Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


KLARENBEEK

KLarenbeek

Jaargang: 48 Aflevering nr. 4 13 maart 2018

VIERINGEN:
Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)

Zondag 18 maart om 10.00 uur : woord- en gebedsviering ,
in De Kastanje,
m.m.v. Spirit

Vieringen in Loenen
Zondag 18 maart om 10.00 uur : oecumenisch viering
in de Grote Modderkolk
Zaterdag 24 maart om 19.00 uur : eucharistieviering en
presentatie EHC

Vieringen in Twello
Zondag 18 maart om 10.00 uur : eucharistieviering
Maandag 19 maart om 18.30 uur : eucharistieviering H. Jozef
Zondag 25 maart om 10.00 uur : eucharistieviering en
presentatie EHC

GEBEDSINTENTIES:
Zondag 18 maart : Joke Balster-te Grotenhuis (namens buren Molenweg)
Marinus Anne Scheltinga
Wilhelmina Theresia Streppel-Pelgrim
jgt. Johanna Maria van Gurp-Klomp


KOSTER VAN DE MAAND MAART:
dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610

AANKLEDING KASTANJE:
dhr. F.Kremer, mw. G.Kremer, mw. D.Huisman en mw. T.Haagen

COLLECTANTEN:
dhr. F.Kremer en dhr. B.Rutenfrans

LECTOR: mw. G. Kremer

OVERLEDENEN:

Op donderdag 22 februari 2018 is op 84 jarige leeftijd overleden: Gerrit Johannes Albertus Boerkamp. We kennen hem allemaal maal als Geert van de papierloze! Muziek was zijn passie!
Hij woonde samen met zijn vrouw Truus sinds een paar weken in
een aanleunwoning bij de Martinushof in Twello.
De condoleance en de afscheidsviering hebben plaats gevonden hier in Het Boshuis op donderdag 1 maart. j.l..

Op vrijdag 23 februari 2018 is op 95 jarige leeftijd overleden, na te zijn voorzien van de Ziekenzalving, Antonia Maria Dolman-Scheerder, wonende op St. Maartens erf in Twello.
Toos Dolman was de weduwe van Antoon Dolman en woonde samen met haar gezin voorheen aan de Cederweg.
Het afscheid en de uitvaartviering hebben plaatsgevonden hier in
Het Boshuis op vrijdag 2 maart j.l..

En op zaterdag 24 februari 2018 is overleden op 62 jarige leeftijd Joke Balster-te Grotenhuis, wonende aan de Molenweg.
Joke was de weduwe van Harrie Balster.
Bovendien was zij een lid van ons koor Spirit. Ondanks haar broze gezondheid was de wekelijkse koorrepetitie een uitje voor haar.
Op zaterdag 3 maart j.l. in de afscheidsviering die ook in Het Boshuis plaats vond, heeft Spirit met passende liederen afscheid genomen van haar trouwe lid.
Met respect en genegenheid gedenken we deze overledenen.
Moge Geert Boerkamp, Toos Dolman en Joke Balster rusten in vrede.
PALMPASENVIERING/ PRESENTATIEVIERING
IN LOENEN:

Zaterdag 24 maart om 19.00 uur is er een gezinsviering
in de kerk van Loenen (In Klarenbeek zal er dit jaar dus
geen Palmpasenviering in Het Boshuis zijn.)
Het belooft een bijzondere viering te worden, waaraan
de kinderen die het komende jaar de eerste Heilige
Communie doen actief zullen deelnemen.
Pastor Daggenvoorde gaat voor en het koor Spirit
verzorgt de muzikale ondersteuning.
Alle kinderen die een palmpasenstok hebben gemaakt
mogen meelopen in de kerk.

De volgende 6 kinderen presenteren zich tijdens deze Palmpasen-viering:
Rosalie Arcos Aquilera , Mila Balster, Anoukvan Gurp (Klarenbeek)
Babet Koopman, Julia Hartgers (Loenen)
Dinja Zandbergen uit Eerbeek

Zes meisjes die zich samen met de pastor en hun ouders voor-bereiden op hun Eerste Heilige Communie op zondag 3 juni a.s.
om tien uur in de RK Kerk van Loenen.
Zij doen dit middels het project: - Blijft dit doen-.
Op dit moment van schrijven hebben we 2 mooie bijeenkomsten gehad en er zullen er nog vier volgen. In de eerste bijeenkomst ging het met name over de naam van God: Ik zal er zijn.
Ik zal er zijn voor jou, zo heeft de Heer gezegd. Ik zal er zijn voor jou, Mijn Licht straalt om je heen.
Tijdens de tweede bijeenkomst ging het over het manna en over het gemopper in de woestijn. In de mopperpot konden wij onze “moppers” stoppen.
Wij hopen u allen zonder gemopper te zien op zaterdag 24 maart en zondag 3 juni.
U bent allen, met of zonder palmpasenstok, van harte welkom.


ONDERHOUD KERKHOF:
Nu de kersttijd voorbij is, kunnen wij ons gaan richten op Pasen.
Daarom zou het goed zijn als de kerststukken ook plaats gaan maken voor eventueel een voorjaarsbloem.
Als u kunt, neem deze kerststukken dan mee naar huis om in uw eigen groencontainer te deponeren, omdat wij vrezen dat onze containers niet toereikend zijn voor alle afval.
De onderhoudsploeg zal het fijn vinden wanneer u vóór 20 maart a.s. aan dit verzoek zou willen voldoen. Na die datum zullen eventueel niet weggehaalde stukken door hen worden verwijderd.

EEN VIERING VOL PASSIE MET DE SCHOLA GREGORIANA (GREGORIAANS KOOR):
Op vrijdag 30 maart a.s. (Goede Vrijdag) hopen we met velen van u samen te komen in het Boshuis voor een Passie-viering met kruisverering.
De Schola Gregoriana, twaalf mannen uit de regio, geleid door Bart Willemsen, zal ons vol passie in deze viering uitsluitend Gregoriaanse gezangen laten horen. Gregoriaanse gezangen en Nederlandse gebeden ter voorbereiding op Pasen middels een terugblik op Palmzondag, Witte donderdag en Goede Vrijdag. Gregoriaans is de oude kerkmuziek die vooral in vroegere tijden de katholieke liturgie begeleidde. Menigeen zal misschien dan ook wel met enige weemoed terugdenken aan het ‘Requiem’ bij een uitvaartdienst. Voor veel mensen is Gregoriaans ook nu nog steeds de serene, rustgevende zang die helpt bij meditatieve momenten.
Het koor zal o.a. zingen : Pueri Hebraeorum (intocht in Jeruzalem); Gloria Laus (palmpaasprocessie); Ubi Caritas et Amor (voetwassing); Christus factus est (het offer is volbracht); Popule meus (mijn volk..) en Stabat Mater Dolorosa (De bedroefde moeder Maria bij het kruis).
Op papier wordt er enige toelichting en tekstvertaling gegeven.
Het zal Goede Vrijdag a.s. de eerste keer zijn dat deze zanggroep zich naar buiten presenteert.
Het Boshuis is al enige tijd hun vaste oefenplek.
Samen met het koor en u hopen we er een mooie Passieviering vol passie van te maken.
De viering begint om 19.00 uur. Het Boshuis is open vanaf 18.00 uur.
Iedereen uit Klarenbeek en ver daarbuiten is van harte uitgenodigd voor deze primeur.
De toegang is vrij. Een vrije gift is welkom.
Werkgroep gebedsvieringen

VERJAARDAGEN 65+:
18-3-1934 mw. J. van Dalen-IJsseldijk Dalkweg 2
21-3-1937 dhr. A J. Sanders Hessen-Allee 10
21-3-1941 mw. M.A. Barkel-Franken Kopermolenweg 7a
21-3-1952 mw. G.M.J. Meijboom-Weijn Molenweg 20
22-3-1923 mw. A. Bouwmeester-Kobussen Grote Braakweg 10
23-3-1941 mw. M.B.A. van Bussel-Nijman Leigraaf 10
23-3-1947 dhr. A.J.M.Borgonjen Oude Broekstraat 16
23-3-1948 mw. H.T.J. Borgonje-Vredegoor Molenweg 12
24-3-1945 mw. A.M.J. Huisman-Hagen Hessen-Allee 23c
25-3-1930 mw. W.Groot Koerkamp-Schutte Molenweg 2
27-3-1948 dhr. F.H.J. Ganzevles Molenweg 30
28-3-1952 dhr. F.A.J. Berenschot Hessen-Allee 14
30-3-1944 mw. H.J. Hurenkamp-Bouwmeester Broekstraat 40

WEEKENDDIENST:
Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.

Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn).

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021


AGENDA:
vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inloopuurtje
vrijdag 16 maart 17.30 uur Oecumenische vastenmaaltijd in ’t Achterhuus

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 14 dagen. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 26 maart a.s..

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Pelgrim aan de Molenweg 31, op donderdag 29 maart a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.

KOFFIE/THEE DRINKEN:
Zondag 18 maart a.s. zal er na afloop van de viering voor ons allen koffie en thee worden geschonken. Wij hopen dat dan velen van u elkaar mogen ontmoeten.
Graag tot zondag.
Pastoraatsgroep

DE ZONNEBLOEM:
We kennen allemaal wel de Zonnebloem, al weten we soms niet wat het precies inhoudt. Vrijwilligers hiervan kom je in ons dorp wel met enige regelmaat tegen. Bezoekwerk is een belangrijke pijler van deze groep, evenals het organiseren van uitstapjes, e.d. Soms worden deze mensen geconfronteerd met vragen als: kun je ook lid worden van de Zonnebloem, kan ik bezoek krijgen, kan ik vrijwilliger worden, waarom mag ik niet mee en de buurvrouw wel? Van vragen wordt je immers wijs. Vragen ook waarop lang niet altijd een antwoord gegeven kan worden. Er wordt dan doorverwezen naar : Ria Pater- Dashorst, telefoon: 3011614, e-mail: r.pater30@gmail.com Zij is de contactpersoon, het aanspreekpunt voor Klarenbeek. Bij haar kunt u terecht voor vragen over het werk van de lokale Zonnebloem. Aarzel niet haar te bellen, mailen. In samenwerking met ons, met u kan de Zonnebloem misschien voor een beetje zon zorgen in het leven van mensen die (tijdelijk) in minder mooi weer verkeren.

“ Mensen die veel te zeggen hebben,
gebruiken de minste woorden.”
STILTE-WANDELING EN RONDLEIDING ABDIJ SION
Abdij Sion, een gebouw met geschiedenis, met stilte, met mooie ruimtes en een “berceau”. Dit is een wandelpad onder een bomenhaag, één van de dingen waardoor deze abdij bekend is.
Niet alleen een plek met geschiedenis maar ook met toekomst: Nieuw-Sion wordt een jongerenklooster, een huis voor een oecumenische leefgroep, een spiritueel centrum voor retraites (individueel of groepen).
Abdij Sion heeft veel te vertellen. Daarom een rondleiding door gangen en plekken waar de stilte gehandhaafd wordt. Dus niet alleen kijken, maar ook beleven. Daarna is er vlak bij een mooie wandeling mogelijk in een bosgedeelte waar je kunt herkennen dat het aangelegd is als een Engelse tuin.
Datum : Zondag 22 april 2018
Inleide : Ruud Pragt
Tijd : 14.00 uur, carpoolen vanaf 13.30 uur Dorpskerk Twello
Locatie : Abdij Sion, Vulikerweg 6 | 7431 PJ Diepenveen
Entree : € 5,-
Website : www.nieuwsion.nl
Aanmelden: bi.twello@gmail.com
OECUMENISCHE OMROEP VOORST:
Reeds meer dan 25 jaar verzorgt de oecumenische omroep Voorst
-met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus- op zondagochtend de uitzending op radio Voorst.
Sinds september kunt u iedere zondagmorgen de OOV vanaf 09.00 tot 12.00 uur weer beluisteren op de radio kanaal 105.3 FM.
Om 09.00 uur start het programma met gevarieerde “geestelijke” muziek, afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken.
Om 10.00 uur (of 09.30 uur, afhankelijk van het tijdstip waarop de kerkdienst in de betrokken kerk begint) kunt u een kerkdienst meebeleven, die vanuit één van de bij de OOV aangesloten kerken wordt uitgezonden.
Na de kerkdienst, wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) een verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de
- vrijwillige - presentatoren/-trices.
Ook u kunt daarvoor een plaatje aanvragen voor een vriend, familie-lid of voor uzelf. U kunt dit doen door een berichtje te sturen of een telefoontje te plegen met één van de contactpersonen. Doet u dit voor woensdag, dan wordt de zondag daarop de gevraagde plaat voor u gedraaid.
De contactpersoon voor Klarenbeek is mevrouw M. Schoenaker-Boerkamp, Hoofdweg 42; tel. 055-3011896

terug naar boven

O.L. Vrouw Tenhemelopneming

Kerkweg 2,
7382 BN Klarenbeek
055-3011202
klarenbeek@franciscusenclara.comBanknummer
NL63 RABO 0332 1007 31

t.n.v HH. Franciscus en Clara locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming Klarenbeek

Gemeenschappelijke welkomstfolder van de R.K. Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming en de Protestantse Gemeente Klarenbeek.
kerkenfolder2017
hier.Webbeheerder

dhr. Harry Linderhof, tel. 055-3011971
harry_linderhof@hotmail.com

dhr. Hans van Sterkenburg, tel. 055-3011212,
hansvansterkenburg@planet.nlterug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie