Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


KERKBALANS 2017
MIJN KERK VERBINDT

Elk mens hoort wel ergens bij. Bij geboorte zijn we al verbonden met onze ouders en eventuele broers en zusjes. Als kind wordt de kring al groter met school en buitenschoolse activiteiten. En ook als volwassenen maken we deel uit van verschillende groepen: familie, buurt, sport, werk en hobby... je kunt je met vele mensen en groepen verbonden voelen. Zo ook bestaat mijn kerk uit een veelvoud van mensen, die zich op de één of andere manier met die gemeenschap verbonden voelen. Die verbondenheid is voor de één sterker dan voor de ander. Maar alleen al het feit dat we meestal wel weten waar één van onze kerkgebouwen staat, waar we bij horen, geeft die verbinding al aan.

Wil de kerk meer zijn dan een stil en leeg gebouw, dan moeten we ons ook met elkaar verbinden om van die kerk iets van betekenis, iets inspirerends te maken. Als pastores is het dan ook fijn om te zien dat we, ook in de verschillende geloofsgemeenschappen, het parochiewerk samen dragen. Velen maken onze kerk mogelijk, in het weekend en ook door de week. En velen dragen gelukkig nog steeds financieel bij om al dat werk mogelijk te maken. Want zonder inkomsten geen kerk, geen pastores, geen verbondenheid. Dus ook: uw financiële steun verbindt en draagt bij aan het kerkelijk leven.

Mijn kerk verbindt: samen geloven vraagt om organisatie. Kerk verbindt mensen met elkaar en kijkt om zich heen waar hulp en aandacht nodig is. Want ook dat is een verbindende taak van de kerk, in het voetspoor van Jezus Christus, met Hem verbonden. En: uiteindelijk verbindt de kerk ook met God. Samen mogen we onze verbondenheid met de God van Jezus op het spoor komen, vieren en op velerlei wijzen handen en voeten geven in ons leven.
Meedoen met de jaarlijkse kerkbalans maakt zo vele verbindingen mogelijk. Eigenlijk kunnen we niet zonder...
Namens de pastores en het bestuur van de parochie: hartelijk dank als u zich ook dit jaar met de parochie verbonden voelt door uw bijdrage aan de Kerkbalans!


pastoraal team

Paul Daggenvoorde
Ivan Kantoci
Sebastian Gnanapragasam
Wim Vroom
Banknummers


Parochie
HH. Franciscus en Clara

NL17 RABO 0111 0022 81

Locaties
H. Martinus Epe – Heerde
NL86 INGB 0000 9066 83
H. Martinus Vaassen
NL28 INGB 00024.65.838
NL68 RABO 01526.01.074
H. Antonius – De Vecht
NL44 RABO 0150 8024 47
H. Martinus – Twello
NL22 RABO 0111 0470 05
H. Martinus – Bussloo
NL79 RABO 0366 2037 03
O.L.. Vrouw Tenhemelopneming – Klarenbeek
NL63 RABO 0332 1007 31
H. Antonius Abt – Loenen
H. Geest – Eerbeek

NL10 RABO 0336 7619 53


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie