Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Werkgroepen

WERKGROEP DOOP

Wie maken deel uit van de werkgroep Doop?

Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn Ilse en Karl Haagen en Wilma Biesterbos. Samen vormen wij de werkgroep doop.

Waarom een werkgroep Doop?

Begin dit jaar hebben wij deze werkgroep opgericht met als doel om ouders te begeleiden in de voorbereiding van de doop van hun kind. We willen daarmee ouders en dopelingen graag onze betrokkenheid tonen en het saamhorigheidsgevoel vergroten.
Bij de doop word je immers opgenomen in de geloofsgemeenschap en we vinden het dan ook goed om extra aandacht te besteden aan deze jongste parochianen.
Ook hebben wij zelf als (jonge) ouders ontdekt, dat het erg leuk is om in contact te komen met andere (jonge) ouders die verbonden zijn met de parochie. Vaak ken je elkaar nog van vroeger en je komt elkaar overal weer tegen.

Wat doet de werkgroep?

Als werkgroep hebben we de volgende taken op ons genomen:
- Het versturen van een felicitatiekaartjes bij geboortes inclusief de informatie over de doop;
- Het bevestigen van de geplande doopviering en het uitnodigen voor de voorbereidingsavond;
- Het leiden van de gesprekken gedurende de doopvoorbereidingsavond;
- De logistieke begeleiding tijdens de doopviering;
- Het organiseren van een terugkomavond voor ouders één jaar na de doop van hun kind.

Doopvoorbereidingsavond

Het doel van deze avond is dat ouders zich samen met andere ouders die hun kindje gelijktijdig laten dopen, voorbereiden op de doop van hun dochtertje/zoontje. Door te praten over de inhoud en ieders persoonlijke belevenis van de doop willen we er een informatieve, betekenisvolle, maar zeker ook gezellige avond van maken.
De pastor gaat tijdens het tweede gedeelte van de avond verder in op de diepere religieuze betekenis van de doop.

Terugkomavond

Eens per jaar willen we de ouders van de dopelingen uitnodigen om te horen hoe zij de doop en de doopvoorbereiding hebben ervaren.
Ook willen we samen ideeën opdoen en verder denken over de vraag wat we graag zouden willen om "ons kind" op te voeden in het geloof en kijken hoe we daar samen vorm aan kunnen geven.
Tijdens de avond mogen we namens de parochie een attentie meegeven waar de kinderen wat aan hebben.

Hoe vaak wordt er gedoopt?

Doorgaans wordt er eens per maand een doopviering gehouden met maximaal 3 dopelingen. De doopvoorbereidingsavond wordt ca. 3 weken voor aanvang van de doopviering gepland, op een dinsdagavond.


Hoe op te geven voor de doop?

Als u iemand, jong of oud, voor de doop wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de St. Martinus Parochie, Duistervoorde, tel: 0571-272220.
De werkgroep zal vervolgens een bevestiging toesturen met een uitnodiging en de agenda voor de doopvoorbereidingsavond.
We vinden het heel leuk om geboortekaartjes van pasgeborenen te ontvangen, waardoor wij jullie kunnen feliciteren en informeren over de doop.

En verder?

Wij hopen jullie over meer ideeën en ontwikkelingen te kunnen informeren.

terug naar boven

WERKGROEP ANDERS VIEREN

Het project "Anders vieren" is ontstaan naar aanleiding van het feit dat er sinds 1 december 2009 in Twello teruggegaan is van 2 vieringen naar 1 viering per weekend. Het doel van het project is, om tot andere vormen van vieren dan de gebruikelijke te komen. De werkgroep nodigt een ieder die mee wil denken of doen van harte uit.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie