervallen ook als er in Twello op dezelfde dag een (hoog)feest wordt gevierd in de avond of op een andere moment van die dag. Dat is op 19 maart (St Jozef), op 16 april (Oliewijding) , op 17 april (Witte Donderdag), op 14 mei (H. Mattias, apostel), op 29 mei (Hemelvaart) en op 12 juni (Onze Heer eeuwige Hogepriester).
Ook op 20 maart is er geen viering om reden van eerder gemaakte afspraken.
De komende periode wordt er door de week dus om 9.00 uur in Twello eucharistie gevierd op 6, 12 en 13 maart, en op 2, 3, 10, 24, en 30 april, en op 1, 8, 15, 22 en 28 mei, en op 5 en 11 juni.

Pastoresteam

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie