Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws


terug naar boven

Samen Palmpasen vieren

.
Op zondag 25 maart vieren de kinderen van de catechesegroep samen de intocht van Jezus in Jeruzalem. Net als vorig jaar nodigen we iedereen, groot en klein, van harte uit op de locatie aan de W.G. van de Hulststraat. We beginnen om 10.15 uur en ronden af om 11.30 uur.
In de viering lezen we uit de bijbel, bidden we, vertellen we elkaar verhalen, dekken we samen de tafel, delen we eten en drinken en maken we vervolgens Palmpaasstokken. Alle kinderen kunnen meedoen. We zorgen voor voldoende materiaal.
De viering zelf is afwisselend, informeel en vooral ook heel gezellig. Ook zonder kinderen bent u van harte welkom!
Opent u de Goede Week met ons? We zijn heel benieuwd naar uw verhalen rondom Pasen.
Graag tot zondag 25 maart, 10.15 uur locatie W.G. van de Hulststraat 1! (gebouw InteraktContour)
Namens de kinderen van de catechesegroep,

Maarten Heere, Aseel Jazrawi, Marjolijne Meuleman
Meer informatie? Uw kind of kleinkind opgeven?

marjolijne.meuleman@planet.nl, tel. 0626-168923

terug naar boven

SOBERE MAALTIJDEN - SAMEN OP WEG NAAR PASEN

.
Ontmoeting en bezinning bij vier sobere maaltijden op vier vrijdagen tijdens de vastentijd in vier kerken in Epe. De Raad van Kerken Epe nodigt iedereen (volwassenen en kinderen) van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de veertigdagentijd worden in vier kerken in Epe vier sobere vastenmaaltijden georganiseerd, waarbij ontmoeting en bezinning centraal staan.

De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van onthouding en bezinning. Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich hierdoor voor op het Paasfeest om gelouterd het lijden en sterven en de verrijzenis van Christus met Pasen te gedenken en te vieren.
Het klinkt wel tegenstrijdig: een vastenmaaltijd, vasten en toch eten!?
Met de vastenmaaltijden die de Raad van Kerken Epe organiseert, gaat het vooral om soberheid en het samen optrekken als christenen op weg naar Pasen. Tijdens de maaltijd staan we stil bij het thema voor 2018: “Getsemané”.

De tafel zal om 18.30 uur gedekt zijn op:
-- 02 maart in de Grote Kerk aan de Beekstraat;
-- 09 maart in de Goede Herderkerk aan de Enkweg;
-- 16 maart in de RK Martinuslocatie aan de v.d. Hulststraat 1
(gebouw InteraktContour);
-- 23 maart in gebouw Antenne bij de Regenboogkerk aan de Voorthuysenstraat.

In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich uiterlijk woensdag voorafgaand aan de desbetreffende maaltijd telefonisch opgeeft:
 voor 02 maart bij: Hermien Makaske, tel. 0578-612700;
 voor 09 maart bij: Ammy van de Velde, tel. 0578-615056;
 voor 16 maart bij: Plony Epping, tel. 0578-611907;
 voor 23 maart bij: Lee de Kool, tel. 0578-621037

Per maaltijd kunnen 30 gasten worden ontvangen.
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.
De meeropbrengst is bestemd voor de plaatselijke voedselbank.

terug naar boven

NIEUWS UIT MOBAYE

.
Heel schoorvoetend begint de gemeenschap in Mobaye weer vorm te krijgen. Met regelmaat bericht pater Olaf hierover. Sinds half januari keren voorzichtig de bewoners van de dorpen langs de Ubanguirivier weer terug uit Kongo. De inwoners van Centraal Afrika willen graag weer terug want het leven in Kongo was zwaar. En de hulp van Internationale organisaties was en is ver te zoeken.

Pater Olaf schrijft hierover:
De organisatie voor vluchtelingenhulp van de Verenigde Naties (UNHCR) lijkt meer de Kongolese functionarissen te helpen dan de Centraal Afrikaanse slachtoffers van rebellie en burgeroorlog. Na het gedurende een half jaar getuige zijn van "INTERNATIONALE" vluchtelingenhulp ben ik enorm teleurgesteld.

In Zangba begint de medische post weer na terugkeer. Gelukkig met behulp van de van Cordaid uit Nederland verkregen kleine zending geneesmiddelen.
De in december met 10 leerlingen weer opgestarte basisschool telt inmiddels 100 leerlingen, de 5 leraren zijn zgn. maîtres parents, ouders waarvan een aantal een twee weken durende opleiding hebben gehad de anderen (nog) niet. Pater Olaf stuurde onderstaande foto van de eerste schoolmis.
Ondanks de wankele situatie met overal nog de aanwezigheid van zwaarbewapende rebellen, wordt er weer hard gewerkt aan een betere toekomst.
Het is dan ook fijn om te kunnen vaststellen dat Epe Mobaye niet vergeet en dat in 2017 door u allen weer een mooi bedrag is bijeengebracht.

€ 943,50 Verkoop kaarten
€ 205,- Opbrengst erwtensoepavond
€ 150,- Uit de koffieopbrengst
€ 1801,50 Diverse giften
=========
€ 3100,- is overgemaakt

Wij blijven doorgaan met de verkoop van kaarten want er zal veel geld nodig zijn in Mobaye om alles wat is vernield te herstellen en te zorgen dat de kinderen weer naar school kunnen gaan.
Op de dinsdagavonden tijdens het Sociaal Kafhé staat er altijd een collectie kaarten klaar om uw keuze uit te maken. Ook op zondagmorgen en dinsdagavond na de vieringen kunt u uw aankoop doen.
Uw donaties blijven natuurlijk van ook harte welkom op
rekening nr. NL68 ABNA 0531886905 paters van de H .Geest t.n.v. B. van Breen
De mensen van Mobaye rekenen op u..


Voor meer actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.

Voor uw giften: NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H.Geest B.van Breen

terug naar boven


terug naar boven

AVOND MET ZIN

Op 21 maart vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.
Voor de organisatoren van de Avonden met Zin is dit aanleiding om een lokale politieke partij, die haar wortels heeft in de christelijke traditie, te bevragen op hun christelijke uitgangspunten.
Hiertoe zal de heer Egbert Dijkgraaf, voorzitter van de CDA-afdeling Epe op dinsdag 27 februari een lezing houden over dit onderwerp.
Voor de pauze doet hij uit de doeken wat de invloed van het christelijk denken is op de politiek die het CDA voorstaat. Daarnaast vertelt hij op welke wijze de christelijke uitgangspunten vorm krijgen in het CDA op het landelijk, provinciaal en vooral het gemeentelijk niveau. Wat zijn hierbij de speerpunten?
Na de pauze kunt u vragen stellen omtrent dit onderwerp.
Het wordt geen traditionele politieke avond met discussie, maar wel een avond waarop we horen hoe het christelijk geloof in Nederland, Gelderland en vooral Epe politieke handen en voeten krijgt.

Deze avond vindt zoals gewoonlijk plaats in het gebouw van InteraktContour aan de Van der Hulststraat 1 in Epe.
Op dinsdag 27 februari is de zaal open vanaf 19.15 uur en de lezing start om 19.45 uur.
Er wordt koffie en thee geserveerd en er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het bestrijden van de onkosten.


Op donderdag 22 maart wordt er in het kader van de door de Regenboogkerk georganiseerde avonden “Kijken met andere ogen” een avond gehouden met als thema: “Toon mij uw kunst”, waarbij u ook van harte welkom bent.
De volgende datum In het kader van de Avonden met Zin kunt u ook al in uw agenda noteren: dinsdag 24 april. Pier Slump zal dan vertellen over de Reformatie en de contrareformatie.
Te zijner tijd vertellen we u graag meer over de inhoud van deze twee avonden.

terug naar boven

22 MAART, KIJKEN MET ANDERE OGEN

Donderdag 22 maart 2018.
Adres: Gebouw Antenne . Dr. van Voorthuysenstraat 6 in Epe. Ontvangst om 19.30uur.

Dr. Henk Jan Hamoen over: Toon mij uw kunst en ik zal zeggen hoe u gelooft.

Dit is een wandeling door de kerkgeschiedenis aan de hand van de ontwikkelingen in de kunst. Dat loopt vanaf ” De Goede Herder” in de vroege kerk, daarna de ontdekking van het kruis, via de majesteitelijke verbeelding van de Christusfiguur in de kerken van het Byzantijnse tijdperk, de verbeelding van het oordeel in de kerken van de Middeleeuwen naar de moderne tijd met haar nadruk op de eigen emoties, ervaringen en vragen.
Het geeft je begrip voor het feit dat in bepaalde tijden ook bepaalde vormen van verbeelding van het geloof ontstonden en waarom.
Het is dus ook voor jezelf de vraag bij welke verbeelding je je het meeste thuis voelt: wat herken je en wat staat juist heel ver van je af.

terug naar boven

VOORUIT KIJKEN SOCIAAL KAFHÉ - AVONDEN MET ZIN, KIJKEN MET ANDERE OGEN

terug naar boven


terug naar boven

Het Sociaal Kafhé gaat ook in het seizoen 2017/18 gewoon door. Als onderdeel daarvan worden ook de Avonden met Zin daarin gepland.

Het voorlopige programma

- dinsdag 27 februari, Avond met Zin, CDA Epe 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 06 maart, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 20 maart, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- donderdag 22 maart Kijken met andere ogen, 19.30 uur.ds. H.J. Hamoen over: Toon mij uw kunst ik zal zeggen hoe u gelooft. gebouw Antenne, zie ook de rubriek nieuws
- dinsdag 27 maart Passieavond/Lijdensmeditatie in samenwerking met Avond met ZIN , vd Hulststraat
- dinsdag 03 april, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 17 april, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 24 april, Avond met Zin, Pier Slump over Reformatie en Contra reformatie, locatie nog niet bekend
- dinsdag 01 mei, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 15 mei, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 29 mei, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 05 juni, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 19 juni, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat

mart.epe@hetnet.nl
terug naar boven

VERSLAG AVOND MET ZIN OP 3 OKTOBER

.
3 oktober 2017 hield pastor Wim Vroom voor een gehoor van 25 personen een boeiende presentatie over de patronen van onze parochie Franciscus en Clara.
Beider levens speelden zich af in de eerste helft van de 13e eeuw. Franciscus van Assisi leefde van 1181 tot 3 oktober 1226 en werd op 16 juli 1228 heilig verklaard door paus Gregorius IX.
Clara van Assisi leefde van 1193 tot11 augustus 1253. Twee jaar na haar dood werd zij door paus Alexander IV heilig verklaard. Op grond van haar visioenen werd zij in 1958 door paus Pius XII tot patrones van de televisie benoemd!
De 13e eeuw wordt gekenmerkt door meer mobiliteit (Marco Polo), opkomende handel waardoor geld belangrijker wordt, kruistochten en meer scheepvaart.
De romanogotiek vormt de overgang van de Romaanse bouwstijl naar de gotiek. De stijl vindt vooral toepassing in de kerkbouw en met de vervolging van de Katharen begint de Inquisitie, het kerkelijk onderzoek tegen ketters.
De vader van Franciscus was een bemiddeld handelaar en wenste dat zijn zoon hem zou opvolgen. Franciscus had hierin geen zin, werd eerst soldaat en werd gevangen genomen. Zijn vader kon hem vrijkopen.
De volgende ingrijpende gebeurtenis voor Franciscus was een ontmoeting met een melaatse die hij omhelsde en hij het gevoel kreeg: “Wat bitter leek, bleek zoet!” Voldoende reden voor hem om in gebed te gaan in een vervallen kerk waarin hij meent dat het kruisbeeld zegt: “Herstel mijn kerk.” Dus ging Franciscus met zijn handen aan de slag doch later kwam hij er achter dat het om een geestelijke exercitie ging. Hij wilde Jezus navolgen, het Evangelie verkondigen en in armoede leven, bedelmonnik zijn en bidden. Hij krijgt van de paus toestemming om de naar hem vernoemde franciscaner orde te stichten.
Franciscus sterft als hij 46 jaar is. Van hem is ook het beroemde Zonnelied waarvan het eerste couplet luidt:

Allerhoogste, almachtige, goede Heer
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe


G. de Jong

terug naar boven

VERSLAG KIJKEN MET ANDERE OGEN 19 OKTOBER


Op donderdag 19 oktober 2017 hadden zich in het gebouw van de Antenne zo’n 50 mensen verzameld om te luisteren naar Ds. Evers over het leven en werk van Marc Chagall (1887-1985), een Joodse schilder en glazenier. Hoewel hij werd geboren in wat nu Wit Rusland is, heeft hij geleefd en gewerkt in Sint Peterburg, Parijs, New York en stierf in Zuid Frankrijk in Saint-Paul-de-Vence. Hij had die dag gewerkt, zoals hij - ondanks zijn 97 jaren - nog elke dag deed.
Kijken naar en denken over zijn kunst, schilderijen en gebrandschilderde ramen, kan een inspiratie zijn voor ons denken als gelovige. Het bijzondere van zijn werk is dat hij als Joods kunstenaar veel afbeeldingen maakte van Jezus als de lijdende mens. Heel bijzonder voor een Jood vanwege het religieuze verbod op het afbeelden van mensen, waar het Jodendom zich streng aan houdt en ook omdat het Jodendom niets heeft met het Nieuwe Testament.
De afbeeldingen van Chagall worden gekenmerkt door de symboliek die hij heeft ‘verwerkt’ in de kleurstelling en afbeeldingen. Kortom: zijn werk geeft ons denkwerk waarbij kennis van de Bijbel onontbeerlijk is om zijn werk op waarde te schatten.
Liefde en Vrede spelen in zijn werk een hoofdrol. Het hoogtepunt van zijn werk is wellicht het grote raam in de kerk te Sarrebourg, genaamd Vrede. Veel van zijn gebruik van symbolen komt hierin samen:
- De kleur blauw die verwijst naar de schepping;
- Het kruis als boom van het leven;
- De ladder als verbinding tussen hemel en aarde (Jacob);
- Jezus als koning, prediker en lijdend.
De avond werd afgesloten met psalm 8, 4-9 en een dankgebed.
Het was een mooie en leerzame avond met stof tot nadenken.

G. de Jong

terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven

VERSLAG, AVOND MET ZIN 21 NOVEMBER


Het kleine Nederland speelt internationaal geen onbelangrijke rol. Dit geldt ook voor zijn aanwezigheid binnen de VN en de NAVO. Met regelmaat van de klok worden dan ook Nederlandse militairen uitgezonden naar brandhaarden in de wereld. Bij een uitzending van enige omvang worden deze militairen ook vergezeld door geestelijke verzorgers, in uniform.
Eén van die geestelijke verzorgers was luchtmacht ds Anne Schiebaan die op dinsdag 21 november 2017 voor onze geloofsgemeenschap een boeiend verhaal hield over de ‘ins en outs’ van dit pastoraat.
Zijn belangrijke Mission Statement was / is: in moeilijke tijden bijdragen aan het geestelijk welbevinden van militairen ter plekke en hun thuisfront door aanwezig te zijn ter plekke, door knelpunten bepreekbaar te maken, zo nodig adviezen te geven en ruimte te geven voor bezinning en zo en aldus te helpen bij het verdiepen van zingeving en ethiek.
De meer dan 100 geestelijke verzorgers van onze krijgsmacht stonden onze militairen bij op zee (Noordzee, bij Somalië, Middellandse zee, Caribisch gebied) Litouwen, Afghanistan, Jordanië, Irak Turkije, Joegoslavië, Italië, enz.
Ook voor een geestelijke verzorger zijn de uitzendingen spannende evenementen waarin militairen worden geconfronteerd met onvoorziene gevaarlijke situaties waarin zij tegelijk een onderdeel van zijn en tegelijk als outsider een praatpaal kunnen zijn die hun mensen bij tij en ontij bijstaan, stoere mensen die bang zijn bijstaan, in sommige gevallen tot een laatste ademtocht, zelfs aanwezig zijn bij de overdracht van een gestorven militair aan zijn / haar nabestaanden.
Vanwege deze bijzondere vorm van pastoraat worden de geestelijke verzorgers gewaardeerd om hun bijdrage aan het algehele welbevinden van de individuele militair, mede omdat zij buiten de militaire hiërarchie om een vertrouwensfunctie kunnen benutten. Een aanspreekpunt kunnen zijn om in gesprekken zicht te krijgen op andere culturen, waarden en normen waarmee onze militairen in de vreemde moeten omgaan.
Ook in het gesprek na de uiteenzetting van ds Schiebaan bleek hoe interessant de toehoorders dit voor de meeste onbekend pastoraal terrein vonden.

G. de Jong

terug naar boven


terug naar boven

INGEBRUIKNAME NIEUWE MARTINUSLOCATIE

terug naar boven

De Martinus geloofsgemeenschap uit Epe heeft zondag 5 juni 2016 de nieuwe kerkruimte officieel in gebruik genomen. Na de sluiting en verkoop van de kerk aan de Hoofdstraat is tijdelijk gebruik gemaakt van het oude parochiecentrum en van een ruimte in de St. Bernardusschool. Vanaf februari is gewerkt aan de nieuwe ruimte in de oude v.d. Hulstschool. Op zondag 5 juni is deze ruimte officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Ruim 120 parochianen en leden van andere kerken (o.a. Raad van kerken) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. In een viering, waarin pastor Wim Vroom voorging, werd stilgestaan bij het thema: een nieuw begin. De lezingen van deze zondag sloten daar uitstekend bij aan. Aan het eind van de viering ging de pastor al zegenend rond met wijwater. De ruimte werd besprenkeld en de mensen werden gezegend. Zegenen komt van ‘benedicere’, dat wil zeggen elkaar het goede zeggen of elkaar iets goeds toewensen. De geloofsgemeenschap st. Martinus staat voor de uitdaging om samen vorm te geven aan het geloofsleven. Dat daar een goede accommodatie voor nodig is spreekt voor zich. Gelukkig is nieuwe ruimte gevonden in het voormalige schoolgebouw. ´Zuster Martha en zuster Tina´ lieten direct na de viering horen hoe blij ze waren met dit onderkomen.

Na de viering was er een heel programma, waaronder een veiling van kerkelijke en huishoudelijke attributen van de oude St. Martinuskerk. Onder leiding van veilingmeester Loek Sinselmeijer bracht deze veiling rond € 1300,- op voor de eigen geloofsgemeenschap. Plony Epping, voorzitter locatieraad, stelde voor dit geld o.a. te gebruiken voor de aankleding van de nieuwe kerklocatie.

Na de lunch konden de aanwezigen diverse workshops volgen: schilderen onder leiding van Zita van Noordenburg, bibliodrama onder leiding van Wim Vroom en zang onder leiding van Wim van Waveren. Rond 15.00 u werden de resultaten van de workshops gedeeld en sloot Plony Epping, onder het genot van een drankje en een hapje, de bijeenkomst. Ze bedankt de aanwezigen en de vele vrijwilligers die samen deze dag hadden georganiseerd. Martinus heeft een nieuw onderkomen; v.d. Hulststraat 1 in het gebouw van de dagbesteding van InteraktContour.

Klik hier voor op die dag gemaakte foto’s


terug naar boven


terug naar boven

SOCIAAL KAFHÉ
.
Ons Sociaal Kafhé blijft geopend na de zomerpauze in het seizoen 2017/18 van 19.45-21.45 uur. Zie voor de exacte data de rubriek:
lok. gemeenschappen>Epe>vieringen, en dan scrollen naar activiteitenrooster)
Het kafhé wordt gehouden in het pand van InteraktContour, W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe.

terug naar boven


terug naar boven

Nieuw catechese project voor kinderen uit onze geloofsgemeenschap en die van de Vecht van groep 4 tot en met groep 7: Licht op ons pad
Vanuit het overleg rondom catechese zijn we op zoek geweest naar activiteiten om met kinderen vanuit onze geloofsgemeenschap hun geloofsbeleving in groepsverband levend te houden.
Het project " licht op ons pad" heeft eenzelfde werkwijze als het Eerste Communie project. Dat geeft voor kinderen die de Eerste Communie hebben gedaan een herkenbare methode. Ook kinderen die de Eerste communie (nog) niet gedaan hebben kunnen meedoen.
De serie bijeenkomsten "licht op ons pad" wil een bescheiden bijdrage leveren aan de religieuze ontwikkeling van het kind. Passend bij de leeftijd wordt in de acht bijeenkomsten aandacht geschonken aan belangrijke verhalen uit de Bijbel. Vanuit die verhalen willen we ook kijken naar ons eigen leven, door middel van gesprek en diverse creatieve activiteiten. De bijeenkomsten zullen telkens verrassende elementen hebben, naast een voor kinderen vertrouwde sfeer met vaste elementen.
Kinderen waarvan we weten dat ze in aanmerking komen voor deze bijeenkomsten, worden hiervoor uitgenodigd middels een flyer. Als u de flyer niet ontvangen hebt maar wel belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met Maarten Heere: maarten.heere@gmail.com


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie