Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

B&IT-lezing 6 maart

'Ingangen tot Een cursus in wonderen'

‘Dit is het mooiste en diepste spirituele boek dat ik ken, dat werkelijk de potentie heeft je naar Huis te brengen. Geen ander boek kent ons ego zo door en door en geeft ons alle inzicht en middelen om in liefde het ego te doorzien en te overstijgen. Het fundamentele leerstuk van de Cursus is dat er maar twee emoties zijn: angst en liefde. En dat we op elk moment in ons leven kiezen tussen deze twee. Al ons handelen komt dus voort of uit ego of uit liefde’

Dit zegt Willem Glaudemans op zijn site.
Eerder mochten wij je al ontmoeten bij de activiteiten van Bezinning & Inspiratie Twello. Wij willen je opnieuw van harte welkom heten bij deze lezing. We hebben ondertussen al een heel aantal aanmeldingen binnengekregen.
De lezing wordt gehouden op dinsdag 6 maart 2018, 20.00 uur in de Dorpskerk Dorpsstraat 10 in Twello. Inloop vanaf 19.30 uur in gebouw Irene achter de kerk.
Entree € 6,50 inclusief koffie en thee.
Aanmelden bij bi.twello@gmail.com is praktisch voor ons maar niet noodzakelijk
voor u. Ons motto is: Altijd welkom!

Veel mensen lopen een tijdje om de Cursus heen. Om allerlei redenen. Hij is te dik, te ingewikkeld, of het christelijk taalgebruik stoot af. Dit zijn afleidingen die de kracht van deze spirituele leerweg meteen duidelijk maken. Zelfs ongeopend laat hij mensen niet onberoerd. De Cursus kent ons ego door en door en helpt ons onze binding ermee bewust te worden en los te laten. Geen wonder dat het ego moeite met deze boodschap heeft. Toch blijft de Cursus aan mensen trekken, omdat ze intuïtief voelen hoe belangrijk dit boek kan zijn voor hun geestelijke ontwikkeling. De Cursus biedt je vrede, werkelijke veiligheid, vreugde. Het is een spiritueel meesterwerk van de eerste orde. En bovenal heel praktisch.

In deze lezing krijg je een aantal ingangen aangeboden om de Cursus binnen te gaan en profijt te hebben van zijn onschatbare boodschap. Kort zal de ontstaansgeschiedenis worden verteld en zullen een aantal onderwerpen uit de Cursus worden belicht.Willem Glaudemans (1954) was eindredacteur van het team dat de Cursus in het Nederlands vertaalde. Geïnspireerd door het gedachtegoed hiervan schreef hij twee boeken over vergeving: in 2002 Het wonder van vergeving en in 2013 Boek van Vergeving, in 2014 verscheen Ingangen tot Een cursus in wonderen. Daarnaast schreef hij Boek van het Eeuwige Leven, Boek van de Levensmissie, Boek van de Universele Wetten, Boek van het Licht en de Liefde en Reis van de Ziel. In april 2017 verschijnt Boek van het Zelf. Hij geeft workshops, lezingen, trainingen en begeleiding rond: vergeving, levensschouw, Talentenspel, en de Cursus.

terug naar boven

Wiel Palmen

We kennen Wiel Palmen van de stichting Martinus, van zijn betrokkenheid bij Nepal en Thailand en van zijn professionele manier van ontwikkelingssamenwerking. En van zijn boek ‘Nepal meer dan de Himalaya’.
Maar wie is hij zelf? Waar komt zijn betrokkenheid vandaan? We zijn benieuwd naar zijn verhaal, hoe hij opgroeide, wat was zijn werk, en wat inspireert hem? Hij vertelt zijn verhaal en wij hebben de gelegenheid hem vragen te stellen.

Datum: Dinsdag 10 april 2018
Inleider: Wiel Palmen
Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Pastoraal centrum Irene, Dorpsstraat 10 Twello
Entree: Vrijwillige bijdrage, inclusief koffie en thee
Website: www.hatemalo.nl
Aanmelden: bi.twello@gmail.com

terug naar boven

Instellen van een coördinatiegroep.

Waarom?
Binnen onze Martinusgemeenschap in Twello zijn werkgroepen en vrijwilligers actief op het gebied van het pastoraat. Zij doen goed werk én zij leveren een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van onze geloofsgemeenschap.
De praktijk leert dat (de leden van) de werkgroepen, de (zelfstandig werkende) vrijwilligers maar ook andere parochianen soms vragen, ideeën en/óf eventuele problemen hebben waarvan zij denken dat zij daarmee niet ergens terecht kunnen. Dit geldt ook voor mensen van buiten de geloofsgemeenschap.
Het pastoraal team en de locatieraad stellen daarom een coördinatiegroep in ter afstemming van deze vragen, ideeën en eventuele problemen.

Wat zijn de taken?
1 het zijn van aanspreekpunt voor overleg met het pastoraal team, de locatieraad, werkgroepen, vrijwilligers, andere parochianen en soms mensen van buiten onze geloofsgemeenschap.
2 het vertegenwoordigen van onze geloofsgemeenschap in de parochie én/of elders in Twello (voorbeeld oecumenische contacten).
3 in samenwerking met het secretariaat (Ria) coördineren van praktische zaken en informatie uitwisselen binnen de Martinuslocatie.

Wie zitten er in?
Riet Hagen (telefoon 0571-276982)
Mieke van Schaik (0571-274667)
Jos Koers (06-26365962).

Zij hebben onderling de volgende werkverdeling afgesproken. Dit is een momentopname. Het overzicht zal regelmatig worden aangepast aan ontwikkelingen.
terug naar boven

Kerkelijke onderscheidingen in TwelloIn de zondagviering van 28 mei zijn in het eucharistisch centrum van de parochie te Twello twee parochianen kerkelijk onderscheiden.
Mevr. Heleen Nieuwenhuis ontving de eremedaille in goud van de Ned. St. Gregorius vereniging voor 40 jaar als organist betrokken te zijn bij de parochiegemeenschap o.a. als organist en dirigent van het dameskoor.
De heer Gerard Streppel ontving de diocesane onderscheiding Willibrordplaquette. De Willibrordplaquette is de bisdommelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht. De Aartsbisschop van Utrecht eert met deze onderscheiding gelovigen in het bisdom, die voor de plaatselijke kerkgemeenschappen betekenisvolle en meer dan gewone verdiensten hebben verricht.
Ruim 35 jaar heeft Gerard Streppel bij Hoogfeestdagen en bij bijzondere vieringen de bloemversiering verzorgd in de H. Martinuskerk te Twello. Naast de verzorging van de bloemversiering loopt dhr. Streppel ook al meer dan 30 jaar voor de jaarlijkse actie Kerkbalans in de geloofsgemeenschap van Twello en is hij ruim 57 jaar lid van het Martinuskoor. In deze geloofsgemeenschap was hij jarenlang actief in de cabaretgroep.

Voor meer foto’s klik hier!

terug naar boven

Bezinning & Inspiratie
Twello, juni 2017

Beste mensen van parochiebestuur, locatiebestuur en kerkenraad.

Bijlage: jaarverslag B&IT seizoen 2016-2017.


We vonden het nodig om eens een inhoudelijke terugblik te maken over ons werk bij “Bezinning & Inspiratie Twello” in het afgelopen jaar.

Daar horen ook onze ontstaansgeschiedenis, doelstelling en visie bij. We maakten ‘stappen in het zand’. We realiseren ons de betrekkelijkheid van ons werk. Onze stappen zullen weer door welke zee dan ook uitgewist worden. En zoals dat bekende gedicht zegt tegen God: ‘Waarom waren er soms maar één paar stappen? Dat was toen ik je gedragen heb’.
We voelden ons vaak gedragen door bezoekers, andere vrijwilligers en door ... ons ideaal iets voor anderen te kunnen betekenen.
We merkten ook hoe druk anderen zijn in het kerkenwerk; soms had je toch te weinig contact.

Ondertussen hebben we de proefdrukken voor het komend seizoen al weer binnen.
We gaan ze weer zetten, die stappen in het zand.

Dank voor de ruimte die we van jullie krijgen.
Samen zijn we op weg.


Ruud Pragt, voorzitter Bezinning & Inspiratie Twello

Voor het inzien van het Jaarverslag klik hier .


terug naar boven

Koorleden gezocht
Zingen is een gezonde hobby. Een hap vol lucht, je longen vol en op een bepaalde toon weer uitblazen. Lachen is eveneens gezond, dus waarom zult u deze beide elementen niet combineren? In Twello is een koor dat hier uiterst geschikt voor is. Zangers en zangeressen zijn welkom uit de gehele regio. Buiten het zingen om is elke dinsdagavond uiteraard ook een avond van gezelligheid en dat komt het koor dat nu bestaat uit ongeveer 11 mannen en 25 vrouwen zeker ten goede.
Als kerkkoor is het uiteraard de taak het zingen van de liturgische vieringen zoals die in de parochie plaatsvinden. Veel parochies worden gesloten, dus vandaar deze oproep aan een ieder die dit een warm hart toedraagt. Dit betekent voor de muziekkeuze dat het koor gebonden is aan algemene kerkmuziek, het Gregoriaans en aan de ondersteuning van volkszang en het zingen met onder andere Pasen, Pinksteren en Kerst. Daarbuiten zingt het koor ook Engelse liederen en geeft het elk jaar een kerstconcert. Het vakmanschap van dirigent Dhr. Hurenkamp en de contacten onderling in het koor zorgen ongetwijfeld voor continuïteit in kwaliteit en saamhorigheid, hoewel de gemiddelde leeftijd van het koor toch echt wat omlaag zou moeten. Ook zou uitbreiding van het aantal leden wenselijk zijn. In deze tijd van bezuinigingen hoeft men om lid te worden van dit gezellige en mooie koor zeker geen grote bedragen neer te tellen, dus een oproep aan allen, zowel mannen als vrouwen, om eens een dinsdagavond(en) gezellig mee te komen zingen. U bent van Harte welkom!
Wilt u informatie of mee te zingen met dit koor. Neem dan contact op met: de voorzitter Dhr. Miedendorp de Bie (0571) 27 55 48 of de secretaris Mevr. v. Schaik (0571) 27 46 67.

terug naar boven

Eucharistievieringen door de week
De Emmaüsparochie (Apeldoorn) en de Franciscus en Clara parochie bieden voortaan vanaf de veertigdagentijd gelegenheid het kerkelijk jaar zo volledig mogelijk te kunnen vieren. Daarom wordt niet alleen op zaterdag en zondag maar ook op dagen door de week eucharistie gevierd. Op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur in de dagkapel van de OLV kerk in Apeldoorn, ingang Stationsstraat 13. Op woensdag en donderdag om 9.00 uur in de Klepel naast de Martinuskerk in Twello, ingang Kerklaan 18.
De eerste dagmis in Twello wordt gevierd op donderdagmorgen 6 maart om 9.00 uur.
Omdat er tot aan de kerksluitingen op sommige woensdagen en donderdagen elders in de parochie eucharistievieringen worden gehouden, zal af en toe de viering om 9.00 in Twello vervallen. Dat is op 26 en 27 maart, op 9 en 23 april, op 7 en 21 mei, en op 4 juni.
De vieringen om 9.00 uur vervallen ook als er in Twello op dezelfde dag een (hoog)feest wordt gevierd in de avond of op een andere moment van die dag. Dat is op 19 maart (St Jozef), op 16 april (Oliewijding) , op 17 april (Witte Donderdag), op 14 mei (H. Mattias, apostel), op 29 mei (Hemelvaart) en op 12 juni (Onze Heer eeuwige Hogepriester).
Ook op 20 maart is er geen viering om reden van eerder gemaakte afspraken.
De komende periode wordt er door de week dus om 9.00 uur in Twello eucharistie gevierd op 6, 12 en 13 maart, en op 2, 3, 10, 24, en 30 april, en op 1, 8, 15, 22 en 28 mei, en op 5 en 11 juni.

Pastoresteam

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie