Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws


terug naar boven

3 OKTOBER, AVOND MET ZIN

Over Clara, de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus

Onze parochie draagt de mooie namen van Franciscus en Clara. Franciscus is de meest bekende van dit duo, al was het maar omdat hij gezien wordt als een dierenvriend. Maar wie Clara was en wat zij ons te zeggen heeft, dat is voor velen onbekend.
Op de vooravond van dierendag, op dinsdagavond 3 oktober, zal pastor Vroom tijdens de Avond met ZIN vertellen over het leven van de heilige Clara. Wie was zij, wat betekende zij in haar tijd, wat was haar relatie met Franciscus en wat heeft zij ook ons nog te zeggen? Ook met behulp van afbeeldingen, gemaakt door zusters Clarissen uit Nederland, zal pastor Vroom ingaan op haar leven, kunnen we ons laten raken door haar boeiende verhaal.

Eenieder is van harte uitgenodigd voor deze Avond met ZIN, op 3 oktober in het gebouw aan de W.G. v.d. Hulststraat 1 in Epe. De thee staat klaar vanaf 19.15 uur, de avond begint om 19.45 uur.

De volgende avond met ZIN vindt plaats op dinsdag 21 november.

terug naar boven

19 OKTOBER, AVOND MET ZIN

Donderdag 19 oktober 2017
Adres: Gebouw Antenne . Dr. van Voorthuysenstraat 6 in Epe. Ontvangst om 19.30uur.

Ds. Hélène Evers over: De ramen van Marc Chagall.


Mevr. Evers vertelt op deze avond over de ramen van Mark Chagall. Hij was een kunstschilder. Zij spreekt in het bijzonder over het raam ,,Vrede” dat te vinden is in het Franse plaatsje Sarrebourg.
Dit plaatsje is klein, maar hier staat wel het grootste raam van Chagall,
Het is 12 meter hoog. Sarrebourg ligt ongeveer op dezelfde hoogte als Verdun waar in de Eerste Wereldoorlog zo zwaar is gevochten en waar zoveel slachtoffers zijn gevallen. Dit raam heeft hij de naam ,,Vrede” gegeven. Maar hoe vind je vrede en welke vrede laat Chagall ons zien in Sarrebourg?

terug naar boven

VOORUIT KIJKEN SOCIAAL KAFHÉ - AVONDEN MET ZIN

terug naar boven

Het Sociaal Kafhé gaat ook in het seizoen 2017/18 gewoon door. Als onderdeel daarvan worden ook de Avonden met Zin daarin gepland.

Het voorlopige programma

- dinsdag 19 sept. Sociaal Kafhé, 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 3 oktober Avond met zin, 20.00 uur. Pastor Vroom over Clara, de eerste vrouwelijke volgeling van de H. Franciscus, vd. Hulststraat, zie ook de rubriek nieuws.
- dinsdag 17 okt. Sociaal Kafhé, 19.45 uur, vd Hulststraat.
- donderdag 19 oktober Avond met zin 19.30 uur. ds. H. Evers over: De ramen van Mark Chagall, gebouw Antenne, zie ook de rubriek nieuws
- dinsdag 07 nov. Sociaal Kafhé, 19.45 uur, vd Hulststraat
- donderdag 16 november Avond met zin, 19.30 uur. ds. J. Jeroense over: De kerk als klooster, gebouw Antenne, zie ook de rubriek nieuws
- dinsdag 21 november , Avond met zin, 20.00 uur. ds. Anne Schiebaan over militair geestelijke verzorging tijdens uitzending naar oorlogsgebieden.
vd Hulststraat, zie ook de rubriek nieuws
- dinsdag 5 december Sociaal Kafhé in het teken van St Nicolaas, 19.45 uur vd Hulststraat
- dinsdag 19 december Sociaal Kafhé in het teken van Kerst 19.45 uur vd Hulststraat
- dinsdag 02 januari 2018, Sociaal Kafhé, Nieuwjaarswensen, 19.45 uur vd Hulststraat
- dinsdag 16 januari, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 06 februari, Sociaal Kafhé 19.45 uur , vd Hulststraat
- dinsdag 20 februari, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 06 maart, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 20 maart, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- donderdag 22 maart Avond met zin, 19.30 uur.ds. H.J. Hamoen over: Toon mij uw kunst ik zal zeggen hoe u gelooft. gebouw Antenne, zie ook de rubriek nieuws

mart.epe@hetnet.nl
terug naar boven

terug naar boven


Donderdag 16 november 2017
Adres: Gebouw Antenne . Dr. van Voorthuysenstraat 6 in Epe. Ontvangst om 19.30uur.

Ds. Jeroen Jeroense over: De kerk als klooster

In de Middeleeuwen waren kloosters veel meer dan alleen maar plaatsen waar werd gebeden en gevierd.
Kloosters vervulden de rol van ziekenhuis, hotel, school, universiteit , atelier,
open gevangenis, nachtverblijf, inloophuis, kerk, zendingsbasis, plek van
gebed en geestelijke leiding.
Het klooster was dus een centrum waar allerlei ontmoetingen konden plaatsvinden.
Zou de kerk meer op zo’n vroeger klooster moeten gaan lijken?
Hierover gaat Ds. Jeroense, predikant in Elst en schrijver van het in 2009 uitgegeven pamflet De kerk als klooster, zicht op de toekomst, met ons in gesprek.

terug naar boven

21 NOVEMBER, AVOND MET ZIN

Dinsdag 21 november
Locatie: Gebouw aan de v.d. Hulststraat 1 in Epe. De koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur, de avond begint om 20.00 uur.
Ds. Anne Schiebaan over geestelijke verzorging voor militairen tijdens een VN-missie.

terug naar boven

22 MAART, AVOND MET ZIN

Donderdag 22 maart 2018.
Adres: Gebouw Antenne . Dr. van Voorthuysenstraat 6 in Epe. Ontvangst om 19.30uur.

Dr. Henk Jan Hamoen over: Toon mij uw kunst en ik zal zeggen hoe u gelooft.

Dit is een wandeling door de kerkgeschiedenis aan de hand van de ontwikkelingen in de kunst. Dat loopt vanaf ” De Goede Herder” in de vroege kerk, daarna de ontdekking van het kruis, via de majesteitelijke verbeelding van de Christusfiguur in de kerken van het Byzantijnse tijdperk, de verbeelding van het oordeel in de kerken van de Middeleeuwen naar de moderne tijd met haar nadruk op de eigen emoties, ervaringen en vragen.
Het geeft je begrip voor het feit dat in bepaalde tijden ook bepaalde vormen van verbeelding van het geloof ontstonden en waarom.
Het is dus ook voor jezelf de vraag bij welke verbeelding je je het meeste thuis voelt: wat herken je en wat staat juist heel ver van je af.

terug naar boven

NIET TE GELOVEN!

.
De redactie las in het blad Kerkklank van de Protestantse Gemeente Vaassen een artikel getiteld: Niet te geloven, geschreven door dominee Bert Heslinga. Wij willen u dit niet onthouden.

Veel dingen uit de Bijbel en ons christelijk geloof zijn ongelofelijk. Niet te geloven, laat staan te beredeneren. Zo ook b.v. de drie-eenheid. Ik schrijf deze Pastorale vlak voor de zondag van de drie-eenheid (Trinitatis) en vlak na een uitstapje naar de Adriatische kust van Italië. De lezers van Kerkklank zitten terecht niet te wachten op een verslag van mijn reis, maar toch wil ik u/jou een bijzondere ervaring niet onthouden. Het is iets wat je niet kunt aannemen, terwijl toch veel mensen er heilig in geloven. Ik kwam terecht in het stadje Loreto niet ver van de stad Ancona. Het bleek een plek van bedevaart te zijn, vergelijkbaar met het Franse Lourdes. Waar komen de gelovigen op af in deze plaats op een heuvel in de regio Le Marche in Italië?

Het verhaal wil dat na 1291, toen de christenen na de kruistochten met geweld uit het Heilige land werden verjaagd door de moslims, het huis van Jozef en Maria in Nazareth is overgebracht door engelen naar Loreto. 'Nee, dat geloof ik niet' denk je dan als rechtgeaard protestant. Ook in de 13e en 14e eeuw waren er al mensen die dit verhaal te fantastisch vonden. Het zou dan ook best kunnen dat mensenhanden het huisje (of delen daarvan) hebben veiliggesteld en via het vasteland overgebracht naar deze vrome plaats, onder supervisie van de toenmalige Paus. En vanaf die tijd is het huisje, waar een basiliek omheen werd gebouwd, een bedevaartsoord geworden. Natuurlijk is het gebouw (en het verhaal) steeds mooier geworden in de loop van de tijd.
Het ligt prachtig aan een mooi plein en heeft alles wat de verering van de heilige madonna van Loreto mogelijk maakt door de duizenden mensen die er jaarlijks komen.
Met name Polen trof ik aan, vanwege het beeld van Paus Johannes Paulus II en het naar hem vernoemde plein iets verderop. En vooral omdat deze Poolse Paus de waarde van dit oord heeft onderschreven. En als de Paul het zegt.......
Tja, en dan beginnen je protestantse wortels zich te roeren. 'Dat geloof je toch niet?'

Natuurlijk wilde ik er meer van weten. Mijn fiets parkeerde ik buiten de kerk en ik ging er binnen. Een grote kerk, met veel mooie ramen en beelden en schilderijen met in het midden het huisje van Jozef en Maria. Net zoals het kleine kapelletje waarin Franciscus van Assisi zijn ommekeer heeft beleefd is opgeslokt door een kolossale kerk (vlak bij Assisi) zo is dit kleine huis uit Nazareth overvleugeld door de Basiliek. Zegt dat iets over de macht van de kerk t.o. eenvoudige gelovigen?
Hoe dan ook: ik merkte dat ik meer lette op de mensen die even met mij in het huisje vertoefden dan op de stenen en de madonna zelf. Mensen waren emotioneel, vielen op hun knieën en waren vol verwondering aanwezig.
Ik las op het altaarstuk de volgende tekst 'Hic Verbum Caro Factum Est'. 'Hier is het Woord vlees geworden'. Woorden die verwijzen naar Johannes 1. Maar wat gezegd wordt, is dus dat daar, in dat huis op die plaats het geheim van de incarnatie plaatsvond.
En ja, als je dat gelooft, dan is het inderdaad een heiligdom, een plek om stil te worden.
Zelf denk ik dat dit wonder zich voltrokken heeft in Nazareth en niet ergens in Italië.

Het feit dat dit het huis van Jozef en Maria was, het stel dat verloofd was voordat ze op reis naar Bethlehem gingen, nodigt veel stellen uit om hier hun verloving te onderstrepen, en te vieren.
Net als de verering van de talloze heiligen in de Katholieke kerk is het voor mij wel eens te veel gevraagd om allemaal te geloven. Aan de andere kant denk ik dat ik misschien iets meer van het mystieke van het katholieke geloof nodig heb om me aan zo'n bedevaartsoord over te geven.

Soms is iets niet te geloven en soms is het volksgeloof of zelfs bijgeloof. En soms is het fijn om samen met anderen vol eerbied je te buigen voor een mysterie en je geloof erdoor te laten voeden. Ieder die in de zomertijd her en der oude en nieuwe kerken bezoekt wens ik verwondering en eerbied toe, zodat het protestantse ons niet teveel hindert.

Ds. Bert Heslinga


terug naar boven

Video met Ronald den Hartog: hoe wordt iemand diaken

.
“Het is vaak niet eens dat je zelf bedenkt: ach wat zal ik eens gaan doen, laat ik eens diaken worden. Nee zo werkt het niet. Het is vaak dat je anderen tegenkomt die zeggen: is dat niks voor jou? En als je eenmaal die roepstem hebt gehoord, laat je jezelf uitzuiveren: Wat heeft God in mijn hart gelegd?” Zo opent de nieuwe video van de Priester- en Diakenopleiding voor late roepingen Bovendonk (bisdom Breda) met uitleg over de diakenwijding.

Welke elementen zijn belangrijk in de liturgie van de diakenwijding? In deze film legt diaken Vincent de Haas van Bovendonk het uit. Hij doet dit aan de hand van de diakenwijding van Ronald den Hartog. Ronald is priesterstudent van het Aartsbisdom Utrecht. In de kapel van Bovendonk wijdde kardinaal Eijk hem op zondag 21 mei diaken, als stap op weg naar de priesterwijding.
De film legt uit wat een diaken is, wat een diaken doet en dat er twee soorten diakens zijn: transeunt diakens en permanent diakens. Stap voor stap komen de onderdelen van de wijdingsplechtigheid aan bod in de video.

Klik hier om de video te bekijken.

terug naar boven


terug naar boven

NIEUWS UIT MOBAYE

.
Mobaye verlaten, (bijna) iedereen gevlucht naar Congo

Na een conflict tussen twee rebellen legers escaleerde het in het midden van Centraal Afrika. Seleka rebellen, een van de twee partijen uit het conflict, hebben in Mobaye en alle omliggende dorpen de macht overgenomen.
Van de blauwhelmen, uit Mauritanië die in Mobaye aanwezig zijn, werd geen bescherming gekregen. Zij houden meer rekening met hun eigen belang en doen gemene zaken met de rebellen.
Inwoners van Mobaye begonnen hun spulletjes bij elkaar te pakken en zijn gevlucht naar de andere kant van de Congo rivier om daar een redelijk veilige plaats te vinden.
Wat achterbleef waren de oudere mensen en kleine kinderen met hun moeders, voor hen werd de kerk van Mobaye een vluchtplaats.
Elke avond sliepen er tussen de 150 en 250 mensen in de kerk die dan ook aan eten moesten worden geholpen.
De rebellenleider, die opvallender wijze uitsluitend Arabisch sprak, gaf in een gesprek met pater Olaf, opdracht om de kerk te ontruimen omdat het anders met geweld zou gebeuren. Zoals dat al in Bangui gedaan was en waar de gelovigen, die zich in de kathedraal had schuil gehouden, werden omgebracht.
Er werd tevens opdracht gegeven de reeds gevluchten terug te laten komen en diegenen die er nog waren te overtuigen om te blijven omdat er geen reden was om te vluchten.
De aanwezige priesters werd meegedeeld dat zij worden verdacht de tegen-rebellen te ondersteunen. Al met al een zeer bedreigende situatie.


Het volgende schrijft pater Olaf:
Met deze dreiging, die ook verteld was aan de evangelische pastor, de Imam en de verantwoordelijken van het stadsbestuur, was voor ons een rode lijn overschreden.
Om paniek te voorkomen zijn we nog een nacht gebleven Wij hebben zij die bescherming in de kerk zochten verteld dat we de kerk onder druk van de rebellen morgen moeten sluiten. Wij hebben een laatste keer overnacht in de kerk, zonder bescherming van de blauwhelmen, met elkaar biddend dat de rebellen niet zouden gaan schieten. Ik heb die nacht weinig geslapen. 's Morgens hebben we een mis gevierd waarbij ongeveer 50 gelovigen aanwezig waren Toen de kathechist Charles bij de mededelingen vertelde dat de komende weken er geen mis meer werd gevierd was het voor allen duidelijk dat nu ook de priesters weg gingen. Iedereen is toen op weg gegaan naar huis om te pakken en op weg te gaan naar de rivierkant.


Blijven of gaan ?
Een duivels dilemma waar pater Olaf voor kwam te staan de afgelopen weken.
Hij schrijft daarover in zijn brief het volgende:
Blijven of gaan wat is de juiste beslissing? De rebellen oefenen druk op ons uit om bij onze mensen erop aan te dringen dat zij terug komen of niet vluchten. Maar elke dag neemt de spanning toe. Vluchten is ook met veel risico's, je kunt nauwelijks iets meenemen, laat je huis en je bezittingen achter en gaat naar een vreemd land.
Blijven of gaan wat wil God dat wij doen, was de vraag die de mensen ons stelde.
Ik heb hen geantwoord: Jezus heeft allebei gedaan. Hij vluchte met zijn ouders naar Egypte om aan de moord door Herodes te ontkomen. En hij trad in de hof van Gethsemanie de soldaten, die hem kwamen gevangen nemen, tegemoet en beantwoordde geweld met geweldloosheid.
Wat je ook doet, of je gaat of dat je blijft, God is met je.
Uiteindelijk zijn ook wij gegaan want het is ook zo dat als de priesters blijven er een signaal gegeven wordt van veiligheid.
Daarom zijn we gegaan: " Er is hier geen veiligheid meer."
En vanaf die dag is de bijna voltallige bevolking van Mobaye, en andere langs de rivier liggen de dorpen, naar de tegenoverliggende oever van de rivier de Congo gegaan.
Wat zeer doet is de gedachte dat wij kerk en pastorie onbeschermd hebben moeten achterlaten. We moeten met plunderingen en vernielingen rekening houden Maar toch geloof ik dat het de juiste beslissing was om te gaan. De toekomst zal het leren.
Dank für all Eure gebeten und Mut machende Worte.


Trieste berichten uit de gemeenschap waarmee wij ons geregeld verbonden verklaren en die nu vooral onze steun extra hard nodig heeft. De angst om in verband met de ongeregeldheden,even te wachten met giften is niet juist. Vooral nu bijna iedereen als vluchteling in een ander land zit zonder bron van inkomsten is er veel geld nodig voor voeding, kleding en gezondheidszorg.

Voor meer actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.

Voor uw giften: NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H.Geest B.van Breen

terug naar boven


terug naar boven

Pregrada, God in mijn dorp‘Wat is het verschil tussen een Kroaat en een Nederlander?’ was de vraag die pastor Kantoci na zijn voordracht ‘God in mijn dorp’ tot slot uit het publiek voorgelegd kreeg. Hij wist daar direct woorden aan te geven. ‘Een Kroaat leeft meer uit zijn gevoel dan zijn verstand. Een Kroaat is vrijer, leeft niet zo vanuit planning of volgens de agenda. Een Kroaat is niet zo met geld bezig, deelt uit in het moment.’ Een kleine greep uit de verschillen die de pastor schilderde. De bovenstaande accenten waren terug te vinden in de manier waarop hij zijn verhaal op onze locatie op 16 mei over ‘God in mijn dorp’ ten gehore bracht. Bewogen, bevlogen, beeldend, ruimhartig en open.
Hoe anders moet het zijn geweest om in een communistische leefomgeving, waar godsdienst geen rol mag spelen, een religieus gevoel te laten ontluiken. Gevoed door de oude traditionele waarden van ouders die het van belang vinden om je dagelijks om half 7 ’s morgens de mis bij te laten wonen en van 7 tot 8, vòòr school uit, deel te laten nemen aan de catechismuslessen. Het wonderlijke toeval van het vinden van een Bijbelse Geschiedenis boek, toen hij een keer uit wandelen ging met de huiskoe om haar te laten grazen. In dat boek de bijzondere verhalen te lezen krijgen die interesse wekken. Het inzicht, de langzaam groeiende innerlijke overtuiging dat het ‘systeem’ geregeerd werd door angst. Dat daar geen vrijheid in was. Dat die vrijheid en de tegenhanger van angst slechts te vinden zijn juist in het geloof. Een verlangen voelen om daaraan, aan de vrijheid en de liefde voor de medemens, een bijdrage te leveren door een actieve rol te gaan vervullen in het uitdragen van dat gedachtengoed.
Om daar te komen volgde hij een pad dat hem wegleidde uit zijn dorp. Maar het contact met en zijn interesse in ‘zijn’ vertrouwde geloofsgemeenschap is gebleven. En zo kon hij ons verslag doen van hoe in dat dorp heden ten dage het katholieke geloof beleefd wordt. In vergelijking met de tijd van zijn jeugd is door de veranderde politieke situatie meer vertoon buiten de kerk mogelijk en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.
Het zou zomaar kunnen dat, gelet op de door de pastor geschilderde inborst van het Kroatische volk, in die actieve gemeenschap wederom een jongeling het verlangen voelt om een actieve rol te vervullen bij het uitdragen van het geloof. Met dank aan de ambiance van Pregrada.

Thea Bakker

terug naar boven

INGEBRUIKNAME NIEUWE MARTINUSLOCATIE

terug naar boven

De Martinus geloofsgemeenschap uit Epe heeft zondag 5 juni 2016 de nieuwe kerkruimte officieel in gebruik genomen. Na de sluiting en verkoop van de kerk aan de Hoofdstraat is tijdelijk gebruik gemaakt van het oude parochiecentrum en van een ruimte in de St. Bernardusschool. Vanaf februari is gewerkt aan de nieuwe ruimte in de oude v.d. Hulstschool. Op zondag 5 juni is deze ruimte officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Ruim 120 parochianen en leden van andere kerken (o.a. Raad van kerken) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. In een viering, waarin pastor Wim Vroom voorging, werd stilgestaan bij het thema: een nieuw begin. De lezingen van deze zondag sloten daar uitstekend bij aan. Aan het eind van de viering ging de pastor al zegenend rond met wijwater. De ruimte werd besprenkeld en de mensen werden gezegend. Zegenen komt van ‘benedicere’, dat wil zeggen elkaar het goede zeggen of elkaar iets goeds toewensen. De geloofsgemeenschap st. Martinus staat voor de uitdaging om samen vorm te geven aan het geloofsleven. Dat daar een goede accommodatie voor nodig is spreekt voor zich. Gelukkig is nieuwe ruimte gevonden in het voormalige schoolgebouw. ´Zuster Martha en zuster Tina´ lieten direct na de viering horen hoe blij ze waren met dit onderkomen.

Na de viering was er een heel programma, waaronder een veiling van kerkelijke en huishoudelijke attributen van de oude St. Martinuskerk. Onder leiding van veilingmeester Loek Sinselmeijer bracht deze veiling rond € 1300,- op voor de eigen geloofsgemeenschap. Plony Epping, voorzitter locatieraad, stelde voor dit geld o.a. te gebruiken voor de aankleding van de nieuwe kerklocatie.

Na de lunch konden de aanwezigen diverse workshops volgen: schilderen onder leiding van Zita van Noordenburg, bibliodrama onder leiding van Wim Vroom en zang onder leiding van Wim van Waveren. Rond 15.00 u werden de resultaten van de workshops gedeeld en sloot Plony Epping, onder het genot van een drankje en een hapje, de bijeenkomst. Ze bedankt de aanwezigen en de vele vrijwilligers die samen deze dag hadden georganiseerd. Martinus heeft een nieuw onderkomen; v.d. Hulststraat 1 in het gebouw van de dagbesteding van InteraktContour.

Klik hier voor op die dag gemaakte foto’s


terug naar boven


terug naar boven

SOCIAAL KAFHÉ
.
Ons Sociaal Kafhé blijft geopend na de zomerpauze in het seizoen 2017/18 van 19.45-21.45 uur. Zie voor de exacte data de rubriek:
lok. gemeenschappen>Epe>vieringen, en dan scrollen naar activiteitenrooster)
Het kafhé wordt gehouden in het pand van InteraktContour, W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe.

terug naar boven


terug naar boven

Nieuw catechese project voor kinderen uit onze geloofsgemeenschap en die van de Vecht van groep 4 tot en met groep 7: Licht op ons pad
Vanuit het overleg rondom catechese zijn we op zoek geweest naar activiteiten om met kinderen vanuit onze geloofsgemeenschap hun geloofsbeleving in groepsverband levend te houden.
Het project " licht op ons pad" heeft eenzelfde werkwijze als het Eerste Communie project. Dat geeft voor kinderen die de Eerste Communie hebben gedaan een herkenbare methode. Ook kinderen die de Eerste communie (nog) niet gedaan hebben kunnen meedoen.
De serie bijeenkomsten "licht op ons pad" wil een bescheiden bijdrage leveren aan de religieuze ontwikkeling van het kind. Passend bij de leeftijd wordt in de acht bijeenkomsten aandacht geschonken aan belangrijke verhalen uit de Bijbel. Vanuit die verhalen willen we ook kijken naar ons eigen leven, door middel van gesprek en diverse creatieve activiteiten. De bijeenkomsten zullen telkens verrassende elementen hebben, naast een voor kinderen vertrouwde sfeer met vaste elementen.
Kinderen waarvan we weten dat ze in aanmerking komen voor deze bijeenkomsten, worden hiervoor uitgenodigd middels een flyer. Als u de flyer niet ontvangen hebt maar wel belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met Maarten Heere: maarten.heere@gmail.com


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie