Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Afscheid van koster Jan van Bussel in eucharistisch centrum te Twello
Op zondag 28 augustus heeft de parochiegemeenschap afscheid genomen van Jan van Bussel die jarenlang trouwe dienst deed als koster van de H. Martinuskerk te Twello, het eucharistisch centrum van de parochie.

Hieronder de woorden ten afscheid aan Jan van Bussel en zijn vrouw Minie uitgesproken namens de werkgroep uitvaarten en de geloofsgemeenschap van Twello door Trees de Croon.


"Het is algemeen bekend wie de koster, de drempelwachter van onze Martinuskerk is, maar wat hij zoal doet, en hoeveel tijd hij hier aanwezig is, dat weet niet iedereen. Jan je hoort hier bijna bij het interieur, alleen slaap je hier nog niet.
Het is voor jou bijna een roeping om dit werk te doen, werk doen in het huis van God. Mij is gevraagd om namens de werkgroep uitvaarten, iets op papier te zetten en uit te spreken, nu jij Jan écht gaat stoppen als koster.

Het kosterwerk omvat zoveel meer dan het klaarzetten van allerlei spullen.
Jan je bestelde de misboekjes en kaarsen, droeg zorg voor kelken en cibories, en wat zoal meer. Iedere dag zorgde jij voor een vers gezet bakkie koffie voor een ieder die dan op de pastorie aanwezig was, en op maandag had je veel koffieklanten, want dan schoof de hele tuinploeg aan. Het kosterwerk ten behoeve van de dagmissen, doop en huwelijksvieringen, weekend viering en uitvaarten.
Persoonlijk heb ik je het meest meegemaakt bij uitvaarten, altijd was je er en konden we bij je terecht.

Er komt zoveel bij kijken om een uitvaart goed te laten verlopen.
Wat de meeste mensen je zien doen is maar een klein gedeelte.
Achter de schermen is er héél véél wat gedaan moest worden.
*Het begint al bij het luiden van de klok s’ avonds om 18.00 uur.
*Het gedachtenis kruisje moet weggebracht en opgehaald worden.
*Acolieten en de collectant moeten worden gebeld.
*Op de dag van het afscheid, deuren openen, de vele kaarsen klaarzetten en aansteken,
de liturgieboekjes, naargelang de viering alles op de credens klaarzetten.
* Geluid, opname van de afscheidsviering, licht en verwarming.
Vlak voor aanvang van de uitvaart kleden de acolieten zich aan in de sacristie,
het valt niet altijd mee om de toog en superplie netjes aan te doen, zeker niet als de tijd begon te dringen, dan hoorde ik nog weleens: “Deerne help mie is even, ut zit allemoal gedreid”,
zo heb ik je vele malen geholpen met aankleden, toch fijn hé Jan zo’n helpende vrouwenhand.
Jan je was meen ik 23 jaar acoliet bij uitvaarten.
Altijd droeg jij het kruis en liep je voor de stoet uit, bij de intrede, de uitgeleide en de gang naar ons kerkhof. Uit betrouwbare bron vernam ik dat je bij zo’n 1150 uitvaarten acoliet was,
en als je dan bedenkt dat een uitvaart plm. anderhalf uur duurt, en dat maal 1150, dan is dat 1725 uur.
Daarin droeg jij het grote kruis plm. 15 minuten per uitvaart,
wat inhoud dat je zo ongeveer 287 uur en 5 minuten het kruis, met waardigheid en in alle rust hebt gedragen, nou ik geef het je te doen. De laatste jaren, die nu toch gaan tellen, zei je steeds vaker:
“ dat hele ende noar ut karkhof wut mie met gemak hoast tevulle”.

Anderhalf jaar geleden stopte je als actieve koster, en in overleg met jou hebben we andere kosters benaderd om deze taak van je over te nemen. Je bleef aanwezig om de nieuwe kosters met raad en daad terzijde te staan. Nu het allemaal goed loopt kan jij met een gerust hart het stokje overdragen.
Natuurlijk gaan we je als koster in ons eucharistisch centrum missen, maar als je 85 jaar bent, en na al die jaren van trouwe inzet, is het je van harte gegund om het wat rustiger aan te doen.
Toch ook een woord van dank aan je vrouw. Miny je vond het altijd maar weer goed
dat hij naar de kerk ging, je voelde dat zo goed aan, en wist hoeveel het voor hem betekende om datgene te doen wat hij zo graag deed en doet. Miny fijn dat je zo achter Jan stond en staat, hiervoor onze hartelijke dank.
Gelukkig stopt Jan niet met alles, hij blijft het vele drukwerk verzorgen, dus we zullen elkaar vast en zeker nog weer tegenkomen.
Janneman bedankt voor je tomeloze inzet, en het allerbeste, het ga je goed."

terug naar boven

Heiligverklaring Moeder TeresaDe heiligverklaring van Moeder Teresa op 4 september a.s. is één van de belangrijke momenten in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Om deze bijzondere gebeurtenis extra te markeren verspreidt het Aartsbisdom Utrecht gebedsprentjes van Moeder Teresa. Deze zullen in de vieringen van 3 en 4 september en daarna uitgedeeld woorden in de kerken van de parochie.
terug naar boven

HH. Franciscus en Claraparochie viert 25-jarig jubileum van pastor Vroom
Op 15 september is het 25 jaar geleden dat pastor Wim Vroom werd aangesteld als pastoraal werker. Hij begon in 1991 als pastoraal werker voor twee parochies in Voorschoten, waarna hij in 1999 als volwassenencatecheet ging werken in het dekenaat Bollenstreek. In 2002 werd hij aangesteld als dienstverlener voor catechese en liturgie in het dekenaat IJssellanden. Vanaf 2008 is hij als pastor werkzaam binnen de parochie van de HH. Franciscus en Clara.

De parochie viert dit jubileum met een tweetal activiteiten.

Op zondag 11 september om 10.00 uur is er een feestelijke eucharistieviering in de H. Martinuskerk in Twello. Na de viering kan men pastor Vroom met zijn jubileum feliciteren in de aula van de Martinusschool, gelegen naast de kerk. Tijdens de viering wordt er voor de kinderen een speciale kinderwoorddienst gehouden.

Op donderdagavond 15 september zal broeder Fer van der Reijken, franciscaan en oud-studiegenoot van pastor Vroom, spreken over de betekenis van de leefwijze van de heilige Franciscus van Assisi voor kerk en samenleving in onze tijd. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in ‘De Klepel’, naast de Martinuskerk in Twello.

Eenieder is van harte welkom dit jubileum mee te vieren.

terug naar boven

Ademloos Vredemoment en Stralende MuziekDe Sint Martinuskerk in Twello, eucharistisch centrum van de parochie, opent haar deuren voor meditatie, gebed en bezichtiging op alle zondagen van 14.00 tot 16.00 uur. Gedurende de openstelling is er van 14.45 tot 15.15 een optreden.

De organisten Heleen Nieuwenhuis en Teun Kalter zijn te horen op respectievelijk 4 en 11 september. In verband met de Vredesweek brengt Joke Havekes bijbelcitaten rond het thema vrede onder de titel ‘ Ademloos Vredemoment’ . Het duo ‘Stralende Muziek’, Karin Veerman en Sandra de Bruin , sluiten op 25 september de maand af .

terug naar boven

Vanuit de Emmaus- en de Franciscus en Clara parochie op reis naar Rome
van 14 tot en met 19 november 2016
onder begeleiding van de pastores Daggenvoorde en Dashorst,
om de wereldkerk, de paus en de gemeenschap van Sant’Egidio te ontmoeten.

We sluiten aan bij het programma van de 6-daagse Nederlandse Bedevaart van verschillende Nederlandse bisdommen en katholieke organisaties. Een van de hoogtepunten is de zogenaamde Nederlandse dag op 15 november. We vieren dan met alle Nederlanders in Rome samen Eucharistie in de Sint-Pieter, waarna Paus Franciscus ons komt toespreken. Uiteraard gaan we door de Heilige Deur. De organisatie is in handen van het Aartsbisdom en de VBN. Zij regelen de vlucht, het hotel en een stuk van het programma. We bezoeken enkele hoofdbasilieken bijvoorbeeld en een van de catacomben.

Sant’Egidio
Voor onze parochies organiseren wijzelf ook ontmoetingen met de gemeenschap van Sant’Egidio. Want in het jaar van Barmhartigheid is het passend om in Rome kennis te maken met de gemeenschap van Sant’ Egidio. In de wijk Trastevere is de gemeenschap 48 jaar geleden begonnen. Studenten hebben er het vervallen kerkje van Sant’Egidio gekregen om er samen te komen, te bidden en uit de Bijbel te lezen. Vanuit die inspiratie gingen zij de wijk in en naar de rand van de stad om Roma kinderen te helpen met huiswerk en om eenzame ouderen te bezoeken. Tegenwoordig is de gemeenschap uitgewaaierd over de hele wereld, tot bij ons in Apeldoorn, en zet ze zich in voor de armen en voor de vrede. Het is mooi om in Rome met de mensen van Sant’Egidio in gesprek te gaan en hun enthousiasme te ervaren. Met hen mee te helpen de armen nabij te zijn, samen met hen te bidden en te proeven hoe het is om het Woord van de Schrift handen en voeten te geven in de wereld van vandaag.

Info en opgave

Kosten: 839 euro. (Toeslag eenpersoonskamer 150 euro)
Zie ook: http://aartsbisdom.nl/Bedevaarten/Paginas/Rome.aspx
Voor meer info: daggenvoorde@franciscusenclara.com of r.dashorst@rkapeldoorn.nl
De reis is helaas niet geschikt voor wie in een rolstoel zit of aan een rollator moet lopen.
Opgave: lokate@aartsbisdom.nl

terug naar boven

Aanmeldingen voor de Parochiereis naar Kroatië van startEen uitvoerige informatie over de Parochiereis naar Kroatië in 2018 staat hier te lezen.

Tot 1 oktober kunnen zich geïnteresseerde parochianen van HH. Franciscus en Clara parochie aanmelden voor deze Parochiereis. Men kan zich online aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website hier.
Ook kunt u het aanmeldingsformulier hier downloaden invullen en uitprinten of het formulier ophalen op het secretariaat van de eigen locatie en invullen. Het formulier inleveren voor 1 oktober 2016 op het parochiesecretariaat aan secretaresse, mevr. Ineke Bouwmeester. De groep kan maximaal 100 deelnemers hebben. Meer info bij pastor I. Kantoci.

terug naar boven

Nieuwe Clara verschenen!

Om te lezen klik op de icoon!


terug naar boven

Parochiebreed BijbelleesgroepLezen in de Bijbel.
Je vindt het mooi en het inspireert je, maar het komt er zo weinig van en soms zeggen de teksten je ook niets.
Hebben die verhalen, eeuwen geleden in een andere taal en cultuur opgeschreven, ons, mensen anno 2016, nog iets te zeggen?
Of zijn het alleen maar moeilijke en onbegrijpelijke teksten?
We komen eenmaal in de maand bij elkaar om een tekst te lezen en samen te overwegen.
U hoeft geen ervaren Bijbellezer te zijn om mee te doen.
Iedereen met belangstelling voor of nieuwsgierigheid naar de rijkdom van deze eeuwenoude geschriften is van harte welkom.
De eerste 4 bijeenkomsten lezen we teksten die gaan over “gebed in de Bijbel”.
De bijeenkomsten zijn voorbereid onder leiding van Pater Dries van den Akker, sj.
Hij zal op de eerste bijeenkomst aanwezig zijn. We lezen dan Lukas 1, 46-56 (het Magnificat)

Data:
12 september,
10 oktober,
14 november,
12 december,

Tijd:
van 19.00-21.00u

Plaats:
Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek

Info en aanmelden bij:
Anneke van der Werff-Verbraak
telefonisch: 0313-785156 of 06-23247046
of per mail: avdwerffverbraak@gmail.com

Namens het pastorale team,
Ronald den Hartog, recdenhartog@gmail.com
Anneke van der Werff-Verbraak, avdwerffverbraak@gmail.com

terug naar bovenWie vindt het leuk om muziek te maken?

Op 2 oktober organiseren we de Franciscus en Claradag. Deze keer in Vaassen in de Martinuskerk en directe omgeving. We beginnen deze dag met een feestelijke viering in de kerk.
De koren 'In Between' en 'Timeless' zullen meewer-ken aan de viering.
Daarnaast zijn we op zoek naar muzikale talenten (jong en oud) om daarmee de kerkdienst nog mooier in te vullen, maar ook om na de kerkdienst een onderhoudend programma van ongeveer een uur met muziek en zang te kunnen bieden.
Ben je jong of oud, kun je mooi zingen of een muziekinstrument bespelen?
Dan zoeken we jou!
Wil je meedoen of wil je meer informatie?
Laat het ons weten!
Je kunt mailen naar:
2oktoberfencdag@gmail.com

FOTO-EXPOSITIE:

maak een foto van de natuur in onze parochie
Graag willen we middels een expositie en beamers mooie natuurfoto's exposeren. Daarvoor nodigen we iedereen uit mooie natuurfoto's in onze parochie te maken. U kunt maximaal 5 foto's per persoon inzenden.
De foto's kunnen gemaild worden naar onderstaand adres. Een jury zal de mooiste foto's uitzoeken en deze gebruiken voor de expositie.
U kunt de foto's mailen naar: fotoklubje@gmail.com
Bij inzending van de foto's zullen de auteursrechten vervallen.

Wie heeft er een partytent(en)?

In verband met de organisatie van de Franciscus en Claradag op 2 oktober in Vaassen zijn wij op zoek naar een aantal partytenten van 8 x 4 meter of groter. Mochten er mensen zijn die in het bezit zijn van deze partytenten en deze beschikbaar willen stellen, dan stelt de organisatie dat zeer op prijs.
Om problemen van kwijtgeraakte onderdelen of schades te voorkomen, verzoeken wij u wel deze tenten zelf op te komen zetten en af te breken.
De partytenten worden opgebouwd in de tuin bij het parochie centrum. Het is de bedoeling dat we de partytenten op zaterdag 1 oktober opzetten en op de zondagmiddag erna afbreken na 14.30 uur .
Zowel tijdens het opbouwen als het afbreken, zullen er mensen aanwezig zijn om hand en spandiensten te verlenen. Zij wijzen u ook aan waar de tent neer te zetten.

E.e.a. wordt gecoördineerd door de Stichting Martinustoren Vaassen
emailadres: wim.vanbussel@hotmail.com

terug naar bovenNieuwe vertaling Onze Vader wordt komende Advent ingevoerd

De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt bekend dat de nieuwe vertaling van het Onze Vader de komende Advent wordt ingevoerd. Dat betekent dat met ingang van 27 november 2016 de nieuwe versie van het Onze Vader zal worden gebruikt in de liturgie. De Nederlandse bisschoppen voeren deze vertaling tegelijktijdig in met de Belgische bisschoppen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Dankzij een gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen van meerdere liturgische teksten, is er nu wel een aangepaste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend.

“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Geplastificeerde gebedskaartjes met de nieuwe vertaling van het Onze Vader zijn beschikbaar via de Nationale Raad voor Liturgie. De NRL zal van de herziene vertaling van het Onze Vader bovendien enkele toonzettingen beschikbaar stellen, die na de vakantieperiode (zomer) van dit jaar al kunnen worden ingestudeerd door de zangkoren.

De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt:

“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Toelichting bij de nieuwe versie van het Onze Vader.

( www.rkkerk.nl)

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie