Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

FRANCISCUS EN CLARADAG – zondag 2 oktober in VaassenOp zondag 2 oktober viert onze parochie de jaarlijkse Franciscus en Claradag. Deze dag, bestemd voor alle parochianen, wordt dit jaar gehouden in en rond de Martinuskerk in Vaassen.

U bent daar om 10.00 uur van harte welkom voor een kop koffie en thee, waarna om 10.30 een feestelijke eucharistieviering wordt gehouden, met als voorgangers het pastoraal team en
met de zang van de koren Timeless en In Between.

Na afloop van de viering wordt een lunch aangeboden en kunnen meegebrachte dieren worden onderzocht door een dierenarts.

Rond 12.00 uur vindt er een dierenzegen plaats, waarna er in de kerk diverse mensen en groepen muziek ten gehore zullen brengen.

De dag duurt tot ongeveer 14.00 uur.

In verband met deze dag zullen dat weekend de andere kerken van onze parochie gesloten zijn. U bent van harte welkom om deze parochiedag in Vaassen mee te maken.

Meer informatie vindt u in het parochieblad Clara.

terug naar boven

Bedevaart naar RomeOp woensdagavond 5 oktober wordt om 20.00 uur voor deelnemers en belangstellenden uit de Emmausparochie en de Franciscus en Clara-parochie een informatiebijeenkomst gehouden ter voorbereiding op de 6-daagse bedevaart naar Rome van 14 tot en met 19 november 2016.
De pastores Daggenvoorde en Dashorst organiseren en begeleiden vanuit onze parochies deze bedevaart in samenwerking met het Aartsbisdom en de gemeenschap van Sant’Egidio. We sluiten in Rome als eigen Veluwse groep aan bij het gezamenlijke programma van de Nederlandse bisdommen. En we hebben eigen programmaonderdelen om nader kennis te maken met de inspiratie en het werk van de gemeenschap van Sant’Egidio in Rome.

Kosten: 839 euro (toeslag éénpersoonskamer 150 euro). De reis is helaas niet geschikt voor wie in een rolstoel zit of aan een rollator moet lopen.

Op woensdagavond 5 oktober maken we in het Emmaushuis (Stationsstraat 13) als Veluwse groep kennis met elkaar. Deze kennismakingsbijeenkomst staat ook open voor wie deelname overweegt. Wie zich laat informeren verplicht zich uiteraard tot niets.
r.dashorst@rkapeldoorn.nl en
p.daggenvoorde@rkapeldoorn.nl


terug naar boven

8 oktober - Bidden met de Benen - wandeling rondom BusslooOp 8 oktober organiseert oecumenische wandelgroep Bidden met de Benen een wandeling rondom Bussloo met een meditatief thema. Het centrale thema is dit jaar is “ Een toegewijd lichaam “ en het thema op 8 oktober is Ogen / Zien.
Deze wandeling begint om 9.30 u.in de Sint Martinuskerk, Bussloselaan 17B, 7383 AG Bussloo. Na een korte meditatie, een pelgrimszegen en de uitreiking van de route kunnen mensen individueel of in groepjes op pad gaan. Er is een korte ( ± 10 km. )en een lange ( ± 15 km. )route.

Wandelen brengt je dichterbij jezelf, en de thema's zijn zo gekozen dat deze dat ook doen. In elke route zit ook een stilte-wandeling, waarin alle ruimte is om de verbinding te zoeken met de natuur om je heen en de meditatieve vragen die worden aangereikt. De deelnemers aan de korte en de lange route vinden elkaar weer bij een horeca-gelegenheid waar onder het genot van koffie of thee bijgepraat kan worden en daarna loopt iedereen weer terug naar het beginpunt van de tocht.

Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage in de kosten is welkom. Aanmelden is niet nodig. Voor informatie kunt u zich wenden tot Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@upcmail.nl, en Ronald Dashorst, 06-16912727, r.dashorst@rkapeldoorn.nl.
De nieuwsbrief kunt u aanvragen op biddenmetdebenen@gmail.com.

terug naar boven

Werken aan vrede


Voor folder klik op de icoon!

Inspirerende lezingen van vredeswerkers en een vredesmarkt

Op zaterdag 8 oktober organiseert de Franciscaanse Beweging in ’s-Hertogenbosch een inspirerende middag over vredesinitiatieven. Dat doet ze naar aanleiding van het jaarthema dat ze dit jaar heeft, vredelievend. Lezingen van nationale en internationale sprekers, een vredesmarkt, muziek en activiteiten zijn allemaal onderdeel van het programma. De middag begint om 12.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur.

Op deze inspirerende middag vertellen verschillende mensen hoe zij werken en bijdragen aan vrede. Daarbij inspireren ze u om u ook in te zetten voor vrede. Want iedereen kan werken aan vrede!

Opening van de middag is in handen van Markus Heinze. Hij is franciscaan en directeur van de internationale lobbyorganisatie Franciscans International van de franciscanen die zich bij de Verenigde Naties in Geneve en New York inzet de stem van de allerarmsten te laten horen. Hij komt speciaal uit Geneve naar Nederland voor zijn bijdrage aan deze middag. Andere sprekers zijn Saïd Bouharrou en Willem Marie Speelman. Bouharrou stond aan de wieg van de Nijmeegse vredesverklaring en zal vertellen over zijn missie en inspiratie. Speelman is directeur van het Franciscaans studiecentrum en vertelt over hoe Franciscus aan vrede werkte. De laatste lezing komt van Hans Kaldenbach. Hij laat deze middag zien dat het werken aan of het bewaren van vrede ook een individuele aangelegenheid is. Deze middag laat hij deelnemers door middel van een simulatie ervaren hoe het is om ergens als nieuwkomer binnen te komen.

Gedurende de middag is er ook een vredesmarkt. Daar presenteren verschillende organisaties zich die zich landelijk of lokaal inzetten voor vrede. In de pauze van het programma kunt u een vredeswandeling langs de Dommel maken of genieten van de muziek van Klezmerensemble Klezmajeur.

Meer informatie op www.franciscaansebeweging.nl, daar kunt u zich ook aanmelden.

De Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag van vandaag. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.

terug naar boven

Vanuit de Emmaus- en de Franciscus en Clara parochie op reis naar Rome
van 14 tot en met 19 november 2016
onder begeleiding van de pastores Daggenvoorde en Dashorst,
om de wereldkerk, de paus en de gemeenschap van Sant’Egidio te ontmoeten.

We sluiten aan bij het programma van de 6-daagse Nederlandse Bedevaart van verschillende Nederlandse bisdommen en katholieke organisaties. Een van de hoogtepunten is de zogenaamde Nederlandse dag op 15 november. We vieren dan met alle Nederlanders in Rome samen Eucharistie in de Sint-Pieter, waarna Paus Franciscus ons komt toespreken. Uiteraard gaan we door de Heilige Deur. De organisatie is in handen van het Aartsbisdom en de VBN. Zij regelen de vlucht, het hotel en een stuk van het programma. We bezoeken enkele hoofdbasilieken bijvoorbeeld en een van de catacomben.

Sant’Egidio
Voor onze parochies organiseren wijzelf ook ontmoetingen met de gemeenschap van Sant’Egidio. Want in het jaar van Barmhartigheid is het passend om in Rome kennis te maken met de gemeenschap van Sant’ Egidio. In de wijk Trastevere is de gemeenschap 48 jaar geleden begonnen. Studenten hebben er het vervallen kerkje van Sant’Egidio gekregen om er samen te komen, te bidden en uit de Bijbel te lezen. Vanuit die inspiratie gingen zij de wijk in en naar de rand van de stad om Roma kinderen te helpen met huiswerk en om eenzame ouderen te bezoeken. Tegenwoordig is de gemeenschap uitgewaaierd over de hele wereld, tot bij ons in Apeldoorn, en zet ze zich in voor de armen en voor de vrede. Het is mooi om in Rome met de mensen van Sant’Egidio in gesprek te gaan en hun enthousiasme te ervaren. Met hen mee te helpen de armen nabij te zijn, samen met hen te bidden en te proeven hoe het is om het Woord van de Schrift handen en voeten te geven in de wereld van vandaag.

Info en opgave

Kosten: 839 euro. (Toeslag eenpersoonskamer 150 euro)
Zie ook: http://aartsbisdom.nl/Bedevaarten/Paginas/Rome.aspx
Voor meer info: daggenvoorde@franciscusenclara.com of r.dashorst@rkapeldoorn.nl
De reis is helaas niet geschikt voor wie in een rolstoel zit of aan een rollator moet lopen.
Opgave: lokate@aartsbisdom.nl

terug naar boven

Parochiebreed BijbelleesgroepLezen in de Bijbel.
Je vindt het mooi en het inspireert je, maar het komt er zo weinig van en soms zeggen de teksten je ook niets.
Hebben die verhalen, eeuwen geleden in een andere taal en cultuur opgeschreven, ons, mensen anno 2016, nog iets te zeggen?
Of zijn het alleen maar moeilijke en onbegrijpelijke teksten?
We komen eenmaal in de maand bij elkaar om een tekst te lezen en samen te overwegen.
U hoeft geen ervaren Bijbellezer te zijn om mee te doen.
Iedereen met belangstelling voor of nieuwsgierigheid naar de rijkdom van deze eeuwenoude geschriften is van harte welkom.
De eerste 4 bijeenkomsten lezen we teksten die gaan over “gebed in de Bijbel”.
De bijeenkomsten zijn voorbereid onder leiding van Pater Dries van den Akker, sj.
Hij zal op de eerste bijeenkomst aanwezig zijn. We lezen dan Lukas 1, 46-56 (het Magnificat)

Data:
12 september,
10 oktober,
14 november,
12 december,

Tijd:
van 19.00-21.00u

Plaats:
Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek

Info en aanmelden bij:
Anneke van der Werff-Verbraak
telefonisch: 0313-785156 of 06-23247046
of per mail: avdwerffverbraak@gmail.com

Namens het pastorale team,
Ronald den Hartog, recdenhartog@gmail.com
Anneke van der Werff-Verbraak, avdwerffverbraak@gmail.com

terug naar bovenNieuwe vertaling Onze Vader wordt komende Advent ingevoerd

De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt bekend dat de nieuwe vertaling van het Onze Vader de komende Advent wordt ingevoerd. Dat betekent dat met ingang van 27 november 2016 de nieuwe versie van het Onze Vader zal worden gebruikt in de liturgie. De Nederlandse bisschoppen voeren deze vertaling tegelijktijdig in met de Belgische bisschoppen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Dankzij een gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen van meerdere liturgische teksten, is er nu wel een aangepaste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend.

“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Geplastificeerde gebedskaartjes met de nieuwe vertaling van het Onze Vader zijn beschikbaar via de Nationale Raad voor Liturgie. De NRL zal van de herziene vertaling van het Onze Vader bovendien enkele toonzettingen beschikbaar stellen, die na de vakantieperiode (zomer) van dit jaar al kunnen worden ingestudeerd door de zangkoren.

De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt:

“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Toelichting bij de nieuwe versie van het Onze Vader.

( www.rkkerk.nl)

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie