Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

10 maart ‘Bidden met de benen’ vanuit Dorpskerk in Twello



Oecumenische wandelgroep Bidden met de benen organiseert een paar keer per jaar een wandeling met een meditatief thema. Dit voorjaar gaan we door met het thema: “ De kracht van de Verbeelding” . Voorafgaande aan de wandeling wordt hierover een inleiding gehouden. Op zaterdag 10 maart is het deelthema: “Delen” .We starten dan om 9.30 u.in Parochieel Centrum Irene naast de Dorpskerk in Twello, Dorpsstraat 10, 7391 DD Twello Er is een korte ( ± 10 km ) en een langere wandeling ( ± 14 km)

Bij elke wandeling lopen wij een stuk in stilte en er is een pauzemogelijkheid. Er zijn geen kosten aan verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom. Voor meer informatie over de wandelingen kun je contact opnemen met: Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@upcmail.nl en Ronald Dashorst, 06-16912727, r.dashorst@rkapeldoorn.nl Wie helpt mee?

De wens van velen is om volgend jaar meer wandelingen te kunnen aanbieden. Hiervoor zijn mensen nodig die oude wandelingen kunnen nalopen en eventueel veranderen als de situatie ter plekke veranderd is. Informatie hierover kunt u krijgen bij b.j.vanassema@online.nl

terug naar boven

Kardinaal Eijk - Brief voor de Veertigdagentijd 2018



Brief voor de Veertigdagentijd 2018.

terug naar boven

Vastenboodschap van paus Franciscus



Vastenboodschap 2018.

terug naar boven

Tekeningen van de kinderen in Rwanda aangekomen



Tijdens de afgelopen Adventsactie hebben diverse kinderen uit de parochie tekeningen ingeleverd voor de straatkinderen in Rwanda.
Vandaag hoorden we dat deze kindertekeningen in Rwanda zijn aangekomen.
En kijk toch eens die blije ‘koppies’ die deze tekeningen opleveren….
Echt iets om bij de komende Adventsperiode weer te doen!

terug naar boven

Gebedsdienst voor de Martelaren in Apeldoorn



Voor de achtste keer organiseert de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland op maandag 26 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk (Hoofdstraat 18 te Apeldoorn, aanvang: 19.00 uur) de jaarlijkse oecumenische Gebedsdienst voor de Martelaren. De gemeenschap van Sant’Egidio hoopt dat ook veel ‘gewone’ kerkgangers van uiteenlopende kerken die avond naar de OLV-kerk komen.

Evenals vorig jaar is de aartsbisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk, Mor Polycarpus, de voorganger. Namens de R.-K. Kerk is de Utrechtse hulpbisschop Hoogenboom bij deze viering. Zij worden geflankeerd door hoogwaardigheidsbekleders van onder andere de Oud-Katholieke Kerk, de Russisch-Orthodoxe Kerk, de Koptische Kerk en de Protestantse Kerk Nederland.

Diaken Ronald Dashorst van de gemeenschap van Sant’Egidio: “Ons gebed gaat uit naar de christenen in Syrië, Iran, Irak en overal in de wereld waar grote dreiging is en zoveel mensen slachtoffer zijn van het aanhoudend geweld. Het is mooi om ter voorbereiding op het Paasfeest samen te komen in deze oecumenische gebedsdienst. Wij hopen dat de verschillende christelijke kerken ruim vertegenwoordigd zijn. Het belooft een indrukwekkende dienst te worden waarin de namen gelezen zullen worden van de christenen in de wereld die recent voor hun geloof hun leven hebben gegeven. Het is een gebed uit solidariteit met alle christenen die leven in de verdrukking en vervolgd worden voor hun geloof. Het is een uitnodiging voor het hele bisdom, voor alle mensen die de vrede een warm hart toedragen.”

Meer informatie over het Gebed voor de Martelaren en de kerk van S. Bartelomeo in Rome, een van de kerken waar de gemeenschap van Sant’Egidio haar avondgebed houdt en die in 2002 met de inzegening van de icoon van de martelaren van de twintigste eeuw door de paus werd toegewijd aan de herinnering van de geloofsgetuigen, is te vinden op www.santegidio.org/nl/eventi/20021012/icona.htm

terug naar boven

De solidariteitsactie voor twee gehandicapte jongeren in Nepal
Onrecht gaat iedereen aan – een bericht van Wiel Palmen




Op woensdag 14 februari begint de Veertigdagentijd tot 1 april, Paaszondag. Deze 46 dagen worden aangegrepen om aandacht te vragen voor de strijd tegen armoede en onrecht.
Nu kun je je christen noemen of humanist of agnost of atheïst, armoede en onrecht gaat iedereen aan.
Dit jaar wil ik onder de vlag van stichting El Mundo een geitenboerderij en een groentekas realiseren voor een van de armste dorpen van Haripur, Haripur 5, bewoond door Dalits, de onaanraakbaren, de laagste kaste in Nepal (Haripur bestaat uit zes dorpen, alle genummerd van 1 tot 6.)
Haripur ligt in een van de uithoeken van Nepal tegen de Indiase grens.

Deze solidariteitsactie spitst zich vooral toe op twee jongeren gehandicapt door kinderverlamming voor wie studiemogelijkheden of werkgelegenheid gezocht wordt. Ik stel ze aan u voor in het eerste bericht.
Misschien hebt u al een doel voor de veertigdagentijd uitgekozen. Ik waag het erop om er dit doel bij te voegen.

Hoe doet u mee

Wie mee wil doen aan onze solidariteitsactie stuurt mij een mail. Elke zondag van de veertigdagentijd krijgt u een kort bericht over deze Dalits, in het algemeen en ook toegespitst op Haripur en over de twee jonge mensen. Op Paaszondag komt dan het laatste paasbericht binnen met het bekende knopje waarop u kunt aanklikken om het gespaarde bedrag over te maken.

Wiel Palmen, Twello
(reacties: palme060@gmail.com)

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara verschenen!



Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

Verenigd in gebed voor de vrede: jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede



Klik hier voor de brief van de Nederlandse bisschopen.

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.

De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij - indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) - onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en - zeker ook als u alleen bent - dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’

Ontvang elke maand een sms

Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook wanneer het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

De bisschoppen sluiten met dit initiatief aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, ‘omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:

1 Januari
– Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
2 Februari – Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 Maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 April – Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)(In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is. Het wordt verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)
31 Mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 Juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
7 Juli – Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 Augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
8 September – Feest Maria Geboorte
7 Oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
1 November – Hoogfeest Allerheiligen
8 December – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria
.
Via www.rkkerk.nl kunt u zich aanmelden voor de sms-service.


terug naar boven

Samen deelnemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes.



Vanuit de beide parochies op de Veluwe willen we met parochianen en andere belangstellenden als groep deelnemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes. Dat is van 28 april tot en met 5 mei 2018. De reis gaat per TGV (sneltrein). De trein doet er ongeveer zeven uur over. Van en naar de trein gaan we gezamenlijk met een bus vanuit onze parochies. En in Lourdes zitten we als groep samen in een driesterren hotel. De kosten voor reis en verblijf zijn € 899,= op basis van tweepersoonskamer. Jongeren (t/m 25 jaar) € 599,=, kinderen (t/m 11 jaar) € 499,=. In Lourdes nemen we deel aan het programma voor alle pelgrims uit het bisdom; meer dan duizend. Kardinaal Eijk gaat mee op bedevaart. En ook hulpbisschop Woorts en Vicaris Cornelissen. Hij is de hoofdaalmoezenier. Het programma in Lourdes is inspirerend en ook gewoon gezellig. De Eucharistieviering aan “de Grot van de Verschijning” is een unieke ervaring van ons geloof. De lichtprocessie en de sacramentsprocessie zijn indrukwekkend sfeervol. En onvergetelijk is ook de gezamenlijke eucharistieviering met iedereen die vanuit heel veel landen tezelfdertijd als wij in Lourdes zijn. Toch ga je niet op in de massa. Dat komt omdat we als groep deelnemen. We zullen ter voorbereiding een informatieavond organiseren. Bezoek nu alvast de website van het bisdom (www.aartsbisdom.nl), of zoek naar de folders achter in de kerken.

Opgave via het secretariaat in Twello: Ineke Bouwmeester, tel. 0571 274445 (op dinsdag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur) , e-mail: secretariaat@franciscusenclara.com

Trees Hendriks, lid pastoraatsgroep eucharistisch centrum Twello
Paul Daggenvoorde, pastoor

Voor meer informatie zie:
https://www.aartsbisdom.nl/home/bedevaarten/bedevaarten-buiten-aartsbisdom/lourdes/

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie