Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Samen deelnemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes.Vanuit de beide parochies op de Veluwe willen we met parochianen en andere belangstellenden als groep deelnemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes. Dat is van 28 april tot en met 5 mei 2018. De reis gaat per TGV (sneltrein). De trein doet er ongeveer zeven uur over. Van en naar de trein gaan we gezamenlijk met een bus vanuit onze parochies. En in Lourdes zitten we als groep samen in een driesterren hotel. De kosten voor reis en verblijf zijn € 899,= op basis van tweepersoonskamer. Jongeren (t/m 25 jaar) € 599,=, kinderen (t/m 11 jaar) € 499,=. In Lourdes nemen we deel aan het programma voor alle pelgrims uit het bisdom; meer dan duizend. Kardinaal Eijk gaat mee op bedevaart. En ook hulpbisschop Woorts en Vicaris Cornelissen. Hij is de hoofdaalmoezenier. Het programma in Lourdes is inspirerend en ook gewoon gezellig. De Eucharistieviering aan “de Grot van de Verschijning” is een unieke ervaring van ons geloof. De lichtprocessie en de sacramentsprocessie zijn indrukwekkend sfeervol. En onvergetelijk is ook de gezamenlijke eucharistieviering met iedereen die vanuit heel veel landen tezelfdertijd als wij in Lourdes zijn. Toch ga je niet op in de massa. Dat komt omdat we als groep deelnemen. We zullen ter voorbereiding een informatieavond organiseren. Bezoek nu alvast de website van het bisdom (www.aartsbisdom.nl), of zoek naar de folders achter in de kerken.

Opgave via het secretariaat in Twello: Ineke Bouwmeester, tel. 0571 274445 (op dinsdag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur) , e-mail: secretariaat@franciscusenclara.com

Trees Hendriks, lid pastoraatsgroep eucharistisch centrum Twello
Paul Daggenvoorde, pastoor

Voor meer informatie zie:
https://www.aartsbisdom.nl/home/bedevaarten/bedevaarten-buiten-aartsbisdom/lourdes/

terug naar bovenFRANCISCUS EN CLARA BRENGEN ONS SAMEN

Deze voor onze parochie wel zeer speciale dag komt nu steeds dichterbij!
U bent vast al heel erg nieuwsgierig?

De voorbereidingsgroep is al vanaf januari druk bezig om een leuk programma uit te werken. Waarbij we natuurlijk ook denken aan de kinderen.

Het programma in Loenen ziet er als volgt uit:

• Iedereen is van harte uitgenodigd vanaf 10.00 uur gezellig de dag te starten met koffie/thee en iets lekkers.

• Om 10.30 uur begint de H. Mis in H. Antonius Abt kerk met het pastorale team.

• Na de dienst hopen we iedereen te verwelkomen voor verrassende, leuke activiteiten en een heerlijke lunch in en rondom het Parochiehuis naast de kerk. Voor de kinderen is er een leuk programma samengesteld door de werkgroep Jonge Ouders uit Klarenbeek. Kinderen van alle leeftijden kunnen hieraan meedoen zodat u als ouder aan activiteiten voor volwassenen kunt meedoen.

• Om 14.00 komt de H. Franciscus hoogst persoonlijk op bezoek en zal ons heel wat te vertellen hebben, dit mag u niet missen!

• Rond 15.00 uur gaat u dan vol indrukken weer naar huis.

We hopen op mooi weer en op uw komst! Tot 8 oktober!

De voorbereidingsgroep

terug naar boven

GCL – Gemeenschap van Christelijk Leven -

Een christelijke wereldbeweging in Nederland
De ‘Gemeenschap Christelijk Leven’ (GCL) is een wereldbeweging van christenen geïnspireerd door de spiritualiteit van de heilige Ignatius van Loyola (1491-1556) stichter van de jezuïetenorde. Ook in Nederland komen GCL’ers in kleine groepen samen.

GCL’ers helpen elkaar te groeien in een persoonlijke relatie met God. Het verhaal van Jezus vormt de leidraad bij de zoektocht naar wat echt waarde heeft. Vanuit dat verhaal proberen GCL – leden te onderscheiden wat perspectief heeft in het leven en wat niet. Innerlijke vrijheid, dienende liefde en solidariteit met mensen in nood staan centraal. Waartoe deze zoektocht leidt, kan voor ieder heel verschillend zijn.

Er is in regio Twello een GCL in oprichting. Hebt u belangstelling om lid te worden? Mail naar: avdwerffverbraak [at] gmail.com

Meer weten? www.gclnederland.org

terug naar boven

Help de slachtoffers van orkaan Irma

‘Nederland helpt Sint-Maarten’De Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland leven mee met de bewoners van het Caribisch gebied die getroffen zijn door orkaan Irma. De beelden van verwoesting door de orkaan en onder meer de enorme schade op Sint-Maarten maken indruk en doen een dringend beroep op hulp. De bisschoppen vragen om te bidden voor de slachtoffers en om royaal te geven.

Meerdere hulporganisaties zijn inmiddels acties gestart en de bisschoppen roepen op deze te steunen. Geven kan in het kader van de nationale actiedag die voor vrijdag 15 september is georganiseerd onder de titel ‘Nederland helpt Sint-Maarten’ of via een van de andere noodhulpacties die in gang zijn gezet. De actie van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie (Stichting BVA) loopt via de caritas ter plaatse. Het rekeningnummer van de BVA is NL38INGB0002010534, onder vermelding van ‘Sint-Maarten’. U kunt ook via de website doneren: www.stichtingbva.nl.

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara verschenen!Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie