Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws


terug naar boven

Vierde Thomasviering over “Twijfel”.

Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangen en voor gelovigen met vragen.
In de ruimte van de sfeervolle Grote of St Maartenskerk in Epe wordt in dit kader op zondag 26 november voor de vierde keer ruimte geschapen voor geloofservaring en persoonlijke bezinning.


Thomasvieringen bieden een thuis voor zowel gelovige mensen met vragen als mensen die spiritueel “dakloos” zijn.
Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels en vragen had; hij was een “ongelovige gelovige”.
De Thomasvieringen bieden ruimte en respect voor ieders beleving. Er wordt gevierd aan de hand van uiteenlopende thema’s met woorden, teksten en muziek, maar ook met verstilling en verbeelding.

Omdat niet iedereen hetzelfde wil, is er in de dienst een gedeelte van ongeveer tien minuten, ‘de Heilige Chaos’, waar je in verschillende hoeken van de kerk op je eigen manier bezig kunt zijn. Hierna vormt men een kring, waar brood en honing gedeeld worden. De viering gaat verder met gebeden en het zingen van liederen.

Er is een inzameling voor een goed doel. De Thomasvieringen duren ruim een uur. Na afloop is er koffie, thee en gelegenheid voor ontmoeting.

De Thomasvieringen in Epe vinden plaats op initiatief van de geloofsgemeenschap Martinus als oecumenisch project en worden voorbereid door een groep mensen met verschillende geloofsachtergronden. De Raad van Kerken Epe ondersteunt dit project van harte.
De vierde Thomasviering staat stil bij onderwerpen als angst, (zelf)vertrouwen, keuzes en verbinden en heeft als thema “Twijfel” en vindt plaats op zondag 26 november om 16.30 uur in de Grote of St. Maartenskerk in Epe.
Een gelegenheidskoor verleent muzikale ondersteuning.
Wie het fijn vindt om mee te zingen, kan zich opgeven bij Nely Zevenbergen, via nely-zevenbergen@kpnmail.nl of telefoon 0578-620098. Koorleden worden verzocht om vanaf 15.00 uur aanwezig te zijn.

terug naar boven

5 DECEMBER SOCIAAL KAFHÉ PLUS!!, SINT NICOLAASAVOND

Alvast wat informatie over de Kafhé-avond van dinsdag 5 december. We gaan er met elkaar een ouderwetse Sinterklaasavond van maken compleet met strooigoed, zang en misschien een presentje.
Komt u ook dit jaar, komen jullie weer dit jaar?

U mag zelfs dit jaar een schoen* inleveren (met naam), weet u nog, net als vroeger.
“ Vol verwachting klopt ons hart…”

De organisatie verheugt zich al op een grote opkomst. Iedere parochiaan is van harte uitgenodigd voor deze avond. Graag opgeven via de *intekenlijst of via mart.epe@hetnet.nl

*Schoen inleveren en intekenlijst *invullen kan op dinsdagavonden bij de dames van de missiekaartverkoop, graag uiterlijk op dinsdagavond 21 november. (Avond met Zin)

U bent deze Sint Nicolaasavond welkom vanaf 19.45 uur in de Martinuslocatie in de Van der Hulststraat 1 in Epe.

Wanneer u belemmerd wordt door weersomstandigheden, laat het ons dan even weten. Er is vast iemand die u kan komen ophalen op 5 december.

De volgende sociaal kafhéavonden zijn:

- Dinsdag 05 december: Een avond in het teken van St. Nicolaas.
- Dinsdag 19 december: Een avond in het het teken van Kerst. Informatie volg in het
decembernummer.


Vanaf 19.45 uur tot 21.45 uur uur bent u van harte welkom.


terug naar boven

GEBEDSWAKEN IN DE ADVENTSTIJD

Adventstijd is een periode van hoop en verwachting, een tijd voor bezinning en uitzien naar Kerst. Daarom heeft de Liturgie Commissie van de Raad van Kerken Epe het initiatief opgepakt om dit jaar weer de zogenaamde Adventswaken gehouden.
De Gebedswake in de Adventstijd is een meditatief moment midden in de week, te midden van alle dagelijkse beslommeringen. Een korte oecumenische bijeenkomst rondom gebed, schriftlezing, samenzang en meditatieve stilte. U bent allen van harte uitgenodigd!
De Gebedswaken worden gehouden in de
Grote of St. Maartenskerk te Epe, aanvang 19.00 uur tot ± 19.30 uur
op
woensdag 29 november, 6 december en donderdag 14 december.
De voorgangers zijn resp. pastor W. Vroom, ds. L.J. Versteeg en ds. A.M. van de Wetering.

terug naar boven

VOORUIT KIJKEN SOCIAAL KAFHÉ - AVONDEN MET ZIN, KIJKEN MET ANDERE OGEN

terug naar boven

Het Sociaal Kafhé gaat ook in het seizoen 2017/18 gewoon door. Als onderdeel daarvan worden ook de Avonden met Zin daarin gepland.

Het voorlopige programma

- dinsdag 21 november , Avond met zin, 20.00 uur.
Ds. Anne Schiebaan over militair geestelijke verzorging tijdens uitzending naar oorlogsgebieden. vd Hulststraat, zie ook de rubriek nieuws
- dinsdag 5 december Sociaal Kafhé in het teken van St Nicolaas, 19.45 uur vd Hulststraat
- dinsdag 19 december Sociaal Kafhé in het teken van Kerst 19.45 uur vd Hulststraat
- dinsdag 02 januari 2018, Sociaal Kafhé, Nieuwjaarswensen, 19.45 uur vd Hulststraat
- dinsdag 16 januari, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 06 februari, Sociaal Kafhé 19.45 uur , vd Hulststraat
- dinsdag 20 februari, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 06 maart, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- dinsdag 20 maart, Sociaal Kafhé 19.45 uur, vd Hulststraat
- donderdag 22 maart Kijken met andere ogen, 19.30 uur.ds. H.J. Hamoen over: Toon mij uw kunst ik zal zeggen hoe u gelooft. gebouw Antenne, zie ook de rubriek nieuws

mart.epe@hetnet.nl
terug naar boven

VERSLAG AVOND MET ZIN OP 3 OKTOBER

.
3 oktober 2018 hield pastor Wim Vroom voor een gehoor van 25 personen een boeiende presentatie over de patronen van onze parochie Franciscus en Clara.
Beider levens speelden zich af in de eerste helft van de 13e eeuw. Franciscus van Assisi leefde van 1181 tot 3 oktober 1226 en werd op 16 juli 1228 heilig verklaard door paus Gregorius IX.
Clara van Assisi leefde van 1193 tot11 augustus 1253. Twee jaar na haar dood werd zij door paus Alexander IV heilig verklaard. Op grond van haar visioenen werd zij in 1958 door paus Pius XII tot patrones van de televisie benoemd!
De 13e eeuw wordt gekenmerkt door meer mobiliteit (Marco Polo), opkomende handel waardoor geld belangrijker wordt, kruistochten en meer scheepvaart.
De romanogotiek vormt de overgang van de Romaanse bouwstijl naar de gotiek. De stijl vindt vooral toepassing in de kerkbouw en met de vervolging van de Katharen begint de Inquisitie, het kerkelijk onderzoek tegen ketters.
De vader van Franciscus was een bemiddeld handelaar en wenste dat zijn zoon hem zou opvolgen. Franciscus had hierin geen zin, werd eerst soldaat en werd gevangen genomen. Zijn vader kon hem vrijkopen.
De volgende ingrijpende gebeurtenis voor Franciscus was een ontmoeting met een melaatse die hij omhelsde en hij het gevoel kreeg: “Wat bitter leek, bleek zoet!” Voldoende reden voor hem om in gebed te gaan in een vervallen kerk waarin hij meent dat het kruisbeeld zegt: “Herstel mijn kerk.” Dus ging Franciscus met zijn handen aan de slag doch later kwam hij er achter dat het om een geestelijke exercitie ging. Hij wilde Jezus navolgen, het Evangelie verkondigen en in armoede leven, bedelmonnik zijn en bidden. Hij krijgt van de paus toestemming om de naar hem vernoemde franciscaner orde te stichten.
Franciscus sterft als hij 46 jaar is. Van hem is ook het beroemde Zonnelied waarvan het eerste couplet luidt:

Allerhoogste, almachtige, goede Heer
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe


G. de Jong

terug naar boven

VERSLAG KIJKEN MET ANDERE OGEN 19 OKTOBER


Op donderdag 19 oktober 2017 hadden zich in het gebouw van de Antenne zo’n 50 mensen verzameld om te luisteren naar Ds. Evers over het leven en werk van Marc Chagall (1887-1985), een Joodse schilder en glazenier. Hoewel hij werd geboren in wat nu Wit Rusland is, heeft hij geleefd en gewerkt in Sint Peterburg, Parijs, New York en stierf in Zuid Frankrijk in Saint-Paul-de-Vence. Hij had die dag gewerkt, zoals hij - ondanks zijn 97 jaren - nog elke dag deed.
Kijken naar en denken over zijn kunst, schilderijen en gebrandschilderde ramen, kan een inspiratie zijn voor ons denken als gelovige. Het bijzondere van zijn werk is dat hij als Joods kunstenaar veel afbeeldingen maakte van Jezus als de lijdende mens. Heel bijzonder voor een Jood vanwege het religieuze verbod op het afbeelden van mensen, waar het Jodendom zich streng aan houdt en ook omdat het Jodendom niets heeft met het Nieuwe Testament.
De afbeeldingen van Chagall worden gekenmerkt door de symboliek die hij heeft ‘verwerkt’ in de kleurstelling en afbeeldingen. Kortom: zijn werk geeft ons denkwerk waarbij kennis van de Bijbel onontbeerlijk is om zijn werk op waarde te schatten.
Liefde en Vrede spelen in zijn werk een hoofdrol. Het hoogtepunt van zijn werk is wellicht het grote raam in de kerk te Sarrebourg, genaamd Vrede. Veel van zijn gebruik van symbolen komt hierin samen:
- De kleur blauw die verwijst naar de schepping;
- Het kruis als boom van het leven;
- De ladder als verbinding tussen hemel en aarde (Jacob);
- Jezus als koning, prediker en lijdend.
De avond werd afgesloten met psalm 8, 4-9 en een dankgebed.
Het was een mooie en leerzame avond met stof tot nadenken.

G. de Jong

terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven


terug naar boven

21 NOVEMBER, AVOND MET ZIN

Dinsdag 21 november
Locatie: Gebouw aan de v.d. Hulststraat 1 in Epe. De koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur, de avond begint om 20.00 uur.
Ds. Anne Schiebaan over geestelijke verzorging voor militairen tijdens een VN-missie.

terug naar boven

28 JANUARI, PRET- PECUNIA- PRESTIGE


Jaarlijks organiseert het pastoresconvent van Epe een oecumenische ontmoetingsavond in de Grote of St. Maartenskerk van Epe. Ook dit jaar zullen verschillende dominees van Epe en pastor Vroom ingaan op een actueel thema. Dit jaar willen ze met de bezoekers van de avond stilstaan bij drie woorden die onze maatschappij lijken te beschrijven: Pret, Pecunia (= geld) en Prestige. Hoe gaan mensen in de maatschappij met deze thema's om en hoe kunnen we vanuit christelijke ogen naar deze woorden kijken? Op een ontspannen wijze zullen de pastores hierover spreken.

U bent van harte welkom, de koffie staat vanaf 19.30 uur klaar, de avond begint om 20.00 uur. We sluiten af met een drankje, spontane ontmoeting en gesprek met elkaar.

terug naar boven

22 MAART, KIJKEN MET ANDERE OGEN

Donderdag 22 maart 2018.
Adres: Gebouw Antenne . Dr. van Voorthuysenstraat 6 in Epe. Ontvangst om 19.30uur.

Dr. Henk Jan Hamoen over: Toon mij uw kunst en ik zal zeggen hoe u gelooft.

Dit is een wandeling door de kerkgeschiedenis aan de hand van de ontwikkelingen in de kunst. Dat loopt vanaf ” De Goede Herder” in de vroege kerk, daarna de ontdekking van het kruis, via de majesteitelijke verbeelding van de Christusfiguur in de kerken van het Byzantijnse tijdperk, de verbeelding van het oordeel in de kerken van de Middeleeuwen naar de moderne tijd met haar nadruk op de eigen emoties, ervaringen en vragen.
Het geeft je begrip voor het feit dat in bepaalde tijden ook bepaalde vormen van verbeelding van het geloof ontstonden en waarom.
Het is dus ook voor jezelf de vraag bij welke verbeelding je je het meeste thuis voelt: wat herken je en wat staat juist heel ver van je af.

terug naar boven

NIET TE GELOVEN!

.
De redactie las in het blad Kerkklank van de Protestantse Gemeente Vaassen een artikel getiteld: Niet te geloven, geschreven door dominee Bert Heslinga. Wij willen u dit niet onthouden.

Veel dingen uit de Bijbel en ons christelijk geloof zijn ongelofelijk. Niet te geloven, laat staan te beredeneren. Zo ook b.v. de drie-eenheid. Ik schrijf deze Pastorale vlak voor de zondag van de drie-eenheid (Trinitatis) en vlak na een uitstapje naar de Adriatische kust van Italië. De lezers van Kerkklank zitten terecht niet te wachten op een verslag van mijn reis, maar toch wil ik u/jou een bijzondere ervaring niet onthouden. Het is iets wat je niet kunt aannemen, terwijl toch veel mensen er heilig in geloven. Ik kwam terecht in het stadje Loreto niet ver van de stad Ancona. Het bleek een plek van bedevaart te zijn, vergelijkbaar met het Franse Lourdes. Waar komen de gelovigen op af in deze plaats op een heuvel in de regio Le Marche in Italië?

Het verhaal wil dat na 1291, toen de christenen na de kruistochten met geweld uit het Heilige land werden verjaagd door de moslims, het huis van Jozef en Maria in Nazareth is overgebracht door engelen naar Loreto. 'Nee, dat geloof ik niet' denk je dan als rechtgeaard protestant. Ook in de 13e en 14e eeuw waren er al mensen die dit verhaal te fantastisch vonden. Het zou dan ook best kunnen dat mensenhanden het huisje (of delen daarvan) hebben veiliggesteld en via het vasteland overgebracht naar deze vrome plaats, onder supervisie van de toenmalige Paus. En vanaf die tijd is het huisje, waar een basiliek omheen werd gebouwd, een bedevaartsoord geworden. Natuurlijk is het gebouw (en het verhaal) steeds mooier geworden in de loop van de tijd.
Het ligt prachtig aan een mooi plein en heeft alles wat de verering van de heilige madonna van Loreto mogelijk maakt door de duizenden mensen die er jaarlijks komen.
Met name Polen trof ik aan, vanwege het beeld van Paus Johannes Paulus II en het naar hem vernoemde plein iets verderop. En vooral omdat deze Poolse Paus de waarde van dit oord heeft onderschreven. En als de Paul het zegt.......
Tja, en dan beginnen je protestantse wortels zich te roeren. 'Dat geloof je toch niet?'

Natuurlijk wilde ik er meer van weten. Mijn fiets parkeerde ik buiten de kerk en ik ging er binnen. Een grote kerk, met veel mooie ramen en beelden en schilderijen met in het midden het huisje van Jozef en Maria. Net zoals het kleine kapelletje waarin Franciscus van Assisi zijn ommekeer heeft beleefd is opgeslokt door een kolossale kerk (vlak bij Assisi) zo is dit kleine huis uit Nazareth overvleugeld door de Basiliek. Zegt dat iets over de macht van de kerk t.o. eenvoudige gelovigen?
Hoe dan ook: ik merkte dat ik meer lette op de mensen die even met mij in het huisje vertoefden dan op de stenen en de madonna zelf. Mensen waren emotioneel, vielen op hun knieën en waren vol verwondering aanwezig.
Ik las op het altaarstuk de volgende tekst 'Hic Verbum Caro Factum Est'. 'Hier is het Woord vlees geworden'. Woorden die verwijzen naar Johannes 1. Maar wat gezegd wordt, is dus dat daar, in dat huis op die plaats het geheim van de incarnatie plaatsvond.
En ja, als je dat gelooft, dan is het inderdaad een heiligdom, een plek om stil te worden.
Zelf denk ik dat dit wonder zich voltrokken heeft in Nazareth en niet ergens in Italië.

Het feit dat dit het huis van Jozef en Maria was, het stel dat verloofd was voordat ze op reis naar Bethlehem gingen, nodigt veel stellen uit om hier hun verloving te onderstrepen, en te vieren.
Net als de verering van de talloze heiligen in de Katholieke kerk is het voor mij wel eens te veel gevraagd om allemaal te geloven. Aan de andere kant denk ik dat ik misschien iets meer van het mystieke van het katholieke geloof nodig heb om me aan zo'n bedevaartsoord over te geven.

Soms is iets niet te geloven en soms is het volksgeloof of zelfs bijgeloof. En soms is het fijn om samen met anderen vol eerbied je te buigen voor een mysterie en je geloof erdoor te laten voeden. Ieder die in de zomertijd her en der oude en nieuwe kerken bezoekt wens ik verwondering en eerbied toe, zodat het protestantse ons niet teveel hindert.

Ds. Bert Heslinga


terug naar boven


terug naar boven

NIEUWS UIT MOBAYE

.
Mobaye verlaten, (bijna) iedereen gevlucht naar Congo

Voor de meest actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.


Na een conflict tussen twee rebellen legers escaleerde het in het midden van Centraal Afrika. Seleka rebellen, een van de twee partijen uit het conflict, hebben in Mobaye en alle omliggende dorpen de macht overgenomen.
Van de blauwhelmen, uit Mauritanië die in Mobaye aanwezig zijn, werd geen bescherming gekregen. Zij houden meer rekening met hun eigen belang en doen gemene zaken met de rebellen.
Inwoners van Mobaye begonnen hun spulletjes bij elkaar te pakken en zijn gevlucht naar de andere kant van de Congo rivier om daar een redelijk veilige plaats te vinden.
Wat achterbleef waren de oudere mensen en kleine kinderen met hun moeders, voor hen werd de kerk van Mobaye een vluchtplaats.
Elke avond sliepen er tussen de 150 en 250 mensen in de kerk die dan ook aan eten moesten worden geholpen.
De rebellenleider, die opvallender wijze uitsluitend Arabisch sprak, gaf in een gesprek met pater Olaf, opdracht om de kerk te ontruimen omdat het anders met geweld zou gebeuren. Zoals dat al in Bangui gedaan was en waar de gelovigen, die zich in de kathedraal had schuil gehouden, werden omgebracht.
Er werd tevens opdracht gegeven de reeds gevluchten terug te laten komen en diegenen die er nog waren te overtuigen om te blijven omdat er geen reden was om te vluchten.
De aanwezige priesters werd meegedeeld dat zij worden verdacht de tegen-rebellen te ondersteunen. Al met al een zeer bedreigende situatie.


Het volgende schrijft pater Olaf:
Met deze dreiging, die ook verteld was aan de evangelische pastor, de Imam en de verantwoordelijken van het stadsbestuur, was voor ons een rode lijn overschreden.
Om paniek te voorkomen zijn we nog een nacht gebleven Wij hebben zij die bescherming in de kerk zochten verteld dat we de kerk onder druk van de rebellen morgen moeten sluiten. Wij hebben een laatste keer overnacht in de kerk, zonder bescherming van de blauwhelmen, met elkaar biddend dat de rebellen niet zouden gaan schieten. Ik heb die nacht weinig geslapen. 's Morgens hebben we een mis gevierd waarbij ongeveer 50 gelovigen aanwezig waren Toen de kathechist Charles bij de mededelingen vertelde dat de komende weken er geen mis meer werd gevierd was het voor allen duidelijk dat nu ook de priesters weg gingen. Iedereen is toen op weg gegaan naar huis om te pakken en op weg te gaan naar de rivierkant.


Blijven of gaan ?
Een duivels dilemma waar pater Olaf voor kwam te staan de afgelopen weken.
Hij schrijft daarover in zijn brief het volgende:
Blijven of gaan wat is de juiste beslissing? De rebellen oefenen druk op ons uit om bij onze mensen erop aan te dringen dat zij terug komen of niet vluchten. Maar elke dag neemt de spanning toe. Vluchten is ook met veel risico's, je kunt nauwelijks iets meenemen, laat je huis en je bezittingen achter en gaat naar een vreemd land.
Blijven of gaan wat wil God dat wij doen, was de vraag die de mensen ons stelde.
Ik heb hen geantwoord: Jezus heeft allebei gedaan. Hij vluchte met zijn ouders naar Egypte om aan de moord door Herodes te ontkomen. En hij trad in de hof van Gethsemanie de soldaten, die hem kwamen gevangen nemen, tegemoet en beantwoordde geweld met geweldloosheid.
Wat je ook doet, of je gaat of dat je blijft, God is met je.
Uiteindelijk zijn ook wij gegaan want het is ook zo dat als de priesters blijven er een signaal gegeven wordt van veiligheid.
Daarom zijn we gegaan: " Er is hier geen veiligheid meer."
En vanaf die dag is de bijna voltallige bevolking van Mobaye, en andere langs de rivier liggen de dorpen, naar de tegenoverliggende oever van de rivier de Congo gegaan.
Wat zeer doet is de gedachte dat wij kerk en pastorie onbeschermd hebben moeten achterlaten. We moeten met plunderingen en vernielingen rekening houden Maar toch geloof ik dat het de juiste beslissing was om te gaan. De toekomst zal het leren.
Dank für all Eure gebeten und Mut machende Worte.


Trieste berichten uit de gemeenschap waarmee wij ons geregeld verbonden verklaren en die nu vooral onze steun extra hard nodig heeft. De angst om in verband met de ongeregeldheden,even te wachten met giften is niet juist. Vooral nu bijna iedereen als vluchteling in een ander land zit zonder bron van inkomsten is er veel geld nodig voor voeding, kleding en gezondheidszorg.

Voor meer actuele informatie omtrent de situatie in Mobaye, klik hier.

Voor uw giften: NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H.Geest B.van Breen

terug naar boven


terug naar boven

INGEBRUIKNAME NIEUWE MARTINUSLOCATIE

terug naar boven

De Martinus geloofsgemeenschap uit Epe heeft zondag 5 juni 2016 de nieuwe kerkruimte officieel in gebruik genomen. Na de sluiting en verkoop van de kerk aan de Hoofdstraat is tijdelijk gebruik gemaakt van het oude parochiecentrum en van een ruimte in de St. Bernardusschool. Vanaf februari is gewerkt aan de nieuwe ruimte in de oude v.d. Hulstschool. Op zondag 5 juni is deze ruimte officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Ruim 120 parochianen en leden van andere kerken (o.a. Raad van kerken) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. In een viering, waarin pastor Wim Vroom voorging, werd stilgestaan bij het thema: een nieuw begin. De lezingen van deze zondag sloten daar uitstekend bij aan. Aan het eind van de viering ging de pastor al zegenend rond met wijwater. De ruimte werd besprenkeld en de mensen werden gezegend. Zegenen komt van ‘benedicere’, dat wil zeggen elkaar het goede zeggen of elkaar iets goeds toewensen. De geloofsgemeenschap st. Martinus staat voor de uitdaging om samen vorm te geven aan het geloofsleven. Dat daar een goede accommodatie voor nodig is spreekt voor zich. Gelukkig is nieuwe ruimte gevonden in het voormalige schoolgebouw. ´Zuster Martha en zuster Tina´ lieten direct na de viering horen hoe blij ze waren met dit onderkomen.

Na de viering was er een heel programma, waaronder een veiling van kerkelijke en huishoudelijke attributen van de oude St. Martinuskerk. Onder leiding van veilingmeester Loek Sinselmeijer bracht deze veiling rond € 1300,- op voor de eigen geloofsgemeenschap. Plony Epping, voorzitter locatieraad, stelde voor dit geld o.a. te gebruiken voor de aankleding van de nieuwe kerklocatie.

Na de lunch konden de aanwezigen diverse workshops volgen: schilderen onder leiding van Zita van Noordenburg, bibliodrama onder leiding van Wim Vroom en zang onder leiding van Wim van Waveren. Rond 15.00 u werden de resultaten van de workshops gedeeld en sloot Plony Epping, onder het genot van een drankje en een hapje, de bijeenkomst. Ze bedankt de aanwezigen en de vele vrijwilligers die samen deze dag hadden georganiseerd. Martinus heeft een nieuw onderkomen; v.d. Hulststraat 1 in het gebouw van de dagbesteding van InteraktContour.

Klik hier voor op die dag gemaakte foto’s


terug naar boven


terug naar boven

SOCIAAL KAFHÉ
.
Ons Sociaal Kafhé blijft geopend na de zomerpauze in het seizoen 2017/18 van 19.45-21.45 uur. Zie voor de exacte data de rubriek:
lok. gemeenschappen>Epe>vieringen, en dan scrollen naar activiteitenrooster)
Het kafhé wordt gehouden in het pand van InteraktContour, W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe.

terug naar boven


terug naar boven

Nieuw catechese project voor kinderen uit onze geloofsgemeenschap en die van de Vecht van groep 4 tot en met groep 7: Licht op ons pad
Vanuit het overleg rondom catechese zijn we op zoek geweest naar activiteiten om met kinderen vanuit onze geloofsgemeenschap hun geloofsbeleving in groepsverband levend te houden.
Het project " licht op ons pad" heeft eenzelfde werkwijze als het Eerste Communie project. Dat geeft voor kinderen die de Eerste Communie hebben gedaan een herkenbare methode. Ook kinderen die de Eerste communie (nog) niet gedaan hebben kunnen meedoen.
De serie bijeenkomsten "licht op ons pad" wil een bescheiden bijdrage leveren aan de religieuze ontwikkeling van het kind. Passend bij de leeftijd wordt in de acht bijeenkomsten aandacht geschonken aan belangrijke verhalen uit de Bijbel. Vanuit die verhalen willen we ook kijken naar ons eigen leven, door middel van gesprek en diverse creatieve activiteiten. De bijeenkomsten zullen telkens verrassende elementen hebben, naast een voor kinderen vertrouwde sfeer met vaste elementen.
Kinderen waarvan we weten dat ze in aanmerking komen voor deze bijeenkomsten, worden hiervoor uitgenodigd middels een flyer. Als u de flyer niet ontvangen hebt maar wel belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met Maarten Heere: maarten.heere@gmail.com


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie